WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Післяопераційна лапароскопія в діагностиці та динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби - Реферат

Післяопераційна лапароскопія в діагностиці та динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби - Реферат

Таким чином, при різних швидкостях заморожування КМ тварин з АА КУО-ГМ були менш чутливі до зміни умов кріоконсервування, ніж КМ тварин з ЕАЕ і здорових. Серед КУО-ГМ кожна популяція (колоніє- або кластероутворююча) по-різному відповідала на зміну швидкостей заморожування і концентрацій кріопротектора. При цьому встановлено, що 5%-а концентрація ДМСО виявилася найменш ефективною. Виходячи з цього, в подальших дослідженнях колонієутворюючої активності КМ в системі in vivo ми визнали доцільним використовувати тільки 7 і 10%-у концентрацію ДМСО.

Представлені на рис. 3 дані свідчать про те, що кращі з трьох режимів кріоконсервування результати колонієутворюючої активності КМ здорових тварин були отримані після трансплантації мієлокаріоцитів, кріоконсервованих в режимі 1 з 10%-м ДМСО (див. рис. 3, а).

Рис.3. Вміст КУОс в КМ, який було кріоконсервовано зі швидкістю,С/хв.: 1 ( а - режим 1), 10 ( б - режим 2) і 40 ( в - режим 3)

Примітка: за 100% прийнята кількість колоній, які були утворені нативним КМ здорових тварин

При такій же концентрації протектора зберігалася найбільша кількість КУОс в КМ, кріоконсервованому в режимі 2 (див. рис. 3, б), хоч цей результат поступався попередньому. Звертає увагу той факт, що при повільних швидкостях заморожування КМ (режими 1 і 2) з будь-якою з вибраних концентрацій кріопротектора зберігалися переважно менш диференційовані попередники (КУОс-14). Про такі перерозподіли субпопуляцій КУОс свідчить і різної міри виражена зміна ІПА в порівнянні з контролем. Більш лабільними до дії високих швидкостей заморожування (режим 3) при обох концентраціях кріопротектора виявилися КУОс-14. Крім того, на відміну від режимів 1 і 2, в режимі 3 більш високе збереження КУОс було отримано при використанні 7%-го ДМСО.

Особливо реагували КУОс КМ тварин з АА на чинники кріоконсервування. Режим 1 та 10%-а концентрація кріопротектора забезпечували початкове (до заморожування) збереження КУОс-8 і зниження КУОс-14 приблизно на 30% (див. рис. 3, а), що фактично свідчить про збереження „дисгармонії" у співвідношенні попередників (ІПА КУОс більше за 2,5 умов. од.). Найбільш збалансоване співвідношення субпопуляцій КУОс відмічалося після кріоконсервування КМ у режимі 1 з 7%-м ДМСО. Після трансплантації такого КМ приблизно 65-70% КУОс-8 і КУОс-14 зберігали здатність до формування колоній. Слід підкреслити, що ці умови кріоконсервування (швидкість охолодження 1°С/хв і 7%-а концентрація ДМСО) „гармонізували" колонієутворюючий потенціал КМ тварин з АА (ІПА КУОс), наближаючи його до кращих показників кріоконсервованого під захистом 10%-го ДМСО КМ здорових тварин (1,120,02 та 1,30,01 умов. од. відповідно). Менш успішним був режим 2, хоч також при 7%-й концентрації кріопротектора одержано абсолютно ідентичні результати, що були отримані при кріоконсервуванні контрольного КМ з 10%-м ДМСО (див. рис. 3, б). На відміну від режиму 1, у цьому випадку при 10%-му ДМСО колонієутворюючий потенціал КМ тварин з АА мінявся у бік істотної переваги функції менш потентних КУОс-8. На тлі майже п'ятикратного зниження в порівнянні з вмістом до кріоконсервування КУОс-14, кількість останніх збільшувалася в 1,8 рази, що супроводжувалось зниженням ІПА до 0,44 умов. од. Режим 3 з обома концентраціями кріопротектора, як і при кріоконсервуванні КМ здорових тварин, в більшій мірі інгібував функцію КУОс-14 (див. рис. 3, в). Однак у протилежність КМ здорових тварин 10%-а концентрація ДМСО забезпечувала майже в два рази кращі результати, ніж 7%-а, а також „гармонізуючий" ефект співвідношення субпопуляцій КУОс (ІПА КУОс - 0,780,03). Таким чином, трансплантація КМ, кріоконсервованого при повільних швидкостях охолодження (10 і 1°С/хв) з 7%-м ДМСО, а також швидкості 40°С/хв з 10%-м ДМСО маніфестується як би ефектом „реставрації" його колонієутворюючого потенціалу, модифікованого патологією.

