WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Асоціація змін транскрипційної активності генів із виникненням і прогресією гліальних пухлин головного мозку (автореферат) - Реферат

Асоціація змін транскрипційної активності генів із виникненням і прогресією гліальних пухлин головного мозку (автореферат) - Реферат

1,490,11*

8,170,07**

0,7250,013**

БТ + дицетел, (n=43)

13,410,15*

1,390,05**

13,270,17*

1,390,178*

БТ + альтан + дицетел, (n=41)

13,410,15*

1,400,03**

6,790,07

***

0,7050,052

***

Примітка:* - вірогідність різниці показників (p>0,05);

** - вірогідність різниці показників (p<0,01);

*** - вірогідність різниці показників (p<0,001);

Як видно з таблиці 1, застосування базової терапії з включенням альтану і дицетелу не впливає на рівень холестерину в жовчі. Рівень кальцію після застосованого лікування, вірогідно відрізнявся від такого, що отриманий після базової терапії, і наближався до рівня у здорових пацієнтів. Вміст прозапальних інтерлейкінів в жовчі хворих на ХНХ пацієнтів після застосування в комплексному лікуванні альтану і дицетелу вірогідно зменшився в порівнянні з таким при застосуванні базового лікування і не відрізнявся від такого у здорових пацієнтів.

Динаміку рівня ПОЛ та АОЗ у хворих на ХНХ під впливом різних варіантів терапії подано в таблиці 2.

Таблиця 2.

Порівняльний аналіз рівня показників перекисного окислення та антирадикального захисту у хворих на ХНХ внаслідок застосування різних варіантів терапії

Групи хворих

Показники

МДА

ЦП

ТФ

Здорові, (n=23)

3,920,13

27,742,02

0,1480,002

До лікування, (n=167)

7,671,03

14,213,23

0,1260,002

Базова терапія (БТ), (n=43)

6,871,23

9,560,18

0,1030,003***

БТ + альтан, (n=40)

4,350,11**

24,561,13**

0,1510,001***

БТ + дицетел, (n=43)

6,271,25

13,170,11

0,1310,028

БТ + альтан + дицетел, (n=41)

4,070,09***

25,711,11***

0,1510,001***

Примітка:* - вірогідність різниці показників (p<0,05);

** - вірогідність різниці показників (p<0,01);

*** - вірогідність різниці показників (p<0,001);

Як видно з таблиці 2, застосування комплексного лікування з включенням альтану і дицетелу забезпечує достовірне зниження рівня МДА, у порівнянні з таким показником після застосування базового лікування і наближення його до такого у здорових пацієнтів. Рівень активності ЦП після лікування з включенням альтану і дицетелу збільшився в порівнянні з таким після застосування базової терапії більше, ніж у 2,5 раз. Також, спостерігали достовірне зростання рівня насиченості ТФ залізом у порівнянні з таким показником, отриманим після лікування тільки базовими препаратами.

Отримані результати підтверджують позитивний вплив комплексного лікування з включенням альтану і дицетелу на показники перекисного окислення ненасичених жирних кислот, що полягає у зменшенні його інтенсивності та збільшенні антиокислювального резерву організму.

Аналізуючи показники ритмограм ВСР у хворих на ХНХ, що отримували лікування з включенням альтану і дицетелу констатували посилений тонусу симпатичного відділу ВНС. Проте в порівнянні з базовим лікуванням застосування альтану і дицетелу призвело до нормалізації тонусу парасимпатичного відділу ВНС, що підтверджується реєстрацією нормальних значень показника HF у 80,4% обстежених (р<0,01). Достовірне зменшення показника індексу напруги (ІБ) після лікування з дицетелом в порівнянні з таким до лікування підтверджує позитивний вплив застосованої терапії на перебіг ХНХ.

Таким чином, запропонований нами терапевтичний комплекс з включенням альтану та дицетелу дозволив поєднати позитивні ефекти дії обидвох препаратів в лікуванні хворих на ХНХ. Використання даних препаратів дозволило скоротити терміни перебування хворих в стаціонарі на 1-2 дні, що забезпечувалось прискоренням регресу клінічної симптоматики, больового та диспепсичного синдрому, повним усуненням кардіального синдрому у 62,7% випадків.

