WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру - Реферат

Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру - Реферат

Подібні передумови сприяли більшій частоті розвитку в подальшому прееклампсії. У випадках тяжкої прееклампсії у вагітних групи порівняння відбувається зрив компенсаторних можливостей функціонування захисної системи цитокінів (значне зниження ІЛ-10) та надмірне збільшення інтерлейкіну-2.

Нами проведені дослідження стану системи L-аргінін / оксид азоту (NO), а також зміни цієї системи у вагітних основної групи та групи порівняння. Визначено, що у вагітних основної групи рівень L-аргініну достовірно нижчий, ніж у групі порівняння (відповідно 157,11  10,25 мкмоль/л та 186,20  9,28 мкмоль/л, p<0,05). У вагітних основної групи при нетяжкій гіпертензії відбувається активне функціонування системи L-аргінін / NO для підвищеної продукції оксиду азоту та попередження розвитку ускладнень і нормального перебігу вагітності. Навіть при тяжкій артеріальній гіпертензії у хворих основної групи продовжується активне функціонування системи L-аргінін / NО, в той час як у групі порівняння система оксиду азоту "виключається" з активного процесу.

При визначенні показників нітритредуктази, ферменту необхідного для продукції NO, виявлено, що у вагітних основної групи нітритредуктаза є вищою, ніж у таких же хворих групи порівняння (відповідно 1,784  0,15 мкмоль/хв.г Hb – в основній групі та 1,336  0,12 мкмоль/хв.г Hb – в групі порівняння, p<0,05). При аналізі показників сумарних нітритів та нітратів (NO2-+NO3-) відзначається їх зниження в групі порівняння на відміну від основної (відповідно 31,45  2,52 мкмоль/л – в основній групі та 24,6  1,82 мкмоль/л – в групі порівняння, p<0,05). У випадках вітсутності прееклампсії показники в обох групах не відрізняються, хоча в групі порівняння система NO більш активована, що виявляється в зниженні рівня L-аргініну (180,72  17,28 мкмоль/л – в основній та 160,8  12,84 мкмоль/л – в групі порівняння). Але достовірної різниці в цих показниках не має, тобто, визначальною являється не сама АГ, а наявність прееклампсії або висока її вірогідність. Подібні зміни свідчать, що у вагітних основної групи відбувається більш активний процес функціонування системи L-аргінін / NO для продукції оксиду азоту, в той час як у групі порівняння активність системи NO знижується. На наш погляд, це наряду з іншими факторами, сприяє більшій частоті розвитку прееклампсії у вагітних групи порівняння.

У випадках розвитку прееклампсії в основній групі спостерігається картина активної участі L-аргініну в продукції NO. Це свідчить, з одного боку про те, що цілеспрямовані профілактичні заходи сприяють активізації функціонування системи NO, а з іншого – про те, що прееклампсія в основній групі має нетяжкий характер. Показники L-аргініну в основній групі у вагітних з прееклампсією нижчі на відміну від групи порівняння (p<0,05) (табл.5). Високий рівень L-аргініну у вагітних з прееклампсією в групі порівняння свідчить про зрив у функціонуванні системи оксиду азоту, L-аргінін уже не використовується для продукції NO, а прееклампсія носить тяжкий характер.

При аналізі нітритредуктазної активності у вагітних з прееклампсією виявлено, що в основній групі відбувається її зростання при гестозі в порівнянні з вагітними без прееклампсії (відповідно 1,599  0,14 мкмоль/л – без прееклампсії та 2,275  0,26 мкмоль/л – при прееклампсії, p<0,05), що свідчить про активне залучення нітритредуктази для продукції оксиду азоту. В групі порівняння навпаки при виникненні прееклампсії відбувається різке зниження нітритредуктазної активності в порівнянні з вагітними основної групи (р<0,05) (табл.5).

Таким чином, у вагітних основної групи, які отримували рекомендовані профілактичні заходи, система L-аргінін / NO активно функціонує протягом усієї вагітності для продукції оксиду азоту, навіть у випадках приєднання прееклампсії. В результаті у вагітних основної групи прееклампсія виникає більш пізніше та носить нетяжкий характер. В групі порівняння спостерігається зниження функціонування системи L-аргінін / NO, що призводить до низької продукції оксиду азоту. В результаті розвитку прееклампсії у вагітних групи порівняння відбувається зрив компенсаторних можливостей в функціонуванні системи оксида азоту, прееклампсія виявляється частіше, в ранні терміни вагітності та носить тяжкий характер.

