WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація лікування пацієнток, хворих на сальпінгоофорит - Реферат

Оптимізація лікування пацієнток, хворих на сальпінгоофорит - Реферат

При морфологічному дослідженні біоптатів печінки слід звертати увагу на наявність жирової інфільтрації печінки, "капіляризації" синусоїдів, появу тонких міофібрил у просторі Дісе, тонких фібрил навколо гепатоцитів, тілець Каунсільмена. Для кількісної характеристики фіброзу в біоптатах печінки дітей з ХГ рекомендовано імуногістохімічне визначення колагенів І та ІІІ типів.

З метою покращення клінічної динаміки та результатів терапії дітей з ХГ вірусної етіології рекомендовано включати до лікувального комплексу дієту, збагачену продуктами, що містять амінокислоту аргінін: кисломолочний сир – 100-150г не менше 3 разів на тиждень; сир твердий негострих сортів – 60-100г тричі на тиждень; м'ясо куряче, або нежирна свинина – 100-150г не менше 3 разів на тиждень, яловича печінка – 100г двічі на тиждень; квасоля біла (варена або тушкована) – 50-100г – 1-2 рази на тиждень. Доцільно включення в схему лікування препаратів – донаторів оксиду азоту, а саме цитраргініну в наступних дозах: дітям 7-12 років – по Ѕ ампули питного розчину 2 рази на день, дітям від 12 років – по 1 ампулі 2 рази на день. Препарат приймається після їжі. Необхідну кількість препарату попередньо розчинити в Ѕ склянки води. Курс лікування – не менше 14 днів.

Застосування розробленого комплексу забезпечує скорочення тривалості лікування фази загострення ХГВ та ХГС, більш швидкий регрес основних клініко-лабораторних синдромів – астено-вегетативного, больового абдомінального, диспептичного, а також зменшення частоти загострень та сповільнення розвитку фібротичних ускладнень у цих дітей.

СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1.Ефективність використання донаторів оксиду азоту на прикладі цитраргініну у дітей з хронічними вірусними гепатитами В та С // Сучасна гастроентерологія. –2002. -№1. -С.71-72. (Співавтори: Н.В.Чернега, М.Ф.Денисова, В.С.Березенко, О.Г.Шадрін). Набір матеріалу, аналіз даних, оформлення та підготовка до друку.

2.Особливості метаболізму сполучної тканини у дітей з хронічним гепатитом // Перинатологія та педіатрія. -2003. - №1. – С.17-20. (Співавтори: О.М.Лук'янова, В.К.Тищенко). Набір матеріалу, аналіз даних, оформлення роботи.

3.Особливості функціонування системи L-аргінін-NO у дітей з хронічним вірусним гепатитом та цирозом печінки // Перинатологія та педіатрія. -2004. -№3. – С. 20-23. (Співавтри: О.М.Лук'янова, В.С.Березенко). Набір матеріалу, аналіз даних.

4.Порівняльна морфологічна характеристика хронічних вірусних гепатитів В та С у дітей // Матеріали 5-ої науково-практичної конференції дитячих гастроентерологів, нефрологів та педіатрів України "Актуальні питання хронічних захворювань печінки та нирок у дітей, асоційованих з бактеріально-вірусними інфекціями". –Сімеїз. –2002. –С.98-99. (Співавтори: О.М.Лук'янова, Т.Д.Задорожна, М.Ф.Денисова, В.С.Березенко). Аналіз даних, підготовка да друку.

5.Досвід застосування Цитраргініну у дітей з хронічним вірусним гепатитом // Матеріали 5-ої науково-практичної конференції дитячих гастроентерологів, нефрологів та педіатрів України "Актуальні питання хронічних захворювань печінки та нирок у дітей, асоційованих з бактеріально-вірусними інфекціями". –Сімеїз. –2002. –С.157-158. (Співавтори: Н.В.Чернега, М.Ф.Денисова). Автору належать дані про ефективність застосування Цитраргініну у 25 хворих.

6.Особенности метаболизма соединительной ткани у детей с хроническим гепатитом // Материалы XI Конгресса детских гастроэнтерологов России "Актуальные проблемы абдоминальной патологии у детей". -Москва.-2004.-С.371-373. (Соавторы: Е.М.Лукьянова, В.К.Тищенко). Аналіз даних, оформлення та підготовка до друку.

АНОТАЦІЯ

Кудрей Ю.В. Клініко-метаболічні порушення та їх корекція у дітей з хронічними вірусними гепатитами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.10 – педіатрія.

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Київ, 2005 р.

