WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Екологічні особливості антропно трансформованих рослинних угруповань (автореферат) - Реферат

Екологічні особливості антропно трансформованих рослинних угруповань (автореферат) - Реферат

Мал. 6.Клітини культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae контрольної (1) і після 24 годин впливу ферментного комплексу Chaetomium globossum (2)(збільшення у 600 разів)

При порівнянні ефективності руйнування клітин дріжджів ферментним комплексом і автолізу при температурі 37°С и 50°С було виявлено, що кількість мертвих клітин і вміст білку в надосадовій рідині були значно більшими, а загальна кількість клітин і інтенсивність їх дихання – значно меншими при інкубації клітин дріжджів з екзоферментами Ch. globossum. Ефект дії підсилювався при збільшенні терміну інкубації (табл. 4).

Таблиця 4

Кількість клітин, вміст білку й інтенсивність дихання культури клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae підданих автолізу (37°С і 50°С) і гідролізу ферментним комплексом Chaetomium globossum, після 12-и і 24-и годин інкубації (n=5)

Варіант досліду

Тривалість

інкубації,

год

Кількість клітин

загальна,

х10 у 1 мл

мертвих, %

Вміст білку у надосадовій

рідині, мг/мл

Інтенсивність

дихання, натом О/хв. 10клітин

Контроль

12

24

9,80,3

11,10,5

0,900,0

1,10,0

0,0280,003

0,0380,004

15,41,4

13,81,2

Автоліз

37С

12

24

8,50,3

10,50,4

4,00,8*

6,50,6*

0,0400,003*

0,1200,010*

13,50,1

14,31,0

Автоліз

50С

12

24

7,00,2

5,90,3

29,02,0*

43,52,4*

0,1000,040*

0,1770,090*

6,40,4*

4,80,3*

Гідроліз 37С

12

24

1,70,1*,**

0,60,1*,**

36,02,3*,**

70,54,7*,**

1,2000,070*,**

1,5000,300*,**

2,90,6*,**

1,20,1*,**

*- Р 0,05 у порівнянні з контролем

**- Р 0,05 у порівнянні з автолізом при 50°С

На підставі цього можна зробити висновок про значно більшу ефективність руйнування клітинної стінки ферментним комплексом Ch.globossum.

Отримані результати можуть свідчити при руйнуватися й інші органел клітини.

Таблиця 5

Вміст нуклеїнових кислот в осаді і надосадовій рідині при руйнуванні клітин дріжджів у результаті автолізу (37°С і 50°С) і гідролізу ферментним комплексом Chaetomium globossum (n=5)

Варіант

досліду

Тривалість

інкубації, год

Вміст ДНК,мкг на 10клітин

Вміст РНК, мкг на 10клітин

осад

надосадова

рідина

осад

надосадова

рідина

Контроль

12

24

1,31 0,15

1,38 021

0,0

0,0

11,031,57

11,100,29

0,210,03

0,390,04

Автоліз

37С

12

24

1,28 0,19

1,21 021

0,03 0,01

0,06 02

10,100,92

9,650,89

0,74 0,13

1,06 0,15

Автоліз

50С

12

24

1,03  011

0,91 013

0,17  0,03

0,19  0,06

7,830,84

5,660,58

3,220,28 *,**

4,980,34 *,**

Гидроліз

37С

12

24

0,610,12 *,**

0,280,07 *,**

0,31 0,05 *,**

0,810,07 *,**

5,160,62 *,**

3,370,49 *,**

6,520,58 *,**

8,650,78 *,**

Ферментн.

комплекс

-

0,0

0,05  0,01

0,0

0,450,07

* - Р 0,05 у порівнянні з відповідним контролем

** - Р 0,05 у порівнянні з відповідним автолізом при 37С

Як критерій гідролітичного розщеплення внутрішньоклітинних компонентів використовували оцінку ступеня визвільнення нуклеїнових кислот у культуральне середовище та утворення продуктів перекисного окислювання ліпідів після автолізу і гідролізу. Кількість нуклеїнових кислот, що звільняються у культуральне середовище, при інкубації клітин з екзогенними ферментами у кілька разів перевищувала даний показник при автолізі (табл. 5).

Вміст продуктів перекисного окислення при інкубації клітин з екзогенними ферментами також перевищував такий при автолізі.

Ефективність руйнування клітинних стінок S. cerevisiae комплексом екзогенних гідролітичних ферментів Ch. globossum не залежала від віку культури дріжджів (табл. 6).

Таблиця 6

Кількість клітин, вміст білку в надосадовій рідині й інтенсивність дихання культури клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae при автолізі (37°С і 50°С) і гідролізі ферментним комплексом Chaetomium globossum на різних фазах росту культури (n=7)

Варіант досліду

Тривалість

росту, діб

Кількість клітин

загальна,

10 у 1 мл

мертвих, %

Вміст білку у надосадовій

рідині, мг/мл

Інтенсивність

дихання,

натом О/хв. 10

клітин

Автоліз

37С

7

21

9,200,25

7,800,27

3,000,95

7,500,67

0,100,01

0,110,02

15,5 1,2

16,2 0,9

Автоліз

50С

7

21

5,900,30*

3,600,25*

43,504,75*

31,002,33*

0,160,04

0,170,03

7,6 0,4 *

8,4 0,5 *

Гідроліз

37С

7

21

0,600,15*,**

0,900,05*,**

66,803,90*,**

68,002,25*,**

1,130,21*,**

1,290,30*,**

1,9 0,2 *, **

1,5 0,2 *, **

* - Р 0,05 у порівнянні з контролем

**- Р 0,05 у порівнянні з автолізом при 50°С

Попередній автоліз при 37С и 50С протягом 4 і 8 годин не підсилював глибини подальшого гідролізу клітин дріжджів, про що свідчило порівняння інтенсивності дихання суспензії, вмісту білку і нуклеїнових кислот у надосадовій рідині, а також вміст продуктів перекисного окислення ліпідів (мал. 7).

Мал. 7.Вміст продуктів перекисного окислення ліпідів (визначених за МДА) у розчині ферментного комплексу Ch. globossum (1), суспензії S. cerevisiae (2), автолізатах дріжджів при 37С (3), і 50С (4), після гідролізу суспензії дріжджів ферментним комплексом Ch. globossum (5) і гідролізі з попереднім автолізом при 37С протягом 4-х (6) і 8-и (7) годин і при 50С протягом 4-х (8) і 8-и (9) годин. (n=10)

Можливість індукції стериноутворення у дріжджів комплексом екзогенних ферментів міцеліальних грибів. У численних роботах було показане утворення комплексів стеринів із рядом органічних сполук – спиртами, фенолами, амінами, вуглеводами, білками, що знайшло практичне застосування у препаративній і аналітичній хімії стеринів [Блох К., 1983]. Здатність до комплексоутворення обумовлює велику частину біологічних функцій стеринів [Михайлова Н.П.и др., 1987]. Показано, що завдяки комплексуванню стеринів з різними клітинними отрутами, антибіотиками та іншими токсичними сполуками, знижується негативний вплив цих ксенобіотиків на живий організм. Посилення синтезу стеринів у клітинах дріжджів може бути захисним механізмом проти токсичної дії багатьох природних сполук і деяких зовнішніх впливів [Михайлова Н.П.и др., 1987].

Ми вважали, що екзометаболіти міцеліальних грибів, які здатні до руйнування клітини дріжджів, можна розглядати як стрес-фактор, що спричиняє зміну метаболізму клітини і супроводжується посиленням синтезу ергостерину.


 
 

Цікаве

Загрузка...