WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ентеровіруси в патології плода та новонароджених (автореферат) - Реферат

Ентеровіруси в патології плода та новонароджених (автореферат) - Реферат

При додатковому призначенні фітопрепаратів досягнуто прискорення регресу клінічних проявів. Встановлено, що для хомвіокорину-N більш характерні кардіотонічні властивості – зменшення задишки, набряків (чотири з п'яти компонентів препарату є глікозидними чинниками). Водночас кардіофіт володів більш вираженою заспокійливою дією, що проявлялося покращанням настрою, сну, апетиту, зменшенням дратівливості, втомлюваності та інших проявів астенії, ймовірно, завдяки наявності у його складі валеріани, глоду, м'яти, кропиви собачої.

Медикаментозна корекція стандартної терапії досліджуваними нами препаратами дозволяє досягнути регресу захворювання в більш ранні терміни та зменшити дози синтетичних засобів базисного комплексу. Добова доза іАПФ (еналаприлу) в контрольній групі знизилась впродовж стаціонарного лікування із 17,90,98 до 14,511,01 мг/добу (р<0,05), в підгрупі хворих, які отримували кардіофіт з 18,371,13 до 13,790,91 мг/добу (р<0,01), а на фоні застосування зарубіжного препарату – з 18,111,05 до 13,641,01 мг/добу. Додаткове призначення кардіофіту суттєвіше покращувало переносимість і ефективність нітропрепаратів, зумовило можливість зменшення частоти їх вживання з чотирьох-п'яти разів (10 мг нітросорбіду) до 3-4 разів на добу з 5-6-го дня лікування. Обидва препарати практично однаково зменшували потребу в сечогінних засобах. В контингенту хворих із ХСН ІІ ФК дво- трьохразовий режим прийому діуретиків впродовж тижня змінився на одно- двохразовий.

У пацієнтів із супутнім хронічним бронхітом призначення кардіофіту сприяло прискоренню на 2-3 дні регресу клінічних проявів з боку уражень респіраторної системи: зменшення кашлю, задишки, покращання відходження та зниженню кількості харкотиння. За результатами комп'ютерної спірографії додаткове призначення вітчизняного фітозасобу сприяло зменшенні показника частоти дихання у основній групі у відношенні до вихідних величин з 20,760,25 до 18,680,33 (р<0,05) за хвилину. Вплив на бронхіальну прохідність відображався в збільшенні миттєвої об'ємної швидкості видиху на рівні дрібних бронхів з 37,121,77 до 42,821,87 (р<0,05) % від належного, що свідчить про покращення прохідності периферичних бронхів. Зазначений ефект, ймовірно, зумовлений покращанням відходженням харкотиння за рахунок відхаркувальних компонентів кардіофіту – чебрецю, бузини, буркуну, кропиви, солодцю.

Проведені дослідження дали можливість визначити покази до диференційного використання препаратів в клінічній практиці. Рекомендованим контингентом до призначення кардіофіту є пацієнти на ІХС з початковими стадіями ХСН, супутньою артеріальною гіпертензією, хронічним бронхітом та явищами підвищеної психоневрологічної активності. Препарат хомвіокорин-N виявився більш доцільним для категорії пацієнтів з ізольованим ураженням серцево-судинної системи, у яких ІХС протікає з більш вираженими ознаками серцевої недостатності, зокрема набряковим синдромом, миготливою аритмією.

ВИСНОВКИ

В дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягало у оптимізації комплексної медикаментозної терапії хворих із ХСН ішемічного ґенезу шляхом патогенетичного обґрунтування диференційного застосування комбінованих препаратів рослинного походження кардіофіту та хомвіокорину-N.

  1. У хворих із ХСН ішемічного ґенезу в умовах вираженої гіперактивації вільнорадикальних процесів та пригнічення систем їх протидії встановлено однотипні значні неспецифічні антиоксидантні властивості кардіофіту та хомвіокорину-N, направлені на зниження процесів пероксидного окислення ліпідів (37,81% та 36,15% відповідно) та білків, активації системи глутатіону (зростання рівня глутатіону відновленого на 26,67% та 19,6%), нормалізації каталазної активності та рівня церулоплазміну. Зазначені ефекти максимально проявляються в групі пацієнтів більш молодих вікових груп із ІІ ФК ХСН.

  2. Вітчизняний препарат кардіофіт при курсовому застосуванні більш суттєво покращує реологічні властивості крові за рахунок активації фібринолітичної активності крові та пригнічення деградації низько-, високомолекулярних білків і колагену, володіє дуже м'якими протизсідаючими ефектами. Хомвіокорин-N проявляє лише помірні антипротеолітичні властивості.