Застосоване лікування сприяло налагодженню діяльності сфінктерного апарату жовчовивідних шляхів та нормалізації гіпертонусу сфінктера Одді. Комбінована терапія з включенням альтану і дицетелу сприяла внормуванню об'єму виділеної жовчі у пацієнтів з різними типами тонічних порушень ЖВШ при ХНХ, а у хворих з діагностованою гіперкінетичною функцією ЖВШ - внормуванню моторно-евакуаторної функції жовчного міхура.

Відмічено також позитивний вплив комплексного лікування на кислотність шлункового вмісту, що полягає у достовірному збільшенні частки хворих з нормальною кислотністю в 2 рази в порівнянні з базовим лікуванням, причому за рахунок хворих, в яких до лікування реєструвалась гіпоацидність шлункового вмісту та зменшення в 2,6 раз випадків реєстрації ДГР.

Застосування комбінованої терапії з альтаном і дицетелом дало змогу усунути пошкоджуючу дію вільних радикалів та підсилити потужність протирадикального захисту організму, достовірно зменшилась кількість прозапальних цитокінів ІЛ-6 та ІЛ-8, наближаючись до показників у здорових пацієнтів. У хворих на ХНХ після лікування спостерігалось достовірне зниження до рівня у здорових вмісту кальцію у жовчі.

По закінченню комплексного лікування пацієнтів на ХНХ відмітили внормування тонусу парасимпатичного відділу ВНС та вірогідне зменшення напруги регуляторних систем організму, що свідчить про певне збалансування тонусу відділів ВНС у хворих на ХНХ після лікування з включенням альтану і дицетелу.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичного завдання, які полягають у вивченні клініко-патогенетичних особливостей розвитку та перебігу хронічного некаменевого холециститу, що дало можливість розробити підхід до його комплексного лікування шляхом диференційованого включення до лікувального комплексу альтану і дицетелу.

  1. Типові клінічні прояви хронічного некаменевого холециститу у кожного третього хворого супроводжуються запально-інтоксикаціним (підвищена температура тіла, лейкоцитоз, ріст ШОЕ, збільшення рівня С-реактивного білка), кардіальним (кардіалгії, аритмії, серцебиття), алергічним Шкірний папульозний висип), синдромом ожиріння.

  2. Для хронічного некаменевого холециститу властива різноспрямованість тонічних порушень жовчовивідних шляхів. У 58% випадків хронічний некаменевий холецистит супроводиться зниженою кислотністю шлункового вмісту, у 28% випадків – підвищеною, у двох третин хворих під час обстеження реєструвався дуодено-гастральний рефлюкс.

  3. У виникненні запалення жовчного міхура значну роль відіграють цитокіни, що проявляється суттєвим наростанням вмісту в жовчі ІЛ-6 і ІЛ-8, активація процесів ПОЛ та зниження антиоксидантного резерву. На цьому фоні відмічається достовірний ріст літогенних властивостей жовчі, що проявляється збільшенням концентрації кальцію і холестерину.

  4. Однією з патогенетичних ланок прогресування хронічного некаменевого холециститу є виражений дисбаланс вегетативної регуляції, що полягає у переважанні симпатикотонії у всіх обстежених. На фоні підвищеної активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи у 58% випадків спостерігається посилення, у 40% випадків - ослаблення вагусних впливів.

  5. Препарат альтан суттєво потенціює протизапальну терапію хронічного некаменевого холециститу, що проявляється внормуванням вмісту прозапальних цитокінів в жовчі та процесів перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту.

  6. Застосування дицетелу в комплексному лікуванні приводить до збалансування тонусу відділів вегетативної нервової системи, має модулюючий вплив на показники виділення жовчі та шлункової секреції у хворих на хронічний некаменевий холецистит, приводить до зниження літогенних властивостей жовчі, зменшення частоти і проявів дуодено-гастрального рефлюксу.

  7. Найбільш ефективним є поєднане включення альтану і дицетелу до комплексного лікування хворих на хронічний некаменевий холецистит, оскільки препарати взаємно доповнюють один одного та швидше приводять до клініко-біохімічної ремісії чи виздоровлення.


 
 

Цікаве

Загрузка...