WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології (автореферат) - Реферат

Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

У дисертації обґрунтовані і розроблені принципи та нові прийоми комплексної експериментальної корекції ДПП з врахуванням патогенетичної ролі NO за допомогою вживання препаратів, що блокують синтез NO. На підставі результатів проведених досліджень на моделі СТЗ-індукованого діабету запропонований принципово новий ефективний метод терапії і профілактики полінейропатії шляхом вживання блокаторів синтезу NO.

 1. Перебіг СТЗ-індукованої ЕДПП у щурів характеризується прогресивним зростанням концентрації глюкози крові, зменшенням маси тіла та показників швидкості проведення збудження по хвостовому нерву тварин, збільшенням концентрації в крові метаболітів NO - нітратів та нітритів та концентрації в крові та тканині підшлункової залози проміжних продуктів ПОЛ, а також зниженням активності антиоксидатних ферментів в крові та тканині ПЗ.

 2. Блокування синтезу NO за умов СТЗ-індукованої ЕДПП шляхом застосування прямого інгібітору синтезу NO-синтази – NG-нітро-L-аргініну та інгібітору фосфодіестерази цАМФ - цилостазолу за умов лікувальної та профілактичної схем дії характеризується зниженням концентрації глюкози крові, нормалізацією маси тіла, показників швидкості проведення збудження по хвостовому нерву тварин, а також концентрації проміжних продуктів ліпопероксидації та активності антиокисдантних ферментів в крові та тканині ПЗ.

 3. Блокування синтезу NO за умов СТЗ-індукованої ЕДПП шляхом застосування інгібітору фосфодіестерази цАМФ пентоксифіліну та антиоксиданту ЛК за умов лікувальної та профілактичної схем дії також характеризується зниженням концентрації глюкози крові, нормалізацією маси тіла, показників ШПЗ по хвостовому нерву тварин, а також концентрації проміжних продуктів ліпопероксидації та активності антиоксидантних ферментів в крові та тканині ПЗ щурів.

 4. Лікувальна ефективність NG-нітро-L-аргініну, цилостазолу, пентоксифіліну та ЛК кислоти відносно досліджуваних показників приблизно однакова. Профілактична ефективність NG-нітро-L-аргініну, цилостазолу та пентоксифіліну за даних модельних умов перевищує таку в ЛК в середньому на 19 % - 44 %.

 5. Отримані результати є експериментальним обґрунтовуванням доцільності включення прямих (NG-нітро-L-аргінін) та непрямих (пентоксифілін, цилостазол і ЛК) інгібіторів синтезу NO в комплекс лікувальних та профілактичних заходів при ДПП і ЦД в клініці.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Демидов В.М., Москальова С.В., Лупанов К.В. Нормалізація функціональної активності периферичних нервів у щурів із експериментальним діабетом під впливом пентоксифіліну та ліпосомального сандостатину // Вісник морської медицини. –2002. -№1. –С.98-102 (Особисто здобувачем здійснено пошук літератури, проведення електрофізіологічних досліджень, оформлення статті).

 2. Демидов С.М., Лупанов К.В. Антидіабетичні ефекти пентоксифіліну при експериментальному цукровому діабеті // Галицький лікарський вісник. –2002. –Т.9, №3. –С.116-118 (Особисто здобувачем здійснено пошук літератури, проведення електрофізіологічних досліджень, оформлення статті. Проведення статистичної обробки отриманих результатів).

 3. Марков В.О., Лупанов К.В., Гоцуляк Н.М., Бондарєв А.І. NO-опосередковані патогенетичні механізми стрептозотоцин-викликаного діабету у щурів // Вестник неотложной и восстановительной медицины. –2002. –Т.3, №3. –С.436-439 (Особисто здобувачем здійснено підготовку переліку літератури, моделювання експериментального цукрового діабету, проведення біохімічних досліджень, статистичну обробку отриманих даних, виступ з доповіддю на конференції).

 4. Демидов В.М., Марков В.О., Москальова С.В., Лупанов К.В. Вивчення комбінованого вживання сандостатину і альфа-ліпоєвої кислоти, а також ліпосомального сандостатину на функціональну активність периферичних нервів у щурів із стрептозотоцин-індукованим діабетом // Хірургія України. –2002. -№3. –С.15-17 (Особисто здобувачем здійснено пошук літератури, проведення електрофізіологічних досліджень, оформлення статті).

 5. Демидов В.М., Лупанов К.В., Розумна Є.М. Роль ендогенного окису азота в патогенезі периферичної полінейропатії при цукровому діабеті у щурів // Одеський медичний журнал. -2003. -№1. –С.30-33 (Особисто здобувачем здійснено пошук літератури, проведення біохімічних досліджень, оформлення статті).

