WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Комплексний контроль і корекція навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення загальної фізики (автореферат) - Реферат

Комплексний контроль і корекція навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення загальної фізики (автореферат) - Реферат

Виявлено високу частоту реєстрації вогнищ хронічної інфекції у дітей із ГБТП (р0,001). Достовірно частіше у дітей основної групи (59,5%; р0,001) спостерігався віраж туберкулінової реакції за відсутності активності туберкульозу на момент огляду. Наявність віражу туберкулінової реакції у більшості хворих на ГБТП, на наш погляд, потребує подальших досліджень в аспекті взаємозв'язку цього феномена з подовженим перебігом респіраторної патології та впливом його на імунологічний фон дитини.

У 84,0% дітей основної групи виявлені фенотипові ознаки дисплазії сполучної тканини. У 62 (65,9%) хворих на ГБТП відмічена наявність п'яти та більше фенотипових ознак дисплазії сполучної тканини (ОДСТ) одночасно, і тільки у 12 (16,4%) пацієнтів групи порівняння виявлено п'ять і більше ознак, що було достовірно меншим, ніж в основній групі (р0,001). При кореляційному аналізі наявності одночасно п'яти і більше фенотипових ОДСТ та частоти реєстрації помірного та тяжкого ступеня ДТБ у дитини виявлені їхні чіткі лінійні корелятивні зв'язки (r=+0,789 та r=+0,892 відповідно). Наявність ДТБ була маркерною щодо діагностики ГБТП на ранніх етапах хвороби.

Визначено деякі особливості фізикальних даних у дітей основної групи. У 61,7% хворих при аускультації спостерігались дифузні середньопухирчасті, іноді дрібнопухирчасті хрипи на тлі жорсткого дихання, які мали властивості стійких, тривалих, з'являлися та зникали на протязі доби. Перебіг хвороби у таких дітей був малосимптомним з переважанням незначної інтоксикації. У 57,4% пацієнтів з ГБТП виявлені тривалі та резистентні до мукоактивної терапії сухі хрипи.

У клінічному та біохімічному аналізах крові у дітей основної групи частіше реєстровані підвищення швидкості осідання еритроцитів (58,5%; р0,05), рівня г-глобуліну (38,2%; р0,01) і гаптоглобіну (22,3%; р0,05) на тлі поліпшення загального самопочуття, нормалізації температури тіла та зниження рівня гранулоцитів. Бактеріологічний аналіз мокротиння вдалося провести тільки у 65 (69,1%) хворих. У 30,8% пацієнтів дошкільного віку характеристики секрету виявити не вдалося з причин заковтування продукованого мокротиння. Таким дітям проводився бактеріальний аналіз змивів із носоглотки. При проведенні бактеріологічного дослідження мокротиння, змивів із носоглотки та аналізу крові на внутрішньоклітинні збудники таабо віруси у дітей, хворих на ГБТП, визначено переважання асоційованих збудників (71,2%; р0,001). Інфікування внутрішньоклітинними збудниками спостерігалося у 13 пацієнтів, а персистування вірусів сімейства герпевірусу (Cytomegalovirus, Simplex virus) виявлено у п'ятої частини хворих на ГБТП. Нами проведено порівняльний аналіз частоти виявлення збудників при бактеріологічному дослідженні БАЛ та мокротиння у дітей, хворих на ГБТП. Так, у дітей, хворих на ГБТП, при бактеріологічному дослідженні БАЛ з більшою частотою виявлялися грамнегативні збудники (Pseudomonas aeruginosa (р0,001), Klebsiela pneumonia (р0,001), Proteus mirabilis (р0,001)) при порівнянні з аналізом мокротиння. Із грампозитивної флори достовірно частіше у дітей основної групи в БАЛ реєструвався Staphylococcus aureus (р0,001), кількість інших грампозитивних збудників достовірно не відрізнялась (р0,05). Вдвічі, ніж при досліджені мокротиння, була підвищеною кількість грибів роду Candida у БАЛ хворих на ГБТП (р0,001). Звідси нами було припущено, що дослідження мазків із носоглотки та мокротиння є малоінформативним у хворих на ГБТП, що обумовлює вагомість проведення бронхоскопії.

