WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування та рання діагностика пухлинних захворювань ендометрія (автореферат) - Реферат

Прогнозування та рання діагностика пухлинних захворювань ендометрія (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

1. Коксартроз являє собою важливу медико-соціальну проблему і складає до 5% серед ортопедичної патології, а первинна інвалідність внаслідок коксартрозу становить 10,7% в структурі первинної інвалідності внаслідок травм і захворювань кістково-м'язової системи та сполучної тканини. При цьому інваліди I групи складають 8%, II групи – 32%, а III – 60%. Показники інвалідності внаслідок коксартрозу не мають тенденції до зниження. В практиці МСЕ недостатньо використовуються критерії реабілітаційного потенціалу хворих на коксартроз з метою своєчасного та адекватного проведення заходів медичної реабілітації.

2. Розроблено та обґрунтовано критерії реабілітаційного потенціалу та вдосконалено медико-експертну оцінку анатомо-функціональних порушень у хворих на коксартроз, що дозволило об'єктивізувати винесення експертних рішень та визначити основні заходи зі зниження показників інвалідності цієї категорії хворих.

3. Розроблено та обґрунтовано типові диференційовані програми медичної реабілітації хворих на коксартроз в залежності від причинних факторів, характеру анатомічних змін та функціональних порушень у кульшовому суглобі і нижньої кінцівки в цілому, стадії захворювання, що дозволило обґрунтовано визначити оптимальний комплекс заходів індивідуальних програм реабілітації.

4. Розроблено показання, новий спосіб та технології реконструктивно-відновних хірургічних втручань в залежності від характеру патологічних змін в кульшовому суглобі, що дозволило покращити функціональні результати лікування та реабілітації хворих на коксартроз.

5. Використання нового способу оперативного лікування хворих при уродженому вивиху стегнової кістки з використанням апарата зовнішньої фіксації спице-стержневого типу, який включає стержні оригінальної конструкції, дозволило досягти поліпшення функції ушкодженої кінцівки, компенсувати укорочення та поліпшити її опороздатність.

6. Результати реконструктивно-відновного хірургічного лікування хворих на коксартроз довели, що застосування диференційованого підходу до медичної реабілітації хворих на коксартроз з використанням сучасних способів реконструктивних втручань дозволило отримати позитивні функціональні результати у 91,7% хворих та покращити динаміку медико-соціальних показників медичної реабілітації.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇОшибка! Источник ссылки не найден.

1. Визначення обмежень життєдіяльності та медична реабілітація хворих на коксартроз: Методичні рекомендації / Іпатов А.В., Сергієні О.В., Лоскутов О.Є., Бойко І.В., Дорогань С.Д., Ліфаренко Є.Л., Макаров В.Б., Зеленін О.А. – Дніпропетровськ, 2004. – 33 с.

Особистий внесок автора полягає в розробці нової системи оцінки порушень статико-динамічної функції хворих на коксартроз, в тому числі після ендопротезування кульшового суглоба, розробці диференційованих типових індивідуальних програм реабілітації хворих на коксартроз.

2. Стандарт організації, структури та функціонування спеціалізованих травматологічних медико-соціальних експертних комісій: Учбово-методичні рекомендації / А.В.Іпатов, О.В.Сергієні, Т.Г.Войтчак, В.В.Коваленко, Л.Ю.Науменко, С.Д.Дорогань, І.В.Бойко, Є.Л.Ліфаренко – Дніпропетровськ: Пороги, 2004. – 43 с.

Особистий внесок автора полягає в розробці критеріїв реабілітаційного потенціалу та реабілітаційного прогнозу.

3. Ліфаренко Є.Л., Лоскутов О.Є., Бойко І.В. Удосконалення методики коригувальної остеотомії проксимального відділу стегнової кістки для поліпшення опороздатності нижньої кінцівки // Травма. – 2004. – Том 5, №4. – С.391-400.

Особистий внесок автора полягає в розробці удосконаленої методики коригувальної остеотомії проксимального відділу стегнової кістки для поліпшення опороздатності нижньої кінцівки.

4. Бойко І.В., Дорогань С.Д., Бойко О.М., Ліфаренко Є.Л. Ефективність медичної, соціально-побутової та професійної реабілітації інвалідів, хворих на коксартроз // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – №1 (40). – 2004. – С.81-84.

Особистий внесок автора полягає в проведенні аналізу динаміки інвалідності внаслідок коксартрозу, виявленні основних напрямків профілактики та зниження інвалідності.

