WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексний контроль і корекція навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення загальної фізики (автореферат) - Реферат

Комплексний контроль і корекція навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення загальної фізики (автореферат) - Реферат

+5

-2

6

Реєстрація гострого бронхіту таабо рахіту таабо анемії на першому році життя

+4

-2

7

Наявність одночасно п'яти із наведених нижче фенотипових ознак дисплазії сполучної тканини:

-гіпермобільність суглобів - гіперрозтяжність шкіри

- деформація грудної клітки - плоскостопість

- готичне піднебіння - сколіоз

- деформація вушних раковин - множинні родинки

- розширення венозної сітки -4-й палець кисті >2

- арахнодактилія кистей та стоп -2-й палець стопи >1

- „сандалеподібна" щілина -девіація 5-го пальця кисті

- множинні рубці - грижі

- м'язова гіпотонія - пігментація шкіри

- депігментація шкіри -„крилоподібні" лопатки

+5

-1

8

Під час аускультації наявність тривалих сухих та середньопухирчастих вологих хрипів, мінливих протягом доби.

+5

-1

Примітка: *** – За відсутності таких симптомів раніше

Таким чином, за сумою прогностичного коефіцієнту формують 3 прогностичні групи ризику виникнення ГБТП: 1 група – сума прогностичних коефіцієнтів (-13) і менше – відсутній ризик виникнення ГБТП; 2 група – сума коефіцієнтів у межах від (-12) до (+12) – не визначений ризик виникнення ГБТП; 3 група – сума прогностичних коефіцієнтів (+13) та вище – високий ризик виникнення ГБТП.

Для визначення ефективності пропонованої математичної моделі індивідуального прогнозування щодо формування ГБТП у дитини нами були проведені тести на відтворення, прогнозування сприятливого та несприятливого результатів, визначення чутливості та специфічності методу. Модель індивідуального прогнозу апробована на 98 дітях, виявлені високі показники відтворення (81,6%), чутливості (91,17% ) і специфічності (92,51%) указують на значну надійність використання математичної моделі індивідуального прогнозу в умовах амбулаторій та стаціонару.

ВИСНОВКИ

 1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі удосконалення діагностики формування гострого бронхіту тривалого перебігу у дітей на основі ретельного вивчення клініко-анамнестичних даних, ендобронхіальних змін та стану бронхоальвеолярного лаважу, а також розроблення індивідуального прогнозу формування ГБТП.

 2. Чинниками ризику формування ГБТП можна вважати: малопродуктивний кашель протягом більш ніж 7 днів на тлі мукоактивної терапії; обтяжену спадковість по бронхолегеневій патології; наявність інфікування внутрішньоклітинними збудниками таабо вірусами (Chlamydia pneumoniae таабо Mycoplasma pneumoniae, таабо Cytomegalovirus, таабо Simplex herpes virus); реєстрацію гострого бронхіту таабо рахіту, таабо анемії на першому році життя; наявність фенотипових ознак дисплазії сполучної тканини та аускультативних маркерних ознак (тривалих та мінливих протягом доби хрипів).

 3. Патогномонічними ендоскопічними змінами у дітей, хворих на ГБТП, можна вважати: переважання катарально-гнійного та гнійного варіантів ендобронхіту; наявність дискінезії трахеї та бронхів помірного і тяжкого ступенів; аномалії будови трахеобронхіального дерева; локальні та обмежені нерівномірні запальні зміни, а також мозаїчність судинного рисунку і ознаки субатрофії слизової оболонки трахеї і бронхів.

 4. У бронхоальвеолярному лаважі у дітей з ГБТП маркерними є: підвищення абсолютної кількості нейтрофілів та альвеолярних макрофагів; наявність помірного і тяжкого ступенів дисплазії епітелію; деформація АМ з жировою дистрофією та зниженим ядерно-цитоплазматичним коефіцієнтом; різке пригнічення поглинальної та бактерицидної функцій альвеолярних макрофагів на тлі їх достатньої міграції у вогнище запалення.

 5. Аналіз бактеріального дослідження мазків із носоглотки і мокротиння є малоінформативним у хворих на гострий бронхіт тривалого перебігу, тому що не відбиває змін, які відбуваються у дистальних відділах трахеобронхіального дерева, що обумовлює вагомість проведення бронхоскопії у цих дітей.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Під час обстеження дітей, хворих на гострий бронхіт, в умовах поліклініки і стаціонару необхідно враховувати клініко-анамнестичні маркери та фактори ризику формування гострого бронхіту тривалого перебігу, а при можливості проведення бронхоскопії – ендоскопічні ознаки та маркерні зміни бронхоальвеолярного лаважу, характерні для дітей, хворих на ГБТП.

 2. В умовах поліклініки і стаціонару, для визначення ризику розвитку ГБТП необхідно використовувати математичну модель індивідуального прогнозування щодо формування гострого бронхіту тривалого перебігу у дитини.

 3. На підставі розробленої математичної моделі з метою поліпшення виявлення групи дітей з ризиком щодо формування тривалого перебігу гострого бронхіту пропонуємо: формування 3 груп динамічного спостереження залежно від ступеня ризику розвитку ГБТП; відбір груп ризику проводити за допомогою розроблених діференційно-діагностичних прогностичних таблиць формування тривалого перебігу гострого бронхіту; використання диференційного підходу до визначення об'єму клініко-інструментального обстеження для діагностики та профілактики гострого бронхіту тривалого перебігу у дітей за допомогою формування груп дітей зі сприятливим та несприятливим прогнозом щодо розвитку ГБТП.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Влияние бронхиальной обструкции на функциональное состояние иммунокомпетентных клеток с затяжной бронхолегочной патологией у детей // Медицина сегодня и завтра. – 2003. – № 4. – С. 91 - 95. (Співавт.: Сенаторова Г.С., Бужинська Н.Р., Костенко В.В., Поляков В.В.). Дисертант провела підбір літературних джерел та клінічне обстеження паціентів, аналіз обструктивних змін залежно від ступеня вентиляційних порушень активності місцевого імунітету.

