WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення - Реферат

Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення - Реферат

Аналіз найближчих і віддалених результатів хірургічного лікування проводили з урахуванням наступних параметрів: наявність, характер і інтенсивність больового синдрому, стан статико-кінетичної функції хребта, виразність радикулопатії, зміна картини грижі диска за даними КТ- і МРТ-дослідження, терміни відновлення працездатності і середня кількість днів непрацездатності на рік, якість життя хворого. Нами виділені 4 градації найближчих і віддалених результатів.

Як ми вже вказували, у нашій клініці з 1998 року паралельно використовуються три методи лікування гриж поперекових міжхребцевих дисків: мікрохірургічна дискектомія за W.Caspar (1977), ендоскопічна мікродискектомія за Destandau (1992) і лазерна вапоризація дисків за P.Ascher (1988).

Оскільки на початку нашого дослідження ми не мали достатнього досвіду у виборі найбільш оптимальної лікувальної тактики, а дані літератури дуже суперечливі, при призначенні того чи іншого методу ми переважно враховували не індивідуальні особливості кожного хворого, а його суб'єктивне відношення до того чи іншого методу лікування. Тому наше суб'єктивне відношення до кожного з використовуваних методів практично виключалося. А це значить, що однотипні хворі були оперовані різними методами. У цю групу ввійшли 150 хворих. Кожен метод лікування було застосовано у групі, що включала 50 хворих. Після того, як нами були вироблені показання для найбільш ефективного застосування мініінвазивних методів лікування, нами були проліковані ще 150 аналогічних хворих, але вже з урахуванням розроблених показів.

Для попереднього вивчення матеріалу була розроблена карта автоматизованого обліку оперованих хворих, до якої заносились в динаміці дані дослідження. Статистична обробка отриманих даних проводилася з використанням загальноприйнятих для медико-біологічних досліджень параметричних і непараметричних критеріїв (Statistica 5,0 for Windows, StatSoft Inc.).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Найближчі результати хірургічного лікування поперекових дискових гриж різними мініінвазивними методами. Аналіз вихідного стану хворих показав, що група хворих, яка була оперована без урахування розроблених нами показів, за вищенаведеними показниками майже ідентична групі хворих, які були оперовані за розробленими нами показами. Найближчі результати лікування оцінювалися через добу після операції, потім через 10 діб і через місяць.

Через добу після хірургічного втручання більшість хворих, оперованих мікрохірургічним методом, відзначали зменшення болю за процентною шкалою в середньому на 73,65,8%. У той же час, у хворих з великими грижами у першу добу після операції доволі часто наростали явища радикулопатії, що проявлялися онімінням у зоні оперованого корінця, гипестезіями і парестезіями у відповідному дерматомі. Встановлено, що явища радикулопатії після операції наросли у 12 хворих з I типом хребетного каналу, та у 3 хворих з II типом каналу. У хворих із хребетним каналом III типу подібних ускладнень не спостерігалося.

Через 10 діб після операції стан більшості хворих значно покращився. Повне зникнення міосклеротомного болю відзначили 86% хворих, а радикулярного - 91%. Зменшення болю за Процентною шкалою у всій групі у цей термін склало 83,85,8% (р<0,05). За Освестровським опитувачем в середньому стан хворих цієї групи становив 32,48,3 %. За опитувачем EUROQOL рівень якості життя коливався від 6 до 8 балів, становлячи 7,20,12 бали у середньому по групі.

Через місяць гарного стану досягли 38 хворих (76%), що відповідало І-му рівню за шкалою Nurick. Задовільний результат досягнуто у 8 хворих (16%), що відповідало ІI-му рівню за шкалою Nurick. У 4 хворих результат оцінювався як незадовільний. У всій групі рівень якості життя за Освестровським опитувачем склав 34,63.5%, а за EUROQOL – 7,31,2 бала.

Через добу після ендоскопічної мікродискектомії зменшення болю за Процентною шкалою у середньому склало 79,74,6%. Явища люмбалгії і локальний біль в області післяопераційної рани були менш вираженими, ніж після мікрохірургічної операції. Найбільш незручним для ендоскопічної мікродискектомії варто вважати хребетний канал I типу, і, навпаки, найбільш зручним – III тип.

Через 10 діб після операції повне зникнення радикулярного больового синдрому відзначили 82,8% хворих. Лише у шести оперованих хворих зберігався помірно виражений радикулярний біль. У цих хворих видалялася велика задньосерединна чи парамедіанна грижа, що спускалася нижче міжхребцевої щілини на 5-6 мм, у зв'язку з чим, процес видалення грижі був значно утруднений. Потрібно відзначити, що грижі подібної локалізації найбільш складні для видалення ендоскопічним методом. За процентною шкалою зменшення болю в області післяопераційної рані склало в середньому 834,5%, а радикулярний біль у нозі зменшився на 896,4%. Отже, при використанні ендоскопічного методу спостерігається менша вираженість локального больового синдрому, що пов'язано з меншою травматизацією м'язово-зв'язкового апарата. Рівень якості життя за Освестровським опитувачем в середньому становив 36,87,6%, за опитувачем EUROQOL - 7,80,32 бала.

