WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Показано узгодженість отриманих результатів експериментальних досліджень динамічних процесів у кодокерованій пневмосистемі аналізатора АУІ1 (при швидкості змінювання відносного тиску 100 даПа/с) з результатами моделювання її Simulink-моделі, що дозволяє стверджувати про коректність параметрів та адекватність синтезованої моделі об'єкту. При цьому відхилення швидкості від її номінального значення в робочому діапазоні не перевищило допустимого значення 10 даПа/с (згідно вимог IEC 61027) і склало даПа/с, а довжина та діаметр трубки-капіляра звукопроводу зразків акустичного зонда оголовної гарнітури засобу відповідають параметрам моделі.

Обґрунтовано вибір типу акустико-електричного та електроакустичних перетворювачів (відповідно мікрофону і телефонів зондуючого та стимулюючого сигналів) імпедансометричних засобів та визначено в діапазоні частот до 8 кГц АЧХ перетворювачів шляхом дослідження макетів оголовної гарнітури і акустичного зонда по методикам ГОСТ 6343-74 на акустичному комплекті 22С ф. "RFT" з використанням приладу 4152. Показано відповідність отриманих значень інтенсивності та коефіцієнту гармонік вимогам стандарту IEC 61027.

Підтверджено ефективність роботи синтезованого імпедансометричного каналу приладу АУІ1, показано узгодженість отриманих результатів випробувань вказаного каналу з результатами моделювання його Simulink-моделі, що свідчить про коректність параметрів визначеної для нього математичної моделі градуювальної характеристики. Це витікає із отриманих значень основної похибки вимірювання еквівалентного об'єму кожного із 3-х дослідних зразків імпедансметра АУІ1, яка не перевищує допустимих границь (0,1 см3 або 5%), в тому числі при одночасному надходженні окрім зондуючого тону надпорогових контра- або іпсілатеральних стимулів частотою 500 Гц з максимальними рівнями інтенсивності 105 дБ HL та 100 дБ SPL відповідно (режим реєстрації АРВМ).

На основі розроблених методик і запропонованих повірочних схем визначено метрологічні характеристики дослідних зразків імпедансметра АУІ1 та макета вимірювального блоку тимпанометра ТИМП1 (табл. 3) і показано відповідність одержаних результатів вимогам стандарту IEC 61027 для аналізаторів середнього вуха відповідно типу 2 (діагностичний) та типу 3 (скринінговий). При цьому функціональні можливості імпедансметра АУІ1 як засобу типу 2 розширено за рахунок реалізації в ньому окрім режимів ручної і автоматичної тимпанометрії, скринінгової і порогової рефлексометрії при іпсі- та контралатеральній стимуляції також процедур декей-тесту і визначення часових параметрів АРВМ (латентності) в ручному та автоматичному режимах (рис. 25). Функціональні можливості портативного тимпанометра ТИМП1 як засобу типу 3 розширено за рахунок реалізації в ньому окрім методів тимпанометрії і скринінг- рефлексометрії також процедур порогової рефлексометрії та скринінг-аудіометрії при іпсілатеральній стимуляції. Проведено державні приймальні і медичні випробування створених дослідних зразків №1 - №3 імпедансметра АУІ1 та одержано дозвіл МОЗ України на його використання в медичній практиці і серійне виробництво з внесенням приладу АУІ1 до Держреєстру виробів медичної техніки (реєстраційне свідоцтво № 543/97 від 31.12.97р.).

Рис. 25. Приклади відносної тимпанограми (1), кривих АРВМ в режимах скринінг-рефлексометрії (2), порогової рефлексометрії (3), декей-тесту (5) та латентності (6) для слухової функції в нормі, отримані з лівого вуха обстежуваного при іпсілатеральній стимуляції.

Таблиця 3

Метрологічні характеристики дослідних зразків АУІ1 та макета ТИМП1

Найменування

АУІ1

ТИМП1

Згідно

IEC 61027,

не більше

границі допустимого відхилення частоти зондуючого тону від заданого значення 226 Гц не перевищили

2 Гц

2 Гц

6 Гц

границі допустимого відхилення РЗТ зондуючого тону від заданого значення 85 дБ (в об'ємі 2 см3)

не перевищили

1 дБ

1 дБ

3 дБ

коефіцієнт гармонік зондуючого сигналу не перевищив

3 %

4 %

5 %

границі допустимої відносної похибки встановлення частоти стимулюючого тону (500, 1000, 2000, 4000 Гц) не перевищили

2,3 %

2 %

3 %

границі допустимої абсолютної похибки встановлення РЗТ іпсілатерального стимулюючого тону від заданого значення (від 70 до 110 дБ SPL) не перевищили

