WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-експериментальне обґрунтування лапароскопічної оваріоектомії у сук та свинок (автореферат) - Реферат

Клініко-експериментальне обґрунтування лапароскопічної оваріоектомії у сук та свинок (автореферат) - Реферат

3. Для профілактики остеодефіцитних станів та корекції змін МЩКТ у хворих на системний червоний вовчак рекомендується додатково включати комплексний препарат карбонату кальцію та вітаміну D3 "Кальцій-Д3 Нікомед" в базову терапію протягом 6 місяців по 1 таблетці (1 таблетка містить 500 мг кальцію і 200 МО вітаміну D3) двічі на добу, що забезпечує добове надходження 1000 мг кальцію та 400 МО вітаміну D3.

СПИСОК ПРАЦЬ,ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Лозіна Л.Б. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак // Вісник наукових досліджень. — 2002. — № 1. — С. 61-64.

2. Лозіна Л.Б. Вплив комплексного препарату карбонату кальцію та вітаміну D3 "Кальцій-Д3 Нікомед" на стан кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак / Український медичний альманах. — 2005. — Т. 8, № 2. — С. 158-159.

3. Лозіна Л.Б. Клініко-імунологічні паралелі імунологічного статусу та стану кісткової тканини в хворих на системний червоний вовчак // Вісник наукових досліджень. — 2005. — № 3. — С. 59-61.

4. Сміян С.І., Лозіна Л.Б., Грималюк Н.В., Скиба З.О., Слаба У.С., Задорожна Л.В., Гаврилюк Р.Я. Клініко-функціональні наслідки тривалого використання глюкокортикостероїдів при системному червоному вовчаку // Проблеми остеології. — 2000. — Т. 3, № 1. — С. 109. (Брала безпосередню участь в обстеженні хворих на СЧВ, проводила клінічне та інструментальне обстеження хворих, брала участь у створені бази даних за результатами дослідження і подальшій статистичній обробці, підготувала статтю до друку).

5. Сміян С.І., Лозіна Л.Б., Насалик Б.Г., Пришляк В.Д., Боб А.О., Погоріла М.А., Зарудна О.І. Кальцій Д3-Нікомед в профілактиці остеодифіциту при системному червоному вовчаку // Проблеми остеології. — 2003. — Т. 6, № 1-2. — С. 122-123. (Автором самостійно обстежені хворі в динаміці спостереження з визначенням стану МЩКТ, сформовані групи пацієнтів. Проведена статистична обробка результатів. Підготовка до друку).

6. Сміян С.І., Лозіна Л.Б. Системні прояви синдрому токсемії та імунологічна реактивність у жінок, хворих на системний червоний вовчак // Вісник Сумського державного університету. Серія "Медицина". — 2003. — №7(53). — С. 81-83. (Автором самостійно проведено збір клінічного матеріалу, брала безпосередню участь в денситометричному обстеженні хворих, створенні бази даних. Провела статистичну обробку результатів, підготувала статтю до друку).

7. Сміян С.І., Масик О.М., Бабинець Л.С., Корильчук Н.І., Мерецька І.В., Грималюк Н.В., Попович Г.А., Насалик Б.Г., Лозіна Л.Б., Сидоренко О.Л., Городецький В.Є. Моніторинг змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих ревматологічного профілю // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Випуск 5. — Тернопіль: "Укрмедкнига", 2000. — С. 93-97. (Автором самостійно проаналізована наукова література, обстежено 92 хворих на СЧВ, проведено аналіз отриманих даних, визначено фактори ризику розвитку остеопенічного синдрому в обстеженого контингенту. Підготувала статтю до друку).

8. Лозіна Л. Стан мінеральної щільності кісткової тканини і можливі фактори впливу на неї у хворих на системний червоний вовчак // Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. — Тернопіль: "Укрмедкнига", 2001. — С. 225.

9. Сміян С.І., Лозіна Л.Б., Грималюк Н.В., Скиба З.О., Василів Л.Л., Маховська О.С. Оцінка структурно-функціонального класу кісткової тканини при використанні стандартної терапії у хворих на системний червоний вовчак // Тези наукових доповідей. Матеріали ІІІ національного Конгресу ревматологів України. Дніпропетровськ, 23-26 жовтня 2001 р. —Український ревматологічний журнал. — 2001. — Додаток. — С. 46. (Особисто автором обстежено 52 хворих на СЧВ, проведено аналіз клінічних даних і МЩКТ в динаміці. Брала участь у створені бази даних і статистичній обробці результатів дослідження. Підготувала до друку).

10. Сміян С.І., Лозіна Л.Б., Грималюк Н.В., Насалик Б.Г., Попович Г.А. , Скиба З.О., Задорожна Л.В. Фактори ризику остеопорозу у хворих на системний червоний вовчак // Збірник наук. праць ХLIV підсум. наук. конф. 5 червня 2001 року "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — С. 36. (Автором самостійно проведено обстеження хворих на СЧВ, аналіз клінічної симптоматики, дослідження і аналіз стану МЩКТ, визначення факторів ризику остеопорозу в обстежених хворих, статистичну обробку результатів. Підготувала до друку).

