WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення - Реферат

Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення - Реферат

Більш важливими показниками, що підтверджують правильність диференційованого підходу до вибору методу хірургічного лікування, служать економічні показники. До цих показників відносяться – тривалість стаціонарного лікування, загальна тривалість тимчасової непрацездатності після операції, відсоток інвалідизації і середня кількість днів непрацездатності на рік (табл. 4).

Таблиця 4

Основні медикостатистичні показники

Досліджувані групи

Тривалість стаціонарного лікування

Тривалість

тимчасової

непрацездатності

Середня кількість днів непрацездатності за перший рік

I гр.

Мікрохірург.

10,81,7

84,54,9

98,96,3

Ендоскопічна

8,31,4

49,63,7

65,54,6

Лазерна

0

39 3,2

49,73,8

Середня

6,10,8

658,5

78,74,9

II гр.

Мікрохірург.

9,91,2

80,65,2

92,45,8

Ендоскопічна

6,20,7

44,34,7

62,73,8

Лазерна

0

35,23,7

42,43,1

Середня

3,20,4

49,24,9

56,83,7

Аналіз табл. 4 показує, що в I групі, до складу якої увійшли хворі, оперовані до розробки нами показань, а також в II групі, яку склали хворі, оперовані за розробленими нами показниками, результати лікування кожним з методів вірогідно не відрізняються. Відзначається деяка тенденція до поліпшення показників у другій групі. При цьому сумарні середні показники по групах істотно відрізняються. Середнє перебування хворих II-ї групи в стаціонарі в два рази менше, а середня кількість днів непрацездатності до виходу на роботу на 34,7% менше, ніж у I-й групі. Це можна пояснити значною перевагою в II-й групі відсотка хворих у яких застосовані мініінвазивні методи втручання, і, насамперед, лазерна вапоризація. Середня кількість днів непрацездатності за перший рік склала 56,83,7, що на 27,8% менше, ніж у контрольній групі. Істотно відрізняються і показники інвалідізації в двох групах. У I-й групі з 135 хворих 11 залишилися інвалідами, що складає 8,1%. В той же час у II-й групі з 150 хворих тільки 6 чоловік залишилися інвалідами.

Таким чином, результати лікування групи хворих, яким вибір оперативного втручання здійснювався за розробленими нами критеріями і показаннями, наочно продемонстрували явну перевагу диференційованої хірургічної тактики перед традиційною. Перевага в першу чергу повинна віддаватися мініінвазивним методам лікування, оскільки це більш виправдано як з медичної, так і економічної точок зору. Більш травматичні методи хірургічного лікування повинні використовуватися лише тоді, коли ефективність менш інвазивних методів сумнівна. Прагнення лікарів до такого підходу безсумнівно принесе істотний економічний ефект кожному пацієнту і крайні в цілому.

ВИСНОВКИ

 1. У дисертації наведено нове вирішення наукової задачі поліпшення результатів лікування хворих з грижами поперекових міжхребцевих дисків шляхом оптимального застосування мінімально інвазивних технологій.

 2. Нами виділені шість форм поперекових дискових гриж, що найбільш часто зустрічаються, і три типи хребетного каналу, що визначають клінічну картину і прогноз лікування мініінвазивними методами.

 3. Задньосерединні поперекові дискові грижі малого і середнього розміру частіше проявляються симптомами люмбалгії, незалежно від їхньої форми і типу хребетного каналу. Чим більш латерально розташована грижа, тим більш виражені радикулярні симптоми. У хворих із хребетним каналом у виді рівностороннього трикутника за інших рівних умов переважають симптоми люмбалгії. Радикулярні симптоми виражені у хворих із хребетним каналом у вигляді рівнобедреного трикутника із широкою основою.

 4. При виборі мініінвазивного хірургічного методу лікування поперекових дискових гриж необхідно враховувати виразність клінічної симптоматики, розмір грижі, її локалізацію і форму, тип будови хребетного каналу, тривалість анамнезу.

 5. Найближчі результати вірогідно краще після проведення мікрохірургічної і ендоскопічної дискектомії. Віддалені результати краще після проведення лазерної вапоризації.

 6. Пункційная лазерна вапоризації є методом вибору для більшості хворих з грижами малого і середнього розміру. Виключення складають хворі з форамінальними грижами будь-якого розміру, що викликають виражений больовий радикулярний синдром, і хворі з грижами неправильної кутової форми будь-якої локалізації.

 7. Ендоскопічну дискектомію доцільно застосовувати при більшості форамінальних і парамедіанних гриж, що викликають виражений больовий синдром. Цей метод малоефективний при задньосерединних і задньобокових грижах великого розміру, що зміщені відносно міжхребцевої щілини вгору чи вниз.

