WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Асоціація змін транскрипційної активності генів із виникненням і прогресією гліальних пухлин головного мозку (автореферат) - Реферат

Асоціація змін транскрипційної активності генів із виникненням і прогресією гліальних пухлин головного мозку (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для прогнозування перебігу хронічного некаменевого холециститу, виявлення необхідності певних лікувальних впливів, таким хворим необхідно виконувати багатомоментне фракційне дуоденальне зондування, визначення варіабельності серцевого ритму, дослідження кислотності шлункового вмісту.

 2. Для встановлення ролі запалення в розвитку патологічного процесу у хворих на хронічний некаменевий холецистит та літогенності доцільно вивчати вміст холестерину і кальцію в жовчі та продукцію прозапальних цитокінів.

 3. З метою належного антиоксидантного захисту, попередження надмірної продукції прозапальних цитокінів ІЛ-6 та ІЛ-8, попередження літогенності жовчі, налагодження діяльності регуляторних систем у хворих на хронічний некаменевий холецистит доцільно застосовувати поєднану терапію альтаном у дозі 10 мг тричі на добу всередину за 30 хвилин до їжі та дицетелом по 50 мг тричі на день під час їжі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Л. В. Глушко, Е.Й. Лапковський. Стан моторики і особливості вегетативного забезпечення жовчовивідних шляхів при хронічному некаменевому холециститі та корекція виявлених порушень за допомогою дицетелу. // Український бальнеологічний журнал.–2004.–№1.–С.33-38. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, статистичну обробку отриманих результатів, оформлення статті до друку. Співавтором надана консультація при аналізі одержаних результатів, редагуванні висновків.

 2. Е.Й. Лапковський. Застосування альтану і дицетелу для корекції біохімічних та імунологічних показників при хронічному некаменевому холециститі. // Експериментальна і клінічна патологія.– 2004.–Т ІІІ.- №4.-С.117-120.

 3. Глушко Л.В., Скрипник Л.М., Лапковський Е.Й. Стан кислотоутворювальної функції шлунка у хворих на хронічний некалькульозний холецистит жінок різного віку // Вісник наукових досліджень.–2004.–№4.–С.33-34. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, статистичну обробку отриманих результатів. Співавтором Глушком Л.В. надана консультація при аналізі одержаних результатів, редагуванні висновків. Співавтором Скрипник Л.М. надана допомога при підготовці статті до друку.

 4. Глушко Л.В., Лапковський Е.Й. Варіабельність ритму серця у хворих на хронічний некалькульозний холецистит // Матер. VI конгресу кардіологів України, (Київ, 18-21 вересня 2000р.):Тези доп.– Київ.– 2000.– с.242. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, статистичну обробку отриманих результатів, оформлення статті до друку. Співавтором надана консультація при аналізі одержаних результатів.

 5. Л.В. Глушко, Е.Й. Лапковський, Т.І. Маковецька. Застосування гемодинамічних показників для діагностики вегетативної ланки регуляції у хворих на хронічний некалькульозний холецистит // Матер. Укр. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми кардіології та ревматології – від гіпотез до фактів", (Київ, 14-16 березня 2002р.) .):Тези доп. Київ.– 2002.– с.216. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, статистичну обробку отриманих результатів. Співавтором Глушком Л.В. надана консультація при аналізі одержаних результатів, редагуванні висновків. Співавтором Маковецькою Т.І. надана допомога при підготовці статті до друку.

 6. Скрипник Л.М., Лапковський Е.Й. Стан ацидності шлункового вмісту у хворих з хронічним холециститом // Матер. VII з'їзду всеукр. лік. тов., (Тернопіль, 16-17 травня 2003р.) .):Тези . доп. / Українські медичні вісті – 2003.–Т.5.–№1(63).–С.98. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, статистичну обробку отриманих результатів. Співавтором надана допомога при підготовці статті до друку.

 7. Л.В. Глушко, Е.Й. Лапковський. Характеристика моторики жовчного міхура у хворих на хронічний холецистит при застосуванні дицетелу // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю „Сучасні методи діагностики і лікування в клініці внутрішніх хвороб", (Вінниця 5-6 лютого 2004 р.) .):Тези наук. доп. / Вісник Вінницького національного медичного університету.–2004.–Т. 8(1).–С.47. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, статистичну обробку отриманих результатів, оформлення статті до друку. Співавтором надана консультація при аналізі одержаних результатів, редагуванні висновків.

