WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Диференційований підхід до призначення гормональних контрацептивів у жінок з цукровим діабетом 1 типу (автореферат) - Реферат

Диференційований підхід до призначення гормональних контрацептивів у жінок з цукровим діабетом 1 типу (автореферат) - Реферат

Внутрішньоартеріально вводяться наступні цитостатики: мітоміцин С у дозі 10 мгм2 в у 1 день; на другий день - цисплатин 25 мгм2, этопозид 50 мгм2; в третій день - ті ж препарати; в четвертий день этопозид по 100 мгм2. Для введення препаратів використовується дозатор лікарських засобів інфузомат "Broun", інфузія повинна тривати зі швидкістю 100 мл в годину. На четверту добу внутрішньоартеріальні катетери видаляються.

Променева терапія проводиться поєднано із внутрішньоартеріальною поліхіміотерапією розширеним полем: в зону опромінення необхідно включати пухлину, стравохід та верхню епігастральну ділянку (проекція черевного стовбура). Разова вогнищева доза променевої терапії повинна складати від 2,4 Гр до 3 Гр. Сумарна вогнищева доза повинна бути не менше 30 Гр.

Рекомендована кількість курсів лікування – 2 із проміжком у 21 день.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

  1. Киркилевский С.И., Лукашенко А.В., Тельный В.В. Внутриартериальная химиотерапия в лечении больных раком нижней трети пищевода и рака желудка с распространением на пищевод. – Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. - 2004. – Т.8 № 4 – C. 9-13. (Здобувачем проводилося введення хіміопрепаратів із застосуванням інфузомату "Braun" 18 хворим, розробка супроводжувальної терапії, оцінка результатів та оформлення статті).

  2. Пат. 2003054601 Украина, МКИ A61 N 1/30 Спосіб введення хіміотерапевтичних препаратів: Пат. 2003054601 Украина, МКИ A61 N 1/30 Ганул В.Л., Кіркілевський С.І., Лукашенко А.В., (Україна) № 2003054601; Заявл. 21,05.03; Опубл. 12,01,04 Бюл №1 3с. (Здобувачем було проведено вибір стратегічних судин для проведення хіміотерапії, оцінка ефективності лікування).

  1. Киркилевський С.И., Лукашенко А.В., Югринов О.Г. Ангиографическая семиотика опухолевого поражения пищевода и перестройка ангиоархитектоники в процессе внутриартериальной химиотерапии // Онкология. – 2004. – Т.6, № 4. – С. 294-298. (Здобувачем проводилося введення хіміопрепаратів із застосуванням інфузомату "Braun", комп'ютерна обробка, редакція та аналіз ангіограм хворих, оформлення статті.)

  2. Кіркілевський С.І., Лукашенко А.В., Югрінов О.Г. Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в лікуванні хворих на рак верхньої третини стравоходу. – Український медичний часопис. - 2004. - № 6 (44). – с 86-90. (Здобувачем проводилося введення хіміопрепаратів із застосуванням інфузомату "Braun" 31 хворому, оцінка результатів та оформлення статті.)

  3. Лукашенко А.В., Тельний В.В. Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в лікуванні хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід // Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні злоякісних новоутворень: Матеріали конференції молодих вчених та фахівців Інституту онкології АМН України (м.Київ, 13 червня 2003 р.). Опубліковано : Онкология. – 2003. – Т.5, № 3. – С. 262.

  4. Лукашенко А.В., Тельный В.В. Внутриартериальная химиотерапия в лечении больных распространенным раком пищевода. // Нове в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань органів травлення. Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 10-12 вересня 2003 р.) Опубліковано: Злоякісні новоутворення: Збірник наукових робіт. – К. 2003. – Випуск 6. – 52.

  5. Лукашенко А.В., Тельний В.В. Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в лікуванні хворих на рак верхньої та нижньої частин стравоходу. // Променева діагностика, променева терапія. Матеріали Українського конгресу радіологів м.Київ 2003 р.). Опубліковано: Променева діагностика, променева терапія: Збірка наукових робіт асоціації радіологів України. – К. 2003. – 152-153.

