WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень в задачах гідрогеохімічного моніторингу (автореферат) - Реферат

Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень в задачах гідрогеохімічного моніторингу (автореферат) - Реферат

Таким чином, у спортсменів-футболістів до кінця змагального періоду першого і другого кола чемпіонату України при інтенсивних фізичних навантаженнях відбуваються виражені метаболічні зрушення в організмі. Використовуючи діагностичні можливості морфологічних змін еритроцитів разом з електрофізіологічними, гемодинамічними дослідженнями, а також з огляду на показники фізичної працездатності, необхідно виділяти групу ризику з найбільш вираженими зазначеними змінами, що потребує обов'язкової корекції макроергічними фосфатами. Альтернативним, за нашими даними, у цій корекції є ФК (препарат "Неотон").

ВИСНОВКИ

У дисертації вирішено наукове завдання щодо виявлення ступеня метаболічних змін та виділення групи ризику у спортсменів футболістів при максимальних фізичних навантаженнях, яка потребує корекції макроергічними фосфатами.

1. В експериментальній моделі на лабораторних тваринах при максимальному фізичному навантаженні в аеробно-анаеробній зоні потужності, що відповідає подібним навантаженням у спортсменів-футболістів в період тренувально-змагальної діяльності, доведено виникнення метаболічних порушень у різних органах і тканинах у такій послідовності: тканини головного мозку, міокард, кістякова мускулатура, лімітуючі резистентність до навантаження.

2. Максимальні фізичні навантаження в аеробно-анаеробному режимі в спортсменів-футболістів у період закінчення першого і другого кола чемпіонату України супроводжуються морфологічними змінами еритроцитів. Виділяється 5 типів їх морфологічних змін: 1-й тип – дискоехіноцити; 2-й тип – з клітинними виступами, із збереженням двоввігнутої форми; 3-й тип – сферичні ехіноцити з довгими виступами на поверхні; 4-5 типи – сфероехіноцити 1 і 2 типу – еритроцити малого об'єму і схожі на сфероцити з тупими спікулами. Ступінь цих змін має достовірну (P<0,05), середню кореляційну залежність від показників фізичної працездатності (PWC170 і вМСК) і показників системної гемодинаміки (УО, СІ, ЗПСО, ПЛШ, ВЕ).

3. Інтенсивні фізичні навантаження в аеробно-анаеробному режимі викликають односпрямовані, різного ступеня виразності порушення реакцій основних метаболічних шляхів у різних органах і тканинах, основними з яких є порушення інтрацелюлярних шляхів продукції, транспорту і ресинтезу речовин, багатих фосфатним зв'язком, активація реакцій ПОЛ з порушенням структурної цілісності біологічних мембран клітин, що негативно впливає на функціональний стан організму спортсменів.

4. Ланцюг патогенетичних метаболічних порушень при інтенсивних фізичних навантаженнях в спортсменів-футболістів призводить до зниження адаптаційно-пристосувальних механізмів, які, в першу чергу, проявляються електрофізіологічними змінами з боку серця (порушення функції автоматизму і провідності) і гемодинамічних показників (зниженням УО, СІ, ВЕ, ПЛШ і підвищенням ЗПСО).

5. З огляду на експериментальні дослідження на тваринах, використовуючи діагностичні можливості морфологічних змін еритроцитів крові в зіставленні з електрофізіологічними, гемодинамічними дослідженнями, показниками фізичної працездатності в спортсменів-футболістів на різних етапах максимальних фізичних навантажень в аеробно-анаеробному режимі, слід виділяти групу ризику спортсменів з найбільш вираженими зазначеними порушеннями, що вимагає корекції метаболічних розладів макроергічними фосфатами.

6. Курсова корекція метаболічних розладів у спортсменів-футболістів в період тренувально-змагальної діяльності при максимальних фізичних навантаженнях екзогенним макроергічним фосфатом АТФ не мала достовірного (P>0,05) впливу на показники вуглеводно-енергетичного обміну, перекисного окислювання ліпідів, рівня ферментемії, аденілових нуклеотидів без істотних зрушень з боку електрофізіологічних і гемодинамічних показників фізичної працездатності.

