WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування нового методу формування антирефлюксного ілеотрансверзоанастомозу після правобічної геміколектомії (клініко-експериментальне дослідження - Реферат

Обгрунтування нового методу формування антирефлюксного ілеотрансверзоанастомозу після правобічної геміколектомії (клініко-експериментальне дослідження - Реферат

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у підвищенні ефективності діагностики й лікування дисфункцій БТ на підставі встановлення взаємозв'язку особливостей біліарної моторики із функціональним станом вегетативної регуляції та обґрунтування диференційованого підходу до медикаментозної корекції біліарних дисфункцій з урахуванням типу моторно-тонічних порушень діяльності БТ.

 1. Встановлено, що серед типів дисфункцій БТ найчастішим є гіпокінетично-гіпертонічний (51,7%), надалі – гіпокінетично-гіпотонічний (17,9%), гіпокінетично-нормотонічний (14,5%), нормокінетично-гіпертонічний (13,8%), найрідшим – гіперкінетично-гіпертонічний (2,1%). Наявність біліарних дисфункцій асоціюється з об'єктивним погіршенням функціонального стану вегетативної регуляції та пригніченням реактивності її ланок. Вегетативний дисбаланс при спазмі сфінктера Одді характеризується симпатикотонією.

 2. У 78,6% загальної кількості пацієнтів дисфункції БТ сполучаються з іншими захворюваннями травної системи, найчастіше (50,9%) з хронічним панкреатитом. Супутня патологія посилює вегетативну дисфункцію, переважно за рахунок зростання частоти виявлення суб'єктивних ознак вегетативних змін та об'єктивного погіршення реактивності ланок вегетативної регуляції. Встановлено взаємозв'язок між ступенем зростання суб'єктивного сприйняття пацієнтами вегетативних змін та зниженням загальної потужності спектру нейрогуморальної регуляції (r= -0,436).

 1. При вихідному об'ємі ЖМ від 41,7 до 60,1 мл за динамічним УСД протягом перших 20-ти хв. можливо оцінити рівень вегетативного забезпечення моторики БТ. При Кскор ЖМ від 79,2% до 80,2% скорочення ЖМ у перші 20 хв. асоціюється зі зростанням вагусної активності (r= 0,998). Функціональний стан вегетативної регуляції характеризується вихідним превалюванням парасимпатичної ланки, вегетативне забезпечення діяльності БТ є задовільним та фізіологічно адекватним. При Кскор ЖМ від 46,0% до 51,8% скорочення ЖМ у перші 20 хв. супроводжується пригніченням вагусних впливів (r= -0,324). Рівень вегетативного забезпечення моторики БТ при цьому є зниженим.

 2. Жовчогінний препарат холівер при одноразовому прийомі справляє потужний пролонгований холекінетичний ефект у пацієнтів із гіпокінетично-гіпотонічним, меншою мірою – із гіпокінетично-нормотонічним типом дисфункцій БТ. Ідентичність кривих моторики ЖМ при прийомі холіверу таким під впливом розчину магнезії сульфату притаманна відповідно 80,0% та 83,3% пацієнтів цих груп, що підтверджує подібність дії препарату до фізіологічної.

 3. При курсовому лікуванні холівер покращує біліарну моторику шляхом підвищення скорочувальної здатності ЖМ. Зміни стану вегетативної регуляції виявляються суттєвим покращенням реактивності переважно парасимпатичної ланки. Найбільшу ефективність препарат має при гіпокінетично-гіпотонічній та гіпокінетично-нормотонічній біліарних дисфункціях. Препарат урсодезоксихолевої кислоти урсохол переважно усуває спазм сфінктерів БТ. При цьому спостерігається істотне зростання вихідної вагусної активності, реактивність парасимпатичної ланки покращується несуттєво. Використання препарату є виправданим у пацієнтів із гіпокінетично-гіпертонічним типом дисфункції БТ.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. При визначенні у пацієнта за динамічним УСД вихідного об'єму ЖМ у межах від 41,7 до 60,1 мл та Кскор ЖМ у перші 20 хв. нижче за 51,8% необхідним є його подальше спостереження щодо ризику розвитку дисфункцій БТ.

 2. При встановленні у пацієнта гіпокінетично-гіпотонічного та гіпокінетично-нормотонічного типів дисфункцій БТ доцільно призначати курсовий прийом холіверу (2 таблетки до або під час їжі 3 рази на добу протягом 1-го місяця).

