WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичні механізми розвитку судинної деменції - Реферат

Клініко-патогенетичні механізми розвитку судинної деменції - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КУЗНЕЦОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 616.314 – 089.29 – 633 –092.4

Клініко-експериментальне обґрунтування застосування технології електромагнітної обробки акрилових пластмас при виготовленні знімних пластинкових протезів

14.01.22 стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертаціїна здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Української медичної стоматологічної академії МОЗ України (ректор – доктор медичних наук, професор Ждан В'ячеслав Миколайович).

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Нідзельський Михайло Якович,

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Силенко Юрій Іванович,

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, професор кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії

доктор медичних наук, професор Голік Віктор Павлович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри ортопедичної стоматології

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика, кафедра ортопедичної стоматології

Захист відбудеться: 12 квітня 2005 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українській медичній стоматологічній академії (36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

Автореферат розісланий 10 березня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Дев'яткіна Т.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.Статистичні дослідження встановили значну потребу населення України в знімному протезуванні. За даними різних авторів (Рожко М.М., 1989; Кіндій Д.Д., 1999; Писаренко О.А., 2001) чисельність хворих, які користуються знімними пластинковими протезами, становить 26,9 – 77% від загальної кількості протезоносіїв.

Сьогодні найбільш розповсюдженими матеріалами для виготовлення базисів знімних протезів на Україні залишаються акрилати (Гризодуб В.І., Жуков К.В., 1996). Вироби з акрилових пластмас вирізняються високими естетичними, функціональними властивостями та технологічністю.

Багаторічний досвід роботи з акриловими пластмасами дозволив виявити не тільки їх переваги, але й недоліки. Вони мають недостатню міцність, характеризуються високим водопоглинанням, що призводить до швидкого зносу протезів. Порушення співвідношення мономеру та полімеру при замішуванні пластмаси спричиняє збільшення залишкового мономеру, що створює негативну дію на організм людини, а також виникнення пористості протезів.

На основі багатьох досліджень можна вважати доведеним, що методи сухої полімеризації, полімеризації пластмас під тиском, застосування мікрохвильової технології полімеризації значно підвищують якість базисів знімних протезів, зменшують їх негативний вплив на тканини протезного ложа. Однак при цьому міцність базисів протезів залишається невисокою. Пошук методів підвищення фізико-механічних та біологічних властивостей акрилових пластмас триває і є актуальним (Силенко Ю.І., 2000).

У практиці ортопедичної стоматології було багато спроб поліпшити міцність базисів знімних пластинкових протезів за допомогою різноманітних методик: виготовлення литих металевих базисів (Варес Є.Я., Нагурний В.А., 1992) армування базисів металевою сіткою (Крайний А.В., 2001) армування вуглецевими волокнами (Воложин А.И., Шехтер А.Б., Караков К.Г., 1998) Проте проблема залишилась не розв'язаною.

Чимало авторів займались питанням зменшення залишкового мономеру в базисах знімних протезів (Рожко М.М., Палійчук І.В., 1996; Чулак Л.Д., 1997; Гризодуб В.І., Жуков К.В., 1999) і профілактикою токсичного впливу протеза на тканини протезного ложа. Були запропоновані методики покриття базисів знімних протезів різними препаратами: феракрилом, напиленням нітриду титану. Але дані методики спрямовані не на безпосереднє зменшення мономеру в базисі за рахунок зв'язування полімерних ланок, а на зменшення контакту залишкового мономеру зі слизовою оболонкою протезного ложа.

Проблемою підвищення міцності базисів знімних пластинкових протезів, їх біосумісності з тканинами протезного ложа займаються немало вчених в Україні та за її межами. Ми проаналізували роботи П.І.Данилова (1996); О.В.Бегерчука, М.М.Рожка (1997). Та висновок залишається тим же: проблема поліпшення якості знімних пластинкових протезів залишається актуальною, особливо шляхи вдосконалення технології виготовлення базисів знімних протезів.

Відомо, що в медицині в різних галузях широко застосовується електромагнітне поле: для регенерації кісткової частини, транспортування лікарських препаратів у тканини й ін. Після детального вивчення літературних джерел ми дійшли висновку про можливий позитивний вплив електромагнітного поля на процес полімеризації акрилових пластмас і поліпшення тим самим їх фізико-механічних властивостей.

На даний час не вивчені та не обґрунтовані можливості застосування електромагнітного поля в технології виготовлення знімних протезів із акрилових пластмас. У зв'язку із цим, не проводились дослідження міцнісних параметрів базисів знімних протезів, виготовлених під дією електромагнітного поля.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідницької теми Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава) „Механізми пошкодження зубо-щелепної системи, резистентність організму та обґрунтування засобів профілактики, терапії і реабілітації основних стоматологічних захворювань", номер державної реєстрації 0197V 018550, а її автор є безпосереднім виконавцем фрагменту наукових досліджень.

Мета роботи: підвищити якість знімних пластинкових протезів шляхом удосконалення технології їх виготовлення за допомогою електромагнітної обробки акрилових пластмас.

Для досягнення поставленої мети розв'язували наступні задачі:

  1. Розробити пристрій дії магнітного поля та спосіб електромагнітної обробки пластмас для знімних протезів.

  2. Дослідити фізико-механічні властивості зразків пластмас і базисів знімних протезів, які виготовлені із застосуванням електромагнітної обробки.

  3. Вивчити показники залишкового мономеру та водопоглинання в зразках пластмас і базисах знімних протезів, які виготовлені за технологією електромагнітної обробки.

  4. За допомогою електронної мікроскопії дослідити структуру акрилової пластмаси, яка піддавалась дії електромагнітного поля.

  5. Провести клінічні та мікробіологічні дослідження в групах пацієнтів у різні терміни користування знімними пластинковими протезами.

Робота виконана на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів ортопедів Української медичної стоматологічної академії, деякі фрагменти роботи виконувались у бактеріологічному відділі Полтавської обласної ветеринарно-санітарної бактеріологічної лабораторії та на кафедрі конструкцій із металів, дерева і пластмас Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка.

Об'єкт дослідження – фізико-механічні властивості зразків, виготовлених із акрилових пластмас, залишковий мономер і водопоглинання; міцнісні параметри знімних пластинкових протезів, виготовлених із застосуванням технології електромагнітної обробки базисних пластмас; мікроорганізми порожнини рота; пристосованість тканин протезного ложа.

Предмет дослідження – обґрунтування застосування технології електромагнітної обробки акрилових пластмас для виготовлення знімних пластинкових протезів.

Методи дослідження: для обґрунтування застосування технології електромагнітної обробки акрилових пластмас при виготовленні базисів знімних пластинкових протезів використовували лабораторні методи вивчення міцнісних параметрів пластмас: на розтяг, згин, стиск; визначення залишкового мономеру й водопоглинання зразків пластмаси; клінічні методи, мікробіологічні дослідження. Статистична обробка отриманих результатів та їх аналіз проводився за допомогою статистичних програм Excel.


 
 

Цікаве

Загрузка...