Через місяць стан хворих, оперованих ендоскопічним методом, відрізнявся від від стану хворих у попередній групі. Явища люмбалгії відзначалися лише у 6 хворих і оцінювалися як слабко виражені. У жодного хворого не було локального болю в області післяопераційного рубця. Гарний результат до кінця третього місяця у цій групі досягнуто у 80% хворих, що відповідало І-му рівню за шкалою Nurick. Задовільний результат досягнуто у 7 хворих цієї групи (14%), що відповідало ІI-му рівню за шкалою Nurick. У 3 хворих результат оцінювався як незадовільний. У середньому по групі рівень якості життя за Освестровським опитувачем склав 28,12,6%, а за EUROQOL – 6,50,63 бала.

Через добу після лазерної вапоризації в цілому стан хворих був гіршим, ніж у двох попередніх групах. Зникнення радикулярного болю відзначили лише 22% хворих, а 8% хворих відчували помітне зменшення болю в нозі. В основному це були хворі із серединними і парамедіанними грижами, як малими, так і великими. Середня кількість балів за Візуальною аналоговою шкалою склала 55,73,6, що відповідало зниженню інтенсивності болю за процентною шкалою усього на 28,32,8%.

Через 10 днів середній бал інтенсивності люмбалгії за візуальною аналоговою шкалою склав 34,64,7. Зменшення люмбалгії за процентною шкалою склало 83,65,7% (рис. 1). Середня виразність радикулярного больового синдрому в групі склала 43,64,5 бали за візуальною шкалою, і загальне зниження болю за процентною шкалою склало 56,46,8%. Локальний біль в області оперованого диска до 10 доби хворих практично не турбував. Але протягом цього часу майже половина хворих періодично відзначала тупий біль на оперованому рівні хребта.

Рис.1. Зменшення інтенсивності болю за відсотковою шкалою через 10 діб.

Через місяць після лазерної вапоризації, як локальний больовий синдром, так і синдром люмбалгії, був відсутній практично у всіх хворих. Але явища радикулалгії зустрічалися помітно частіше, хоча і були нерізко вираженими. Можна стверджувати, що більшість форамінальних гриж недостатньо ефективно лікуються методом лазерної вапоризації. Однак і їх потрібно розглядати з урахуванням їх форми. Найбільш несприятливими варто вважати грижі, що за формою нагадують артеріальну аневризму, і грижі неправильної кутової форми. У той же час, грижі у формі опуклої лінзи, навіть розташовані форамінально, дуже успішно усуваються даною методикою. У середньому зниження болю за процентною шкалою склало 90,45,2%. Тип будови хребетного каналу має менше значення для прогнозування ефекту лазерної вапоризації, чим для мікрохірургічної дискектомії, і, особливо, ендоскопічної операції. Проте слід зазначити, що І і ІІ тип будови хребетного каналу більш кращі, ніж ІII-й тип – рівнобедрений трикутник з вузькою основою. Гарний результат досягнуто у 36 хворих (72%), що відповідало І-му рівню за шкалою Nurick (рис. 2). Рівень якості життя за Освестровським опитувачем склав 44,83,7%, а за EUROQOL –10,50,72 бала.

Рис. 2. Стан хворих за шкалою Nurick через 1 місяць після операції.

Проведений аналіз найближчих результатів дозволяє нам чітко визначити ефективність досліджуваних трьох методів і розробити рекомендації для застосування кожного з них.

Так, більшість гриж малого розміру у першу чергу підлягають лікуванню із застосуванням лазерної вапоризації. Виключення складають деякі форми гриж, що розташовані форамінально, і грижі будь-якої локалізації, що мають неправильну кутасту форму. Що стосується гриж середнього розміру, то лазерну вапоризацію доцільно застосовувати при задньосерединних грижах, а також при парамедіанних грижах у вигляді опуклої лінзи чи дивертикулу. Ендоскопічну дискектомію, як першочерговий метод, доцільно застосовувати при більшості форамінальних гриж малого і середнього розміру. Мікрохірургічна мікродискектомія більше показана при задньосерединних грижах великого розміру. При грижах малого і середнього розміру показом для застосування мікрохірургічної мікродискектомії є наявність зміщення грижі відносно міжхребцевої щілини вгору чи вниз. Чим більше зміщення грижі відносно щілини, тим більше показів для мікрохірургії.


 
 

Цікаве

Загрузка...