WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гемостаз при абдомінальній хірургічній патології у тварин та його корекція при гнійному перитоніті у собак (автореферат) - Реферат

Гемостаз при абдомінальній хірургічній патології у тварин та його корекція при гнійному перитоніті у собак (автореферат) - Реферат

Рис.2. Перебудовні зміни при хронічному ґелікобактерному гастриті під впливом лікування (ерадикаційна терапія + антиоксидантна)

Таким чином, хворим на хронічний ґелікобактерний гастрит із перебудовними змінами СОШ необхідне додаткове призначення вітамінів А, Е, С, а пацієнтам із дисплазією і наявністю пілорізації залоз, напевно, необхідне більш тривале призначення антиоксидантної терапії.

У Нр (-) хворих позитивна динаміка відзначена при наявності метаплазії І типу, але у вигляді тенденції до зменшення кількості пацієнтів із вказаними перебудовними змінами. У хворих із метаплазією ІІ типу, атрофією та пілорізацією залоз змін не виявлено не тільки при призначенні стандартної терапії, але й при додатковому застосуванні вітамінів А, Е, С.

Враховуючи вищенаведені дані, можна зробити висновок про доцільність призначення антиоксидантної терапії у першу чергу хворим на Нр-позитивний ХГ.

Під впливом проведеного лікування ІП суттєво зменшився у ІА та ІВ підгрупах (табл.2), але у ІВ підгрупі більш виражена позитивна динаміка (р<0,001). При цьому експресія маркера Кі-67 спостерігається тільки в шийковому відділі залоз. Таке зниження ІП запобігає розвитку структурної дезорганізації СОШ та можливому подальшому виникненню в ній диспластичних змін.

Таблиця 2

Проліферативна активність слизової оболонки шлунка (за експресією Ki-67) у хворих на хронічний ґелікобактерний гастрит під впливом лікування

Показники

Підгрупа ІА

(n = 10)

Підгрупа ІВ

(n = 10)

Контрольна група (n = 10)

Індекс проліферації до лікування

0,720,03*

0,720,03*

Індекс проліфераціїпісля лікування

0,0440,002***

0,0220,001**

0,0260,003

Примітки:

1. * р<0,001- у порівнянні з контрольною групою.

2. ** р<0,001 у порівнянні з показниками до лікування;

3. *** р<0,05 у порівнянні з показниками до лікування

Після проведеного лікування в ІА підгрупі повна елімінація збудника відбулася у 80% хворих, у ІВ підгрупі – у 90% хворих. У решти пацієнтів Нр розташовувалась поверхнево в обох підгрупах. Інтраепітеліального залягання Нр та в тілі і дні залози виявлено не було. Таким чином, глибина залягання Нр у СОШ є важливим показником, який характеризує інвазивний потенціал бактерії та ступінь її пошкоджуючої дії на епітелій шлунка.

Отже, застосовані схеми лікування позитивно впливають на клінічну картину, динаміку метаболічних, функціональних та морфологічних змін СОШ, але найефективнішою щодо впливу на ці параметри виявилась схема з застосуванням антиоксидантів. Комплексне застосування аскорбінової кислоти, токоферолу і -каротину в лікуванні хворих на хронічний ґелікобактерний гастрит викликає вірогідне зниження рівня МДА, виразності круглоклітинної та поліморфноклітинної інфільтрації, перебудовних змін, показників індексу проліферації в епітеліоцитах та глибини залягання Нр у СОШ. Висока ефективність даної схеми дозволяє рекомендувати її для широкого застосування в лікуванні хворих на хронічний ґелікобактерний гастрит.

ВИСНОВКИ

  1. У хворих на хронічний ґелікобактерний гастрит виявляється підвищена (р<0,001) експресія маркера проліферації Кі-67 (ІП=0,720,03) у слизовій оболонці антрального відділу шлунка, що свідчить про суттєві порушення клітинного оновлення у порівнянні зі здоровими особами (ІП=0,0260,003).

  2. Серед морфологічних ознак хронічного ґелікобактерного гастриту найбільш характерна вираженість круглоклітинної інфільтрації (2,30,08 бала), наявність перебудовних змін у слизовій оболонці шлунка від метаплазії І (у 24,6% хворих) до дисплазії ІІІ (у 1,6% пацієнтів) та неоднорідність глибини залягання Helicobacter pylori у слизовій оболонці шлунка.

  3. Глибина залягання Helicobacter pylori прямо пропорційна ступеню виразності перебудовних змін слизової оболонки шлунка. Поверхневе залягання та в тілі залози переважно супроводжується кишковою метаплазією (у 54,5% хворих), а інтраепітеліальна локалізація - розвитком більш тяжкої дезорганізації слизової оболонки у вигляді дисплазії епітелію (100% пацієнтів).

