WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру - Реферат

Гігієнічне обґрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі імазетапіру - Реферат

8. На початкових етапах ведення і лікування вагітних з АГ та нетяжкою прееклампсією повинно бути максимально індивідуалізованим. При тяжкій прееклампсії тактика ведення і лікування повинні бути максимально уніфіковані. Надмірне медикаментозне втручання в функціонування організму порушує ті природні патофізіологічні процеси в організмі, які запускаються і направлені на захист як плода, так і матері.

9. Інтенсивну терапію при тяжкій прееклампсії слід проводити не як тривалу лікувальну, а як необхідну для зменшення загрозливих симптомів прееклампсії та, як захід підготовки до розродження. Тривала інтенсивна терапія при прееклампсії – це фактор який сприяє погіршенню перебігу вагітності. Вичікувальна тактика у випадках тяжкої прееклампсії не рекомендується.

10. У разі, якщо не розвивається прееклампсія і гіпертензія є контрольованою, вагітність продовжують до фізіологічного терміну пологів. У разі приєднання прееклампсії обирають тактику відповідно до її тяжкості. Єдиним радикальним методом лікування тяжкої поєднаної прееклампсії є розродження. Пролонгувати вагітність в інтересах плода можливо лише у разі, якщо гіпертензія медикаментозно контрольована, і немає тривожних ознак ураження ЦНС, печінки, нирок. У переважній більшості випадків прееклампсії розродження проводять через природні пологові шляхи.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Беременность при хронической артериальной гипертензии //Здоровье женщины.- 2002. - № 4(12). - С.128-130.

2. Циркадні коливання деяких показників метаболізму при прееклампсії вагітних //Буковинський медичний вісник.- 2002.- Т.6.- № 3-4.- С.18-22.(співавт.: В.Є.Дашкевич, С.О.Герзанич. – Аналіз даних, підготовка до друку).

3. Нейрогуморальні механізми адаптації організму вагітної і плода до родового стресу //Перинатологія та педіатрія. - 2001. - №4. - С.48-51. (співавт.: В.Є.Дашкевич, С.Є.Савченко, С.М.Янюта.-Аналіз даних, підготовка до друку).

4. Імунологічні аспекти в патогенезі гіпертензивних станів при вагітності //Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2003.-№ 3.-С.110-115. (співавт.: В.Є.Дашкевич, М.П.Двуліт. - Набір матеріалу, підготовка до друку).

5. Особенности иммунных реакций в системе мать-плод при нормальной беременности (обзор) // Перинатологія та педіатрія.- 2003.- № 3.- С.42-46. (співавт.: В.М.Шафарчук. -Набір матеріалу, формулювання висновків, підготовка до друку).

6. Современные аспекты тактики ведения беременности и родов у женщин с артериальной гипертензией. //Здоровье женщины. - 2003.- № 4.- С.26-30.

7. Роль цитокінів та оксиду азоту в розвитку прееклампсії у вагітних з артеріальною гіпертензією //Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2003.- № 6.- С.73-78.

8. Стан плода та новонародженого у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією // Перинатологія та педіатрія.- 2003.- № 4.- С. 9-13.

9. Особливості функціонування імунної системи у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2004. - №1.- С. 95-100.

10. Стан системи L-аргінін/оксиду азоту та її роль в патогенезі прееклампсії при артеріальній гіпертензії у вагітних //Здоровье женщины. - 2004.- № 1.- С.48-51. (співавт.: Г.С.Янюта. - Набір матеріалу, формулювання висновків, статистична обробка даних, підготовка до друку).

11. Перинатальна патологія при прееклампсії у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією //Перинатологія та педіатрія.- 2004.- № 1.- С.15-19.

12. Імунологічні аспекти в профілактиці прееклампсії у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією за допомогою препарату Магне-В6 //Вісник наукових досліджень. - 2004. - № 2. - С.225-227. (співавт.: В.Є.Дашкевич, І.М.Мелліна, Л.І.Тутченко. - Набір матеріалу, статистична обробка даних).

  1. Патогенетичні аспекти профілактики та лікування прееклампсії //Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2004. - № 3. - С.74-79. (співавт.: В.Є.Дашкевич, А.Г.Ципкун. - Збір матеріалу, обробка даних, підготовка до друку).

  2. Лечебно-профилактические мероприятия у женщин с гипертонической болезнью во время беременности // Здоровье женщины. – 2004.-№ 3. – С.47-52. (соавт.: И.М.Меллина, Т.Л.Павловская. - Набір матеріалу).