Проведення запропонованої терапії сприятливо впливає на перебіг вагітності та пологів, стан новонародженого. Передчасні пологи в основній групі відбулися у 15 (10,1%) вагітних, а в групі порівняння – в 25 (28,7%) хворих (p<0,001). При більш детальному аналізі слід зазначити, що якщо частота передчасних пологів у вагітних з нетяжкою гіпертензією в обох групах не відрізняється, то при АГ 2 та 3 ступеня частота передчасних пологів в групі порівняння значно вища (p<0,001). Частота оперативного розродження шляхом кесаревого розтину в обох групах достовірно не відрізняється, складаючи в основній групі 28,2%, а в групі порівняння - 35,6% (p>0,05). В той же час, при більш детальному аналізі, слід відзначити, що частота кесаревого розтину при АГ 2 ступеня в основній групі склала 24,2%, а в групі порівняння - 50% випадків (p<0,05).

Прееклампсія у хворих з АГ в основній групі визначалася у 65,6% вагітних, а в групі порівняння у 80,4% ( p<0,05). Якщо частота прееклампсії у вагітних з АГ 1 ступеня та АГ 3 ступеня не відрізняється в порівнювальних групах, то при АГ 2 ступеня в основній групі прееклампсія спостерігалася у 70,9% випадків, а в групі порівняння – у 100% ( p<0,001). Відзначено, що у вагітних групи порівняння прееклампсія розвивається раніше та носить більш тяжкий характер в порівнянні з вагітними основної групи. Тяжка прееклампсії в основній групі спостерігається в 15,4% випадків, в групі порівняння – в 42,5%, p<0,001, тобто частіше ніж в 2,75 рази. Слід також зазначити, що тяжка прееклампсія до 28 тижнів вагітності не виявлялася у хворих основної групи, в той час, як в групі порівняння вона склала 14,9% (p<0,001). В терміни вагітності 28-35 тижнів тяжка прееклампсія спостерігається в 2,7% вагітних основної групи та у 27,6% жінок групи порівняння (p<0,001). Слід відзначити, що у вагітних основної групи тяжка прееклампсія в більшості випадків (82,6%) виникає після 36 тижнів, в той час як у хворих групи порівняння всі випадки тяжкої прееклампсії (100%) спостерігаються до 36 тижнів вагітності. Виявлено, що постійна антигіпертензивна терапія не попереджує розвиток поєднаної прееклампсії, але зменшує вираженість останньої, а також частоту материнських ускладнень.

Одним з головних критеріїв в оцінці результатів вагітності являється стан новонароджених. В основній групі 30,8% дітей народилися з масою тіла 3600 г і більше, що достовірно більше ніж в групі порівняння (p<0,01). Народження дітей з низькою масою тіла – 2700 г і менше в основній групі значно менше, ніж в групі порівняння – відповідно у 16,8% та 51,7% (p<0,001). Новонароджених з масою тіла менше 2000 г в основній групі не відзначалось, а в групі порівняння становило 9,6% випадків. Народження недоношених дітей в групі порівняння майже втричі більше, ніж в основній (10,1% – в основній та 28,7% – в групі порівняння, p<0,05). Частота народження недоношених дітей прогресивно зростає в групі порівняння із збільшенням ступеня тяжкості АГ та прееклампсії. Народження дітей із затримкою розвитку в основній групі відзначається лише в 12,7% випадків, в той час, як в групі порівняння в значно більшому відсотку – в 40,9% випадках (p<0,001). Перинатальної смертності в основній групі не було, в той час як в групі порівняння перинатальна смертність склала 59,52 ‰. Всі випадки перинатальних втрат в групі порівняння сталися при наявності ранньої та тяжкої прееклампсії.

Таким чином, диференційований, індивідуалізований підхід до ведення вагітних з АГ та поєднаною прееклампсією, проведення своєчасних та постійних профілактичних заходів проявляє суттєвий вплив на функціонування імунної системи матері. Зміни в клітинній та гуморальній ланках імунітету, системі цитокінів та оксида азоту у таких хворих забезпечують нормальний перебіг вагітності, запобігають розвитку тяжкої прееклампсії, дозволяють доносити вагітність до терміну пологів та народити здорову, доношену дитину. У випадках же відсутності запропонованих заходів імунна система матері не виявляє свою захисту дію у відношенні плода, відбувається зрив її компенсаторних можливостей, що призводить до розвитку ранніх та тяжких форм прееклампсії та збільшення перинатальних втрат.

Результати дослідження підтвердили високу ефективність розробленої нами системи організаційних та лікувально-профілактичних заходів, що сприяє зниженню частоти прееклампсії та інших ускладнень вагітності, покращує стан плода, знижує перинатальну захворюваність та смертність.


 
 

Цікаве

Загрузка...