WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексний контроль і корекція навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення загальної фізики (автореферат) - Реферат

Комплексний контроль і корекція навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення загальної фізики (автореферат) - Реферат

Цитологічний аналіз показав збільшення загальної кількості клітин у БАЛ в обох групах. Рівень цитозу був підвищеним і складав у дітей із основної групи 9,86+3,46*106/ мл, у групі порівняння 10,02+2,97*106/мл та достовірно не відрізнявся (р0,05), що свідчило про достатню міграційну здатність фагоцитів у вогнище запалення. При бактеріологічному дослідженні мазків суспензії БАЛ у всіх пацієнтів ми виявили підвищення кількості бактерій. У групі дітей, хворих на ГБТП, переважали позаклітинні бактерії (21,1+2,2). У пацієнтів з ГБ мікроорганізмів, розташованих внутрішньоклітинно, виявлено більше (30,4+2,6), ніж бактерій, які знаходились поза клітиною (18,9+2,8).

Щодо окремих клітинних елементів, то порівняно із нормативом, виявлено достовірне їх збільшення як у дітей, хворих на ГБТП, так і у пацієнтів із ГБ . Нами виявлено достовірно підвищену відносну та абсолютну кількість нейтрофілів у дітей, хворих на ГБТП (р0,001), що розцінено нами як значний приток швидко реагуючих імунних клітин до вогнища запалення. Для адекватної оцінки цитологічного складу нами була визначена абсолютна кількість клітин-ефекторів, оскільки за рахунок більш значного притоку нейтрофілів виникає диспропорція між нейтрофілами та макрофагами БАЛ, а за цим неадекватна оцінка міграції альвеолярних макрофагів при аналізі відносних показників. Абсолютна кількість альвеолярних макрофагів (АМ) була підвищеною, відносно нормативів, у дітей основної групи (р0,05) та групи порівняння (р0,05).

У дітей із ГБТП значно частіше виявляли ознаки гіперплазії та атипової будови епітеліальних клітин, що розцінювалося як дисплазія епітелію (ДЕ) (р0,001). Ми розподіляли ДЕ залежно від ступеня. У 26 (44,8%) хворих основної групи спостерігалася ДЕ легкого ступеня, для якої було характерним збільшення розмірів клітин без змін ядерно-цитоплазматичного співвідношення (12; 20,6%). У деяких хворих реєструвалися ознаки жирової дистрофії в окремих клітинах (22; 37,9%). 11 (18,9+3,9%) пацієнтів з ГБТП мали відокремлені клітини із більш крупними ядрами та змінами ядерно-цитоплазматичних співвідношень, що розцінювалося як помірна ДЕ. Тяжкий ступінь ДЕ бронхів констатовано у 8 (13,8%) хворих з ГБТП, що проявлялося клітинним та ядерним анізоцитозом, зниженням ядерно-цитоплазматичного співвідношення за рахунок збільшення ядер, які місцями досягали значних розмірів. Визначено потовщення оболонки ядер та гіперхромія грубозернистого і нерівномірно розташованого хроматину. У таких дітей зустрічалися клітини з двома, трьома і більше ядрами. Збереженими були війки та кутикулярні окрайки епітеліальних клітин, що підтверджувало належність цих клітин до епітелію. Для епітелію бронхів у дітей із ГБ звичайною була форма високого келиха з одним широким кінцем, хвостоподібно звуженим іншим. Кількість епітелію була значно підвищеною, що посередньо свідчило про активність запалення та його десквамацію. ДЕ легкого ступеня у групі порівняння діагностовано тільки у трьох хворих (9,4%).

Достовірних розбіжностей у структурі нейтрофілів виявлено не було (р0,05). Вони мали вигляд круглястих клітин неправильної форми із зернистою цитоплазмою та ядром, які складалися із декількох сегментів.

У 91,4% хворих на ГБТП макрофаги були представлені численними деформованими клітинами з жировою дистрофією та зниженим ядерно-цитоплазматичним коефіцієнтом, при цьому в більшості клітин мікроорганізми розташовувалися поза клітиною. АМ у 87,5% пацієнтів із ГБ були представлені клітинами круглястої правильної форми із пінявою цитоплазмою, чіткими контурами та внутрішньоклітинно розташованими збудниками. Ядро було невеликим, бобоподібної форми та розташовувалося ексцентрично.

