WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ентеровіруси в патології плода та новонароджених (автореферат) - Реферат

Ентеровіруси в патології плода та новонароджених (автореферат) - Реферат

Критеріями початку призначення повторних курсів досліджуваних препаратів можуть слугувати перші ознаки загострення ІХС та ХСН. Застосування обох препаратів практично не викликало побічних дій.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Лаврусевич К.О. Порівняльні аспекти антиоксидантних та реологічних властивостей препаратів "Кардіофіт" та "Хомвіокорин-N" у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу // Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. – Т.ІІІ, №3. – С.96–100.

 2. Лаврусевич К.О. Особливості впливу "Хомвіокорину-N" та "Кардіофіту" на функціональний стан нирок у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу // Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. – Т.ІІІ, №1. – С.100-103.

 3. Лаврусевич К.О. Вплив "Кардіофіту" та "Хомвіокорину-N" на варіабельність ритму серця у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу//Галицький лікарський вісник. – 2004. – Т.11,№3. – С.49-52.

 4. Волошин О.І., Лаврусевич К.О. Клініко-електрофізіологічні аспекти дії препаратів "Кардіофіт" та "Хомвіокорин-N" в осіб із синдромом хронічної серцевої недостатності // Буковинський медичний вісник. – 2004. – №3. – С.68-71. Здобувачем проведено дослідження, статистична обробка результатів і підготовка до друку. Співавтор проф. О.І.Волошин відредагував текст.

 5. Лаврусевич К.О. Перспективи використання препарату "Кардіофіт" в терапії хворих із хронічною серцевою недостатністю // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. – Т.7, №2/1, серпень 2003. – С. 529-530.

 6. Лаврусевич К.О. Клінічні аспекти дії препарату "Кардіофіт" у хворих на ішемічну хворобу серця // Матеріали 83-ої підсумкової конференції співробітників Буковинської державної медичної академії, присвяченої 10-ій річниці незалежності України "Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини". – Чернівці, БДМА, 2002. – С.52-55.

 7. Лаврусевич К.О. Діуретичні властивості препарату "Хомвіокорин-N" у хворих із хронічною серцевою недостатністю // Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини. Матеріали 85-ої підсумкової конференції, присвяченої 60-річчю Буковинської державної медичної академії. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – С.131-135.

 8. Лаврусевич К.О. Використання препаратів рослинного походження в корекції водно-сольового гомеостазу у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу // Збірник тез науково-практичної конференції "Фітотерапія в реабілітації хворих" 14 жовтня 2003 року, м. Київ. – Кіровоград: "Поліум", 2003. – С. 48-49.

 9. Лаврусевич К.О. Антиоксидантні властивості комбінованих фітопрепаратів у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу // Матеріали V Української конференції молодих вчених, присвяченої пам'яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса (Київ, 23 січня 2004 року). – К: Ін-т геронтології АМНУ. – 2004. – С.98-99.

 10. Лаврусевич К.О., Волошин О.І. Ефективність препарату "Кардіофіт" у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу та супутнім хронічним обструктивним бронхітом //Матеріали Х Конгресу світової федерації українських лікарських товариств, 26-28 серпня 2004 року м.Чернівці. – Чернівці – Київ – Чикаго. – 2004. – С.25. Здобувачем самостійно проведено дослідження, здійснено статистичну обробку даних. Співавтором проф. О.І.Волошин відредаговано висновки.

 11. Волошин О.І., Лаврусевич К.О. Динаміка фібринолітичної активності крові у хворих із поєднаною патологією кардіореспіраторної системи під впливом препарату "Кардіофіт" // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні питання кардіології", присвяченої 80-річчю професора-кардіолога І.К. Владковського, 4-5 жовтня 2004. – м.Чернівці – Буковинський медичний вісник. – Т.8, №3-4. – С.340. Здобувачем самостійно проведено дослідження, статистична обробка результатів, підготовка до друку. Співавтор проф. О.І.Волошин коригував висновки.