  6. Лукашенко А.В., Тельный В.В. Роль химиотерапии с внутриартериальным введением препаратов в лечении больных раком пищевода и раком желудка с распространением на пищевод. // Проблеми сучасної торакальної хірургії. Матеріали науково-практичній конференції з міжнародною участю (м. Сімеїз, Крим, 26-27 квітня 2005 р.). Опубліковано: Проблеми сучасної торакальної хірургії: Труди та тези доповідей. – Сімеїз-Кривий Ріг .2005. – 97

  7. Киркилевский С.И., Лукашенко А.В., Кондрацкий Ю.Н. Использование саморасширяющихся проволочных пищеводных стентов у больных с осложненными заболеваниями пищевода. // Проблеми сучасної торакальної хірургії. Матеріали науково-практичній конференції з міжнародною участю (м. Сімеїз, Крим, 26-27 квітня 2005 р.). Опубліковано: Проблеми сучасної торакальної хірургії: Труди та тези доповідей. – Сімеїз-Кривий Ріг .2005. – 93-96.

АНОТАЦІЯ

Лукашенко А.В. Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в консервативному лікуванні хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.07 – онкологія. - Інститут онкології АМН України, Київ, 2005.

Дисертацію присвячено розробці методики радіохіміотерапії із внутрішньоартеріальним введенням цитостатиків для лікування хворих на рак стравоходу та рак шлунка з поширенням на стравохід.

Стратегічними судинами для проведення внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії у хворих на рак верхніх відділів стравоходу були обрані нижні щитоподібні артерії, у хворих на рак нижніх відділів стравоходу та гастроезофагальний рак – нижня ліва діафрагмальна артерія, ліва шлункова артерія, черевний стовбур. Відповідно хворі були поділені на дві групи, в контрольній групі хворим проводили самостійну променеву терапію.

У хворих на рак верхніх відділів стравоходу внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія із променевою терапією, порівняно з тільки променевою терапією, підвищує частоту об'єктивної регресії у два рази та дозволяє досягти повної регресії пухлини у 55,6 % хворих (в контрольній групі повної регресії пухлини ми не спостерігали). В основній групі медіана виживаності піднялась до 15 міс (з 8,5 місяців в контрольній групі). Проведення лікування за розробленою методикою підвищило однорічну виживаність до 77 % (10 % при самостійній променевій терапії).

У хворих на поширений рак нижніх відділів стравоходу та гастроезофагальний рак внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія із променевою терапією, порівняно з тільки променевою терапією, підвищує частоту об'єктивної регресії у 2,5 рази та дозволяє досягти повної регресії пухлини у 6,5 % хворих (в контрольній групі повної регресії пухлини ми не спостерігали). При застосуванні лікування за розробленою методикою медіана виживаності піднялась до 11,5 (7,75 місяців при самостійній променевій терапії). Проведення внутрішньоартеріальної поліхіміотерапія із променевою терапією підвищило однорічну виживаність до 41,9% (в контрольній групі жоден з хворих не прожив року).

Ключові слова: рак стравоходу, консервативне лікування, радіохіміотерапія, внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія, малоінвазівна хірургія.

SUMMARY

Lukashenko A.V. Intra-arterial chemotherapy in conservative therapy of patients with esophageal cancer and gastroesophageal cancer. - Manuscript.

A dissertation for the degree of candidate of medical science on speciality 14.01.07 - oncology. - The Institute of oncology AMS of Ukraine, Kiev, 2005.

The dissertation is devoted to studying of radiochemotherapy of patients by an cancer of a esophagus and gastroesophageal cancer. We have developed a new method of radiation therapy in combination with intra-arterial chemotherapy. For the upper part esophageal cancer patient we used intra-arterial chemotherapy after lower thyroid arteries catheterizations with continuous radiation therapy. Radiochemotherapy with intra-arterial chemotherapy has been used at 18 patients with an upper part esophageal cancer. 20 patients have been included in control group. During the lead researches use intra-arterial chemotherapy, in a component of radiotherapy has been established, that, raises frequency of objective response in 2 time more, full regression of tumors from no one (only beam therapy) up to 55,6%; 1-year survival rate from 10 % (only beam therapy) up to 77 % (р <0,05).

For the inoperable lower part esophageal and gastroesophageal cancer patient we used intra-arterial chemotherapy after left gastric artery or left lower diaphragm artery or celiac trunk catheterizations with continuous radiation therapy. Radiochemotherapy with intra-arterial chemotherapy has been used at 31 patients with a lower part esophageal and gastroesophageal cancer. 32 patients have been included in control group. During the lead researches use intra-arterial chemotherapy with radiotherapy has been established, that, raises frequency of objective response in 2,5 time more, full regression of tumors from no one (only beam therapy) up to 6,5%; 1-year survival rate from no one (only beam therapy) up to 41,9 % .

Keywords: esophageal cancer, conservative treatment, radiochemotherapy, intra-arterial chemotherapy, microinvasive therapy.


 
 

Цікаве

Загрузка...