 3. При діагностуванні у пацієнта гіпокінетично-гіпертонічного типу дисфункції БТ виправданим є застосування курсового прийому урсохолу (з розрахунку 10 мг/кг маси тіла 1 раз на добу на ніч протягом 3-х місяців).

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Щербиніна М.Б., Литвяк Е.І. Взаємозв'язок функціональних біліарних розладів та стану вегетативної нервової системи // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип.35. – C.130-135.

Дисертант провів аналіз літературних джерел за темою публікації, відбір пацієнтів, їх загальне клінічне обстеження, дослідження стану вегетативної регуляції, статистичну обробку отриманих результатів, підготував статтю до друку.

 1. Щербиніна М.Б., Вагін С.В., Литвяк Е.І. Варіанти розладів біліарної моторики в разі поєднання з іншими хворобами травної системи та їхній взаємозв'язок із функціональним станом вегетативної нервової системи // Сучасна гастроентерологія. – 2004. – №6. – С.38-45.

Дисертант провів аналіз літератури за темою публікації, відбір пацієнтів, їх обстеження, статистичну обробку та аналіз отриманих результатів, підготував статтю до друку.

 1. Щербинина М.Б., Вагин С.В, Литвяк Э.И. Анализ нарушений моторики билиарного тракта в зависимости от функционального состояния вегетативной нервной системы // Гепатология. – 2005. – №2. – С.24-30.

Дисертант провів відбір та обстеження хворих, статистичну обробку та аналіз отриманих результатів, підготував статтю до друку.

 1. Щербиніна М.Б., Литвяк Е.І. Стимульована кінетична діяльність біліарного тракту та її вегетативне забезпечення // Збірник наукових праць ЗМАПО. – Запоріжжя, 2005. – С.201-206.

Дисертант провів збір клінічного матеріалу, статистичну обробку та аналіз отриманих результатів, підготував статтю до друку.

 1. Щербиніна М.Б., Литвяк Е.І. Вплив препарату „Холівер" на моторику біліарного тракту та функціональний стан вегетативної нервової системи у пацієнтів з дискінезіями жовчного міхура та жовчовивідних шляхів // Гастроентерологія. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип.36. – C.538-547.

Дисертант провів відбір та обстеження хворих, статистичну обробку та аналіз даних, підготував статтю до друку.

 1. Щербинина М.Б., Литвяк Э.И. Отечественный препарат урсодезоксихолевой кислоты „Урсохол": возможности терапии дискинезий желчевыводящих путей // Сучасна гастроентерологія. – 2005. –№4. – С.80-84.

Дисертант провів аналіз літературних джерел за темою публікації, відбір хворих, дослідження стану вегетативної регуляції, статистичну обробку та аналіз отриманих результатів, підготував статтю до друку.

 1. Литвяк Э.И. Влияние дисфункции вегетативной нервной системы на развитие патологии билиарного тракта // Від фундаментальних досліджень до прогресу в терапії: Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених. – Харків, 2003. – C.34-35.

 2. Литвяк Е.І. Вплив гастроентерологічних захворювань та стану вегетативної нервової системи на кінетику жовчовивідних шляхів // Хист: Матеріали 78-ої підсумкової наук. конф. студ. та молодих вчених з міжнар. участю. – Чернівці, 2004. – Вип.5. – C.36-37.

 3. Оценка холекинетического действия однократной дозы препарата „Холивер" / Степанов Ю.М., Щербинина М.Б., Старикова Л.М., Косинская С.В., Литвяк Э.И. // Терапевтичні читання пам'яті академіка Л.Т.Малої: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків, 2004. – C.223.

Дисертант провів відбір та обстеження хворих, оцінку результатів ультрасонографічних проб, статистичну обробку отриманих даних, підготував тези до друку.

 1. Литвяк Е.І. Оцінка стимульованого скорочення жовчного міхура та симпатико-парасимпатичного балансу вегетативної нервової системи у пацієнтів з гіпомоторикою жовчного міхура // Вчені майбутнього: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Одеса, 2004. – C.54.

 2. Щербиніна М.Б., Литвяк Е.І. Дослідження вегетативного забезпечення моторики жовчного міхура при стимуляції його кінетичної діяльності // Новітні технології в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків, 2004. – C.139.


 
 

Цікаве

Загрузка...