WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обґрунтування методу хейлопластики - Реферат

Обґрунтування методу хейлопластики - Реферат

Початковий титр антитіл у телят становив 2,22 – 3,0 log2 до вірусу ІРТ та 2,33 – 2,5 log2 до вірусу діареї. Вже на 7 добу після щеплення ми спостерігали індукцію вірусонейтралізуючих антитіл на рівні 3,44 – 3,77 log2 до ІРТ та 6,83 – 7,33 log2 до ВД, в порівнянні з контролем – 2,0 і 3,33 log2, відповідно. Як видно, на початку імунізації доза щеплення суттєво не впливала на приріст антитіл проти цих вірусів, проте на 25 добу після вакцинації спостерігали підйом титру вірусонейтралізуючих антитіл у залежності від дози введеного препарату. Так, титр антитіл до вірусу ІРТ становив 5,0; 6,0 і 6,5 log2 та 7,8; 7,8 і 8,0 log2 до ВД при щепленні вакциною відповідно в дозі 3, 5 та 7 см3. На 45 добу рівень ВН - антитіл проти ІРТ значно збільшився при щепленні 5 см3 і досягав 7,6 log2, з послідуючою стабілізацією цього показника на 60 та 120 добу після вакцинації.

При щепленні 3 см3 титр антитіл до вірусу ІРТ на 45 добу підвищився на 1,4 log2 (6,4 log2), а у щеплених тварин вакциною в дозі 7 см3 в цей час рівень антитіл зменшився на 0,5 log2 (6,0 log2). На 60 та 120 добу після імунізації при застосуванні доз препарату об'ємом 7 см3 і 3 см3 спостерігали повільне зниження рівня антитіл до вірусу ІРТ відповідно до 4,75 – 4,54 log2 та 4,6 – 4,8 log2.

Вивчення динаміки ВН - антитіл у телят до вірусу діареї свідчить, що на 45 добу максимальні титри накопичення антитіл на рівні 9,5 – 9,33 log2 виявлені у тварин, щеплених вакциною в дозах 3 та 5 см3, відповідно. Проте, на 60 добу під впливом цих доз спостерігали зниження титру антитіл до 8,18 – 8,33 log2, відповідно. В подальших дослідженнях на 120 добу після імунізації максимальний титр антитіл до ВД зберігався при дозі щеплення об'ємом 5 см3 і становив 8,14 log2, а при дозі 3 см3 дещо знижувався до 7,5 log2. Доза вакцини об'ємом 7 см3 індукувала менший приріст антитіл до ВД на 45 добу після щеплення (8,66 log2), який в подальшому на 60 та 120 добу поступово знижувався до 7,75 – 7,0 log2.

Таким чином, аналізуючи дані з підбору оптимальної дози щеплення телят вакциною емульсійною інактивованою проти ІРТ та ВД, можна зробити висновок, що щепна доза об'ємом 5 см3 забезпечує у них максимальний рівень накопичення нейтралізуючих антитіл до цих вірусів і є оптимальною.

На рисунку 5 та 6 зображена динаміка вірусонейтралізуючих антитіл проти ІРТ та ВД у корів в залежності від дози щеплення. В зв'язку з тим, що дослідне господарство „Елітне" є стаціонарно неблагополучним щодо цих інфекцій, початкові титри ВН – антитіл до ІРТ та ВД у них знаходились на рівні 4,0 – 5,0 та 4,6 – 4,9 log2, відповідно. Через 7 діб після щеплення незалежно від дози вакцини спостерігали підйом антитіл до вірусу ІРТ та діареї до 6,0 – 6,5 log2 та 5,0 – 5,2 log2, відповідно. Титр ВН – антитіл до цих вірусів зростав до 45 доби, причому, його максимальний рівень виявляли у корів, щеплених вакциною в дозах 10 та 7 см3. Так, титр ВН – антитіл до вірусу ІРТ при щепленні корів дозою 10 та 7 см3 на 25 добу становив відповідно 7,4 та 7,33 log2, на 45 добу – 7,25 log2, а до ВД відповідно на рівні 5,4 – 5,14 log2 на 25 добу та 7,25 log2 на 45 добу. Титри антитіл до ІРТ та ВД, індуковані дозою 5 см3 вакцини, були на рівні 7.0 та 5,0 – 6,0 log2, відповідно. Починаючи з 60 доби, відмічали зниження титрів антитіл до вірусів ІРТ та діареї. Так, титр антитіл до вірусу ІРТ на 60 та 120 добу становив 6,42 – 6,0 log2 (10 см3); 6,1 – 6,0 log2 (7 см3) та 6,0 – 5,5 log2 (5 см3). Титри антитіл до ВД на 60 та 120 добу знаходились на рівні 6,12 – 5,8 log2 (10 см3); 6,12 – 6,0 log2 (7 см3) та 5,5 – 5,4 log2 (5 см3).

На підставі отриманих даних, за індукцією ВН - антитіл до вірусів ІРТ та діареї, визначена оптимальна доза щеплення корів в об'ємі 7 см3.

