WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Проведено дослідження розробленого та створеного макета кісткового ВЧ вібратора п'єзокерамічного типу, складений чутливий елемент якого виконано на основі п'єзокераміки ЦТС-19. Встановлено частоти резонансів ВЧ вібратора 8,6; 11,57; 15,8 та 17,4 кГц, на яких спостерігається максимальна інтенсивність випромінювання і які близькі до розрахункових та визначалися вимогами щодо робочих частот ВЧ аудіометрів згідно ІЕС 60645-4. При цьому коефіцієнт гармонік вихідного сигналу ВЧ вібратора не перевищив 1,4 %, а вага чутливого елемента макета склала 57 г.

На основі розроблених методик і запропонованих повірочних схем визначено метрологічні характеристики дослідних зразків ВЧ аудіометра АВА (табл. 4) та показано відповідність отриманих результатів окремим вимогам IEC 60645-1, ГОСТ 27072-86 для аудіометрів типу 3 (діагностичний) і вимогам IEC 60645-4 для ВЧ аудіометрів. Отримане перевищення основної похибки встановлення частоти при кістковому ВЧ звукопроведенні нормованого IEC 60645-4 значення 1% обумовлено використанням в кістковому ВЧ вібраторі ВКПВЧ-01 в якості робочих його резонансних частот як випромінювача п'єзокерамічного типу, на яких забезпечується максимальна інтенсивність прискорення вібрацій. Одержані відхилення можуть бути зменшені до границь, встановлених вказаним нормованим значенням, шляхом більш точного виготовлення як окремих складових, так і конструкції п'єзокерамічного стовпа ВЧ вібратора в цілому, на користь чого свідчать, зокрема, наведені в табл. 2 робочі частоти ВЧ вібратора приладу № 2 з мінімальним перевищенням на 0,3 % основної похибки встановлення частоти.

У відповідності із методикою та вимогами ГОСТ 27072 визначено метрологічні характеристики дослідних зразків скринінг-аудіометра АА4 (табл. 4) та засвідчено, що створений засіб відповідає вимогам вказаного стандарту для аудіометричних засобів типу 4 (скринінговий) як обладнання групового користування, яке забезпечує одночасне обстеження від 1-го до 4-х пацієнтів.

З метою розширення функцій діагностування і реалізації ВЧ аудіометром АВА1 процедур надпорогової та мовної аудіометрії на основі запропонованої структури модифікованого аудіометричного тракту (рис. 3) розроблено і створено дослідні зразки виробу (рис. 28) та проведено їх експериментальні дослідження. Показано відповідність засобу у повному обсязі вимогам IEC 60645-1, ГОСТ 27072-86 для аудіометрів типу 3 (діагностичний) і вимогам IEC 60645-4 для ВЧ аудіометрів.

Рис. 28. Зовнішній вигляд електронного блока дослідного зразка модифікованого автоматизованого діагностичного ВЧ аудіометра АВА1

Таблиця 4

Метрологічні характеристики дослідних зразків ВЧ аудіометра АВА1 та скринінг-аудіометра АА4

Найменування

АВА1

АА4

Значення згідно

IEC 60645-1,

ГОСТ 27072-86 (1)

та IEC 60645-4 (2), не більше

границі допустимої відносної похибки встановлення частоти тестового тонального сигналу при повітряному звукопроведенні не перевищили: - на частотах від 250 до 8000 Гц - на частотах від 8000 до 18000 Гц**

1,6 %

0,9 %

0,8 %*

3 % (1)

1 % (2)

границі допустимої абсолютної похибки встановлення рівня прослуховування тестового тонального сигналу при повітряному звукопроведенні від заданого значення (від мінус 5 до 90 дБ НL) не перевищили

2 дБ

1,4 дБ*

3 дБ

коефіцієнт гармонік тестового тону при повітряному звукопроведенні не перевищив

2,7 %

3 %*

3 %

границі допустимої відносної похибки встановлення частоти тестового тону при кістковому звукопроведенні не перевищили:

- на частотах від 250 до 8000 Гц

- на частотах від 8000 до 18000 Гц**

1,6 %

7,6 % (№1)

1,3 % (№2)

6,5 % (№3)

--

3 % (1)

1 % (2)

границі допустимої абсолютної похибки встановлення рівня прослуховування тестового тону при кістковому звукопроведенні від заданого значення (від мінус 5 до 70 дБ) не перевищили:

- на частотах від 250 до 8000 Гц - на частотах від 8000 до 18000 Гц**

2 дБ

2,5 дБ

--

5 дБ

коефіцієнт гармонік тестового тонального сигналу при кістковому звукопроведенні не перевищив: - на частотах від 250 до 8000 Гц

- на частотах від 8000 до 18000 Гц**

3,9 %

2,7 %

--

6 %

границі допустимої абсолютної похибки різниці рівнів прослуховування тестового тону при двох сусідніх положеннях регулятора

не перевищили

1 дБ

1 дБ

1 дБ

Примітки. * - в діапазоні частот 500 – 8000 Гц;

** - стандарт IEC 60645-4 передбачає діапазон частот лише 8 – 16 кГц, тому нормоване значення для 16 кГц поширено і на частоту 18 кГц.

