WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив ритмічної діяльності щитоподібної залози на стан оксидантної та антиоксидантної систем крові у хворих на алергодерматози - Реферат

Вплив ритмічної діяльності щитоподібної залози на стан оксидантної та антиоксидантної систем крові у хворих на алергодерматози - Реферат

  • Адемол крім утеростимулюючих властивостей виявляє анальгетичний, транквілізуючий та ноотропний ефекти, що вигідно відрізняє його серед інших утеростимулюючих засобів, що свідчить про його комплексний вплив на організм.

  • Адемол підвищує відтворювальну здатність корів молочного напрямку, перевищує по цьому показнику тест-препарати доцитол та прозерін, знижує післяпологові ускладнення у тварин.

  • Адемол рекомендовано для комплексного лікування слабості пологової діяльності як родостимулюючий та родопідсилюючий засіб. При цьому адемол практично не має побічних ефектів і добре переноситься хворими.

  1. Синтезовані нові структурні аналоги адемолу в ряду 1-адамантилетокси-3-діалкіламіно-2-пропанолу, які містять в якості фармакофорних груп N-піперазини, заміщені піперидини, які мають виражений вплив на ЦНС. Найбільш активні з них відібрані для подальшого вивчення.

  2. Розроблені та затверджені тимчасові фармакопейні статті на субстанцію (42У-126/46-1447-99) та лікарську форму препарату адемол (42У-1/125-1448-99).

  3. Адемол зареєстровано в Україні. Регістраційне посвідчення N Р.08.01/03548 /від 30.08.01 (субстанція), N Р.03.01/02877 від 26.03.01 (лікарська форма).

  4. Лікарський препарат адемол дозволено до застосування в якості родостимулюючого та родопідсилюючого засобу (Наказ МОЗ України N 484 від 10.12.01).

Список опублікованих праць за темою дисертації:

1.

Зайцев Л.М., Короткий Ю.В., Красавцев И.И., Лозинский М.О. Синтез и утеростимулирующая активность производных 1-диалкиламино-3-алкокси-2-пропанола // Хим.фарм. журн. - 1991. - N 7. - С. 51-54. Здобувачем проведені літературний пошук, синтез органічних сполук, встановлено будову речовин.

2.

М.О. Лозинский, Ю.В. Короткий, Л.М. Зайцев, Б.М. Клебанов. Поиск и разработка новых высокоэффективных утеростимулирующих средств среди производных 1-алкокси-3-диалкиламино-2-пропанола // Наукові основи розробки лікарських препаратів. – Харків: "Основа", 1998. – С. 154-158. Здобувачем проведені синтез вихідних сполук, встановлено будову речовин.

3.

Некоторые данные клинических исследований лекарственных препаратов Мебифон, Адэмол и Никорандил. Лозинский М.О., Шарыкина Н.И., Борисевич А.Н., Короткий Ю.В., Чуйко А.Л., Филоненко Л.П. // Материалы сообщений Научно-практического семинара "Поиск и разработка сердечно-сосудистых средств", г. Алушта, 2001. – С. 29-32. Здобувачем підготовлені зразки адемолу і нікорандилу для клінічних випробувань.

4.

Ю. В. Короткий, М.О. Лозинський, Г.І. Степанюк, В.В. Юшкова та інш. Синтез, гостра токсичність та ноотропна активність похідних 1-адамантилетилокси-3-діалкіламіно-2-пропанолу // Фіз.-акт. реч. – 2002. - № 2 (34). – С. 4-8. Здобувачем синтезовані і підготовлені зразки сполук, що досліджувались, написання статті.

5.

1-Ментилокси-3-диэтиламино-2-пропанол гидрохлорид, обладающий утеростимулирующей активностью: А.с. 1690337 СССР, МКИ С07С89/00-89/02 А611К31/13 / И.И. Красавцев, Л.М. Зайцев, Ю.В. Короткий, М.О. Лозинский и др. - № 4793092/05; Заявл. 25.12.1989; Опубл. 8.07.1991, Бюл. № 11. Здобувачем синтезовано та встановлено структуру сполук, зроблено патентний пошук, оформлення патенту.

6.

Пат. 3176, Україна, МКІ С07С217/28, А61К31/13. - 1-(3,4-диметоксибензилокси)-3-диэтиламино-2-пропанол гидрохлорид, обладающий утеростимулирующей активностью. Л.М. Зайцев, Ю.В. Короткий, И.И. Красавцев, М.О. Лозинский. - № 8772616; Заявл. 10.10.1990; Опубл. 26.12.1994, Бюл. № 5–I. Здобувачем синтезовано та встановлено структуру сполук, оформлення патенту.

7.

