WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Генетичні ефекти поверхневих і підземних вод львівщини та корекція мутагенних фонів природними або синтетичними сорбентами (автореферат) - Реферат

Генетичні ефекти поверхневих і підземних вод львівщини та корекція мутагенних фонів природними або синтетичними сорбентами (автореферат) - Реферат

У хворих з періодонтитом, обумовленим наявністю грибкової мікрофлори, було відзначено також значне зниження продукції активних форм кисню нейтрофілами (у 2,5 рази) у реакції люмінол-залежної хемілюмінесценції.

У пацієнтів з хронічним верхівковим періодонтитом нами було відзначено істотне підвищення рівня ендогенної інтоксикації, як в групі хворих за наявності грибкової мікрофлори (0,5450,031), так і без наявності грибів в НВІ (0,5810,030) у порівнянні з контролем (0,2510,012; р<0,05).

Отримані результати слугували основою для розробки нової методики лікування хворих з хронічним верхівковим періодонтитом, асоційованим бактеріально-грибковою мікрофлорою. Для тимчасової обтурації кореневих каналів нами був запропонований такий склад: 5% мазь мебетизол (2 г) в якості антифунгального препарату, що обґрунтовано проведеними тестами на чутливість виділених нами штамів грибів роду Candida; метронідазол (0,5 г) - у якості протимікробного засобу; метилурацил (0,5 г) - в якості неспецифічного стимулятора фагоцитозу.

Рис. 1. Показники антиендотоксинових антитіл у пацієнтів з періодонтитом.

Примітка. * - вірогідність різниці між основною та групою порівняння (р<0,01).

У 21 особи з хронічним верхівковим періодонтитом був виражений дисбаланс у системі імунітету. Тому в цих пацієнтів доцільним було використання імуномодуляторів. На підставі численних результатів досліджень різних авторів (Д.А. Базика та співавт., 1999, А.М. Борисова та співавт., 1999, Г.Н. Дранник, 2001) ми зупинили свій вибір на препараті "Манакс", що має імуномодулюючу дію на різні ланки імунітету, який призначали протягом місяця по 1 табл. на день за півгодини до прийому їжі.

Пацієнтів, у яких знайшли в НВІ гриби роду Candida, умовно розділили на 3 підгрупи: 1а – пацієнти, що отримували традиційне лікування; 1б - місцеве запропоноване лікування; 1в – комплексне лікування.

Оцінюючи найближчі результати запропонованого нами лікування, слід зазначити, що 85,7% пацієнтів до 4 доби спостерігали зниження інтенсивності симптомів захворювання. Пацієнти, яким проводилася традиційна терапія, у 32% випадків відзначали ускладнення у вигляді болючості при накушуванні протягом тривалого часу.

Віддалені результати підтвердили ефективність розробленого способу лікування. Так, клінічні симптоми, які раніше довгий час непокоїли пацієнта, не з'являлися знову. Поліпшення процесу після комплексного лікування відзначалось у 81% спостережень. Місцева терапія з використанням антифунгального засобу також мала значний ефект (66,7%) на відміну від традиційного методу. За даними рентгенографії після запропонованого лікування спостерігалося часткове або повне відновлення кісткових структур.

Імунологічні дослідження пацієнтів показали, що після традиційного способу лікування показники антитіл специфічних до грибів роду Candida знижувалися незначно, їхній рівень продовжував вірогідно перевищувати базовий у 4 рази. При використанні запропонованого місцевого лікування, що включає антифунгальний засіб, відбулося зниження протигрибкових антитіл у 1,7 рази. Застосування препарату "Манакс" підсилювало утворення антитіл, специфічних до грибів роду Candida, що сприяє попередженню транслокації грибкової мікрофлори.

Динаміка змін показників загальних IgА і IgМ відзначена після лікування як запропонованим місцевим способом, так і комплексним.

Крім того, функціональна активність нейтрофілів також значно зростала при застосуванні комплексного методу терапії ( рис. 2).

