WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування заходів щодо зміцнення здоров’я дітей харківської області у практичній діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини (автор - Реферат

Обгрунтування заходів щодо зміцнення здоров’я дітей харківської області у практичній діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини (автор - Реферат

  1. Виявлено відмінності в темпах розвитку епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в різних регіонах України. Найбільш постраждали області Південно-Східного регіону, в яких сконцентрована значна кількість наркоспоживачів. Епідемічний процес ВІЛ-інфекції в Західних областях розвивається повільно завдяки низькому рівню споживання ін'єкційних наркотиків серед населення та збереженню моральних устоїв щодо відсутності великої кількості статевих партнерів.

  2. Провідним шляхом інфікування в Україні є парентеральний (споживання ін'єкційних наркотиків) (55,6%), проте зросла питома вага статевого шляху (26,95%) та вертикальної трансмісії (14,2%). Сумісний вплив на епідпроцес парентерального (ін'єкційного) та статевого шляхів інфікування призвів до різкого зростання темпів поширення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в більшості областей України.

  3. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів, на тлі відсутності клінічних проявів визначається високий рівень реплікативної активності збудників опортуністичних інфекцій, що обумовлює необхідність профілактики останніх вже на безманіфестній стадії ВІЛ-інфекції. Так, у осіб, інфікованих статевим шляхом, частота виявлення реплікативної активності ВПГ становила (88,962,53)%, ЦМВ – (78,573,31)%; в групі СІН наведені показники були на рівні (74,672,87)% та (64,633,16)% відповідно.

5. Встановлено, що у ВІЛ-інфікованих наркоспоживачів, разом з активацією опортуністичних інфекцій, з високою частотою визначалась реплікативна активність вірусів гепатиту С (79,912,65)% та гепатиту В (64,633,16)%, у той час, як в інфікованих статевим шляхом частота виявлення реплікативної активності вірусів гепатитів С та В була незначною – (4,551,68)% та (21,433,31)% відповідно. Тобто, споживання ін'єкційних наркотиків призводить до формування у ВІЛ-інфікованих споживачів ін'єкційних наркотиків мікст-інфекції: опортуністичних інфекцій та вірусних гепатитів.

  1. Рівень вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих осіб залежить від тривалості вірусоносійства. При збільшенні тривалості захворювання від 1-5 до 10-15 років частота виявлення високого рівня вірусного навантаження ВІЛ-1 достовірно зростає з (3510,66)% до (90,919,04)%.

7. Встановлено серотипову структуру популяції ВІЛ-1: у споживачів ін'єкційних наркотиків частіше визначались антитіла до серотипу А/С (38,333,62)%, в осіб, інфікованих статевим шляхом – до серотипу А (26,674,04)%.

  1. Визначено певну динамічну зміну у циркуляції окремих субтипів ВІЛ-1 в Україні. Доведено, що в більшості областей превалює субтип А ВІЛ-1

(39,142,8)%, у Миколаївській області – мультиваріантні штами (22,645,75)% та субтип В (13,214,65)% ВІЛ-1.

9. Виявлено наявність взаємозв'язку між темпами розповсюдження епідемії, шляхом інфікування, проявами ВІЛ-інфекції в групах ризику та спектром субтипової структури ВІЛ, що циркулює в Україні. Отримані дані можуть бути використані для визначення закономірностей розвитку епідемії, при проведенні епідеміологічних розслідувань, плануванні профілактичних заходів, для створення майбутніх вакцинних препаратів та діагностичних систем.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

    1. Щербінська А.М., Люльчук М.Г., Антоненко С.В., Вовк А.Д., Антоняк С.М., Бабій Н.О. Особливості перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні: аналіз стадії безсимптомного носійства // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2002. - №1 (4). - С. 98-100.

Особистий внесок – визначення за допомогою ПЛР реплікативної активності збудників опортуністичних інфекцій та вірусних гепатитів, рівня вірусного навантаження в зразках крові, встановлені основні шляхи інфікування, сформульовані висновки.

2. Щербінська А.М., Антоняк С.М., Люльчук М.Г., Антоненко С.В., Кравченко О.М., Супруненко Т.В., Вовк А.Д. Особливості перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні: аналіз клінічної стадії СНІДу // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - №4 (7), грудень 2002 р. - С. 60-62.

Особистий внесок – аналіз літературних даних щодо поширеності ВІЛ-інфекції в Україні, обговорення отриманих даних.

3. Кравченко О.М., Люльчук М.Г., Щербінська А.М., Антоненко С.В. Субтипова структура популяції ВІЛ-1, що циркулює на території України // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2002. - №1 (4).- С. 101-102.

Особистий внесок – серотипування та генотипування ВІЛ-1.

4. А.М. Щербінська, М.Г. Люльчук. Сучасний стан вирішення проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні // Науково-практичний журнал "Охорона здоров'я України". - 2003. - №2 (9). - С. 19-22.

Особистий внесок – аналіз літературних даних щодо розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в світі.

5. Nabatov A., Kravchenko O., Lyulchuk M., Shcherbinskaya A., Lukashov V. Simultaneous introduction of HIV type 1 subtype A and B viruses into injecting drug users in the South Ukraine at the beginning of the epidemic in the former Soviet Union // AIDS Research and Human Retroviruses. - 2002. - V.18. - N.12.- P. 891-895.

