WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального онтогенеза ( - Реферат

4. Визначено параметри математичної моделі градуювальної характеристики імпедансометричного каналу аналізатора середнього вуха та показано, що похибка вимірювання акустичного іммітансу імпедансометричного засобу повністю визначається похибкою адекватності вибраної моделі і не залежить від похибок квантування та округлення.

5. Подальшого розвитку отримало структурно-функціональне моделювання основних складових аналізаторів середнього вуха – кодокерованої пневмосистеми з перспективними схемами мікрокомпресорів різного типу та імпедансометричного каналу, що надало змогу на основі синтезованих SimuLink-моделей вказаних складових провести моделювання динамічних процесів, які протікають в них при найбільш несприятливому сполученні значень їх параметрів і вхідних сигналів та, як наслідок, визначити оптимальні параметри їх ланок в залежності від точності і швидкодії засобу.

6. Розроблено, удосконалено і експериментально апробовано метрологічне методичне та апаратурне забезпечення ВЧ аудіометрів та аналізаторів середнього вуха з розширеними функціональними можливостями, яке є основою для проведення подальших робіт по створенню і вдосконаленню в Україні системи метрологічного забезпечення в області ВЧ аудіометрії та акустичної імпедансометрії.

7. Створено комплекс удосконалених автоматизованих аудіометричних та імпедансометричних засобів з розширеними функціональними можливостями, які реалізують розроблені різновид методу і структури та надають змогу вирішити проблему раннього діагностування і профілактики порушень слуху у дорослих та дітей країни.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Лисенко О.М. Сучасні методи та засоби дослідження слуху людини: Монографія. - К.: Видавництво "КВІЦ", 2002. - 176 с.

  2. Лисенко О.М., Іващенко А.П. Сучасні засоби вимірювальної техніки для дослідження слуху: класифікація, функціональні можливості та тенденції розвитку // Український метрологічний журнал. – 2002.- № 3. - С. 52 – 57.

3. Лисенко О.М., Туру А.Г., Мироненко М.П. Морфологічний аналіз та синтез структури пневмосистеми акустичного вушного імпедансметру // Наукові вісті НТУУ „КПІ". – 2001. - № 3. – С. 104 – 109.

4. Лысенко А.Н., Иващенко А.П. Методика определения метрологических характеристик канала костного звукопроведения аудиометра АВА1 в расширенном диапазоне частот // Український метрологічний журнал. - 2001. - № 2. - С. 19 – 25.

5. Лисенко О.М., Мироненко П.С., Лазарєв Ю.Ф. Моделювання кодокерованої пневмосистеми акустичного вушного імпедансметра // Електроніка і зв'язок. – 2002. - № 16. – С. 49 – 52.

6. Лисенко О.М., Лебедєв Д.Ю., Панасюк О.В. Дослідження спектрального вимірювального перетворювача імпедансометричного каналу аналізатора середнього вуха АУІ1 // Вісник НТУУ "КПІ", серія Приладобудування. – 2003. - № 26. – С. 105 – 117.

7. Лазарєв Ю.Ф., Лисенко О.М. Дослідження кодокерованої пневмосистеми аналізатора середнього вуха АУІ1 // Наукові вісті НТУУ „КПІ".- 2005.-№ 2.–С.110-114.

8. Лысенко А.Н. Автоматизированные скрининговый и высокочастотный аудиометры // Сучасні проблеми оториноларінгології: Збірник наук. праць – К. – 1993. – С. 98 – 101.

9. Лысенко А.Н. Структура измерительного тракта и уравнение измерения автоматизированного тонального аудиометра // Вестник Киевского политехнического института, серия Приборостроение.- 1995. - Вып. 24. - С. 85 - 95.

10. Лысенко А.Н. Новый высокочастотный аудиометр с каналами воздушного и костного звукопроведения // Журн. ушных, носовых и горловых болезней.- 1996. - № 6. - С. 70 - 73.

11. Лысенко А.Н. Диагностический высокочастотный аудиометр АВА1 // Український метрологічний журнал. – 1999.- № 3. - С. 52 – 57.

12. Лысенко А.Н. Метод измерения, структура построения и основные функциональные возможности акустического ушного импедансметра АУИ1 // Український журнал медичної техніки і технології . - 1999. - № 1. - С.36 - 46.

13. Лисенко О.М. Проблеми метрологічного забезпечення акустичних вушних імпедансметрів // Акустичний вісник. - 1999.- Том 2. - № 4. - С. 62 - 69.

14. Лисенко О.М. Аналіз методу, структури та рівняння відтворення скринінг-аудіометра групового користування АА4 // Вимірювальна техніка та метрологія.- 1999.- № 54.- С. 51 - 59.

15. Лисенко О.М. Метрологічне забезпечення аудіометричних засобів в розширеному діапазоні частот // Наукові вісті НТУУ „КПІ".- 1999.- № 3.-С. 75 - 81.

16. Лисенко О.М. Визначення порогів чутності людини при повітряному звукопроведенні за допомогою аудіометричного телефону і приладу "штучне вухо" // Український журнал медичної техніки і технології . - 1999. - № 4. - С.27-30.

17. Лисенко О.М. Аналіз стану та проблеми розвитку ринку аудіометрів і акустичних вушних імпедансметрів в Україні // Вісник Держ. унів. "Львівська політехніка", сер. "Радіоелектроніка та телекомунікації". - 2000.- № 387.- С.460 - 464.

18. Лисенко О.М. Реалізація основних надпорогових процедур в сучасних аудіометричних засобах // Вісник НТУУ "КПІ", серія Приладобудування. – 2003. - № 25. – С. 147 - 154.