При імунологічному аналізі крові отримані результати свідчили, що у дітей основної групи віком від 1,5 до 3 років виявлено тенденцію до помірно низького рівня вмісту Т-лімфоцитів за рахунок супресорних антиген-„презентуючих" клітин (р0,05) та дисімуноглобулінемії (р0,05). У цій групі визначено і зниження індексів поглинання нейтрофілів фагоцитарного числа на 30-ій (ФЧ30) та 120-ій (ФЧ120) хвилинах інкубації (8,69%+0,56 та 8,75%+0,32; р0,05), фагоцитарного індексу на 30-ій (ФІ30) та 120-ій (ФІ120) хвилинах інкубації (93,24+3,07 та 93,65+3,93; р0,05) та коефіцієнту фагоцитарного числа (0,99+0,12; р0,05) та достовірне підвищення коефіцієнту стимуляції нейтрофілів сироваткою донора (7,3+1,7; р0,05), що нами розцінено як фактор ризику формування ГБТП у дітей переддошкільного віку. Отримані низькі показники коефіцієнту фагоцитарного числа (КФЧ) у дітей віком від 4 до 15 років з ГБТП (1,01+0,12; р0,05), ймовірно, доводили задовільну поглинальну активність нейтрофілів на перших хвилинах контакту з антигеном, але виявлене задовільне підвищення їх при подальшій інкубації з сироваткою хворого (11,4+3,7; р0,05), що посередньо свідчило про зниження активності сироваткових факторів у дітей з ГБТП, які сприяли захвату мікроорганізму. Кількість НСТ-позитивних нейтрофілів крові у дітей основної групи зазнавало великих коливань (4-29%), а середній показник бактерицидної здатності нейтрофілів (10,56+3,99%) достовірно не відрізнявся від рівня НСТ-тесту у групі порівняння і нормативів (р0,05). Високий рівень (23,88+5,92%) НСТ-тесту з нейтрофілами крові хворих на ГБТП при стимуляції сироваткою крові донора розцінено як зниження рівня сироваткових факторів у крові пацієнтів основної групи, які зазвичай сприяли завершеності фагоцитозу.

У 69,1% пацієнтів, хворих на ГБТП, на тлі підвищення прозорості легеневих полів, рентгенологічно, виявлялося помірне обмежене підвищення інтенсивності в нижньомедіальних зонах. У 38 хворих з ГБТП (40,4%) виявлено зниження максимальної об'ємної швидкості на рівні 50% та 75% форсованої життєвої ємності легень за даними пневмотахограми, а сумарний приріст цих показників після інгаляції бронходилататорами становив не більше 37%, що свідчило про переважання обтураційного компоненту. Окрім того, виявлено групу хворих на ГБТП, у яких наявне зниження життєвої ємності та хвилинної вентиляції легень як ознака функціональної недостатності респіраторної системи. При зіставленні цих показників із фенотиповими ознаками, такими, як деформація грудної клітки та порушення постави, виявлена їхня лінійна кореляція (r=+0,712 та r=+0,802 відповідно).