 8. Глушко Л.В., Лапковський Е.Й. Оцінка вегетативного тонусу у хворих на хронічний холецистит // Тези доп. наук.-практ. симп. „Варіабельність серцевого ритму: від найсміливіших ідей до найпрактичнішого втілення" (Харків 17-18 квітня, 2003р.) / Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.–2003.–№581.–Медицина, вип. 5.–С.45. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, статистичну обробку отриманих результатів, оформлення статті до друку. Співавтором надана консультація при редагуванні висновків.

 9. Глушко Л.В., Лапковський Е.Й. Вплив дицетелу на тонус вегетативної нервової системи у хворих на хронічний некаменевий холецистит // Матер. регіон. наук.-практ. конф., присв. 125-річчю курорту Моршин „Актуальні проблеми медичної реабілітації хворих природними та преформованими фізичними чинниками" – (Моршин, 12-14 листопада 2003 р.):Тези доп. / Дрогобич: Коло, 2003.– С. 20-21. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, статистичну обробку отриманих результатів, оформлення статті до друку. Співавтором надана консультація при аналізі одержаних результатів.

 10. Е.Й. Лапковський, Т.І. Маковецька. Стан ацидності шлунку при поєднанні виразкової хвороби та хронічного холециститу у жінок // Вісник Вінницького державного медичного університету.–2003.–№7.–1/1.–С.166-167. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, статистичну обробку отриманих результатів, оформлення статті до друку. Співавтором надана консультація при редагуванні висновків.

 11. Глушко Л.В., Лапковський Е.Й., Скрипник Л.М. Використання дицетелу у хворих на хронічний некаменевий холецистит з метою корекції кінетичних порушень жовчного міхура // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. „Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендоеринології" (Тернопіль, 4-5 листопада 2004 р.): Тези доп.-Тернопіль.-2004.-С.25-27. Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз літератури, статистичну обробку отриманих результатів. Співавтором Глушком Л.В. надана консультація при аналізі одержаних результатів, редагуванні висновків. Співавтором Скрипник Л.М. надана допомога при підготовці статті до друку.

АНОТАЦІЯ

Лапковський Е.Й. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання альтану і дицетелу в комплексному лікуванні хронічного некаменевого холециститу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія. Івано-Франківська державна медична академія, Івано-Франківськ, 2005.

Об'єкт – 167 хворих на хронічний некаменевий холецистит та 23 практично здорових особи; мета – підвищення ефективності лікування хворих на хронічний некаменевий холецистит на основі вивчення етіопатогенетичних механізмів розвитку і прогресування та обґрунтування застосування в комплексному лікуванні альтану і дицетелу; методи – клінічні, інструментальні, біохімічні, імуноферментні; новизна – доведено, що більше, ніж у половини обстежених хворих захворювання перебігає з гіперкінетичним типом порушень моторики жовчовивідних шляхів, у третини обстежених хворих на хронічний некаменевий холецистит – за гіпокінетичним. У 86% обстежених хронічний некаменевий холецистит поєднувався із зміненою кислотністю шлункового вмісту, доповнено концепцію патогенезу хронічного некаменевого холециститу з урахуванням розбалансування цитокінової системи у взаємозв'язку з активацією процесів ліпопероксидації і виснаженням антиоксидантних резервів організму, зареєстровано, що однією з патогенетичних ланок прогресування хронічного некаменевого холециститу є виражений дисбаланс вегетативної регуляції обґрунтована доцільність застосування альтану та дицетелу у комплексній терапії хронічного некаменевого холециститу; результати – розроблено диференційований підхід до лікування хронічного некаменевого холециститу, що дозволяє збільшити ефективність терапії; впроваджено в учбовий процес і практичну медицину; галузь – медицина.

Ключові слова: хронічний некаменевий холецистит, дуоденальне зондування, кальцій, холестерин, цитокіни, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантний захист, кислотність шлункового вмісту, варіабельність серцевого ритму, альтан, дицетел.


 
 

Цікаве

Загрузка...