WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Еволюція національної самосвідомості в період суспільних трансформацій (автореферат) - Реферат

Еволюція національної самосвідомості в період суспільних трансформацій (автореферат) - Реферат

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Ломберг М.Л. Дослідження Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow (Agaricales) у культурі // Укр. ботан. журн. - 2002. –Т. 59, N 3 - С. 292-298.

 2. Соломко Е.Ф., Ломберг М.Л., Митропольська Н.Ю., Чоловська О.В. Ріст окремих видів лікарських макроміцетів на поживних середовищах різного складу // Укр. ботан. журн. - 2000. – Т. 57, N 2. - С. 119-126.

 3. Lomberh M., Buchalo A., Solomko E., Grygansky A., Kirchhoff B. Investigations of mycelium growth and fruit body development of different strains of the beech mushroom Shimeji (Hypsizygus marmoreus Bull.: Fries) Singer // "XV Science and Cultivation of Edible Fungi". - Maastricht (Netherlands). - 2000. – Vol. 2. - P. 763 - 770.

 4. Lomberh M.L., Renker C., Buchalo A.S., Solomko E.F., Kirchhoff B., Buscot F. Micromorphological and Molecular Biological Study of Culinary-Medicinal Mushroom Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigel. (Agaricomycetideae) // Int. J. Med. Mushr. - 2003. – Vol. 5, N3.- P. 307-312.

 5. Lomberh M.L., Solomko E.F., Buchalo A.S., Kirchhoff B. Studies of medicinal mushrooms in submerged culture // 4th Int. Confer. "Mushroom Biology and Mushroom Products": Proc. - Cuernavaca (Mexico). - 2002. - P. 367-378.

 6. Moldavan M.G., Grodzinskaya A.A., Solomko E.F., Lomberh M.L., Wasser S.P., Storozhuk V.M. The effect of Psilocybe cubensis extract on hippocampal neurons in vitro // Фізіологічний журн. - 2001. – Т. 47, N 6. – С. 15-23.

 7. Moldavan M.G., Solomko E.F., Grodzinskaya A.A., Wasser S.P., Storozhuk V.M., Lomberh M.L. Neurotropic effect of extracts from the hallucinogenic mushroom Psilocybe cubensis (Earle) Sing. (Agaricomycetideae). In vitro studies // Int. J. Med. Mushr.- 2000. - Vol. 2. – P. 329-338.

 8. Ломберг М.Л. Сравнительное исследование роста ценного съедобного и лекарственного гриба Hypsizygus marmoreus (Bull.: Fries) Singer на твердых и жидких питательных средах // Тез. докл. 1-го съезда микологов России. – Москва. - 2002. - С. 283.

 9. Бухало А.С., Соломко Е.Ф., Митропольська Н.Ю., Григанський А.Ф., Ломберг M.Л.Скрининг культур лекарственных видов базидиальных макромицетов // Мат. I-ой Междунар. конф. "Методологические основы познания биологических особенностей грибов – продуцентов физиологически активных соединений и пищевых продуктов". – Донецк. - 1997.- С. 10-12.

 10. Бухало А.С., Соломко Э.Ф., Бисько Н.А., Вассер С.П., Митропольская Н.Ю., Григанский А.Ф., Ломберг М.Л. Исследование культур лекарственных базидиальных макромицетов // Мат. Междунар. конф. "Микология и криптогамная ботаника в Росии: традиции и современность". - Санкт-Петербург. - 2000. – С. 79-81.

 11. Бухало А.С., Бісько Н.А., Соломко Е.Ф., Митропольська Н.Ю., Білай В.Т.. Григанський А.П., Поєдинок Н.Л., Ломберг М.Л., Михайлова О.Б. Дослідження культур їстівних та лікарських шапинкових грибів // Мат. XI з'їзду Українського ботанічного товариства – Харків. - 2001. – С. 55-56.

 12. Кучеренко О.В., Ломберг М.Л., Соломко Е.Ф. Дослідження лікарського гриба Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst. у штучній культурі // Конф. молодих вчених-ботаніків України "Актуальні проблеми ботаніки та екології". – Ніжин.- 2001.- С. 92-93.