При візуальному ендоскопічному огляді бронхіального дерева у хворих на ГБТП переважала гіперемія слизової оболонки на тлі нормальної її товщини (62,0%; р0,001), а у секреті у більшості випадків виявлено значну кількість фібрину (53,4%; р0,001). Більш часто констатовано катарально-гнійні (65,5%; р0,01) та гнійні (5,2%; р0,01) морфологічні варіанти бронхіту. У 32 пацієнтів (55,2%) основної групи зареєстровано мозаїчність судинного рисунка, що було достовірно частішим відносно групи порівняння (р0,001). У 9 (15,5%) хворих із ГБТП на фоні гіперемованої слизової оболонки виявлені ознаки її субатрофії: стоншення слизової і підкресленість хрящового малюнка, поглиблення міжхрящових проміжків та загострення шпор сегментарних бронхів. Діти цієї групи хворіли 57 днів і більше. На наш погляд, ранній розвиток субатрофії слизової оболонки бронхів у хворих на ГБТП потребує подальших досліджень в аспекті запобігання розвитку у цієї категорії хворих хронічного бронхіту. У 24 хворих (41,3%) основної групи виявлені малі аномалії будови ТБД, такі, як незначне розширення просвіту крупних бронхів, підвищена рухова активність сегментарних бронхів. Аномалії будови трахеї та бронхів у групі порівняння не виявлені зовсім. Експіраторне закриття дихальних шляхів на рівні часточкових, сегментарних або субсегментарних бронхів діагностовано достовірно частіше (р0,05) у дітей з ГБТП (23; 39,6%), ніж у пацієнтів з гострим ГБ (5; 15,6%). П'ята частина пацієнтів основної групи мала ДТБ. Помірне пролабування мембранозної частини трахеї та часточкових бронхів в межах 12-34 діаметра реєстровано у 12 (20,6%) хворих, що розцінено нами як помірний ступінь ДТБ. У 2 (3,4%) пацієнтів виявлено значний ступінь ДТБ (пролабування більш ніж 34 діаметра). У дітей основної групи, у яких виявлено дискінетичні прояви помірного та тяжкого ступенів бронхів, отримані сильні корелятивні зв'язки з наявністю п'яти фенотипових ОДСТ одночасно (r=+0,789; r=+0,892 відповідно). Дискінетичних змін у групі порівняння не виявлено.

Більш точно виявити характер та ступінь ураження бронхіальної слизової оболонки дозволило лаважування ТБД. Нами виявлено, що у дітей, хворих на ГБТП, переважав зеленуватий колір (р0,05) та в'язка консистенція лаважної рідини (р0,001). Значна в'язкість лаважу у пацієнтів основної групи лінійно корелювала із помірною (r=+0,324) та значною (r=+0,516) кількістю сухого залишку. Слизуватий характер секрету діагностовано достовірно частіше у дітей з ГБ (р0,001). Для дітей, хворих на ГБТП, характерним було переважання гнійного (9; 15,5%) та слизувато-гнійного характеру секрету (42; 72,4%). Значна кількість сухого залишку достовірно частіше виявлялась у дітей основної групи (р0,001). У пацієнтів із ГБ переважала помірна (9; 15,5%) та низька (13; 22,4%) кількість сухого залишку. При дослідженні рН бронхоальвеолярного лаважу виявлено, що у дітей з ГБТП реакція секрету коливалась в межах 6,05+0,48 при нормативних показниках 7,48+0,08, що було достовірно нижчим (р0,001). У групі дітей, хворих на гострий бронхіт, рН секрету становила 6,97+0,52 і достовірно не відрізнялась від нормативів (р0,05). Рівень білка у дітей основної групи становив в середньому 0,963+1,36 г/л, у пацієнтів групи порівняння – 0,654+0,41 г/л, що достовірно не відрізнялось (р0,05). Середня кількість кальцію коливалася у широких межах, була підвищеною у дітей обох груп і становила 1,865+0,98 ммоль/л у дітей основної групи, 1,492+0,26 ммоль/л – у пацієнтів групи порівняння, але достовірних різниць виявлено не було (р0,05). При аналізі ступеня запалення за методом Капрала нами виявлено, що у пацієнтів обох груп переважала помірна запальна активність. У третини (29%) хворих основної групи виявлено мінімальний ступінь запалення, що було достовірно частіше, ніж у групі порівняння (р0,001). Достовірно частіше у дітей з ГБ реєструвався максимальний ступінь активності запалення за методом Капрала (р0,001).


 
 

Цікаве

Загрузка...