Пат. 3177, Україна, МКІ С07Д295/084, А61К31/53. – 1-Адамантилетилокси-3-морфоліно-2-пропанол гідрохлорид, який має утеростимулюючу дію. / Ю.В. Короткий, І.І. Красавцев, Л.М. Зайцев, М.О. Лозинский і др. - № 4946475; Заявл. 17.06.1991; Опубл. 26.12.1994, Бюл. № 5-I. Здобувачем здійснена постановка завдання досліджень, синтез та встановлення структури сполук, літературний пошук, оформлення патенту.

8.

Пат. 23451, Україна, МКІ А61К31/074, 31/535. – Засіб для лікування порушень пам'яті / Л.М. Зайцев, Ю.В. Короткий, І.І. Красавцев, М.О. Лозинський (Україна), І.В. Хромова (RU), С.Б. Середенін (RU), Т.А. Вороніна (RU). - № 94063487; Заявл. 16.06.1994; Опубл. 29.12.1999, Бюл. № 8. Здобувачем синтезовано зразок препарату адемол.

9.

Пат. 58841 А Україна, МКІ 7 А61К31/075, 31/535. 1-Адамантилетилокси-3-діалкіламіно-2-пропанол гідрохлориди, які виявляють ноотропну дію. Ю.В. Короткий, М.О. Лозинський, Г.І. Степанюк, Н.І. Волощук та інш. - № 2002118876; Заявл. 08.11.2002; Опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8. Здобувачем здійснені синтези сполук, встановлено їх структуру, зроблено патентний пошук, оформлення патенту.

10.

Пат. 54567, Україна, МКІ 7 А61К31/075/535. Засіб для підвищення відтворювальної здатності високопродуктивних молочних корів. Короткий Ю.В., Лозинський М.О., Погребний Г.Г., Сірацький Й.З. - № 2000063629; Заявл. 22.06.2000; Опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3. Здобувачем здійснено наробку препарату адемол, узагальнені одержані дані, оформлення патенту.

11.

Пат. 53558 А, Україна, МКІ 7 А61К9/08, А61К31/535. Засіб для лікування слабості пологової діяльності. (Адемол). Короткий Ю.В., Лозинський М.О., Ципкун А.Г., Загорій В.А. - № 2002075956; Заявл. 18.07.2002; Опубл. 15.01. 2003, Бюл. № 1. Здобувачем здійснено наробку препарату адемол для лікарської форми, оформлення патенту.

12.

Л.М. Зайцев, Ю.В. Короткий, И.И. Красавцев, М.О. Лозинский. Адэмол – новое утеростимулирующее средство // Тезисы докладов научн.-практ. конференции "Перспективы создания и производства лекарственных средств в Украине" - Одесса, 1993. – С. 234-236.

13.

Ю.В. Короткий, Л.М. Зайцев, И.И. Красавцев, М.О. Лозинский. Синтез и биологическая активность производных 1-алкокси-3-диалкиламино-2-пропанола // Тезисы докладов научн.-практ. конференции "Перспективы создания и производства лекарственных средств в Украине" - Одесса, 1993. – С. 100-102.

14.

Ю.В. Короткий, Л.М. Зайцев, И.И. Красавцев, М.О. Лозинский . Поиск новых лекарственных средств среди производных 1-алкокси-3-диалкиламино-2-пропанола, обладающих утеростимулирующей активностью // Тезисы докладов "Организация научных исследований и высшего образования в Израиле и Украине" - Харьков, 1994. – С. 32-33.

15.

Ю.В. Короткий, Л.М. Зайцев, І.І. Красавцев, Б.М. Клебанов. Синтез та вивчення фармакологічних властивостей похідних 1-алкокси-3-діалкіламіно-2-пропанолу // Тези доповідей XVII конференції з органічної хімії – Харків, 1995. – С. 622.

Короткий Ю.В. "Синтез і утеростимулююча активність похідних 1-алкокси-3-діалкіламіно-2-пропанолу". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія – Національний фармацевтичний університет, м. Харків 2005.

Одержана група раніше не досліджених біологічно активних похідних 1-алкокси-3-діалкіламіно-2-пропанолу, які виявляють значну утеростимулюючу дію. Запропоновано новий метод одержання 1-алкокси-3-діалкіламіно-2-пропанолу взаємодією 1-діалкіламіно-2.3-епоксипропану з первинними та вторинними спиртами в присутності кислот Льюіса (SnCl4, BF3.Et2O). В результаті модифікації структури –адреноблокаторів знайдено ряд сполук, які мають виражену утеростимулюючу дію.

Вперше синтезовано новий оригінальний утеростимулюючий препарат адемол (1-адамантилетокси-3-морфоліно-2-пропанол гідрохлорид). Показано, що адемол виявляє також анальгетичний, транквілізуючий та ноотропний ефекти, що вигідно відрізняє його від інших утеротропних засобів. Встановлені елементи зв'язку "структура-дія". Перспективно застосування адемолу для підвищення відтворювальної функції корів. Адемол потенційно може бути використаним для лікування втрати пам'яті (хвороба Альцгеймера).


 
 

Цікаве

Загрузка...