 6. Демидов В.М., Лупанов К.В., Москальова С.В., Разумна Є.М. Комплексна патогенетична терапія діабетичної периферичної полінейропатії у щурів в експерименті // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. –2003. -№2. –С. 67-71 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, підготовку переліку літератури, проведення біохімічних досліджень, статистичну обробка отриманих даних).

 7. Демидов В.М., Торбинський А.М., Русєвіч Т.С., Марков В.О., Лупанов К.В., Москальова С.В. Спосіб лікування цукрового діабету та його ускладнень. –Метод. рекомендації. –Одеса, 2003. –15 с (Особисто здобувачем здійснено підготовку переліку літератури, обгрунтування ідеї застосування блокаторів NO-синтази для профілактики ускладнень цукрового діабету).

 8. Деклараційний патент № 64639 А, Україна, МПК А 61 К 31/195 Спосіб лікування експериментальної діабетичної полінейропатії : // Деклараційний патент № 64639 А, Україна, МПК А 61 К 31/195 / Демидов В.М., Лупанов К.В., Кадочніков В.С., Гнатенко В.М. (Україна). -2004. -Бюл. №2. (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, підготовку переліку літератури, проведення електрофізіологічних досліджень, статистичну обробку отриманих даних).

 9. Деклараційний патент № 64640 А, Україна, МПК А 61 К 31/195 Спосіб лікування експериментальної діабетичної полінейропатії : // Деклараційний патент № 64640 А Україна, МПК А 61 К 31/195 / Демидов В.М., Торбинський А.М., Лупанов К.В., Кадочніков В.С., Касаткін О.І. (Україна). -2004. - Бюл. №2 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, проведення електрофізіологічних досліджень, статистичну обробку результатів).

 10. Деклараційний патент № 65450 А, Україна, МПК А 61 К 31/195 Спосіб профілактики експериментальної діабетичної полінейропатії : // Деклараційний патент № 65450 А Україна, МПК А 61 К 31/195 / Демидов В.М., Лупанов К.В., Кадочніков В.С., Касаткін О.І. (Україна). -2004. - Бюл. №3 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, проведення електрофізіологічних досліджень, статистичну обробку результатів).

 11. Лупанов К., Марков В., Гоцуляк Н., Бондарєв А. Антидіабетогенні ефекти цілостазолу у щурів // Тез. доп. VI міжн. медичного конгресу студентів і молодих вчених. –Тернопіль, 2002. –С. 236 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, підготовку переліку літератури, статистичну обробка отриманих даних, виступ з доповіддю на концеренції).

 12. Марков В.О., Лупанов К.В., Кадочніков В.С. Антидіабетогенні ефекти пентоксифіліну за умов експериментального цукрового діабету у щурів // Нове у клінічній фармакології та фармакотерапії захворювань внутрішніх органів. –Тез. доп. IV респ. науково-практ. конф. з міжн. участю. –Харків, 2002. –С.210-211 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментального цукрового діабету, підготовку переліку літератури, статистичну обробку результатів, виступ з доповіддю на концеренції).

 13. Лупанов К.В., Куліш С.О. До проблеми комплексної терапії експериментальної діабетичної полінейропатії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. –Тез. доп. XLV Міжрегіональної науково-практичної конференції. –Тернопіль:Укрмедкнига, 2002. –С.77-78 (Особисто здобувачем здійснено проведення електрофізіологічних досліджень, статистичну обробку результатів. Виступ з доповіддю на конференції.).

 14. Демидов В.М., Лупанов К.В. Пентоксифілін нормалізує функціональну активність периферичних нервів у щурів із експериментальним діабетом // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини. –Тез. доп. всеукр. науково-практ. конф. –Суми, 2002. –С.124-125 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментального цукрового діабету. Виступ з доповіддю на конференції.).

 15. Демидов В.М., Лупанов К.В. Антидіабетогенні ефекти сумісного застосування репаглініду та метформіну в хворих на інсуліннезалежний цукровий діабет // Сучасні напрямки розвитку ендокринології (Другі Данілевські читання). –Тез. доп. науково-практ. конф. –Харків, 2003. –С.60-61 (Особисто здобувачем підготовлено літературу. Виступ з доповіддю на конференції.).

 16. Демидов В.М., Лупанов К.В. Пентоксифілін покращує швидкість проведення збудження по периферичному нерву у щурів при експериментальній діабетичній полінейропатії // Хирургия гепатопанкреатодуоденальной зоны. – Тез. доп. науково-практ. конф., присв. 80-річчю з дня народження заслуженого діяча науки та техніки України професора Греджева А.Ф. –Донецьк, 2003. –С.63-64 (Особисто здобувачем здійснено моделювання експериментальної діабетичної полінейропатії, підготовку літератури, проведення електрофізіологічних досліджень, статистичну обробку отриманих даних, виступ з доповіддю на конференції.).


 
 

Цікаве

Загрузка...