WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру - Реферат

Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру - Реферат

Таким чином, динаміка показників, що досліджувались в групі з фізіологічним перебігом вагітності (напруження імунного гомеостазу, гіперфункція системи NO – L-аргінін) свідчить про те, що реакція організму на вагітність, близька, або навіть ідентична, реакції на будь-який інший фактор, який ініціює виникнення "запальної, абортивної реакції". Іншими словами, реакція організму жінки на вагітність підлягає під загально біологічний закон взаємовідношення організму з оточуючим середовищем, відомим як системна запальна імунна відповідь. В цьому відношенні фізіологічна вагітність відрізняється від вагітності, яка ускладнилася прееклампсією лише ступенем вираженності реакції, а не принциповими відмінностями в патогенетичних механізмах. Виявлений комплекс змін може розглядатися як компенсаторно-пристосовна реакція організму вагітної на антигенну стимуляцію.

При розвитку прееклампсії імунна система цитокінів та оксиду азоту запускають послідовний ланцюг реакцій,які порушують функції ендотелію судин. Вивчення фізіологічних та патофізіологічних механізмів дії цитокінів та оксиду азоту являється перспективним напрямком для досліджень і дозволяє в подальшому не тільки розширити уявлення про патогенез прееклампсії, але й визначити діагностичні та прогностичні критерії її розвитку, розробити варіанти патогенетично обґрунтованої терапії, направленої на зменшення ускладнень вагітності, материнської та перинатальної захворюваності та смертності. Отримані дані у вагітних з АГ дозволяють прослідкувати динаміку розвитку прееклампсії від ранніх до тяжких її проявів. Проведені дослідження та аналіз результатів свідчить про необхідність приділяти особливу увагу діагностиці доклінічних патогенетичних змін, як функціональної основи прееклампсії так і її наростання, що дозволяє переглянути традиційний підхід до профілактики та лікування прееклампсії.

В розвитку прееклампсії важливе місце займають зміни центральної та периферичної гемодинаміки, які призводять до гіповолемії, порушенню мікроциркуляції в матково-плацентарному кровотоці та функції плаценти. Проведені дослідження показали, що динаміка основних параметрів центрального кровообігу при АГ в динаміці вагітності значно відрізняється від такої у здорових жінок. Так, одна з основних гемодинамічних величин – хвилинний об'єм (ХО) в ранні терміни вагітності підвищується у жінок з АГ в порівнянні з показником у здорових (8,30,8 л/хв проти 6,00,2 л/хв, р<0,05). В терміні ж 21-28 тижнів вагітності ХО при АГ стає достовірно нижчим, ніж у здорових (відповідно, 5,60,35 л/хв та 7,50,45 л/хв, р<0,01). Найменші значення ХО спостерігаються при АГ в 28-32 тижнів вагітності (5,20,31 л/хв), в той час, як у здорових рівень ХО в ці терміни найбільш високий (8,10,58 л/хв, р<0,001). Зміни ХО при АГ визначаються рівнем ударного об'єму (УО), серцевого індексу (СІ) та фракцією викиду лівого шлуночка серця (ФВ).

Загальний периферичний судинний опір (ЗПО) при АГ в ранні терміни вагітності такий же, як і при нормальній вагітності. Підвищення артеріального тиску (АТ) у вагітних з АГ визначається збільшенням ХО. На відміну від здорових вагітних, по мірі зростання терміну вагітності ЗПО при АГ збільшується. В 20-24 тижня при АГ цей показник значно вищий ніж у здорових (відповідно 1324125,2 дин.с.см-5 та 95064,0 дин.с.см-5, р<0,01). Максимальних значень ЗПО досягає в 28-32 тижнів (1785171 дин.с.см-5), що в 2 рази перевищує показники в ранні терміни вагітності та більш ніж в 2,5 рази вищий ЗПО при нормальній вагітності. Значно високий ЗПО зумовлює і високий АТ при гіпертензії.

В залежності від наявності та тяжкості прееклампсії визначено, що показники УО, ХО, СІ у разі відсутності гестозу або нетяжкому його перебігу у вагітних з АГ не відрізняються, в той час, як під час прееклампсії ЗПО зростає. У вагітних з тяжкою прееклампсією відзначається значне зниження УО, ХО, ФВ, при високих значеннях ЗПО (до 1800 - 2000 дин.с.см-5).

Водночас у вагітних з АГ показники ЕхоКГ варіюють в широких межах, що можна пояснити наявністю різних типів гемодинаміки. Виділяють три типи гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію: гіперкінетичний, нормо- або еукінетичний та гіпокінетичний. При гіперкінетичному типі кровообігу підвищення АТ визначається підвищенням ХО. При цьому ЗПО нормальний або знижений, але не настільки, щоб урівноважити вплив підвищеного ХО. Гіперкінетичний тип гемодинаміки характеризується, також, збільшенням КДО, УО та ФВ. При нормокінетичному типі гемодинаміки гіпертензія зумовлена дещо підвищеним ЗПО на фоні нормального ХО. Гіпокінетичний тип гемодинаміки характеризується значним підвищенням ЗПО і зниженням УО та ХО.

При нормальній вагітності переважає еукінетичний тип кровообігу (60%), гіперкінетичний мав місце у 32% пацієнток, гіпокінетичний - у 8%. При вітсутності прееклампсії у вагітних з нетяжкою АГ показники гемодинаміки достовірно не відрізняються від даних у здорових вагітних в такі ж терміни вагітності. У випадку приєднання тяжкої прееклампсії, за нашими даними, спостерігається лише гіпокінетичний тип кровообігу. На відміну від неускладненої вагітності гіпокінетический тип кровообігу при прееклампсії виявляється в 5 разів частіше (у 43%). Еукінетичний та гіперкінетичний типи гемодинаміки визначались, відповідно, в 2,5 та 3,5 рази рідше, ніж при нормальній вагітності. Найбільш несприятливим в прогностичному плані є гіпокінетичний тип центральної гемодинаміки, з високим ЗПО. При цьому у більшості хворих при АГ розвивається пpееклампсія, зростає її тяжкість. Зміни гемодинаміки у вагітних з АГ мають важливе значення у виникненні прееклампсії. Зокрема визначено, що при низьких показниках ХО в терміни до 28 тижнів вагітності у хворих з АГ, збільшується вірогідність розвитку тяжкої прееклампсії (r = -0,64, р<0,05). При гіперкінетичному типі центральної гемодинаміки матері (високому ХО та нормальних показниках ЗПО) нами не визначено ні єдиного випадку тяжкої прееклампсії при АГ та перинатальних втрат.

Комплексне дослідження гемодинаміки у вагітних з АГ та прееклампсією дозволяє не тільки прогнозувати ускладнення вагітності та пологів, але й об'єктивно оцінювати ефективність проведеної терапії. За нашими даними, вітсутність нормалізації, або погіршення гемодинамічних показників (зменшення ХО та зростання ЗПО) на фоні терапії прееклампсії, являється прогностично несприятливим фактором для матері та плода. Виявлена гемодинамічна неоднорідність повинна являтися основою для розробки індивідуально направленої антигіпертензивної терапії при тяжких формах артеріальної гіпертензії та прееклампсії.


 
 

Цікаве

Загрузка...