  4. Хворі на хронічний ґелікобактерний гастрит характеризуються достовірним (р<0,001) підвищенням сироваткового рівня малонового діальдегіду (0,7040,014 мМ/мл) порівняно з показниками Нр-негативних пацієнтів (0,4730,013 мМ/мл) та контрольною групою здорових осіб (0,4200,019 мМ/мл), що відображає надлишкову активність перекисного окиснення ліпідів.

  5. Лікування хронічного ґелікобактерного гастриту з додатковим призначенням аскорбінової кислоти, каротину і β-токоферолу достовірно (р<0,01) поліпшує морфологічний стан слизової оболонки шлунка та характер перекисного окиснення ліпідів, що верифікується зменшенням виразності круглоклітинної інфільтрації в антрумі (до 0,390,09 бала) та сироваткового рівня малонового діальдегіду (0,5120,02 мМ/мл) у порівняні з аналогічними показниками після традиційної ерадикаційної терапії (0,680,09 бала та 0,6150,027 мМ/мл відповідно)

  6. Доцільність диференційного застосування вітамінів А, Е, С в лікуванні хронічного ґелікобактерного гастриту зумовлюється сукупністю позитивних ефектів у вигляді достовірного (р<0,01) зниження запалення, глибини залягання Helicobacter pylori, регресу перебудовних змін слизової оболонки шлунка та інтенсивності перекисного окиснення ліпідів.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. При обстеженні хворих на хронічний ґелікобактерний гастрит рекомендована оцінка інтенсивності проліферативної активності слизової оболонки шлунка за визначенням рівня маркера проліферації Кі-67, що дозволяє суттєво збільшити точність діагностики та прогнозу захворювання.

  2. Враховуючи провідну роль Helicobacter pylori у розвитку перебудовних змін слизової оболонки шлунка, рекомендувати хворим на хронічний ґелікобактерний гастрит проводити стандартну ерадикаційну терапію з додатковим диференційним призначенням антиоксидантів у залежності від наявності метаплазії та дисплазії.

  3. При виявленні метаплазії рекомендоване призначення антиоксидантів у дозі: каротин -100 МО на добу, β-токоферол - 200 МО на добу перорально, 5% розчин аскорбінової кислоти по 2 мл внутрішньом'язово протягом 21 доби, при виявленні дисплазії необхідно більш тривале (до 3 місяців) застосування перелічених антиоксидантів.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Степанов Ю.М. Латфулина А.В. Хронический гастрит: современный вигляд на проблему // Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2004.- Вип.35.- С.103-111.

Дисертант провів відбір літератури за темою публікації та підготував її до друку.

2. Степанов Ю.М. Латфуліна А.В. Патогенетичне обґрунтування антиоксидантної терапії хронічного ґелікобактерного гастриту // Медичні перспективи.- 2004.- №4.- С.47-50.

Дисертант провів аналіз літератури за темою публікації, проводив клінічні спостереження, провів статистичну обробку отриманих результатів, підготував статтю до друку.

3. Степанов Ю.М. Латфуліна А.В. Експресія маркера проліферації Кі-67 у слизовій оболонці шлунка при хронічному ґелікобактерному гастриті // Медичні перспективи.- 2005.- №1.- С.72-75.

Дисертант провів аналіз літератури за темою публікації, проводив клінічні спостереження, імуногістохімічні дослідження, провів статистичну обробку отриманих результатів.

4. Степанов Ю.М. Латфуліна А.В. Вплив антиоксидантної терапії на рівень маркера проліферації Кі-67 та глибину залягання Helicobacter pylori у слизовій оболонці шлунка при хронічному гастриті // Сучасна гастроентерологія. – 2005.– № 3. – С.11-14.

Дисертант провів аналіз літератури за темою публікації, проводив клінічні спостереження, імуногістохічні дослідження, провів статистичну обробку отриманих результатів.

5. Степанов Ю.М. Латфулина А.В. Перспективи та проблеми антиоксидантної терапії хронічного ґелікобактерного гастриту // Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2005. - Вип.36. - С.487-495.

Дисертант провів відбір літератури за темою публікації провів статистичну обробку отриманих результатів та підготував її до друку.

6. Пат. № 5934 Україна, Кл. А61Р39/00, А61Р39/06 Спосіб лікування хронічного ґелікобактерного гастриту / Латфуліна А.В., Степанов Ю.М. (Україна). - №20041109832; Заявл. 30.11.2004; Опубл. 15.03.2005, Бюл.№3.

Дисертант провів інформаційно-патентний пошук, клінічні дослідження, провів статистичну обробку отриманих результатів, здійснив впровадження даного способу.


 
 

Цікаве

Загрузка...