7. Курсова корекція екзогенним ФК (препаратом "Неотон") призводила до достовірного (P<0,05), у порівнянні з контрольною групою, поліпшення показників вуглеводно-енергетичного обміну – у плазмі крові знижувався рівень лактату на 19,2% і підвищувався рівень глюкози в еритроцитах на 4,4%; знижувалася інтенсивність ПОЛ за даними ДК – на 24,6% в еритроцитах і на 22,4% у плазмі крові і, відповідно, МДА на 23,3% і на 25%; істотно (P<0,05) підвищувався рівень АТФ на 7,5% і знижувався рівень АДФ на 19%; достовірно (P<0,05) зменшувався рівень ферментів: АСТ на 36%, АЛТ на 31,7%, ЛДГ на 24,5%. Отримані результати свідчать про стабілізацію клітинних біологічних мембран, що призводить до підвищення фізичної працездатності спортсменів-футболістів (збільшуються показники PWC170 на 16,6% і вМСК – на 12,5%) і нормалізації їхнього функціонального стану.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. У спортсменів-футболістів високої кваліфікації при максимальних фізичних навантаженнях в тренувально-змагальному періоді необхідно проводити комплексне дослідження їх функціонального стану, яке включає ретельне клінічне обстеження, навантажувальні тести (велоергометрія), електрофізіологічне (ритмографія, ЕКГ), гемодинамічне (тетраполярна інтегральна реографія) та біохімічні (ПОЛ, ферментемія та інш.) дослідження, морфологічне вивчення еритроцитів з метою виявлення групи ризику, що потребує метаболічної корекції.

2. Ступінь морфологічних змін еритроцитів позитивно корелює з показниками фізичної працездатності, системної гемодинаміки, відповідає клінічному стану спортсменів. 3-5 типи морфологічних змін еритроцитів можуть використовуватися як маркери групи ризику.

3. Метаболічна корекція груп ризику спортсменів-футболістів макроергічним фосфатом АТФ істотно не впливає на показники фізичної працездатності.

4. Клінічні й експериментальні дослідження показали, що в групі ризику спортсменів-футболістів на різних етапах їхньої спортивної діяльності в умовах максимальних фізичних навантажень в аеробно-анаеробному режимі альтернативним препаратом, що корегує механізми енергетичного гомеостазу та стабілізує біологічні мембрани клітин, попереджує несприятливі наслідки ішемічного впливу на організм є ФК (препарат "Неотон"). Курсове призначення лікарської форми фосфокреатину показано використовувати у вигляді краплинної інфузії в дозі 3 грами один раз у день протягом 7 діб.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Башкін І.М., Левченко Л.І. Особливості фармакологічної дії екзогенних макроергічних фосфатів при виснажливих фізичних навантаженнях // Медичні перспективи, 2002.- Т.VII, №3.- С.15-19. (Автором особисто проведено огляд літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих результатів; оформлення статті до друку зроблено автором особисто).

2. Левченко Л.І. Комплексні підходи до корекції функціонального стану організму футболістів // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. в галузі фізичної культури та спорту.- Львів: Видавничий дім "Панорама", 2002.- С.143-145. (Автором особисто проведено огляд літератури, збір матеріалу, статистична обробка та аналіз отриманих результатів, сформульовані висновки; оформлення статті до друку зроблено автором особисто).

3. Левченко Л.И., Башкин И.Н. Изменение морфотипов эритроцитов спортсменов-футболистов под влиянием физических нагрузок и взаимосвязь с активностью реакций перекисного окисления липидов // Таврический медико-биологический вестник, 2003.- Т.6, №4.- С.92-96. (Автором особисто проведено огляд літератури, збір матеріалу, статистична обробка отриманих результатів; оформлення статті до друку зроблено автором особисто).

4. Особливості змін морфологічних типів еритроцитів у спортсменів-футболістів / І.М. Башкін, Л.І. Левченко, С.В. Плетінь, Т.А. Рассудіхіна.- Медичні перспективи, 2003.- Т.VII, №44.- С.77-81. (Автором особисто проведено збір матеріалу, статистична обробка отриманих результатів; оформлення статті до друку зроблено автором особисто).

5. Башкин И.Н., Левченко Л.И., Сокиро А.С., Крамаренко О.О., Сванидзе Р.А. Системный подход к оптимизации медико-биологического обеспечения тренировочно-состязательного процесса в спорте высоких достижений // Актуальные проблемы современного спорта. Регионарные аспекты. Сб. научн. работ.- Донецк, 2002.- С.235-238. (Здобувачем описані отримані результати, зроблені теоретичні та практичні висновки).


 
 

Цікаве

Загрузка...