2 дБ

2 дБ

3 дБ

коефіцієнт гармонік іпсілатерального тону не перевищив

3 %

3 %

3 %

границі допустимої абсолютної похибки встановлення рівня прослуховування контралатерального стимулюючого тону від заданого значення (від 70 до 110 дБ HL) не перевищили

2 дБ

--

3 дБ

коефіцієнт гармонік контралатерального стимулюючого сигналу не перевищив

2,7 %

--

3 %

границі допустимої абсолютної похибки вимірювання еквівалентного об'єму в інтервалі діапазону вимірювання від 0,2 до 2,0 см3 не перевищили

0,06 см3

0,1 см3

0,1 см3

границі допустимої відносної похибки вимірювання еквівалентного об'єму в інтервалі діапазону вимірювання від 2,0 до 5,0 см3 не перевищили

4,8 %

5%

5%

границі допустимого абсолютного відхилення відносного тиску повітря від заданого значення в інтервалі діапазону зміни від + 100 даПа до мінус 100 даПа не перевищили

8 даПа

8 даПа

10 даПа

границі допустимого відносного відхилення відносного тиску повітря від заданого значення в інтервалі діапазону зміни понад 100 даПа не перевищили

9 %

7 %

10 %

В сьомому розділі представлено результати експериментальних досліджень та впровадження створених зразків автоматизованих аудіометричних засобів АВА1 941345.002 та АА4 941345.001 з розширеними функціональними можливостями.

Методи та принципи побудови трактів відтворення аудіометрів, які розглядалися вище, запропоновані структури та отримані еквівалентні порогові рівні прослуховування для обох типів звукопроведення в розширеному діапазоні частот склали основу створених дослідних зразків №1 - №3 автоматизованих діагностичного ВЧ аудіометра АВА1 (рис. 26) та скринінг-аудіометра групового користування АА4 (риc. 27).

Рис. 26. Зовнішній вигляд дослідного зразка діагностичного ВЧ аудіометра АВА1:

електронний блок (ліворуч) і аудіометричний ВЧ телефон ТАВ-01,

кісткові НЧ вібратор BCD 10381 та ВЧ вібратор ВКПВЧ-01 (праворуч)

Рис. 27. Зовнішній вигляд дослідного зразка скринінг-аудіометра групового користування АА4:

електронний блок (ліворуч) і аудіометричний телефон з кнопкою відповіді пацієнта

одного із 4-х каналів (праворуч)

При розробці зазначених засобів було вирішено ряд складних задач по створенню і дослідженню зразків електроакустичного та електромеханічного ВП (відповідно ВЧ телефону ТАВ-01 і ВЧ вібратора ВКПВЧ-01), значну увагу приділено питанню уніфікації як елементів конструкції, так і електронних складових (термопринтер, блоки цифрового перетворення і керування та живлення), а також задач розроблення і налагодження необхідного математичного та програмного забезпечення аудіометрів (реалізація алгоритму обстеження на основі запропонованого різновиду методу тональної порогової аудіометрії, процедура синтезу аудіограми у вигляді таблиці та її реєстрація на термопринтері, автоматична підтримка встановленої робочої частоти генератора стимулу за рахунок зворотного зв'язку по частоті, програмна реалізація процедури калібрування та повірки засобів).

Враховуючи складність створених зразків ВЧ аудіометра АВА1 у порівнянні із скринінговим засобом АА4, детально розглянуто склад та призначення блоків та вузлів АВА1, описано принцип дії ВЧ аудіометра, в тому числі при обстеженнях слуху в діапазоні 8 – 18 кГц при повітряному та кістковому звукопроведеннях.

Наведено результати дослідження розробленого та створеного макета широкосмугового ВЧ телефону як в конвенціональному (до 8 кГц), так і в діапазоні ВЧ (8 – 18 кГц). На основі отриманих АЧХ ВЧ телефону встановлено, що він забезпечує в діапазоні частот 250 – 8000 Гц такі РЗТ, які дозволяють одержати необхідні для аудіометрів типу 3 максимальні рівні прослуховування 80 – 90 дБ із врахуванням КЕПРЗТ згідно ISO 389-1 та ГОСТ 27072-86 при коефіцієнті гармонік не більше 1,3 %. Показано також, що отримані на робочих частотах 8; 10; 12,5; 14; 16 та 18 кГц РЗТ забезпечують необхідні максимальні рівні прослуховування (відповідно 90, 90, 80, 70, 60 та 50 дБ) згідно вимог IEC 60645-4 із врахуванням визначених шляхом біологічного калібрування ЕПРЗТ ВЧ телефона ТАВ-01, наведених в розд. 5; при цьому коефіцієнт гармонік стимулів не перевищив 1,5 %.


 
 

Цікаве

Загрузка...