  3. Багатокомпонентні препарати рослинного походження кардіофіт та хомвіокорин-N проявляють сприятливий вплив на функціональний стан нирок у хворих із ХСН ІІА стадії ІІІ ФК з покращанням кількісних та якісних показників їх діяльності. При цьому майже в однаковій мірі збільшується рівень діурезу (15,75% та 22,1%) із наростанням показника клубочкової фільтрації, добової екскреції креатиніну. Водночас інтенсифікація виведення надлишкової кількості іонів натрію завдяки збільшенню фільтраційного заряду (на 19,24%), екскреції (на 24,27%) поряд із зниженням процесів реабсорбції більш виражено відбувається на фоні прийому хомвіокорину-N. Курсове використання препаратів дозволяє зменшувати базисну сечогінну терапію у хворих із ХСН ІІ ФК.

  4. Препарат кардіофіт проявляє більш суттєвий вплив на варіабельність ритму серця шляхом нормалізації напруженості регуляторних систем та вегетативного дисбалансу у порівнянні з хомвіокорином-N. Коригуючі властивості проявляються уже при першому прийомі препаратів та посилюються впродовж двотижневого курсу терапії.

  5. Включення кардіофіту та хомвіокорину-N до загальних схем курсу лікування сприяє оптимізації медикаментозної терапії ХСН ішемічного генезу, зменшенню доз засобів базової терапії. Особливістю терапевтичного впливу хомвіокорину-N є переважна нормалізація розладів при ураженні серцево-судинної системи; кардіофіту властиві менш виражені кардіотонічні, але краще седативні, антиангінальні, гіпотензивні ефекти, водночас його доцільно застосовувати в осіб із поєднаною патологією кардіоваскулярної та дихальної систем, функціональною та соматогенно зумовленою лабільністю вегетативної системи.

  6. Застосування кардіофіту та хомвіокорину-N на амбулаторно-поліклінічному етапі у хворих із ХСН ІІ ФК за схемою двохмісячний курс прийому з 3-місячною перервою та у пацієнтів із ХСН ІІІ ФК – 3 місячний курс 1,5-2-місячна перерва дозволяє досягнути полегшення перебігу захворювання, покращання загального стану та якісних показників життя, зниження функціонального класу серцевої недостатності (особливо у пацієнтів із ХСН ІІ ФК), зменшення частоти загострень (на 29,63% та 33,37% на фоні прийому кардіофіту та хомівокорин-N відповідно), потреби в госпіталізації в два рази, подовження тривалості ремісії в півтора рази. Прийом в якості ад'ювантних засобів досліджуваних нами препаратів суттєво оптимізує лікувальний процес завдяки багатогранному сприятливому впливові на організм, що створює умови до широкого їх використання на різних рівнях надання медичної допомоги.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Для обґрунтування вибору допоміжних засобів лікування до стандартних комплексів хворим із ХСН ішемічного ґенезу доцільно рекомендується досліджувати варіабельність ритму серця, стан про- та антиоксидантних систем крові (показниками малонового альдегіду, окислювальної модифікації білків, вільних сульфгідрильних груп, церулоплазміну, глутатіону відновленого, активності каталази, глутатіонпероксидази), рівня фібринолізу та протеолізу за інтенсивністю лізису низько-, високодисперсних білків та колагену.

  2. Пропонується методика застосування препарату кардіофіт у хворих із ХСН ІІ ФК – 5 мл тричі на день за півгодини до їжі до впродовж 1 місяця, далі по 5 мл двічі на день впродовж одного місяця з повторними курсами через 3-4 місяці, дотримуючись такого ж дозування, що і початково (перший місяць – 15 мл на день, другий – 10 мл). Пацієнтам із ХСН ІІІ ФК рекомендовано приймати кардіофіт в добовій дозі 15 мл впродовж шести-восьми тижнів, далі 1,5-2 місяці по 10 мл в день з повторним курсом через 1,5-2 місяці. Рекомендованим контингентом до призначення кардіофіту є пацієнти на ІХС з помірними явищами ХСН, супутньою помірно вираженою артеріальною гіпертензією, хронічним бронхітом та функціональною і соматогенно зумовленою лабільністю вегетативної системи. Слід акцентувати увагу на оптимізації лікувального процесу у обстежуваних хворих шляхом зниження дозування препаратів основного ряду – антиангінальних, гіпотензивних засобів, діуретиків.

  3. Препарат хомвіокорин-N рекомендується приймати хворим із ХСН ішемічного ґенезу ІІ ФК по 15 крапель тричі на добу за півгодини до їжі впродовж 3-4 тижнів, потім 1-1,5 місяці в режимі двохразового прийому з повторним курсом через 3-4 місяці; хворим із ХСН ІІІ ФК – по 15 крапель три рази на добу впродовж 5-6 тижнів та по 15 крапель двічі на добу 2 місяці. Повторний курс рекомендували відновити через 1,5-2 місяців. Препарат хомвіокорин-N пропонується для контингенту пацієнтів з ізольованим ураженням серцево-судинної системи, у яких ІХС протікає з більш вираженими ознаками серцевої недостатності, тахікардією, миготливою аритмією. Використання препарату дозволяє скоротити об'єм кардіотонічних та сечогінних засобів базисних схем терапії.


 
 

Цікаве

Загрузка...