WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактична цитокінотерапія в лікуванні хворих - Реферат

Профілактична цитокінотерапія в лікуванні хворих - Реферат

Апробація результатів дослідження. Отримані дані використані для складання "Каталогу гельмінтів риб Чорного і Азовського морів". Результати досліджень обговорювались на науковому семінарі "Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства", Український державний лісотехнічний університет (УкрДЛТУ), Львів (1999 р.); на 2-х конференціях молодих вчених в Інституті біології південних морів НАН України, Севастополь: "Понт Эвксинский 2000" (2000 р.) і "Понт Эвксинский II" (2001 р.); на 3му міжнародному симпозіумі "Functioning of coastal ecosystems in various geographical regions", Гдиня, Польща (2001 р.) і міжнародному воркшопі в рамках симпозіуму "Round goby (Neogobius melanostomus) – populations features in various geographical regions", Гельська морська станція, Польща (2001 р.). Роботу апробовано також на Міжнародній науково-практичній конференції "Экологические проблемы Черного моря", Одеса, ОЦНТЕІ (1999 р.), Всеукраїнській конференції молодих вчених "Актуальные вопросы современного естествознания", Таврійський національний університет, Сімферополь (2001 р.), XII конференції Українського наукового товариства паразитологів, Севастополь (2002 р.), First Hungarian-Ukrainian fisheries conference, Інститут рибного господарства, аквакультури та іригація (HAKI), Сарваш, Угорщина (2002 р.).

Публікації. Основні результати роботи викладені у 19 наукових публікаціях, 11 з яких – у виданнях, рекомендованих ВАК України, 3 – у міжнародному виданні, 5 – тези конференцій.

Структура роботи. Робота написана українською мовою і викладена на 177 сторінках машинописного тексту (Ms Word), з яких основного тексту – 141 стор. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку цитованої літератури, трьох додатків. Текст ілюстрований 45 таблицями і 13 рисунками, додатки включають 11 таблиць і 11 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. Історія вивчення гельмінтофауни бичків Чорноморського басейну. Розглянуті основні аспекти вивчення гельмінтофауни бичків чорноморсько-азовського басейну за весь період іхтіопаразитологічних досліджень у регіоні. Проаналізовано відомості, що містяться в 95 роботах. В Одеській затоці та лиманах Північно-Західного Причорномор'я останні дослідження були проведені А. С. Чернишенко (1947, 1949, 1955, 1956, 1957а, б, 1960а, б, 1962а, б, в, 1964, 1966), А. С. Чернишенко і Г. А. Свенцицькою (1967, 1970). У цих роботах наведені дані з гельмінтофауни бичків Одеської затоки, Тилігульського, Григорівського, Хаджибейського, Дністровського лиманів. Щодо лиманів Будацького і Алібей-Бурнас, відомі лише окремі поодинокі знахідки паразитів у бичків. Більшість даних щодо паразитів бичків Одеської затоки та лиманів Північно-Західного Причорномор'я можна вважати недостатніми і застарілими, оскільки гідрологія і гідрохімія багатьох водойм змінилась.

Розділ 2. Матеріали та методи. Риба відловлювалась на 36 станціях, розташованих в Одеській затоці (північно-західна частина Чорного моря) та лиманах Північно-Західного Причорномор'я: Тилігульському, Григорівському, Хаджибейському, Дністровському, Будацькому, Тузловських (Бурнас, Алібей). Риба відловлювалась промисловими засобами лову (вентеря, волок) і вудкою в різні сезони (окрім зими) протягом 1996 – 2003 рр. В місцях лову відбиралися проби води на солоність. Методом повного гельмінтологічного розтину досліджено 2116 екз. бичків 13 видів: лисун мармуровий Pomatoschistus marmoratus (56 екз.), кругляк Neogobius melanostomus (775 екз.), кам'яний N. ratan (49 екз.), скельний N. eurycephalus (83 екз.), головань N. kessleri (6 екз.), бабка N. fluviatilis (731 екз.), ширман N. syrman (43 екз.), гонець N. gymnotrachelus (7 екз.), жаба Mesogobius batrachocephalus (31 екз.), чорний Gobius niger (15 екз.), зеленчак Zosterisessor ophiocephalus (279 екз.), цуцик Proterorhinusmarmoratus (40 екз.) і пуголовка зірчаста Benthophilus stellatus (1 екз.). Поряд з бичками на наявність гельмінтів обстежено 289 екз. інших екологічно пов'язаних з ними видів риб. Таким чином, разом досліджено 2405 екз. риб 38 видів. Визначення виловлених риб проводилось за допомогою визначників Ф. С. Замбриборща (1968) та А. І. Смирнова (1986). Українські назви риб наведені за О. П. Маркевичем, К. І. Татарко (1983), А. І. Смирновим (1986).

Гельмінтологічне дослідження проводилося за методиками А. В. Гусєва (1983), О. П. Маркевича (1950), Б. Георгієва та ін. (Georgiev et al., 1986). Для визначення видової належності личинок анізакід проведений PCR-RFLP аналіз ДНК (спільно із др. А. Кієвською, Центр біології моря Інституту океанології ПАН, м. Гдиня) за загальноприйнятими методиками (Sambrook et al., 1989; Zhu et al., 1998). Видова ідентифікація проведена згідно з А. Кієвською та ін. (Kijewska et al., 2000; 2002).