 12. Лаврусевич К.О., Малкович Н.М. Вплив препарату "Хомвіокорин-N" на клінічний перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного ґенезу // Матеріали першого міжнародного конгресу-круїзу "Медицина третього тисячоліття". – Одеса-Київ. – 10-14 жовтня, 2003. – С.78-79. Здобувачем самостійно проведено дослідження, здійснила статистичну обробку даних. Співавтор доц. Н.М.Малкович відредагувала висновки.

 13. Волошин О.І., Лаврусевич К.О., Лукашевич І.В. Вплив комбінованих рослинних препаратів на клінічний перебіг хронічної серцевої недостатності // Українські медичні вісті. – 2003. – Т.5. – № 1 (63). – С.67. Здобувач самостійно провела дослідження, здійснила статистичну обробку результатів, підготовку до друку. Співавтор доц. І.В.Лукашевич допомагала в аналізі результатів. Співавтор проф. О.І.Волошин відредагував текст.

 14. Лаврусевич К.О., Бачук Н.В. Нові аспекти механізму дії комбінованого препарату рослинного походження "Кардіофіт" // Матеріали ІХ Конгресу світової федерації українських лікарських товариств, присвяченого 25-річчю СФУЛТ, 19-22 серпня 2002 року м. Луганськ. – Луганськ – Київ – Чикаго. – 2002. – С.32. Здобувач самостійно провела дослідження, науковий аналіз даних, сформувала висновки. Співавтор асистент Н.В.Бачук допомагала здійснити статистичну обробку даних

 15. Лаврусевич К.О., Кардаш Г.Я., Каленюк В.І. Вплив препарату рослинного походження "Кардіофіт" на фібринолітичну та протеолітичну активність крові у хворих на хронічну серцеву недостатність // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів", 11-12 лютого, 2003 року. – Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. – Т.7, №1/1. – С.141. Здобувачем самостійно проведено дослідження, здійснила статистичну обробку даних. Співавтор Г.Я.Кардаш допомагала в підборі обстежуваних хворих. Співавтор доц. В.І.Каленюк надавав допомогу в аналізі отриманих результатів.

 16. Волошин О.І., Лаврусевич К.О., Бачук-Понич Н.В. Лікарські рослини України та фітопрепарати з них в лікуванні хвороб серцево-судинної системи // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Стан та розвиток агропромислового виробництва в межах єврорегіону "Верхній Прут"" 8-10 жовтня 2003 року. – Чернівці, 2003. – С.110-111. Здобувачем самостійно проведено дослідження, статистичну обробку результатів. Співавтор проф. О.І Волошин відредагував висновки. Співавтором асистентом Н.В.Бачук-Понич підготовлено матеріали до друку.

 17. Патент України № 68672 А. Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності ішемічного ґенезу із супутнім хронічним бронхітом / Волошин О.І., Лаврусевич К.О.// Бюл.№8. – 2004. Здобувачем самостійно проведено дослідження, статистична обробка результатів і підготовка до друку. Співавтор проф. О.І.Волошин надавав консультативну допомогу при інтерпретації результатів.

АНОТАЦІЯ

Лаврусевич К.О. Шляхи оптимізації медикаментозної терапії у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, Івано-Франківськ, 2005.

Дисертація присвячена вивченню методів удосконалення медикаментозної терапії у хворих із хронічною серцевою недостатністю шляхом диференційованого використання в комплексній терапії комбінованих препаратів рослинного походження кардіофіту та хомвіокорину-N.

Встановлено, що при включенні зазначених засобів до загальних схем лікування вони коригують дисбаланс в про- та антиоксидантних системах, проявляють помірний сприятливий вплив на реологічні властивостей крові, покращують якісні та кількісні показники функції нирок, нормалізують варіабельність ритму серця, оптимізують схеми базисної медикаментозної терапії ХСН шляхом зменшення доз препаратів основного ряду.


 
 

Цікаве

Загрузка...