 13. Соломко Е.Ф., Ломберг М.Л., Митропольська Н.Ю. Вплив температури та складу поживного середовища на ріст вегетативного міцелію окремих видів лікарських макроміцетів // Тез. доп. X-го з`їзду Українського ботанічного товариства "Проблеми ботаніки і мікології на порозі третього тисячоліття". - Київ-Полтава. - 1997. - C. 105.

 14. Соломко Э.Ф., Ломберг М.Л., Бухало А.С. Разработка условий глубинного культивирования лекарственных видов макромицетов // Мат. Междунар. конф. "Проблемы микробиологии и биотехнологии – Минск. - 1998. - С. 132.

 15. Соломко Э.Ф., Ломберг М.Л. Перспективы использования лечебно-профилактических свойств культивируемых грибов в 21 веке // Мат. наук.-практ. конф. "Нові технології при вирішенні медико-екологічних проблем". – Київ. - 2000.– С. 84-87.

 16. Соломко Э.Ф., Ломберг М.Л., Балагура А.Н. Альтернативные субстраты для культивирования лекарственных грибов // Мат. 3-го всероссийского конгресса "Успехи медицинской микологии". – Москва. - 2005. – Т. 5. - С. 223-226.

 17. Lomberg M.L., Solomko E.F., Kucherenko O.V., Kleschenko P.N. Some medicinal mushrooms in submerged culture // An іnt. confer. "Perspective of medicinal mushrooms in health care and nutrition in the 21st century": Abstr. - Київ. - Int. J. Med. Mushr. - 2001. – Vol. 3, N 2-3. – P. 176.

 18. Moldavan M.G., Grodzinskaya A.A., Wasser S.P., Solomko E.F., Lomberg M.L., Storozhuk V.M. Hallucinogenic mushrooms extracts effect on hippocampal pyramidal neurons // Bogomoletz-Nencki meeting: Abstr.- Sulejow (Poland). - 2001.

 19. Moldavan M.G., Grodzinskaya A.A., Wasser S.P., Solomko E.F., Lomberh M.L., Storozhuk V.M. Neutropic action of Amanita and Psilocybe mushrooms extract // IXth Latin American Congress of Mycology "Studies on the Latin American Fungi": Abstr.- Xalapa (Mexico). - 2002. - P. 546.

 20. Solomko E.F., Buchalo A.S., Lomberh M.L. Submerged culture of medicinal mushrooms // XIV Congress of European mycologists: Abstr.- Ялта.–2003. - P. 106.

Ломберг М.Л. Лікарські макроміцети у поверхневій та глибинній культурі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21 - мікологія.- Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню біологічних властивостей культур 52 видів (147 штамів) відділу Basidiomycоtа, відомих своїми лікарськими властивостями. Кількісно охарактеризована радіальна швидкість росту вегетативного міцелію 49 видів (136 штамів) грибів і вивчена її залежність від складу агаризованих поживних середовищ та температури інкубації; визначена життєздатність культур при критичних температурах. При дослідженні культуральних, морфологічних та молекулярно-біологічних характеристик окремих видів встановлені певні маркерні ознаки, важливі для їх ідентифікації та контролю чистоти у культурі, і зокрема при вирішенні критичних питань таксономії видів Hypsizygus marmoreus та Ganoderma lucidum. При дослідженні росту грибів на рідких поживних середовищах вперше встановлені значення кислотності середовища (рН), сприятливі для росту культур Agrocybe aegerita, Grifola frondosa та Hypsizygus marmoreus, охарактеризовані концентрація та вихід міцеліальної біомаси за субстратом у 33 штамів 19 видів у глибинній культурі, підібрані модифікації синтетичних середовищ з глюкозою та умови отримання фізіологічно-активного рідкого інокулюма для 10 практично важливих видів. Обґрунтованість відбору конкретних штамів, перспективних для біотехнології, доведена результатами порівняльних досліджень, проведених у виробничих умовах фірми "Weser-Champignon" (Німеччина). Встановлено, що поряд з традиційним тирсовим субстратом, для культивування ксилотрофних видів грибів найбільш сприятливим альтернативним субстратом із відходів рослинництва України є лушпиння соняшникового насіння.


 
 

Цікаве

Загрузка...