ВИСНОВКИ

Аутотрансплантація КМ як важливий складовий компонент лікування АІЗ визначає необхідність оптимізації методів його кріоконсервування. Проведені в дисертаційній роботі дослідження акцентують увагу на істотній важливості початкового стану цього біооб'єкту у визначенні його кріолабільності і кріостабільності. Отримані дані чітко демонструють як різноспрямовані зміни морфофункціонального потенціалу КМ здорових тварин і з АІЗ в однакових умовах кріоконсервування, так і збіг характеру такого роду змін при використанні різних режимів.

1. Встановлено виражені відмінності в порівнянні з контролем морфофункціональних характеристик клітин КМ тварин з АІЗ, в тому числі статусу стовбурових кровотворних попередників різного рівня диференціювання, який виявляється в зміні їхної здатності формувати гемопоетичні структури в умовах in vitro та in vivo.

2. Оцінка морфофункційного стану клітин КМ тварин з АІЗ продемонструвала відмінності відповіді на окремі фізико-хімічні чинники кріоконсервування в порівнянні з контрольним КМ. Зазначено, що клітини КМ, особливо тварин з ЕАЕ (при оцінці життєздатності і адгезивних властивостей), більш чутливі до дії гіперосмолярних розчинів у порівнянні з контролем. Поряд з цим клітини КМ тварин з ЕАЕ більш стійкі до лужних рН, тоді як з АА - до кислих.

3. Порівняльний аналіз ступеня відхилення характеристик морфофункціонального стану клітин КМ на етапі їх експозиції з ДМСО і гліцерином довів перевагу ДМСО як потенційного кріопротектора для низькотемпературного консервування КМ тварин із АІЗ.

4. Відзначена різноспрямована відповідь клітин КМ тварин із різними АІЗ на реалізацію однотипних режимів кріоконсервування. Так, заморожування зі швидкістю 1 і 40°С/хв індукує підвищену експресію молекул адгезії на клітинах КМ при ЕАЕ і інгібує - при АА.

5. Доведено, що ідентичні умови кріоконсервування КМ здорових тварин і з АІЗ забезпечували не тільки різну збереженність кровотворних попередників, що реалізують функціональний потенціал in vitro та in vivo, але й перерозподіл у цих компартментах попередників з різним ступенем комітованості. У той же час „оптимальними" відносно забезпечення функціонального потенціалу цих клітин КМ виявилися різні умови кріоконсервування: для КМ тварин з АА - режим 3 (10%-й ДМСО), з ЕАЕ - режим 1 (7%-й ДМСО), для здорових - режим 1 (10%-й ДМСО).

6. Певні режими кріоконсервування реалізують у КМ тварин з АА ефект „реставрації" функції КУОс не тільки підвищуючи їхній функціональний потенціал, але і гармонізуючи співвідношення різних субпопуляцій. Крім того, для КМ тварин з АА всі режими кріоконсервування виявляли ефект стимуляції функції кровотворних попередників КУОс-8 (більш диференційованих) на тлі інгібіції КУОс-14 (менш диференційованих).

7. Варіювання швидкостями охолодження і концентрацією кріопротектора дозволяє спрямовано забезпечувати в КМ більший або менший ступінь збереження кожної із субпопуляцій кровотворних попередників. Загалом швидкісне заморожування КМ здорових тварин і з АІЗ (з будь-якими концентраціями кріопротектору) призводило до реалізації „супресивної" дії кріоконсервування у відношенні більш потентних попередників як серед КУО-ГМ, так і КУОс, що може бути використано в тій або іншій клінічній ситуації.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 1. Гольцев А.Н., Козлова Ю.А. Аутоиммунная патология как предрасполагающий фактор изменения криочувствительности клеток лимфогемопоэтической системы // Пробл. криобиологии. – 2003. - №3. – С.62-70.

 2. Козлова Ю.А., Гольцев А.Н., Останков М.В. Влияние изолированных физико-химических факторов криоконсервирования на клетки костного мозга с различным исходным структурно-функциональным статусом // Пробл. криобиологии. – 2003. - №4. – С.3-11.

