WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Дисфункція ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу, ускладнених хронічною серцевою недостатністю (автореферат) - Реферат

Дисфункція ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу, ускладнених хронічною серцевою недостатністю (автореферат) - Реферат

Таблиця 2

Результати лікування хворих за відновленням об'єму орбіти

Види переломів

за давністю

Відмінний

ΔV = 0

Добрий

ΔV = 0,9–1,9 см3

Задовільний

ΔV = 2–2,9 см3

Незадовільний

ΔV > 3см3

Свіжі

34

6

Застарілі

13

5

2

1

Неправильно зрощені

7

4

3

1

Всього

54

15

5

2

Всього (%)

71,1

19,7

6,6

2,6

Відновлення об'єму орбіти шляхом репозиції фрагментів вилицевого комплексу в правильне положення та реконструкції нижньої стінки орбіти сприяло відновленню функції окорухових м'язів у 12 хворих. З 8 хворих із диплопією повністю її ліквідувати вдалось у 6 хворих. Спостерігали 2 випадки відновлення функції відкривача верхньої повіки після остеосинтезу вилицевого комплексу та реконструкції дна орбіти.

Проведені дослідження та розроблені методики планування оперативних втручань дозволили покращити естетичний та функціональний результати лікування хворих з переломами вилицевого комплексу, що призвели до зміни об'єму орбіти.

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального науково-практичного завдання сучасної стоматології (і щелепно-лицевої хірургії) – покращенню результатів лікування переломів вилицевого комплексу, що призвели до зміни об'єму орбіти. Запропоновані нові методи обстеження хворих з переломами вилицевого комплексу, методики планування оперативних втручань, розроблені і впроваджені нові методи виконання відновлювальних операцій, що дозволило зробити такі висновки:

1. Частота переломів вилицевого комплексу складає 18,3% від загальної кількості переломів кісток лицевого скелету. За останні 20 років структура травми вилицевого комплексу змінилась у бік зростання тяжкості ушкоджень, оскільки до числа типових увійшли багатоуламкові переломи (5,8%) та багатоуламкові переломи з кістковими дефектами (3,5%).

2. Існують два типи просторового розташування дна орбіти: похилий (58,6%) і горизонтальний (41,4%), що необхідно враховувати при відновленні анатомічної форми дна орбіти при переломах вилицевого комплексу для забезпечення репозиції очного яблука.

3. Сконструйований пристрій для визначення зміщення ока дозволяє вимірювати зміну положення очних яблук в сагітальній, фронтальній і горизонтальній площинах, що при переломах вилицевого комплексу виникало у 48,2% хворих.

4. Запропонований спосіб визначення зміни об'єму орбіти за величинами зміщення очного яблука (орбітовольюмметрія) дає її об'єктивну кількісну оцінку в см3, що має значення для планування операції, контролю ефективності репозиції очного яблука, розрахунку параметрів інтраорбітального трансплантату, оцінки ефективності лікування хворих з переломами вилицевого комплексу.

5. Розроблена методика виконання коронарного доступу для лікування багатоуламкових переломів вилицевого комплексу з урахуванням безпечної лінії розтину поверхневого листка скроневої фасції дозволяє знизити травматичність оперативного доступу за рахунок меншої крововтрати та збереження скроневих гілок лицевого нерва.

6. Використання запропонованих методів обстеження та лікування хворих з переломами вилицевого комплексу, що призвели до зміни об'єму орбіти, дозволило досягти позитивного косметичного і функціонального результатів лікування у 90,8% випадків.

Практичні рекомендації

1. Обстеження хворих з переломами вилицевого комплексу повинно включати пошарову та трьохвимірну комп'ютерну томографію зони ураження, а також вивчення твердотільних моделей лицевого черепу. Ці методи дозволяють правильно оцінити картину пошкодження та чітко спланувати оперативне втручання.

2. Для передопераційного планування та контролю ефективності проведеного оперативного втручання доцільним є визначення зміни об'єму орбіти на боці травми, яку можна розрахувати за величиною зміщення очного яблука.

2. При реконструкції дна орбіти для досягнення симетрії положення очних яблук необхідно відновити його рельєф за типом просторового розташування. Похилий або горизонтальний тип просторового розташування дна орбіти слід визначати на фронтальних комп'ютерно-томографічних зрізах, проведених через екватор очного яблука здорової сторони.

3. Для зниження ризику компресії тканин вершини орбіти при оперативних втручаннях на дні орбіти необхідно враховувати глибину безпечної зони, величина якої в середньому становить 3,2 см від нижньоорбітального краю.