Рис. 2. Показники вироблення активних форм кисню нейтрофілами в пацієнтів з періодонтитом.

Примітка. * - вірогідність різниці у порівнянні з групою донорів (р<0,01).

Після проведеного лікування хворих запропонованим способом з додатковим призначенням препарату "Манакс" рівень середньомолекулярних олигопептидів – показників ендогенної інтоксикації – досяг показників донорів (знизився в 2 рази).

Таким чином, у роботі вперше виявлені особливості клініки періодонтиту, обумовленого наявністю грибкової мікрофлори. Доведено, що участь грибів збільшує тяжкість перебігу процесу, який погіршується порушенням в системі імунітету. Безуспішність традиційного лікування повинна націлити лікаря-стоматолога на наявність грибкової мікрофлори в періапікальних тканинах, провести дослідження і використовувати метод лікування, що рекомендується. За наявності значних змін у системі імунітету – у комплексну терапію необхідно включати імуномодулятори. Одним з них може бути препарат "Манакс", який наділений протизапальними, імунокоригуючими властивостями. Це дозволяє значно поліпшити ефективність як місцевого лікування, так і допомогти організмові пацієнта відновити опірність, ослаблену наявністю довгостроково існуючого хронічного вогнища інфекції.

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота присвячена рішенню задачі актуальної проблеми стоматології – питанням клінічного перебігу і лікування хронічних деструктивних форм періодонтиту, що обумовлені участю грибкової мікрофлори. У роботі вирішена конкретна наукова задача – розробка способу лікування періодонтиту, викликаного бактеріально-грибковими асоціаціями.

1. Частота зустрічаємості грибів роду Candida в навколозубних вогнищах інфекції при верхівковому періодонтиті складає 67%. Іншими представниками грибів в навколозубних вогнищах інфекції стали аспергіл (3,7%), пеніцил (9,6%) і дріжджі (19,3%). Спектр грибів роду Candida складали ізоляти Candida albicans (73,8%), C. tropicalis (10,7%), C. pseudotropicalis (9,5%), C. krusei (6%).

2. Особливістю клінічного перебігу періодонтиту, викликаного бактеріально-грибковими асоціаціями, є безсимптомний перебіг (до 67% спостережень), нетипові скарги (парестезії, дискомфорт, сверблячка), наявність множинних одонтогенних вогнищ інфекції (47,6% спостережень), вогнищ великих і середніх розмірів (59,5% спостережень).

3. Доказом активної участі грибів рода Candida в розвитку періодонтиту є взаємодія між клітинами гриба і тканинами навколозубних вогнищ інфекції: глибока інвазія клітин гриба, ниток псевдоміцелію, бластоспор у грануляційні тканини і колагенові волокна одонтогенного вогнища.

4. Періодонтит, викликаний бактеріально-грибковими асоціаціями, протікає на тлі підвищеного (в 5 разів) вмісту антитіл, специфічних до грибів роду Candida, зниженого рівня загального IgА (1,60,2 мг/мл), низького рівня антиендотоксинового IgG (0,120 0,010 о.о.п.) і зниженої продукції нейтрофілами активних форм кисню (3,40,7 мВ/млн.кл.). Перераховані параметри імунітету можуть служити додатковим діагностичним критерієм, що вказує на вогнище кандидозної інфекції в організмі.

5. Включення в терапію антифунгального засобу пацієнтам з періодонтитом, викликаним бактеріально-грибковими асоціаціями, підвищує ефективність терапії, допомагає досягти клінічного благополуччя в 70,8% спостережень у найближчі терміни, призводить до клініко-рентгенологічного поліпшення в 66,7% спостережень і стабілізації в 20,6% випадків у віддалені терміни.