 3. Гольцев А.М., Козлова Ю.О., Дубрава Т.Г., Гуріна Т.М., Ямпольська К.Є. Вміст КУО-ГМ в кріоконсервованому кістковому мозку тварин з аутоімунними захворюваннями // Клінічна та експериментальна патологія. – 2004. - Т.3, №2. – С.392-393.

 4. Козлова Ю.А., Гольцев А.Н., Дубрава Т.Г., Гурина Т.М. Предпосылки оптимизации метода криоконсервирования костного мозга животных с аутоиммунной патологией // Пробл. криобиологии. – 2004. - №2. – С.76-83.

 5. Козлова Ю.А., Дубрава Т.Г., Гольцев А.Н. Некоторые характеристики структурной организации и функционального потенциала клеток костного мозга при аутоиммунных патологиях // Пробл. мед. науки та освіти. - 2004. - №3. - С.48-50.

 6. Гольцев А.Н., Козлова Ю.А., Бабенко Н.Н., Овсянников С.Е., Никитченко Ю.В. Интенсивность метаболических процессов организма крыс в динамике развития экспериментального аллергического энцефаломиелита // Медична хімія. - 2004. - Т.6, №3. - С.117-119.

 7. Пат. №3761 Україна, МПК7 А61В5/00 Заявл. 09.03.04; №2004031694 Публ. 15.12.2004. - Бюл.№12. - С. 3.12. Спосіб порівняльної оцінки ефективності лікування / Гольцев А.М., Останкова Л.В., Луценко О.Д., Дубрава Т.Г., Бабенко Н.М., Рассоха І.В., Горська А.Ю., Козлова Ю.О.

 8. Гольцев А.Н., Козлова Ю.А., Останков М.В., Дубрава Т.Г., Луценко Е.Д. Через понимание особенностей влияния физико-химических факторов криоконсервирования на клетки костного мозга с различным исходным структурно-функциональным статусом к повышению эффективности их использования // Збірник тез III Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія". – Харків, 2003. - С. 253.

 9. Гольцев А.Н., Козлова Ю.А., Останков М.В., Бабенко Н.Н. Изменение функциональных характеристик клеток костного мозга животных с аутоиммунными заболеваниями под действием изолированных факторов криоконсервирования // Збірник наукових праць „Сучасні аспекти репродуктології, перинатальної медицини та кріобіології". – Харків, 2003. - С.19-23.

 10. Kozlova Yu.A. Change in structural and functional organization of bone marrow cells under development of autoimmune diseases as a probable factor of their cryosensitivity modificatation // Abstract book of conference for young scientists, PhD students and students on molecular biology and genetics „50 years of the double helix of the DNA and 30 anniversary of the Institute of molecular biology and genetics NAS of Ukraine". – Kyiv, 2003. - P.169.

 11. Kozlova Yu.A., Dubrava T.G., Babenko N.N., Ostankov M.V., Lutsenko E.D., Goltsev A.N. Effect of pH on the structural and functional properties of normal rat myelokaryocytes and during autoimmune pathology // Cryobiology. – 2003.- Vol.47, №3, – P.282.

 12. Goltsev A.N., Dubrava T.G., Kozlova Yu.A., Ostankov M.V., Goltsev K.A., Kurov A.M. Cryostability of various bone marrow cell populations during adjuvant arthritis // Abstracts book „World congress of cryobiology and cryomedicine (CRYO-2004)".- Beijing, 2004. - P.154.

 13. Козлова Ю.А., Гольцев А.Н., Луценко Е.Д., Дубрава Т.Г. Влияние различных режимов криоконсервирования на сохранность кроветворных клеток костного мозга животных с адъювантным артритом // Сборник материалов VIII Международной научной экологической конференции „Актуальные проблемы сохранения устойчивости живых систем."– Белгород, 2004. - С.89-90.

 14. Козлова Ю.А., Бабенко Н.Н., Овсянников С.Е., Гольцев А.Н. Свободнорадикальное окисление липидов при экспериментальном аллергическом энцефаломиелите до и после введения продуктов эмбриофетоплацентарного комплекса // Збірник тез I Української наукової конференції „Проблеми медичної і біологічної фізики". - Харків, 2004.- С. 120.


 
 

Цікаве

Загрузка...