Поряд з цим у щеплених дослідною вакциною корів встановлено поступове зростання фагоцитарної активності, яка досягала на 45 добу після імунізації максимального статистично достовірного рівня. Причому, підвищення цього показника не залежало від дози щеплення. На 60 – 120 добу він знижувався, проте залишався вищим у порівнянні з контролем. Фагоцитарне число впродовж терміну спостереження маятникоподібно змінювалось, находячись при цьому на достатньо високому рівні. Це свідчить, що імунізація корів вакциною емульсійною інактивованою проти ІРТ та ВД стимулює фагоцитоз.

У телят після щеплення вакциною емульсійною інактивованою проти ІРТ та ВД через 25 діб збільшувалась фагоцитарна активність нейтрофілів крові. В цей час показник фагоцитарної активності досягав максимального рівня у телят, щеплених 3 та 5 см3 вакцини, підвищуючись на 85,35 – 88,38 % (р<0,05), відповідно. На 45 добу після щеплення показники фагоцитарної активності зменшились в усіх дослідних групах. На 60 добу спостерігали повторний їх підйом.

Отже, на підставі отриманих даних ми зробили висновок, що щеплення великої рогатої худоби вакциною емульсійною інактивованою проти ІРТ та ВД стимулює не тільки специфічні фактори імунітету, а й неспецифічні.

За результатами проведених досліджень нами розроблена нормативна документація на вакцину емульсійну інактивовану проти ІРТ та ВД, що розглянута і схвалена методичною комісією ІЕКВМ (протокол № 16 від 9 грудня 2004 року) та представлена в ДНКІБШМ для експертизи.

ВИСНОВКИ

1. За результатами визначення цитоморфологічних характеристик та мітотичних змін інфікованої культури клітин виробничими штамами вірусів інфекційного ринотрахеїту та діареї, вибору клітинних систем, а також вивчення ефективності способів накопичення їх біомаси, очистки, інактивації та підбору ад'юванта вперше розроблена технологія і створена емульсійна інактивована вакцина проти ІРТ та ВД великої рогатої худоби, визначені властивості вакцини за показниками якості (стерильність, нешкідливість, реактогенність, антигенна та імуногенна активність).

2. Встановлено, що чутливою клітинною системою для отримання біомаси вірусів ІРТ та діареї для виготовлення вакцини є культури перещеплюваних клітин нирки вівці й коронарних судин теляти, на яких титр інфекційності складає 8,060,12 lg ТЦД50/см3 та 7,50 lg ТЦД50/см3, відповідно.

3. Застосування ролерного способу культивування забезпечує накопичення біомаси вірусів ІРТ та діареї з титром інфекційності 9,25 та 8,56 lg ТЦД50/см3, що на 1,19 lg ТЦД50/см3 та 1,06 lg ТЦД50/см3, відповідно, вище у порівнянні зі статичним і виключає процес концентрування за допомогою ПЕГ.

4. Оптимальним методом очистки біомаси вірусів ІРТ та діареї є низькошвідкісне центрифугування, що дозволяє отримати очищений від баластного білка вірусний матеріал на 42,4 % та 46,0 %, відповідно.

5. Імунна відповідь на інактивовані формальдегідом та етиленіміном антигени вірусів ІРТ та діареї не залежить від використаного інактиватора і досягає рівня специфічних антитіл 5,6 – 6,0 log2 та 8,0 – 7,66 log2, відповідно.

6. Встановлено, що ад'ювант Montanide ISA 70 у складі вакцини інактивованої проти ІРТ та ВД має найбільш виражені імуностимулюючі та пролонгуючі властивості, забезпечує індукцію вірусонейтралізуючих антитіл в організмі щеплених вакциною тварин на 2,0 - 2,5 log2 вище в порівнянні з КЕ 10-01 і ГОА та 1,0 - 1,5 log2 – з масляними ад'ювантами ISA 25, 27, 50 та 206.

7. Розроблена вакцина емульсійна інактивована проти ІРТ та ВД стерильна, нешкідлива, імуногенна й екологічно безпечна, викликає активну індукцію вірусоспецифічних антитіл, які виявляються з 7 доби, набувають максимального значення на 25 добу у корів та 45 добу у телят після щеплення і утримуються впродовж 120 діб (термін спостереження).

8. Імунізація великої рогатої худоби вакциною емульсійною інактивованою проти ІРТ та ВД в залежності від дози щеплення підвищує фагоцитарну активність нейтрофілів у корів від 8,5 % до 11,1 %, у телят від 0,6 % до 10,2 %; кількість загального білка у корів від 4,7 % до 17,5 %, у телят від 14 % до 19,5 %; концентрацію імуноглобулінів класу G у корів від 13,7 % до 15,9 %, у телят від 15,3 % до 16,2 %; концентрацію імуноглобулінів класу М у корів від14 % до 26,3 %, у телят від 28,1 % до 36,6 %.

9. Вакцина емульсійна інактивована проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї при щепленні телят і корів в дозах 5 і 7 см3, відповідно, забезпечує створення високого рівня специфічного імунітету проти обох вірусних інфекцій (7,0 – 9,0 log2), що має важливе протиепізоотичне значення у боротьбі з цими захворюваннями.

ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Розроблено та запропоновано для ветеринарної медицини:


 
 

Цікаве

Загрузка...