WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях (автореферат) - Реферат

Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях (автореферат) - Реферат

Таблиця 1

Конценрація К+ та Na+ (ммоль/л), індекси співвідношень (од.) цих йонів у крові, активність Na, К - АТФази (мкмоль Рі . 1 мг білка -1 . 1 год-1) в еритроцитах осіб контрольних груп та у хворих на судинну деменцію різних форм (Мm)

Показник

1 -ша група порівняння

(особи молодого віку)

n =30

2-га група порівняння

(особи похилого віку)

n=30

1-а основна група

(хворі на судинну деменцію амнестичної форми)

n = 14

2-а основна група

(хворі на судинну деменцію лакунарної форми)

n= 12

K+i

95,533,37

98,336,00

87,704,04

86,504,30

Na+i

13,940,55

15,190,70

17,600,68ху

17,250,76х

K+e

3,870,21

4,070,42

4,930,44

4,960,40х

Na+e

149,262,74

145,905,28

107,704,78ху

112,124,95ху

K+i/Na+i

6,610,35

6,040,27

5,270,36х

5,000,35ху

K+і/K+е

25,491,76

24,412,49

19,172,13

18,901,81х

Na+e/Na+і

10,340,40

9,280,42

6,070,41ху

6,500,55ху

Na,K-АТФаза

9,111,00

5,770,97х

6,550,76

6,650,89

Примітки: Тут і далі. 1. х - вірогідність різниці при співставленні 1-ої та 2-ої основних груп з 1-ою групою порівняння р< 0,05;

2. у - вірогідність різниці при співставленні 1-ої та 2-ої основних груп з 2-ою групою порівняння р< 0,05

Перш за все, звертає на себе увагу відсутність індивідуальних відмінностей аналізованих параметрів йонного обміну у чоловіків та жінок, об'єднаних у дві групи порівняння. Виняток становили активність Na,K-АТФази, яка у осіб похилого віку виявилась вірогідно загальмованою (див. табл. 1), а також швидкість Na/Li-протитранспорту, що на 50% була вищою в еритроцитах у осіб похилого віку порівняно з такою у осіб молодого віку (табл. 2).

Є важливим, що у хворих на судинну деменцію обидвох форм концентрація внутрішньоклітинного К+ вірогідно не змінюється, а концетрація цього йону в плазмі крові вірогідно зростає (на 25%) лише в осіб, у яких діагностовано лакунарну деменцію. Концетрація Na+ виявилась параметром, значно чутливішим до несприятливих змін метаболізму. В еритроцитах усіх обстежених нами хворих зареєстровано надмірну кількість йонів Na+ (в середньому на 25%) за одночасного вірогідного зниження його рівня в плазмі крові (також в середньому на 25%) (див. табл. 1).

Таблиця 2

Швидкість Na-транспортувальних механізмів (ммоль Na+ . 1 л клітинної суспензії-1 . 1 год-1) в еритроцитах у осіб контрольних груп та у хворих на судинну деменцію різних форм (Мm)

Показник

1 -ша група порівняння

2- га група порівняння

1-а основна група

2-а основна

група

Овабаїн-чутлива екструзія Na+

5,570,50

6,050,67

5,120,58

5,470,38

Na,K,Cl-котранс-порт

0,600,07

0,550,07

0,630,09

0,570,07

Na/Li-протитра-

нспорт

0,240,01

0,360,07х

2,190,31ху

2,500,53ху

Аналізуючи величини йонних концентраційних індексів, доцільно вказати на вірогідне зниження індексу Na+е/Na+і (на 40% відносно І-ої групи порівняння та на 30% - ІІ-ої групи порівняння). Що стосується йонів К+, то зменшення співвідношення К+і/ К+е слід оцінювати як негативне явище, позаяк ця метаболічна ситуація засвідчує можливість надмірного виведення цього йону з клітини в позаклітинне середовище.