 2. Імунологічні аспекти реабілітації дітей, хворих на затяжну бронхолегеневу патологію запального генезу // Вісник наукових досліджень. – № 2. – 2004. – С. 214 - 216. (Співавт.: Сенаторова Г.С., Бужинська Н.Р., Костенко В.В.). Дисертант провела бронхоскопічне дослідження, пневмотахометрію, розробила показання до реабілітації дітей із гострим бронхітом тривалого перебігу.

 3. Функціональний стан фагоцитів крові, мокротиння і бронхоальвеолярного лаважу // Актуальні проблеми медицини та біології. – 2004. – № 1. – С. 256 - 262. (Співавт.: Сенаторова Г.С., Тимчук Л.Р.). Дисертант проводила бронхоскопічне дослідження, цитологічний аналіз бронхоальвеолярного лаважу та функціональну оцінку стану фагоцитів різних рідин.

 4. Фактори, які обумовлюють формування бронхіту з атиповим перебігом в умовах промислового мегаполісу // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. пр. – Вип. 67. – Запоріжжя, 2004. – С. 93 - 98.

 5. Метаболічна терапія в комплексному лікуванні дітей із затяжним перебігом захворювань бронхів та легень // Современная педиатрия. – 2004. – № 2(3). – С. 69 - 71. (Співавт.: Сенаторова Г.С.). Дисертант провела бронхоскопічне дослідження, цитологічний аналіз бронхоальвеолярного лаважу та функціональну оцінку стану фагоцитів, визначила критерії метаболічної корекції гострого бронхіту тривалого перебігу.

 6. Вклад отдельных этиологических факторов в формирование затяжных и рецидивирующих бронхолегочных заболеваний у детей. // Експериментальна і клінічна медицина. – 2004. – №4. – С. 137 - 141. (Співавт.: Сенаторова Г.С., Бужинська Н.Р.). Дисертант визначила внесок окремих етіологічних факторів у формування тривалих бронхолегеневих захворювань.

 7. Пат.70905 А.Спосіб лікування пневмоній із затяжним перебігом у дітей:А61К31/00.Заявл.31.12.2003; Опубл.15.10.2004 Бюл. №10. (Співавт.: Сенаторова Г.С., Костенко В.В., Тимчук Л.Р.). Дисертант розробила критерії щодо призначення імунокорегуючої терапії.

 8. Особенности клиники и диагностики затяжных и рецидивирующих бронхолегочных заболеваний у детей // Український пульмонологічний журнал. – 2003. – № 2(40). – С. 347. (Співавт.: Сенаторова Г.С., Башкірова Н.В., Бужинська Н.Р., Ріга О.А., Поляков В.В., Золотухіна Г.А., Білецька Л.О., Костенко В.В.). Дисертантом проведено бронхоскопічне дослідження, пневмотахографію, розроблено критерії діагностики гострого бронхіту тривалого перебігу у дітей.

 9. Стан імунокомпетентних клітин при затяжній та рецидивуючій бронхолегеневій патології у дітей // Внесок молодих вчених в медичну науку: Зб. тез. – Харків, 2003. – С. 37.

 10. Етіологічні фактори формування затяжних бронхолегеневих захворювань у дітей // Медицина третього тисячоліття: Матеріали міжвузівської конференції молодих вчених. – Харків, 2003 – С. 92.

 11. Обґрунтування призначення імунотерапії дітям, хворим на затяжну патологію бронхів та легень // ПАГ. – 2004. – № 3. – С. 56. (Співавт.: Сенаторова Г.С.). Дисертант обґрунтувала показання щодо імунореабілітації у дітей з гострим бронхітом тривалого перебігу.

 12. Імунологічні механізми формування пневмоній та бронхітів із затяжним перебігом // Вестник физиотерапии и курортологии – 2004. – №3. – С. 118. (Співавт.: Сенаторова Г.С, Бужинська Н.Р., Башкірова Н.В., Костенко В.В.). Дисертант довела імунологічні механізми формування гострого бронхіту тривалого перебігу.

 13. Роль патології сполучної тканини у формуванні бронхітів із подовженим перебігом у дітей та підлітків // Патологія сполучної тканини – основа формування хронічних захворювань у дітей і підлітків: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2004. – С. 87 - 90. (Співавт.: Сенаторова Г.С., Бужинська Н.Р., Башкірова Н.В., Поляков В.В., Золотухіна Г.А., Білецька Л.О.). Дисертант провела дослідження стану сполучної тканини у дітей з гострим бронхітом тривалого перебігу і довела її роль у формуванні цієї патології.

 14. Новітні технології клініко-лабораторної діагностики пневмоній та бронхітів з атиповим перебігом // Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі: Матеріали 11-го з'їзду педіатрів України. – Київ, 2004. – С. 112 - 113. (Співавт.: Сенаторова Г.С., Костенко В.В.). Дисертант розробила критерії гострого бронхіту тривалого перебігу у дітей.


 
 

Цікаве

Загрузка...