19. Лисенко О.М. Визначення метрологічних характеристик дослідних зразків автоматизованого акустичного вушного імпедансметра АУІ1 // Наукові вісті НТУУ „КПІ". – 2004. - № 1. – С. 79 – 85.

20. Лисенко О.М. Аналіз похибки вимірювання еквівалентного об'єму системи середнього вуха людини імпедансометричним засобом АУІ1 // Вісник НТУУ "КПІ", серія Приладобудування. – 2004. - № 27. – С. 129 - 136.

21. Пат. 3897 України, МКИ А 61 В 5/12. Спосіб контролю слуху і аудіометр для його здійснення / Т.В.Шидловська, В.О.Бригідер, О.М.Лисенко. - №4850151/14; Заявл. 14.05.90; Опубл. 27.12.94, Бюл. № 6-1.

22. Пат. 2008800 РФ, МКИ А 61 В 5/12. Способ контроля слуха и аудиометр для его осуществления / Т.В.Шидловськая, В.О.Бригидер, А.Н.Лысенко. - №4850151/14; Заявл. 14.05.90; Опубл. 15.03.94, Бюл. № 5.

23. Пат. 52523А України, МПК7 А 61 В 5/12. Портативний ручний імпедансний аудіометр / О.М.Лисенко. - № 2002087069; Заявл. 29.08.02; Опубл. 16.12.02; Бюл. ДДІВ № 12.

24. Пат. 62853 України, МПК7 А 61 В 5/12. Діагностичний аудіометр / О.М.Лисенко. - № 2003087893; Заявл. 21.08.03; Опубл. 15.12.03; Бюл. ДДІВ № 12.

25. Пат. 69369А України, МПК7 А 61 В 5/12. Аудіометр / О.М.Лисенко. - №20031213248; Заявл. 31.12.03; Опубл. 16.08.04; Бюл. ДДІВ № 8.

26. Пат. 69368А України, МПК7 А 61 В 5/12. Імпедансний аудіометр / О.М.Лисенко. - № 20031213247; Заявл. 31.12.03; Опубл. 16.08.04; Бюл. ДДІВ № 8.

27. Лысенко А.Н. Выбор метода и структуры измерительной цепи акустического ушного импедансметра // Труды YIII съезда оториноларинголов Украины: Част. 4. – Київ. – 1995. – С.237 – 238.

28. Lysenko O. The analysis of a condition and problems of development of the market of audiometers and middle-ear analyzers // Modern Problems of Telecom., Comput.Science and Eng.Train.: International Conference TCSET`2000. – Lviv-Slavsko (Ukraine). – 2000. – P.173 – 174.

29. Лысенко А.Н. Современные методы и средства для исследования слуха человека // Перспективи розвитку приладобудування: Праці наук.-метод.семінару міжн. конф. СЛАВПРОМ-2001. – Львів. Славсько. – 2001. – С.60 - 61.

30. Лебедєв Д.Ю., Лисенко О.М., Мелешко В.В. Дослідження спектрального вимірювального перетворювача аналізатора середнього вуха АУІ1 // Приладобудування 2002: підсумки і перспективи: Тези доповідей науково-технічної конференції. – Київ. – 2002. – С. 28.

31. Лисенко О.М. Реалізація основних надпорогових процедур в сучасних аудіометричних засобах // Приладобудування 2003: стан і перспективи: Тези доповідей Другої науково-технічної конференції. – Київ. – 2003. – С. 132 - 133.

32. Гончарук Ю.П., Лысенко А.Н. Применение микромощных микроконтроллеров серии MSP430 фирмы Texas Instruments в портативных аудиометрах // Приладобудування 2003: стан і перспективи: Тези доповідей Другої науково-технічної конференції. – Київ. – 2003. – С. 146.

33. Лисенко О.М. Аналіз похибки вимірювання еквівалентного об'єму системи середнього вуха людини в імпедансометричному засобі АУІ1 // Приладобудування 2004: стан і перспективи: Тези доповідей Третьої науково-технічної конференції. – Київ. – 2004. – С. 180 - 181.

34. Лисенко О.М. Комплекс приладів з розширеними функціями діагностування порушень слуху людини // Приладобудування 2005: стан і перспективи: Тези доповідей Четвертої науково-технічної конференції. – Київ. – 2005. – С. 240.

АНОТАЦІЯ

Лисенко О.М. Розширення функціональних можливостей та удосконалення засобів аудіометрії і акустичної імпедансометрії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. – Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут", Київ, 2005.

Дисертацію присвячено питанням розробки і удосконалення методу та засобів аудіометрії і акустичної імпедансометрії з розширеними функціональними можливостями. Розвинуто теорію і узагальнено методи та принципи побудови аудіометрів і акустичних вушних імпедансметрів. Розроблено і експериментально апробовано новий різновид методу тональної порогової аудіометрії, який враховує психомоторні особливості пацієнтів та дозволяє підвищити пропускну можливість обстежень. Показано шляхи створення, розроблено принципи і структури аудіометричних та імпедансометричних засобів з розширеними функціональними можливостями. На основі синтезованих SimuLink-моделей кодокерованої пневмосистеми з мікрокомпресорами різного типу та імпедансометричного каналу проведено моделювання динамічних процесів, що протікають в них, при найбільш несприятливому сполученні значень їх параметрів та вхідних сигналів. Створено комплекс автоматизованих засобів аудіометрії (скринінг-аудіометр групового користування, діагностичний ВЧ аудіометр) та акустичної імпедансометрії (імпедансметр типу 2, портативний тимпанометр) з розширеними функціональними можливостями, розроблено, удосконалено та експериментально апробовано їх метрологічне забезпечення.


 
 

Цікаве

Загрузка...