WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування та реваскуляри - Реферат

Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування та реваскуляри - Реферат

Комплексне лікування ХДКГ з використанням "Декасану" та імуномодулюючого препарату "Лісобакт" призвело до значного покращення морфологічного стану ясен: зникли прояви паракератозу, спостерігалась відсутність виражених дистрофічних ушкоджень епітеліоцитів.

Аналіз результатів імуногістохімічного дослідження біоптатів ясенних сосочків дітей після лікування показав нормалізацію показників локального імунітету. Дуже важливим було те, що на тлі вираженого покращення клінічного стану слизової оболонки зростала інфільтрація HLA-DR+ клітинами, що кардинально відрізняло ситуацію у цих пацієнтів від контрольної групи. Кількість CD3+, CD4+ та CD8+ клітин наближалась до значень, притаманних яснам здорових осіб.

Таким чином, додаткове включення до комплексної терапії препарату "Лісобакт" призвело до принципових кількісних змін імунологічних показників в яснах при ХДКГ. Враховуючи механізм дії лізоциму, можна із значною вірогідністю трактувати ці зміни як поновлення антигенної стимуляції нежиттєздатними мікроорганізмами та їх компонентами, що доводить імуностимулюючий ефект препарату. Ці дані підтверджуються за рахунок скорочення термінів лікування, подовженням ремісії, зменшенням кількості загострень ХДКГ у дітей, яким було застосовано комплексне лікування.

Отже, ХДКГ є захворюванням в етіології якого одну з провідних ролей відіграє мікробний фактор. Під дією мікробних патогенів порушується бар'єрна функція епітелію і індукуються імунологічні реакції в слизовій оболонці, основні ефекторні процеси розгортаються в межах епітелію, і в них беруть участь HLA-DR+, CD3+, CD4+, CD8+ клітини. Саме ці особливості обумовлюють зворотність цих патологічних змін при застосуванні етіотропної терапії (антисептичний препарат „Декасан"). Однак, використання виключно антисептичних препаратів призводить до різкого зменшення ступеня антигенної імуностимуляції. Тому доцільним є включення до комплексної терапії ХДКГ у дітей препарату "Лісобакт", що призводить до природної імуностимуляції, яка викликає відновлення стану локального імунітету в тканинах ясен, таким чином забезпечуючи високий лікувальний ефект.

ВИСНОВКИ

На підставі вивчення клінічних проявів та визначення стану клітинних факторів імунітету в тканинах ясен дітей, хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт, шляхом визначення кількісних характеристик імуноцитів розроблений та науково обґрунтований спосіб комплексного лікування захворювання.

1. Визначений низькій рівень гігієни порожнини рота у дітей, хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт, в порівнянні з практично здоровими, що характеризує не лише якість гігієнічного догляду, а також віддзеркалює стан тканин пародонту (індекс РМА - 34,070,96%, індекс гінгівіт Silness-Loe - 1,760,1 бала, індекс кровоточивості – 1,360,06 бала).

2. Отримані результати імуногістохімічного дослідження біоптатів ясенних сосочків дітей, хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт, показали посилене захоплення антигенів дендритними клітинами, включення CD8+ Т-клітинної відповіді на тлі зниження регулюючої хелперной функції, що виявлялося вірогідним (р<0,05) збільшенням кількості CD8+ клітин в епітелії, їх скупченням навколо дефектів і зменшенням (р<0,05) кількості CD4+ клітин у слизовій оболонці.

3. Визначений кореляційний зв'язок між клінічними показниками та характером імунологічних реакцій у дітей, хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт, вказує на порушення бар'єрної функції епітелію та індукцію в слизовій оболонці імунної відповіді цитотоксичного типу.

4. Після проведеного лікування дітей, хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт, із застосуванням антисептичного препарату "Декасан", через 6,380,11 днів по досягненню клінічного одужання, показники локального імунітету в тканинах ясен не досягали значень норми, що підтверджувалося вірогідним (р<0,05) зменшенням кількості HLA-DR+ власне слизової оболонки, CD3+, СD4+ клітин епітеліального шару. Виявлені порушення вказують на значимі розлади локального імунітету та вірогідну роль в цьому імуноцитів.