4. Доцільно використовувати індивідуальні титанові пластини для реконструкції дна орбіти, які дозволяють відновити його рельєф та, одночасно, уникнути травмування тканин зони вершини орбіти, судинно-нервового пучка та слізного мішка.

5. Для лікування багатоуламкових переломів вилицевого комплексу ефективним є коронарний доступ, який забезпечує широке відкриття зон зламу в ділянці латерального краю орбіти, тіла вилицевої кістки та вилицевої дуги, дає можливість одночасного забору кісткового автотрансплантату із склепіння черепа для заміщення дефекту дна орбіти.

6. При усуненні кісткових дефектів дна орбіти доцільно застосовувати біомембрани, що резорбуються для ізоляції трансплантатів від порожнини верхньощелепної пазухи.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Маланчук В.A., Логвиненко И.П. Способ определения изменения объёма орбиты при переломах и посттравматических деформациях // Вісник стоматології, 2002. – № 1. – С. 29-31. Здобувачеві належить участь в розробці способу та його клінічній апробації.

 2. Маланчук В.A., Воловар О.С., Логвиненко И.П., Модаррес А. Классификация посттравматических и постоперационных дефектов при переломах скулового комплекса // Вісник стоматології, 2002. – № 3. – С. 19-20. Здобувачеві належить аналіз переломів вилицевого комплексу у клінічних групах та статистична обробка отриманих даних.

 3. Маланчук В.A., Астахова В.С., Довбиш Н.A., Воловар О.С., Модаррес А., Панченко Л.М., Логвиненко И.П. Устранение посттравматических и постоперационных дефектов при повреждениях скулового комплекса // Вісник стоматології, 2002. – № 4. – С. 40-42. Здобувачеві належить участь в розробці способу усунення кісткових дефектів та його клінічній апробації.

 4. Маланчук В.A., Модаррес А., Логвиненко И.П. Роль микробного фактора в комплексном лечении переломов скулового комплекса // Вісник стоматології, 2003. – № 1. – С. 42-45. Здобувач брала участь у формуванні клінічних групп, обстеженні та лікуванні хворих.

 5. Маланчук В.A., Логвиненко И.П., Воловар О.С., Астапенко E.A. Динамика структуры травматизма скулового комплекса за 1977-2002 годы по данным нашей клиники // Современная стоматология, 2003. – № 3. – С. 42-45. Здобувачеві належить вивчення та аналіз архівного матеріалу клініки за 2000-2003 роки, порівняльна характеристика з даними 1977-1983 років.

 6. Логвиненко І.П. Визначення зміни положення очного яблука при переломах вилицевого комплексу // Новини стоматології. – 2004. – № 3. – С. 49-51.

 7. Malanchuk V.O., Logvinenko I.P. Dеtermination of the orbital volume change in zygomaticoorbital fractures and posttraumatic deformities // Stomatologija, № 2, 2002. – P. 44.

 8. Malanchuk V.O., Logvinenko I.P. Determination of the distances of the eyeball dislocation and the orbital volume change in zygomaticoorbital fractures and posttraumatic deformities // EACMFS Congress 2002 Muenster, abstract ID 350.

 9. Маланчук В.A., Довбиш Н.A., Логвиненко И.П., Асина Ю.Ф. Достижения пластической и реконструктивной хирургии лица // VII международная конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов, Санкт-Петербург, 2003. – С. 102.

 1. Маланчук В.О., Бобрик І.І., Логвиненко І.П., Лещук О.О. Особливості рельєфу дна орбіти // Актуальні питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії. Матеріали Першого з'їзду Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів, м. Київ, 2004. – С. 122-123.

 2. Маланчук В.О., Логвиненко І.П. Спосіб визначення зміни об'єму орбіти: Патент України № 42610А від 15.10.2001, Бюл. № 9.

 3. Маланчук В.О., Логвиненко І.П. Пристрій для визначення зміни положення очного яблука: Патент України № 47944 А від 15.07.2002, Бюл.№ 7.

 4. Маланчук В.О., Модаррес А., Логвиненко І.П. Спосіб усунення кісткових дефектів середньої зони обличчя, що супроводжуються руйнуванням стінок верхньощелепної пазухи: Патент України № 58834 А від 15.08.2003, Бюл. № 8.

 5. Маланчук В.О., Логвиненко І.П., Лисенко С.І. Спосіб коронарного доступу при хірургічних втручаннях на кістках середньої зони обличчя: Патент України № 66729 А від 17.05.2004, Бюл. № 5.


 
 

Цікаве

Загрузка...