Для аналізу зараженості використовувалися такі паразитологічні показники: екстенсивність (P, %), інтенсивність (І), середня інтенсивність (MI), рясність (A) (Bush et al., 1997). Значимість виду для хазяїна й у екосистемі оцінювалася згідно показників індексу рясності за шкалою Дж. С. Холмса і П. В. Прайса (Holms, Price, 1986). Для аналізу гельмінтофауни використовувався індекс Чекановського-С'єренсена (Ics). Для визначення впливу зараженості ремінцями на організм риби визначали гепатосоматичний індекс (ГСІ, %) і угодованість за Кларк (Q, %) (Никольский, 1974). Для середніх величин розраховувалося стандартне відхилення. Достовірність відмін визначалася за допомогою t-тесту і дискримінантного аналізу в програмах Statgraphic plus for Windows 2,1 і Statistica for Windows Release 5,0.

Розділ 3. Систематичний огляд гельмінтофауни риб Одеської затоки та лиманів Північно-Західного Причорномор'я.

Видовий склад гельмінтів досліджених риб. З 36 видів гельмінтів, зареєстрованих нами у риб у дослідженому районі, у бичків знайдені 24 види (табл. 1). Серед них 9 видів належать до класу Trematoda, 5 видів – Cestoda, 7 – Nematoda, 3 – Acanthocephala. Моногенеї нами у бичків не знайдені. Розширено коло хазяїв для 23 видів гельмінтів, для 14 з них в якості нових хазяїв зареєстровані різні види бичків (табл. 1): Bucephaluspolymorphus met – кругляк і кам'яний бичок, Nicolla skrjabini – кам'яний, Asymphylodora pontica – лисун мармуровий і зеленчак, Cryptocotyle lingua met – лисун мармуровий, гонець і цуцик, Proteocephalusgobiorum – ширман, P. subtilis – зеленчак, Proteocephalus sp. l. – ширман, гонець, Eustrongylides excisus l. – бички кам'яний, ширман і жаба, Raphidascaris sp. l. – кругляк, бабка і зеленчак, C. rudolphii l. – кругляк і жаба, Streptocara crassicauda l. – бички кам'яний, жаба і зеленчак, Acanthocephalus lucii – кругляк і бабка, A. propinquus – кам'яний і ширман.

Майже половина зареєстрованих нами видів (43,2%) є спільними для бичків та інших видів риб, у певних умовах ті чи інші з них є головними хазяями що забезпечують існування паразита в регіоні. Сім видів (Bothriocephalus gregarius pl, L. pavlovskii pl, P.gobiorum, P. subtilis, A. pontica, Paratimonia gobii, Aphalloides coelomicola), що складають 18,9% усіх знайдених нами гельмінтів, є специфічними паразитами бичків. П'ять видів (13,5%) – Gyrodactylus elegans, Caryophillaeus laticeps, Pthychobothrium atherinae, Posthodiplostomum cuticola met, Saccocoelium tensum – ніколи не відзначалися у бичкових риб. Інші п'ять видів – Diplozoon paradoxum, Christianella minuta, Bucephalus marinum met, Hysterothylacium aduncum, Piscicola geometra – не відзначені нами у бичків, але реєструвалися у них іншими авторами.

Таблиця 1

Гельмінтофауна окремих видів бичків у дослідженому районі

Хазяї

Вид

паразита

Pomatoschistus marmoratus

Neogobius melanostomus

N. ratan

N. eurycephalus

N. kessleri

N. syrman

N. fluviatilis

N. gymnotrachelus

Mesogobius batrachocephalus

Gobius niger

Zosterisessor ophiocephalus

Proterorhinus marmoratus

CESTODA

Bothriocephalus gregarius pl

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ligula pavlovskii pl

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

Proteocephalusgobiorum

-

-

-

-

-

+*

+

-

-

-

+

-

P. gobiorum l.

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P. subtilis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+*

-

Proteocephalus sp. l.

-

-

-

-

-

+*

-

+*

-

-

-

-

TREMATODA

Bucephalus polymorphus met

-

+*

+*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nicolla skrjabini

-

-

+*

-

+

-

+

-

-

-

-

-

Asymphylodora pontica

+*

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+*

-

Paratimonia gobii

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aphalloides coelomicola

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A. coelomicola met

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acanthostomum imbutiformis met

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Cryptocotyle concavum met

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

C. lingua met

+*

+

+

+

-

+

+

+*

+

+

+

+*

Pygidiopsis genata met

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

NEMATODA

Eustrongylides excisus l.

-

+

+*

-

+

+*

+

-

+*

-

-

-

Raphidascaris sp. l.

-

+*

-

-

-

-

+*

-

-

-

+*

-

Contracaecum microcephalum l.

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C. rudolphii l.

-

+*

-

-

-

-

-

-

+*

-

-

-

Anisakidae gen. sp. l.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Dichelyne minutus

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

Streptocara crassicauda l.

-

+

+*

-

-

-

-

-

+*

-

+*

-

ACANTHOCEPHALA

Acanthocephalus lucii

-

+*

-

-

-

-

+*

-

-

-

-

-

Acanthocephaloides propinquus

+

+

+*

+

-

+*

+

-

+

+

+

+

Telosentis exiguus

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

Разом

10

16

9

6

2

7

12

3

7

4

13

4


 
 

Цікаве

Загрузка...