6. Комплексна терапія з включенням імуномодулятора, яка проведена пацієнтам з низьким рівнем антиендотоксинового IgG, IgA, загального IgA, низькими показниками кисневої активності нейтрофілів (більш ніж у 2,5 рази) у пацієнтів з періодонтитом, викликаним бактеріально-грибковими асоціаціями, забезпечує клінічне благополуччя в 85,7% спостережень у найближчі терміни, призводить до підвищення терміну стійкої клініко-рентгенологічної стабілізації в 14,3% спостережень і поліпшенню у 81% спостережень у віддалені терміни.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Непрямими критеріями участі грибкової мікрофлори в НВІ служать: наявність у пацієнтів з періодонтитом нетипових скарг (відчуття ломоти, сверблячки, парестезії в області відповідного зуба), безсимптомний перебіг, кількаразові, періодичні скарги у пацієнта протягом тривалого часу, наявність множинних вогнищ великих і середніх розмірів, з деструкцією в них, збільшення НВІ при повноцінній обтурації кореневих каналів за даними рентгенограми, а також перевага загальної симптоматики в стадії загострення хронічних деструктивних форм періодонтиту (головний біль, інтоксикація).

2. Пацієнтам з бактеріально-грибковими асоціаціями в НВІ та імунними показниками в межах коридору норми доцільно використовувати місцеву терапію, що включає після інструментальної і медикаментозної обробки, тимчасову обтурацію кореневого канала наступним складом: мазь мебетизол 5 % - 2 г; метронідазол – 0,5 г; метилурацил – 0,5 г. Тривалість тимчасової кореневої обтурації складає 2 тижня. Потім треба провести заміну пасти на постійну кореневу пломбу.

3. Місцеву запропоновану терапію (з антифунгальним засобом) у сполученні з імуномодулятором "Манакс" доцільно призначати пацієнтам з низьким рівнем антиендотоксинових антитіл, загального IgА і підвищеним вмістом протигрибкових антитіл. При цьому комплексне лікування періодонтиту включає: місцеве запропоноване лікування (з тимчасовою обтурацією кореневих каналів складом з антифунгальним засобом) у сполученні з прийомом препарату "Манакс" відповідно до інструкції (у дозі : по 1 таблетці на день за півгодини до їжі, протягом 1 місяця).

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Авдонина Л.И., Головинов В.Г., Дегтярева Л.А., Чепурова Н.И., Лукоянова Н.С. Околозубные очаги инфекции, этиология, патогенез, клиника// Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. Крым.гос.мед. ун-та им. С.И. Георгиевского. –Симферополь. – 2001. –Т.137, Ч. 1. – С. 11-16. Особистий внесок здобувача полягає в підборі літератури та аналізі літературних джерел, написанні статті.

  2. Лукоянова Н.С., Мельниченко Е Г., Кирсанова М А., Авдонина Л.И. Клинико-микробиологическая характеристика периодонтита, вызванного бактериально-грибковыми ассоциациями// Таврический медико-биологический вестник. – 2002. – Т.5, №4. –С. 48-51. Особистий внесок здобувача полягає в підборі хворих, проведенні клініко-лабораторних досліджень, аналізі та в статистичній обробці одержаних даних, написанні статті.

  3. Авдонiна Л.I., Казакова В.В., Лукоянова Н.С., Пальона Ю.В. Перiодонтит як одне з джерел ендогенно iнтоксикацiп органiзму// Медичнi перспективи. – 2003. –Т.VIII, №3,Ч. 2. – С. 29-31. Особистий внесок здобувача полягає в підборі хворих, проведенні клінічних досліджень, аналізі та в статистичній обробці одержаних даних, написанні статті.

  4. Авдоніна Л.І., Лукоянова Н.С., Гордієнко А.І., Хіміч Н.В., Бакова А.А. Імунологічні показники у пацієнтів з періодонтитом, викликаним бактеріально-грибковою мікрофлорою // Архiв клiнiчно медицини. – 2004. – №1 (4). – С. 6-9. Особистий внесок здобувача полягає в підборі хворих, проведенні клініко-лабораторних досліджень, аналізі та в статистичній обробці одержаних даних, написанні статті.


 
 

Цікаве

Загрузка...