Отримані при виконанні даного дослідження результати обгрунтовують важливу роль у розвитку судинної деменції розладів йонного обміну, серед яких особливо істотним є збільшення швидкості Na/Li-протитранспорту крізь еритроцитну мембрану у хворих різних форм та ступенів важкості захворювання.

Водночас слід зазначити, що фізіологічна роль Na/Li-протитранспорту остаточно не з'ясована, і поки що важко переконливо пояснити, яким чином зростання його активності впливає на розвиток судинної деменції. Підвищена активність цього йонного обміну може бути маркером більш фундаментальних ушкоджень плазматичної мембрани.

Дослідження, результати якого розглянуті нижче, проведені з метою виявлення зрушень обміну йонів у хворих за наявності у них хвороби Альцгеймера з раннім та пізнім початками (табл. 3 та 4).

Таблиця 3

Концетрація К+ та Na+ (ммоль/л), індекси співвідношень (од.) цих йонів у крові, активність Na,К - АТФази еритроцитів (мкмоль Рі . 1 мг білка -1 . 1 год-1) у осіб контрольних груп та у хворих на хворобу Альцгеймера (Mm)

Показник

1 -ша група порівняння

(особи молодого віку)

n = 30

2-га група порівняння

(особи похилого

віку)

n=30

1-а основна група

(хворі на

хворобу Альцгеймера з раннім початком)

n=30

2-а основна група

(хворі на

хворобу Альцгеймера з пізнім початком)

n=30

K+i

95,533,37

98,336,00

94,154,38

91,722,67

Na+i

13,940,55

15,190,70

17,511,15х

18,521,46х

K+e

3,870,21

4,070,42

4,700,59

4,650,46

Na+e

149,262,74

145,905,28

134,234,22х

140,513,34

K+i/Na+i

6,610,35

6,040,27

5,160,46х

4,920,36х

K+і/K+е

25,491,76

24,412,49

19,852,05

19,872,25

Na+e/Na+і

10,340,40

9,280,42

7,970,53х

7,600,60х

Na,K-АТФаза

9,111,00

5,770,97 х

7,200,69

5,110,88 х

Подібно до того, як це було встановлено при обстеженні стану йонного гомеостазу у недужих на судинну деменцію, концентрація внутрішньоеритроцитного К+ виявилася достатньо стабільною, позаяк одержані величини істотно не відрізнялися від таких, характерних для практично здорових осіб (див. табл. 3). Концентрація внутрішньоеритроцитного Na+ виявилась вірогідно вищою стосовно контрольних величин. Однак, відмінність між величинами позаклітинного К+ полягала у достатній стабільності цього параметру, позаяк не виявлено вірогідних відмінностей за обидвох різновидів хвороби Альцгеймера. Іншою особливістю йонограми крові обстежених хворих була відсутність змін концентрації позаеритроцитного Na+ за хвороби Альцгеймера з пізнім початком, але вірогідне зниження названого показника за хвороби Альцгеймера з раннім початком. Слід відмітити також односкерованість змін індексу співвідношення К+і/Na+і, - параметру, який є важливим показником інтенсивності активного транспорту Na+. Що ж стосується концентраційного градієнту Na+ на еритроцитній мембрані, то зменшення величин співвідношення Na+е/Na+і зареєстровано в нашому дослідженні у хворих обидвох зазначених груп.

Таблиця 4

Швидкість Na-транспортувальних механізмів (ммоль Na+.1 л клітинної суспензії-1. 1 год-1) в еритроцитах у осіб контрольних груп та у хворих на хворобу Альцгеймера (Mm)

Показник

1 -ша група порівняння

2 -а група порівняння

1-а основна група

2-а основна група

Овабаїн-чутлива екструзія Na+

5,570,50

6,050,67

4,720,74

4,790,49

Na,K,Cl-котранспорт

0,600,07

0,550,07

0,370,10х

0,740,12х

Na/Li-протитранспорт

0,240,01

0,360,07 х

0,680,16х

0,750,15х


 
 

Цікаве

Загрузка...