5. При лікуванні хронічного дифузного катарального гінгівіту з одночасним застосуванням "Декасану" та "Лісобакту" вже через 5,20,12 днів спостерігалось клінічне одужання з вірогідною (р<0,05) нормалізацією числа HLA-DR+, CD3+, CD4+, CD8+ клітин, що констатує факт відновлення стану локального імунітету в тканинах ясен.

6. На підставі отриманих результатів обґрунтована перспективність впровадження у клініку комплексного лікування, яке передбачає сумісне використання препаратів антибактеріальної та імуномодулюючої дії, що за рахунок нормалізації показників стану локального імунітету ясен позитивно впливає на клінічний перебіг хронічного дифузного катарального гінгівіту у дітей, скорочує строки лікування на 1,180,11днів, зменшує в 2,2 рази кількість рецидивів, сприяє розвитку стійкої ремісії (протягом півроку у 85% пацієнтів).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. У сумнівних клінічних випадках доцільне застосування імуногістохімічного дослідження біоптатів ясенних сосочків у дітей, хворих на хронічний дифузний катаральний гінгівіт, яке надає можливість об'єктивно оцінити стан локального імунітету, призначити оптимальний обсяг лікувально-профілактичних заходів і спрогнозувати подальший перебіг захворювання.

2. Обов'язковими складовими компонентами комплексного лікування хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей повинні бути професійна гігієна порожнини рота, гігієнічне навчання і виховання, санація порожнини рота.

3. З метою усунення мікробного фактора при лікуванні хронічного дифузного катарального гінгівіту слід місцево застосовувати антисептик "Декасан" як препарат вибору (3 рази по 5 хвилин протягом 5-6 днів).

4. Доцільним є додаткове використання під час комплексного лікування хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей "Лісобакту", по 2 таблетки 3 рази на день до повного розсмоктування в порожнині рота протягом 5-6 днів, з метою нормалізації локального імунітету слизової оболонки порожнини рота.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Ткаченко П.І., Лохматова Н.М., Шинкевич В.І. Імунологічний апарат слизової оболонки порожнини рота: сучасний стан питання // Вісник стоматології. –2002. – №4. – С. 130-134. Здобувачем особисто проведений пошук та аналіз літературних джерел і узагальнені результати дослиджень.

  2. Ткаченко П.И., Кайдашев И.П., Лохматова Н М, Рябенко В.В., Шинкевич В.И. Состояние иммунологического аппарата десны у детей с хроническим катаральним гингивитом // Современная стоматология. – 2002. – №4(20). – С .39-42. Здобувач особисто проводила підбір хворих, забір матеріалу для імуногістохімічного дослідження, аналіз та узагальнення результатів.

  3. Ткаченко П.І., Лохматова Н.М., Шинкевич В.І.,Кайдашев І.П. Клініко-імунологічне обґрунтування диференційованого підходу до лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей // Вісник стоматології. – 2004. – №3(44).– С. 82-88. Здобувач особисто проводила підбір та лікування хворих, забір матеріалу для імуногістохімічного дослідження, статистичну обробку, аналіз та узагальнення результатів.

  4. Лохматова Н.М. Клініко-імунологічна ефективність "Лісобакту" в лікуванні хронічного дифузного катарального гінгівіту у дітей // Український стоматологічний альманах. – 2004. – №3-4. – С. 63-67.

  5. Ткаченко П.І., Лохматова Н. М. Імунологічний апарат ясен у дітей при хронічному катаральному гінгівіті // Вопросы экспериментальной и клинической стоматологи:Сб. науч. тр. – Харьков: ХГМУ, 2003. – Вып. 6. – С.195. Здобувач особисто проводила підбір хворих, забір матеріалу для імуногістохімічного дослідження, узагальнення результатів.

  6. Лохматова Н.М. Застосування антисептика „Декасан" у дітей у разі лікування хронічного катарального гінгівіту // Матеріали ІІ(ІХ) з'їзду Асоціації стоматологів України „Сучасні технології профілактики та лікування в стоматології". – Київ: Книга плюс, 2004. – С.112-113.

АНОТАЦІЯ

Лохматова Н.М. Клініко-імунологічна характеристика хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей та його комплексне лікування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. –Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. – Полтава, 2005.


 
 

Цікаве

Загрузка...