 8. Мікрохірургічна дискектомія показана при задньосерединних і парамедіанних грижах великого розміру, що зміщені вгору чи вниз відносно міжхребцевої щілини.

 9. Хірургічне лікування поперекових дискових гриж мініінвазивними методами, проведене за розробленими нами показаннями, дозволило знизити середнє перебування хворого в стаціонарі в два рази, середню кількість днів непрацездатності до виходу на роботу – на 34,7% і середню кількість днів непрацездатності за перший рік - на 27,8%.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Хірургічне лікування гриж поперекових міжхребцевих дисків краще проводити у клініках, що використовують як мікрохірургічні, так і інші мініінвазивні технології.

 2. При виборі методу лікування необхідно враховувати тривалість анамнезу, вираженість больового синдрому і наявність явищ радикулопатії.

 3. При оцінці КТ і МРТ поряд з розмірами і локалізацією грижі, слід враховувати її форму, розташування відносно міжхребцевої щілини, а також тип будови хребтового каналу.

 4. Грижі малого розміру слід лікувати пункційними методами, найкращим серед яких є лазерна вапоризація.

 5. У хворих з форамінальними грижами, що супрводжуються вираженим больовим синдромом, перевагу слід віддавати ендоскопічній і мікрохірургічній дискектомії.

 6. Мікрохірургічну і ендоскопічну дискектомію бажано проводити під спинномозковою анестезією.

 7. При визначенні ефективності операції слід враховувати якість життя хворих в післяоперційному періоді.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Зорин Н.А., Кирпа Ю.И., Зорина Т.В. Перкутанная лазерная дискэктомия при смещении поясничных межпозвонковых дисков. // Укр. журн. малоінвазивної та ендоскопічної xipypriї. – 1999. – Vol.3. С.31.

 2. Зорин Н.А., Кирпа Ю.И., Передерко И.Г. Эндоскопическая микродискэктомия по Destandau // Укр.журн. малоінвазивної та ендоскопічної xipypriї. – 2000. – Vol.4. С. 22-25.

 3. Зорин Н.А., Кирпа Ю.И., Сабодаш В.А. Пункционная лазерная вапоризация секвестрированных грыж межпозвонковых дисков // Укр. нейрохір. журнал. – 2000. – №1. – С.65-68.

 4. Зорин Н.А., Дзяк Л.А., Передерко И.Г., Зорина Т.В., Кирпа Ю.И. Перкутанная лазерная дискэктомия при смещении поясничных межпозвонковых дисков. // Укр. нейрохірург. журн. – 2003. – №2. – С.59-65.

 5. Л.А.Дзяк, Н.А. Зорин, Ю.И. Кирпа, Т.В. Зорина, Д.В.Овчаренко. Опыт лечения дискогенного болевого радикулярного синдрома препаратом Ранселекс. // Укр. вісник психоневрології. – 2004. – Т.12, Вып. 3(40). – С.25-28.

 6. И.Г. Передерко, В.И. Солёный, Ю.И. Кирпа. Этапы развития хирургического лечения больных с остеохондрозом позвоночника. // Сб. науч.-практ. статей к 200-летию Областной клинической больницы им. И.И. Мечникова. – Днепропетровск, 1998. – С.163.

 7. Кирпа Ю.И., Зорина Т.В., Сабодаш В.А. Пункционная лазерная дискэктомия в лечении больных со смещением межпозвонковых дисков. // Актуальные проблемы медицины. – 1999. – Т.1. – С.130.

 8. Сравнительная характеристика параклинических методов исследования при смещении межпозвонковых дисков. / И.Г. Передерко, В.И. Солёный, Ю.И. Кирпа., Толубаев Н.С., Марченко А.А., Голубицкий А.И. // Актуальные проблемы медицины. – 1999. – Т.1. – С.132.

 9. И.Г. Передерко, В.И. Солёный, Ю.И. Кирпа. Экспертиза трудоспособности при различных видах хирургического и консервативного лечения осложнений поясничного остеохондроза. // Актуальные проблемы медицины. – 2001. – Т.2. – С.74.

 10. Солоний В.І., Кирпа Ю.І., Передерко І.Г. Рецидиви зміщення міжхребцевих дисків після оперативних втручань та експертиза непрацездатності. // Актуальные проблемы медицины. – 2001. – Т2. – С.77.

 11. Кирпа Ю.И. Сравнительная оценка различных методов хирургического лечения поясничного остеохондроза. // Актуальные проблемы медицины. – 2002. – Т.1. – С.38-39.

 12. Zorin M.O., Kyrpa Y.I. Deferential surgical treatment of lumbar disc herniation / Abstracts of 13th Wrld congress of Neurological Surgery, june 19-24, Marrakesh, 2005.


 
 

Цікаве

Загрузка...