Застосування в приладі АВА1 кісткового ВЧ вібратора ВКПВЧ-01 дозволило досягти в розробці нових функціональних можливостей, не притаманних відомим моделям ВЧ аудіометрів закордонного виробництва, а саме: реалізувати в аудіометрі канал кісткового ВЧ звукопроведення на частотах від 8000 до 18000 Гц з максимальним рівнем прослуховування не менше 70 дБ. Це суттєво розширює функції діагностування порушень слуху на ранній стадії у обстежуваних в широкому діапазоні їх вікового цензу. При цьому ВЧ аудіометр АВА1 як засіб типу 3 реалізує також методи тональної порогової аудіометрії при повітряному та кістковому звукопроведенні в діапазоні частот 250 - 8000 Гц, мовної аудіометрії (мікрофон оператора та зовнішнє джерело мови), надпорогові тести ІМПІ та Люшера з приростами інтенсивності 0,2 – 0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 2,0 – 3,0 – 5,0 дБ, а також метод ВЧ аудіометрії при повітряному звукопроведенні в діапазоні 8 – 18 кГц. В якості маскувального застосовуються широкосмуговий та вузькосмуговий шуми.

Функціональні можливості автоматизованого скринінг-аудіометра групового користування АА4 як засобу типу 4 розширено за рахунок того, що при реалізації в ньому методу тональної порогової аудіометрії при повітряному звукопроведенні в діапазоні 500 – 8000 Гц отримані результати обстеження виводяться (окрім аудіограми) у вигляді попереднього висновку про стан слуху кожного із пацієнтів із врахуванням їх віку та статі згідно даних ISO 7029 по трьохрівневій формі "норма - не норма – невизначеність". Це підвищує точність діагностування та дозволяє медперсоналу без виводу аудіограми на друк отримати узагальнену інформацію про стан слуху кожного із обстежуваних. Підвищено також пропускну можливість обстежень приладами АВА1 та АА4 в автоматизованому режимі роботи за рахунок реалізації ними запропонованого різновиду методу тональної порогової аудіометрії.

Проведено державні приймальні і медичні випробування створених дослідних зразків №1 - №3 ВЧ аудіометра АВА1 та одержано дозвіл МОЗ України на його використання в медичній практиці і серійне виробництво з внесенням приладу АВА1 до Держреєстру виробів медичної техніки (реєстраційне свідоцтво № 522/97 від 31.12.97р.).

У додатках А, Б наведено акти державних приймальних і протоколи медичних випробувань автоматизованих діагностичного ВЧ аудіометра АВА1 та акустичного вушного імпедансметра АУІ1, витяги з протоколів засідання президії Комітету з нової медичної техніки МОЗ України, реєстраційні посвідчення на зазначені вище засоби, свідоцтво про метрологічну атестацію автоматизованого скринінг-аудіометра групового користування АА4 та акт випробувань макета вимірювального блоку портативного тимпанометра ТИМП1.

ВИСНОВКИ

1. Розвинуто теорію та узагальнено методи і принципи побудови засобів аудіометрії та акустичної імпедансометрії, що дозволило на основі отриманих аналітичних виразів рівнянь вимірювання і відтворення визначити шляхи підвищення їх точності, а також розширити функціональні можливості за рахунок реалізації методу ВЧ аудіометрії не лише при повітряному, а і кістковому проведенні звуків, врахування віку та статі обстежуваних при формуванні висновку про стан їх слуху, автоматизації процедури дослідження, реалізації додаткових режимів обстеження та подальшої інтеграції методів аудіометрії і акустичної імпедансометрії в одному засобі.

2. Розроблено та експериментально апробовано новий ефективний різновид методу тональної порогової аудіометрії, який враховує психомоторні особливості пацієнтів при діагностуванні порушень слухової функції автоматизованими аудіометричними засобами і, як наслідок, дозволяє суттєво підвищити пропускну можливість масових профілактичних медичних обстежень слуху.

3. Показано шляхи створення і синтезовано нові структури аудіометричних та імпедансометричних засобів з розширеними функціональними можливостями, що досягається за рахунок введення до їх складу каналу кісткового ВЧ звукопроведення, додаткових функціональних перетворювачів, застосування сучасної елементної бази (прецизійних кодокерованих масштабних перетворювачів, стерео аудіо кодеків та DSP-процесорів) та розроблення необхідного програмного забезпечення.


 
 

Цікаве

Загрузка...