Особистий внесок – збір та накопичення матеріалу для генотипування, обговорення отриманих даних.

6. Методичні рекомендації щодо лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією та антиретровірусною терапією / розробники Василенко Л.Г., Кравченко О.М., Люльчук М.Г./, затверджено наказом МОЗ України №580 від 12.12.2003 р. "Про удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД".

Особистий внесок – теоретичне обґрунтування необхідності визначення реплікативної активності збудників опортуністичних інфекцій та рівня вірусного навантаження в зразках крові ВІЛ-інфікованих осіб, інтерпретація отриманих даних, розробка переліку умов, яких потрібно дотримуватись при накопиченні зразків та проведенні ПЛР.

7. Щербінська А.М., Люльчук М.Г. СНІД – проблеми і перспективи, від розуміння до протидії // Журнал практичного лікаря. - №1, 2001. - С. 2-5.

Особистий внесок – аналіз шляхів інфікування в Україні, визначення тенденцій розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в світі.

8. Щербінська А.М., Люльчук М.Г. СНІД – медико-соціальні проблеми і перспективи // Збірник матеріалів з актуальних проблем протидії епідемії "ВІЛ-інфекція та СНІД в Україні". - К., 2001. - С. 114-118.

Особистий внесок – автором дисертаційної роботи проведено аналіз літературних даних щодо розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в світі, визначені тенденції поширення епідемії в Україні у 1987-2000 рр. з урахуванням шляхів передачі інфекції.

9. Антоняк С.М., Кравченко О.М., Люльчук М.Г., Антоненко С.В., Щербінська А.М., Вовк А.Д., Аналіз і прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції та оцінка ефективності антиретровірусної терапії за даними визначення імунного статусу та вірусного навантаження у хворих на ВІЛ/СНІД в Україні // Збірник матеріалів з актуальних проблем протидії епідемії "ВІЛ-інфекція та СНІД в Україні". - К., 2001. – С. 179-181.

Особистий внесок – за допомогою методу ПЛР визначався рівень вірусного навантаження в крові ВІЛ-інфікованих пацієнтів з різними клінічними стадіями ВІЛ-інфекції.

10. Кравченко О.М., Люльчук М.Г., Антоненко С.В., Барбашева О.В., Безбородько Л.В., Бабій Н.О., Івашина Ю.А. Молекулярно-епідеміологічні особливості варіантів ВІЛ-1, що циркулюють серед окремих груп ризику на території України // Збірник тез III Міжнародної конференції "Біоресурси та віруси". Київ, Фітосоціоцентр. – 11-15 вересня, 2001 р. - С. 46.

11. Щербінська А.М., Вовк А.Д., Круглов Ю.В., Антоненко С.В., Люльчук М.Г., Антоняк С.М., Безбородько Л.В. Особливості поширення ВІЛ/СНІДу в Україні та вплив шляху передачі інфекції на її прояви // Збірник тез III Міжнародної конференції "Біоресурси та віруси". Київ, Фітосоціоцентр. – 11-15 вересня, 2001 р. - С. 60.

12. Антоненко С.В., Кравченко О.М., Люльчук М.Г., Барбашева О.В., Антоняк С.М., Щербінська А.М. Молекулярно-генетична діагностика і моніторинг ВІЛ-асоційованих інфекцій // Матеріали науково-практичної

конференції "Сучасні можливості лікування ВІЛ-інфекції, СНІДу та опортуністичних інфекцій". – м. Київ, 30 травня – 1 червня 2000 р. - С. 30-31.

Особистий внесок – за допомогою ПЛР визначалась реплікативна активність збудників опортуністичних інфекцій та вірусних гепатитів в зразках крові ВІЛ-інфікованих осіб з різними шляхами інфікування.

13. A.M.Shcherbinska, Y.V.Kruglov, M.G.lyulchuk, V.N.Marcinovskaya. Some features of development of HIV-infection epidemic in Ukraine // XIII International AIDS Conference Durban, July 9-14. - 2000. - P. 142-143.

14. Вовк А.Д., Антоняк С.М., Антоненко С.В., Люльчук М.Г., Бабій Н.О., Кравченко О.М., Супруненко Т.В., Безбородько Л.В. Опортуністичні інфекції при ВІЛ/СНІДі // Мат. I науково-практичної конференції "Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика та лікування TORCH-інфекцій". - Імунологія та алергологія. - 2001. - №4. - С. 18-19.

Особистий внесок – за допомогою ПЛР визначалась реплікативна активність збудників опортуністичних інфекцій в зразках крові ВІЛ-інфікованих осіб.

  1. Люльчук М.Г. Взаимодействие ВИЧ и вирусов группы герпеса в организме человека при ВИЧ-инфекции // Матеріали VI Міжнародного Медичного конгресу студентів та молодих учених. м. Тернопіль, Укрмедкнига. – 21-23 травня 2002 р. – С.138.

  2. Люльчук М.Г, Бабий Н.А., Петренко Е.В., Антоненко С.В. Применение метода ПЦР для оценки репликативной активности возбудителей оппортунистических инфекций и ВИЧ на разных стадиях инфекционного процесса // Матеріали науково-практичної конференції "Герпесвірусні інфекції – клініка, лікування, діагностика". – м. Київ, Рутенія – 15-16 жовтня, 2002 р. - С. 40-41.


 
 

Цікаве

Загрузка...