Дисертація присвячена питанням лікування та профілактики вторинних фібротичних ускладнень хронічних вірусних гепатитів В і С у дітей на основі вивчення патогенетичної ролі системи L-аргінін – оксид азоту та її зв'язку з процесами фібро- і склерогенезу при цій патології. Визначені особливості клінічного перебігу ХГВ та ХГС, стан обміну сполучної тканини та системи L-аргінін-NO в залежності від активності захворювання, особливості морфологічної картини та розподілу колагенів І та ІІІ типів при цій патології. Запропоновано метод удосконаленого лікування та вторинної профілактики фібротичних ускладнень ХГ через вплив на систему L-аргінін-NO та стан обміну сполучної тканини шляхом додаткового введення амінокислоти аргінін: у вигляді питного розчину (препарат цитраргінін) та застосування дієти, збагаченої продуктами, що містять аргінін. Розроблені заходи забезпечують більш швидку позитивну динаміку клініко-параклінічних синдромів і затримку процесів фіброзування, що підтверджується покращенням показників обміну сполучної тканини та стану системи L-аргінін-NO.

Ключові слова: хронічний гепатит, сполучна тканина, оксид азоту, гідроксипролін, колаген, лікування, діти.

АННОТАЦИЯ

Кудрей Ю.В. Клинико-метаболические нарушеня и их коррекция у детей с хроническими вирусными гепатитами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – педиатрия.

Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена вопросам лечения и профилактики вторичных фибротических осложнений хронических вирусных гепатитов В и С у детей на основе изучения патогенетической роли системы L-аргинин-NO и ее связи с процессами фибро- и склерогенеза. Представлены результаты обследования 120 детей, из которых ХГВ диагностирован у 75, ХГС – у 45. Установлены особенности клинического течения ХГ в зависимости от активности заболевания. Выявлено, что ХГ у детей характеризуется преимущественно наличием астено-вегетативного и диспептического синдромов, а также синдромов цитолиза, холестаза, эндогенной интоксикации. Наличие болевого абдоминального синдрома зависит от наличия сопутствующей патологии ЖКТ.

На основе современных методов исследовано состояние обмена соединительной ткани у детей с ХГ. Выявлено увеличение уровня фракций гидроксипролина – свободной, пептидосвязанной, белковосвязанной и общей, а также повышение активности эластазы крови, более выраженное у детей с ХГС. Указанные изменения в обмене соединительной ткани сопровождались общим снижением показателей функционирования системы L-аргинин-NO: уровня L-аргинина и NОx сыворотки крови и экскреции NОx с мочой. Установлена обратная зависимость между уровнем L-аргинина и NОx сыворотки крови и экскрецией NОx, что свидетельствует об активном участии системы в патогенезе ХГ. Параллельно проводились исследования 17 биоптатов ткани печени детей с ХГ. Установлено, что кроме жировой инфильтрации, капилляризации синусоидов, наличия телец Каунсильмена, отмечался склероз с образованием порто-центральных септ, более выраженный при ХГС. Экспрессия коллагена ІІІ типа отмечалась во всех биоптатах, а экспрессия коллагена І типа была более выражена при ХГС.

Установлено, что включение в общепринятую схему лечения аминокислоты аргинин в качестве прекурсора оксида азота улучшает клиническое течение ХГ, обеспечивает более быстрый регресс астено-вегетативного и диспептического синдромов и болевого абдоминального синдрома у детей с сопутствующей патологией ЖКТ. Указанные меры обеспечиваются путем введения в комплекс лечения препарата цитраргинин: детям 7-12 лет – по Ѕ ампулы два раза в день, 12-15 лет – по 1 ампуле два раза в день после еды в виде питьевого раствора. Курс лечения – не менее 14 дней. Дополнительное введение аргинина осуществляется путем использования диеты, содержащей продуты, богатые аминокислотой аргинин: творог, сыр, мясо курицы и нежирная свинина, говяжья печень, белая фасоль. Положительный эффект предложенной терапии подтверждается улучшением показателей уровня L-аргинина и NОx сыворотки крови, экскреции NОx, уровней ГП сыворотки крови, данными УЗИ. Данные показатели исследованы в динамике через 3 и 6 месяцев после лечения. Установлено, что длительность эффекта минимального лечебного курса составляет 3 месяца.

Ключевые слова: хронический гепатит, соединительная ткань, оксид азота, гидроксипролин, коллаген, лечение, дети.

SUMMARY

Kudrey Y.V."Clinical-metabolic transgression and its correction in chronical viral hepatitis children". – Manuscript.

The thesis for a scientific degree of Candidate of Medicine by speciality 14.01.10 – "Paediatrics".

Institute of Paediatrics, Obstetrics and Gynecology of AMS of Ukraine, Kiev, 2005.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БГП – білковозв'язаний гідроксипролін

ВГП – вільний гідроксипролін

ГІС – гістологічний індекс склерозу

ГЦК – гепатоцелюлярна карцинома

ЗГП – загальний гідроксипролін

ІГА – індекс гістологічної активності

NO – оксид азоту

NОx – сумарні нітрати і нітрити

ПГП – пептидозв'язаний гідроксипролін

ХГ – хронічні гепатити

ХГВ – хронічний гепатит В

ХГС – хронічний гепатит С

ЦП – цироз печінки

ШКТ – шлунково-кишковий тракт


 
 

Цікаве

Загрузка...