WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування в вісцеральних гладеньких м’язах (автореферат) - Реферат

Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування в вісцеральних гладеньких м’язах (автореферат) - Реферат

Діагностична процедура завдається класифікацією захворювання, що діагностується. З цього положення випливає, що точність діагностики захворювань хребта пропорційна правильності класифікації його захворювань. Чим точніше класифікація відображає об'єктивну реальність та чим конкретніше визначені найсуттєвіші класифікаційні ознаки, тим точніше діагноз та уявлення лікаря про структурні та функціональні зміни хребта у конкретного хворого на даний час.

Якщо, наприклад, класифікація розподіляє захворювання, умовно кажучи, на варіанти АВ, АВС, СДВ і ДЕА, то діагностичний алгоритм виглядає, як наведено на схемі (рис. 3).

Рис.3. Алгоритм побудований на принципі дихотомічного розподілу всього класу (типу, роду і т.д.) захворювань на дві групи (вірогідні та невірогідні) за найсуттєвішими ознаками. Це дозволяє встановити правильний діагноз з найменшими витратами зусиль лікаря, часу та матеріальними витратами.

ВИСНОВКИ

1. Проблема дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта являє собою частину глобальної проблеми старіння людини і пов'язаних з ним патологічних процесів. Хоча є багато робіт, присвячених дегенеративним захворюванням поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років, однак деякі аспекти проблеми вивчені недостатньо. Зокрема, мало вивчені клінічні і рентгенологічні особливості ДЗХ у людей похилого віку, недостатньо досліджені розходження гістологічних і метаболічних змін тканин ХРС при ДЗХ у пацієнтів віком понад 50 років і у хворих молодого віку. Існуючі класифікації ДЗХ не цілком відповідають сучасним уявленням про цю проблему, недостатньо розроблена методологія діагностики, особливо у людей віком понад 50 років.

2. Клінічні прояви ДЗХ у людей віком понад 50 років характеризуються в порівнянні з більш молодими людьми статистично достовірним зменшенням частоти дискалгічного синдрому, синдромів нестабільності і функціональних блокад хребтових сегментів, але істотним зростанням синдрому спондилоартралгії і синдромів нейрогенної перемежованої кульгавості.

3. Гістологічний аналіз тканин драглистого ядра і фіброзного кільця при ДЗХ у людей віком понад 50 років показав, що поряд з дистрофічно-деструктивними змінами з'являються і прогресують морфологічні ознаки хронічного запального процесу (підвищення питомої ваги незрілої та зрілої грануляційної тканини).

Невеликі осередки фіброзної тканини з рівнобіжним чи неупорядкованим напрямком пучків колагенових волокон вказують на низьку спроможність до фібротизації диска у цих хворих. Проліферативні потенції драглистого ядра і фіброзного кільця не здатні компенсувати дистрофічно-деструктивні зміни.

Порушення структурної організації м'язової тканини грубо виражені, виявляються розривами, розшаруванням і лізисом міосимпластів, ділянками некрозу з частковим заміщенням м'язових волокон колагеноволокнистою тканиною.

4. Біохімічні дослідження біологічних рідин свідчать про те, що для хворих на ДЗХ віком понад 50 років характерні зміни концентрації вуглеводно-білкових комплексів та білків гострої фази – показників запальної реакції, а також фракцій глікозаміногліканів – основних компонентів сполучної тканини, які підтверджують наростання дегенеративного процесу в тканинах хребта.

5. Встановлено, що особливості структурних змін поперекових сегментів при дегенеративних захворюваннях взаємозалежні з віком. Частота спондилоартрозу монотонно збільшується з віком, досягаючи 100% у людей віком понад 50 років, а частота дегенеративного стенозу ХК, дегенеративного сколіозу, дегенеративного артрогенного спондилолістезу стрибкоподібно зростає у людей віком 50 років і старіше. Пік найбільшої частоти дискогенного (спондилолізного) спондилолістезу припадає на вікову групу 40-49 років.

6. На підставі результатів власних досліджень з урахуванням даних науково-медичної літератури розроблена класифікація дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта. Класифікація включає усі відомі на цей час варіанти клінічно значимих структурних і функціональних змін ХРС, відповідає всім логічним законам і принципам розподілу понять і може використовуватися для класифікації дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком 50 років і старіше.

7. Діагностичний алгоритм, розроблений на підставі дослідження, заснований на використанні невеликого числа основних клінічних синдромів і рентгенологічних критеріїв для дихотомічного розподілу можливих у конкретного пацієнта діагнозів на достовірні та недостовірні. Використання алгоритму може забезпечити значне скорочення часу і матеріальних витрат на діагностику, підвищити якість діагностики усіх варіантів ДЗХ у людей віком 50 років та старіше, включених у класифікацію Інституту патології хребта і суглобів ім. проф. М.І. Ситенка.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Радченко В.А., Корж Н.А., Исаенко А.Л., Левшин А.А. Остеохондроз позвоночника // В кн.: "Практикум по стабилизации грудного и поясничного отдела позвоночника". Харьков: "Прапор". –2004. –С.107-125. Самостійно проводив рентгенометричні обстеження. Брав участь в операціях в якості хірурга та асистента. Аналізував отримані результати.