5. Лоскутов О.Є., Ліфаренко Є.Л.. Удосконалення медико-соціальної експертизи хворих на коксартроз після ендопротезування кульшового суглоба // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2004. – №2 (41). – С.53-58.

Особистий внесок автора полягає в удосконаленні тактики лікарів-реабілітологів при проведенні медико-соціальної експертизи та складанні індивідуальної програми реабілітації хворих на коксартроз, яким була проведена операція ендопротезування кульшового суглоба.

6. Ліфаренко Є.Л., Сергієні О.В., Лоскутов О.Є., Дорогань С.Д. Медико-соціальна характеристика інвалідності внаслідок коксартрозу в Україні за 2001 рік // Медичні перспективи. – 2004. – Том IХ, №3. – C.136-140.

Особистий внесок автора полягає в проведенні аналізу медико-соціальної характеристики інвалідності внаслідок коксартрозу в Україні за 2001 рік.

7. Патент №39470 А України МКИ А 61 В 17/58.Фіксатор для переважного використання у черезкістковому остеосинтезі / І.В. Бойко, С.Д.Дорогань, В.Б.Макаров, Є.Л.Ліфаренко. - № 2000085012; Заявл. 27.08.2000; Опубл. 15.06.2001; Бюл. №5.

Особистий внесок автора полягає в проведенні патентно-інформаційного пошуку, розробці фіксатора, клінічній апробації.

8. Патент №56531А України МКІ А 61 В 17/56. Спосіб оперативного поліпшення опороздатності нижньої кінцівки при уродженому вивиху стегна / І.В.Бойко, С.Д.Дорогань, Є.Л.Ліфаренко, В.Б.Макаров. - №2002075809; Заявл. 15.07.2002; Опубл. 15.05.2003; Бюл.№5.

Особистий внесок автора полягає в проведенні патентно-інформаційного пошуку, клінічній апробації.

9. Дорогань С.Д., Бойко И.В., Лифаренко Е.Л. Оперативное улучшение опороспособности в тазобедренном суставе // Материалы V конгресса Российского артроскопического общества. – СПб., 2003.

Особистий внесок автора полягає в удосконаленні методики поліпшення опороздатності в кульшовому суглобі.

10. Дорогань С.Д., Бойко І.В., Ліфаренко Є.Л. Можливості оперативного покращення опороздібності в кульшовому суглобі // Міжвідомчий збірник наукових праць "Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів". – Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – С. 258-261.

Особистий внесок автора полягає в проведенні оцінки ефективності оперативного лікування нестабільності кульшового суглоба.

11. Лоскутов О.Є., Сергієні О.В., Ліфаренко Є.Л., Макаров В.Б. Медико-соціальні аспекти ендопротезування кульшового суглоба у хворих на коксартроз // Матеріали наук.-практ. конф. "Сучасні аспекти медико-соціальної експертизи, реабілітації хворих та післядипломної підготовки лікарів". – Дніпропетровськ, 2004. – С. 51-53.

Особистий внесок автора полягає в удосконаленні критеріїв реабілітаційного потенціалу хворих на коксартроз.

12. Лоскутов О.Є., Ліфаренко Є.Л., Дорогань С.Д., Макаров В.Б. Удосконалення системи оцінки медико-соціальної експертизи хворих на коксартроз // Матеріали наук.-практ. конф. "Сучасні аспекти медико-соціальної експертизи, реабілітації хворих та післядипломної підготовки лікарів". – Дніпропетровськ, 2004. – С. 69-71.

Особистий внесок автора полягає в розробці удосконаленої бальної системи оцінки тяжкості коксартрозу з винесенням експертного рішення стосовно обмеження життєдіяльності.

13. Бойко І.В., Ліфаренко Є.Л. Медична реабілітація хворих з порушенням опороздатності нижньої кінцівки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Українського державного науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів МОЗ України "Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів".– Вінниця, 2004. – С.56-60.

Особистий внесок автора полягає в розробці показань до проведення оперативного поліпшення опороздатності нижньої кінцівки.

14. Бойко І.В., Дорогань С.Д., Ліфаренко Є.Л. Стандартизація критеріїв оцінки обмеження життєдіяльності хворих на коксартроз // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Українського державного науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів МОЗ України "Актуальні питання медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів". – Вінниця, 2004. – С.155-161.

Особистий внесок автора полягає в удосконаленні критеріїв обмеження життєдіяльності хворих на коксартроз.

АНОТАЦІЯ

Ліфаренко Є.Л. Медико-соціальна експертиза та медична реабілітація хворих на коксартроз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21. – травматологія та ортопедія. Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України, Харків, 2005.


 
 

Цікаве

Загрузка...