15. Особливості гемодинамічних змін у вагітних з артеріальною гіпертензїєю та прееклампсією // Запорізький медичний журнал.- 2004.- № 1.- С.32-34. (співавт.: С.К.Кульчицький, М.Є.Кирильчук. - Збір матеріалу, формулювання висновків, статистична обробка даних).

16. Стан матково-плацентарно-плодового кровообігу у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією та прееклампсією. // Запорізький медичний журнал.- 2004.- № 2.- С.4-6.

17. Санаторно-курортное оздоровление беременных. //Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. Випуск.III.- Запоріжжя.: Видавництво ЗДМУ, 1999. - С.211-213. (соавт.: Н.Г.Избицкая. - Аналіз даних, підготовка до друку).

18. Проведение индуцированных плановых родов у беременных с высоким риском развития аномалий сократительной деятельности матки // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. Вип.IV.- Запоріжжя.: Видавництво ЗДМУ. - 1999. - С.195-199. (співавт.: Н.Г.Избицкая.- Збір матеріалу, формулювання висновків, статистична обробка даних).

19. Профилактика позднего гестоза при хронической артериальной гипертензии у беременных // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. Вип.VII.- Запоріжжя.: Видавництво ЗДМУ. - 2001. - С.207-211.

20. Сучасні аспекти в патогенезі прееклампсії // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. Вип.XI.- Запоріжжя.: Видавництво ЗДМУ, 2003.- С.260-265.

21. Современные аспекты по тактике ведения беременности и родов у женщин с поздними гестозами. //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.- Київ,2000.-С.180-183. (співавт.: А.В.Жарких, Н.Г.Избицкая. - Збір матеріалу, оформлення роботи, підготовка до друку).

22. Операция кесарево сечение в родоразрешении беременных с сочетанными поздними гестозами. //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.- Київ.: "Фенікс", 2001.- С.257-259. (соавт.: А.В.Жарких, Н.Г.Избицкая, М.И.Павлюченко. - Збір матеріалу, підготовка до друку).

23. Профилактика осложнений беременности у женщин с гипертонической болезнью: задачи женской консультации //Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.- Київ, 2003.- С.90-94. (соавт.: Л.Б.Гутман, В.Е.Дашкевич, И.М.Меллина, Л.И.Тутченко. - Статистична обробка даних, підготовка до друку).

24. Преэклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии. //Интегративная медицина и здравоохранение: пособие для врачей.- Запорожье.: "Дикое поле", 2002.- С.89-91.

25. Спосіб прогнозування розвитку прееклампсії у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією. Патент на винахід № 70857А. // Бюлетень "Промислова власність". - 2004. - №10. (співавт.: В.Є.Дашкевич. – Основна ідея, статистична обробка даних, оформлення роботи).

26. J.Krut, V.Dachkevich, K.Apresova, M.Dvulyt. The immunologic peculiarities of maternal – fetal interrelation in arterial hypertenion.// ХVII FIGO World Congress.-November 2-7, 2003.- Santiago, Chile. - International Journal of Gynecology & Obstetrics.- 2003.- Vol.83, Suppl. № 3. – Р.88.

Анотація.

Круть Ю.Я. Прееклампсія у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією (прогнозування, клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики та терапії). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство та гінекологія. — Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. Київ, 2005.

Робота присвячена проблемі нових підходів до патогенезу, прогнозування, профілактики та лікування прееклампсії у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією. Вперше на основі комплексного обстеження в динаміці вагітності показано особливості функціонального стану та характер імунних змін, функціонування системи оксиду азоту та їх становлення при артеріальній гіпертензії та прееклампсії в залежності від їх ступеня тяжкості. Вперше визначені зміни та роль системи цитокінів в патогенезі розвитку прееклампсії, запропоновано прогностичні критерії даних цитокінового профілю щодо розвитку гестозу у вагітних з артеріальною гіпертензією. Вперше виявлено зв'язок між рівнем цитокінів та частотою виникнення прееклампсії. За допомогою ультразвукового допплерометричного дослідження вивчено зміни матково-плацентарно-плодового кровообігу при прееклампсії у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією. Запропоновано критерії ранньої діагностики порушень стану плода.

На основі отриманих результатів розроблено нові методи прогнозування, профілактики і лікування поєднаної прееклампсії з включенням дієти з підвищеним вмістом L-аргініну та фармакологічних препаратів, які сприяють позитивним змінам в імунному статусі, системі оксиду азоту, що дозволяє знизити частоту виникнення прееклампсії, перинатальних втрат.


 
 

Цікаве

Загрузка...