Нейтрофіли БАЛ у дітей з ГБТП відзначались підвищенням ФІ30 та ФЧ30 порівняно з показниками норми (р0,05). ФІ120 у дітей основної групи дорівнював 32,0+3,98%, підвищувався значніше відносно нормативів (р0,05).У дітей з гострим бронхітом ФЧ та ФІ на 30-ій і на 120-ій хвилинах інкубації теж були збільшеними, але вони були достовірно вищими, ніж у хворих основної групи (р0,05 та р0,001, відповідно). При аналізі рівня опсонічного числа (ОЧ) у дітей з ГБТП виявлено його двократне зменшення ОЧ порівняно з хворих на ГБ (р0,001). Бактерицидна здатність нейтрофілів БАЛ теж була підвищеною в обох групах, але недостовірною у дітей з ГБТП (р0,05). У дітей з ГБТП встановлено достовірне зниження ФІ30 і ФІ120 макрофагів відносно нормативів та показників дітей з ГБ (р0,001 і р0,05 відповідно). ФЧ30 і ФЧ120 макрофагів теж було достовірно зменшеним порівняно з аналогічними показниками хворих на ГБ (р0,05), але недостовірно відносно нормативів (р0,05). КФЧ макрофагів у дітей основної групи був майже удвічі меншим, ніж у хворих на гострий бронхіт (р0,01). Бактерицидна здатність АМ була зменшеною у 4 рази у порівнянні з нормою і показниками у хворих на гострий бронхіт (р0,001). На підставі отриманих даних нами запропоновано та запатентовано спосіб визначання стану місцевого імунітету. Визначаючи фагоцитарне та опсонічне число, ми оцінювали бронхолегеневу реактивність, що було підставою для вирішення питання про формування тривалого перебігу, це важливо для практичного лікаря.

Не завжди у клінічній практиці можливо провести бронхоскопічне дослідження, з огляду на відсутність необхідної апаратури та кваліфікованого персоналу у кожній лікарні районів та областей та інвазивності методу і необхідності мати чіткі показання до проведення цього дослідження. Це дало підставу для проведення системного аналізу чинників, клінічних даних, ендобронхіальних змін і особливостей складу БАЛ дітей з ГБТП. Корелятивні зв'язки між більшістю ознак дозволяли проводити аналогію між викладеними вище показниками, а за клінічною характеристикою тією чи іншою мірою можна було судити про зміни у дистальних відділах респіраторного тракту. На основі перелічених патогномонічних маркерів і взаємозв'язків між ними і змінами у ТБД нами сформовані маркери ранньої діагностики ГБТП та розроблено математичну модель індивідуального прогнозу.

Для попередження розвитку ГБТП, на підставі математичного оброблення 194 показників із використанням кореляційного аналізу нами розроблено метод прогнозування його формування, який може бути використано в умовах поліклініки та стаціонару. Робота забезпечувалася визначенням питомої ваги коефіцієнту із подальшим розробленням математичної моделі індивідуального прогнозу гострого бронхіту тривалого перебігу (В.А.Огнєв, 1995). У своїх розрахунках ми використали найбільш прості засоби логарифму винаходження коефіцієнту вірогідності. В основу даної методики покладені створені нами прогностичні таблиці із характерними ранніми маркерами ГБТП, до яких включені найбільш інформативні показники, що представлено у таблиці.

При обстеженні дітей, хворих на гострий бронхіт, в амбулаторній педіатрії або пульмонології аналізують клініко-лабораторні дані та виявляють ризик розвитку ГБТП. При відповіді на питання прогностичної таблиці математичної моделі суворо дотримуються послідовності розміщення в ній факторів у міру опитування прогностичний коефіцієнт сумується і за умови досягнення одного із прогностичних порогів (+13) подальше опитування припиняється.

Таблиця

Математична модель індивідуального прогнозування щодо формування

гострого бронхіту тривалого перебігу у дитини

Показники

Прогностичний

коефіцієнт

Так

Ні

1

Малопродуктивний кашель протягом більше 7 днів на тлі мукоактивної терапії

+6

-5

2

Прояви подовженого перебігу риніту

+4

-5

3

Тривала субфебрильна лихоманка ***

+7

-5

4

Обтяжена спадковість по бронхолегеневій патології

+6

-2

5

Наявність інфікування внутрішньоклітинними збудниками таабо вірусами (Chlamydia pneumoniae таабо Mycoplasma pneumoniae, таабо Cytomegalovirus, таабо Simplex herpes virus)


 
 

Цікаве

Загрузка...