2. В.А.Радченко, А.И.Продан, В.А.Куценко, А.А.Левшин Структурно-функциональные нарушения при дистрофически-деструктивных заболеваниях позвоночника у людей старшего возраста //Ортопедия, травматология и протезирование. –2003. -№3. –С.12-17. Самостійно обстежив клінічно, рентгенологічно 200 пацієнтів віком понад 50 років та 200 хворих, молодших 50 років. Самостійно проводив дослідження рентгеноконтрастними методами.

3. Радченко В.О., Грунтовський Г.Х., Леонтьєва Ф.С., Туляков В.О., Левшин О.А., Попов А.І. Особливості метаболізму сполучної тканини у хворих похилого віку з дистрофічно-деструктивними захворюваннями хребта // Літопис травматології та ортопедії. –2003. -№1-2. –С.23-24 Брав участь у біохімічних обстеженнях 123 хворих похилого віку на ДДЗХ та 32 хворих контрольної групи, а також в аналізі отриманих даних.

4. Корж М.О., Продан О.І., Радченко В.О., Куценко В.О., Левшин О.А. Класифікація дегенеративних деформацій поперекового відділу хребта //Ортопедия, травматология и протезирование. –2004. -№4. –С.94-98 Провів клінічне та рентгенологічне обстеження 426 пацієнтів з різними видами дегенеративних деформацій поперекового відділу хребта.

5. Бенгус Л.М., Левшин О.А. Морфологія тканин хребтового сегменту літніх пацієнтів з поперековим остеохондрозом // Український морфологічний альманах (Луганський державний медичний університет). –2005. –Том.3, №1. –С.7-12 Інтраопераційно проводив забір для морфологічного обстеження у 37 хворих (віком 50-60 років), брав участь у дослідженнях матеріалу. Аналізував результати, що дало змогу виявити ряд особливостей, які відображені у висновках.

6. Карпінський М.Ю., Мітелев Д.А., Радченко В.О., Суббота І.А., Тяжелов О.А., Левшин О.А. Спосіб непрямої оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату людини // Деклараційний патент України 62170А A 61 B5/103 бюл.№12. від 15.12.2003. Брав безпосередню участь у проведенні біомеханічних обстежень у пацієнтів віком понад 50 років, проводив аналіз та обробку отриманих результатів.

7. Деклараційний патент України 71113А A 61 B5/02 5/0275 Спосіб епідурографії хребтового каналу / Продан О.І., Грунтовський А.Г., Левшин О.А., Сиренко О.А. Бюл.№11. від 15.11.2004 Самостійно провів епідурографію хребтового каналу 45 пацієнтам з дистрофічно-деструктивними захворюваннями поперекового відділу хребта.

8. Радченко В.А., Левшин А.А. Особенности дистрофически-деструктивных заболеваний поясничного отдела позвоночника у пациентов старшего возраста // ІІІ Національний конгрес геронтологів і геріатрів України ТЕЗИ. -Київ, 2000. -С.120. Самостійно проводив клінічні та рентгенологічні обстеження 238 пацієнтів з дистрофічно-деструктивними захворювання поперекового відділу хребта.

9. Радченко В.А., Левшин А.А. Дегенеративный поясничный сколиоз // Материалы XII съезда ортопедов-травматологов Украины. Донецк, 2001. –С.245-247. Самостійно проводив клінічні та рентгенологічні обстеження, що дало змогу виявити ряд клініко-рентгенологічних особливостей у хворих на дегенеративний поперековий сколіоз.

10. Левшин О.А. Перебіг спондилоартрозу поперекового відділу хребта у літніх людей //ІІІ Українська конференція молодих вчених, присвячена пам'яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса: Тези доповідей. -Київ, 2002. -С.110.

АНОТАЦІЯ

Левшин О.А. Структурно-функціональні особливості та діагностика дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21- травматологія та ортопедія. – Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України, Харків, 2005.

Дисертацію присвячено удосконаленню діагностики дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей віком понад 50 років на основі вивчення їх структурних та метаболічних особливостей, розробці класифікації та діагностичного алгоритму. Вивчені особливості морфологічних змін тканин хребтово-рухового сегмента при дистрофічних захворюваннях хребта у пацієнтів віком понад 50 років, особливо в тканинах міжхребцевих дисків, кістковій тканині дуговідросткових суглобів, жовтих зв'язок та паравертебральних м'язів. Встановлені нові дані про стан метаболізму сполучнотканинних утворень хребта у пацієнтів цієї вікової групи.

На підставі вивчення клінічної симптоматики встановлено, що дискалгічний синдром у людей віком понад 50 років, відповідно до нашого клінічного матеріалу, зустрічається більш ніж вдвічі рідше, ніж у хворих молодшого віку. Так, в основній групі (200 хворих) дискалгію виявлено у 57 (28,5%) хворих, тоді як у контрольній групі (200 хворих) – у 139 (69,5%).


 
 

Цікаве

Загрузка...