11. Лозіна Л. Оцінка стану імунної системи та показників обміну сполучної тканини у хворих на СЧВ // Матеріали VІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. Тернопіль, 21-23 травня 2002. — Тернопіль: "Укрмедкнига", 2002. — С. 27.

12. Лозіна Л.Б. Особливості обміну сполучної тканини у хворих на СЧВ і ССД // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання теоретичної та практичної медицини". Суми, 19-21 вересня 2002 р. — Суми, 2002. — С. 65-66.

13. Сміян С.І., Барладин О.Р., Грималюк Н.В., Зарудна О.І., Лозіна Л.Б., Луб`янська З.А., Марків І.М., Пришляк В.Д., Савочкіна Н.Л., Слаба У.С., Цяпа Ю.М., Ясніцька М.Я. Місце препаратів кальцію в профілактиці остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб // Тези доповідей: VІІ з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства. М. Тернопіль, 16-17 травня 2003 р — Українські медичні вісті. — 2003. — Т. 5, № 1. — С. 216. (Автором особисто проведено клінічне обстеження хворих на СЧВ, аналіз показників МЩКТ в динаміці протягом апробації препарату "Кальцій-Д3-Нікомед". Встановлення причин впливу хворобомодифікуючої терапії на стан МЩКТ у хворих на СЧВ. Особисто брала участь у створені бази даних і подальшій статистичній обробці. Підготувала до друку).

14. Сміян С.І., Лозіна Л.Б., Грималюк Н.В., Слаба У.С. Оцінка вагомості факторів розвитку остеодефіцитних станів у хворих на ревматичні захворювання // Тези наукових доповідей: Матеріали пленуму правління асоціації ревматологів України "Стан хрящової та кісткової тканини при ревматичних захворюваннях: можливості профілактики та лікування". Київ, 30 листопада-1 грудня 2004 р. — Український ревматологічний журнал. — 2004. — № 3 (17).— Додаток. — С. 48. (Особисто автором проведено динамічне спостереження і аналіз стану МЩКТ у хворих на СЧВ. Брала безпосередню участь в денситометричному обстеженні та лікуванні хворих, особисто брала участь у створені бази даних за результатами дослідження і подальшій статистичній обробці, підготовці до друку).

15. Сміян С.І., Зарудна О.І., Лозіна Л.Б., Гриценко С.Й., Грималюк Н.В., Слаба У.С., Скиба З.О., Задорожна Л.В., Маховська О.С., Василів Л.Л. Оцінка ефективності імуномодифікуючої терапії за умов СЧВ // Тези доповідей: Ювілейний з'їзд ВУЛТ, присвячений 15-річчю Всеукраїнського лікарського товариства 1990-2005 рр. м. Ів.-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р. — Українські медичні вісті. — 2005. — Т. 6, № 1-2 (64-65). — С. 501-502. (Автором самостійно обстежено 90 хворих на СЧВ з визначенням МЩКТ. Брала безпосередню участь в лікуванні хворих, особисто брала участь у створені бази даних за результатами дослідження і подальшій статистичній обробці. Підготувала до друку).

АНОТАЦІЯ

Лозіна Л.Б. Оцінка клініко-патогенетичних факторів розвитку змін кісткової тканини при системному червоному вовчаку та обгрунтування використання комбінованого препарату кальцію з вітаміном Д3 — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.12 — ревматологія — Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена проблемі визначення поширеності остеодефіцитних станів за умов системного червоного вовчаку, ролі чинників, що призводять до змін мінеральної щільності кісткової тканини, впливу патогенетичних механізмів виникнення та особливостей клінічного перебігу недуги на кісткову тканину та обгрунтуванню доцільності застосування комбінованого препарату кальцію і вітаміну D3 у комплексному лікуванні. Встановлено, що при системному червоному вовчаку остеодефіцитні стани характеризуються гетерогенною структурою та мультифакторною залежністю від віку, стану менструальної функції, тривалості захворювання та ступеня його активності, імунного статусу і рівня ендогенної інтоксикації, а також схем призначення глюкокортикостероїдів та їх добових доз. Кореляційним аналізом встановлено взаємозв'язок зниження показників мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта зі змінами імунорегуляторного індексу, рівнями циркулюючих імунних комплексів, еритроцитарного індексу ендогенної інтоксикації, що дозволяє вважати вищенаведені показники імунітету та ендогенної інтоксикації прогностичними маркерами стану кісткової тканини при системному червоному вовчаку. Досліджено, що тримісячне впровадження до стандартної терапії хворих на системний червоний вовчак комплексного препарату карбонату кальцію та вітаміну D3 призводить до зростання вмісту мінералів у кістковій тканині. Шестимісячне застосування комбінованого препарату карбонату кальцію з вітаміном D3 сприяє зростанню вмісту мінералів та мінеральної щільності кісткової тканини, що дозволяє рекомендувати його використання для профілактики втрати кісткової маси у хворих на системний червоний вовчак з проявами остеодефіциту.


 
 

Цікаве

Загрузка...