WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обґрунтування методу хейлопластики - Реферат

Обґрунтування методу хейлопластики - Реферат

При виборі оптимального методу концентрування антигенів вірусів ІРТ та діареї для виготовлення інактивованої вакцини ми провели порівняльний аналіз активності цих вірусів, отриманих при статичному й ролерному культивуванні, та концентруванні цих вірусовміщуючих суспензій за допомогою ПЕГ-6000. Так, статичний спосіб культивування вірусів ІРТ та діареї з наступним їх концентуванням за допомогою ПЕГ-6000 дозволив одержати антигени з титром інфекційної активності 9,060,12 та 8,430,12 lg ТЦД50/см3, відповідно. При ролерному культивуванні вірусів ІРТ та діареї їх титри в клітинно-культуральній біомасі становили 9,250,28 та 8,560,12 lg ТЦД50/см3, відповідно. Концентрування вірусовміщуючої рідини, отриманої при ролерному культивуванні, за допомогою ПЕГ забезпечило підвищення титрів вірусів ІРТ та діареї лише на 0,18 та 0,31 lg ТЦД50/см3, відповідно (9,430,12 та 8,870,25 lg ТЦД50/см3). Проте, при його використанні зменшувався кінцевий об'єм біомаси вірусів в 10 разів та ускладнювався технологічний процес виробництва вакцини.

На підставі отриманих даних подальше виготовлення антигенів вірусів ІРТ та діареї здійснювали за ролерним способом культивування, який виключає необхідність подальшого концентрування.

Відпрацювання способу очистки вірусів ІРТ та діареї від клітинного детриту

З метою відпрацювання оптимального способу очистки вірусовміщуючої суспензії вірусів ІРТ та діареї від клітинного детриту було випробувано метод природної седиментації і центрифугування, після чого визначали титр інфекційної активності вірусовміщуючої рідини та вміст загального білка за Лоурі (табл. 5).

Інфекційний титр вірусів ІРТ та діареї не змінювався в результаті очистки й становив 9,250,28 та 8,560,12 lg ТЦД50/см3, відповідно. В той же час ступінь звільнення суспензії вірусів ІРТ та діареї від баластного білка за методом природної седиментації становив 20,0 та 28,6 %, відповідно. Методом центрифугування вірусів ІРТ та діареї ступінь очистки досягав 42,4 та 46,0 %, відповідно. На підставі проведених досліджень нами встановлено, що оптимальним методом очистки суспензії вірусів ІРТ та діареї для виготовлення вакцини є метод центрифугування.

Таблиця 5

Результати очистки вірусів ІРТ та діареї (Мм, n=3)

Спосіб очистки

Титр інфекційної активності (lg ТЦД50/см3)

Кількість білка ( мг/см3)

Ступінь очистки (%)

ІРТ

ВД

ІРТ

ВД

до очистки

після очистки

до очистки

після очистки

до очистки

після очистки

до очистки

після очистки

ІРТ

ВД

Природня седиментація

9,25

0,28

9,25

0,28

8,56

0,12

8,56

0,12

0,85

0,05

0,68

0,03*

0,98

0,04

0,70

0,05*

20,0

28,6

Центрифу

гування

9,25

0,28

9,25

0,28

8,56

0,12

8,56

0,12

0,85

0,05

0,49

0,02*

0,98

0,04

0,53

0,04*

42,4

46,0

* - різниця достовірна при р<0,05

Підбір ад'юванта при конструюванні інактивованої вакцини

проти ІРТ та ВД

Імунна відповідь при щепленні інактивованими вакцинами в значній мірі залежить від ад'юванта, який входить до їх складу. При конструюванні інактивованої вакцини проти ІРТ та ВД ми випробували в порівняльному аспекті декілька типів ад'ювантів у складі імунізуючого препарату за здатністю потенціювати імунну відповідь: гідроокис алюмінію (ГОА), кремнієву емульсію (КЕ 10-01) та масляні ад'юванти фірми Seppic: Montanide ISA 25, ISA 27, ISA 50, ISA 70, ISA 206.

Виготовлені зразки вакцини на основі цих ад'ювантів були стерильними і нешкідливими для лабораторних тварин та мали незначні реактогенні власти-вості. Так, при їх введенні морським свинкам спостерігали утворення невеликих пухлин розміром до 1 х 1 см2, які зникали впродовж наступних 7 – 10 діб.

Що стосується антигенних властивостей, які вивчали за титром вірусонейтралізуючих антитіл, всі дослідні зразки вакцини вже через 7 діб після введення індукували утворення специфічних антитіл до вірусів ІРТ та діареї(рис. 1, 2).

Найбільш високий рівень антитіл проти ІРТ через 7 діб після щеплення забезпечували зразки вакцини з ад'ювантом Montanide ISA 70 та Montanide ISA 206 (6,0 log2), а найменший – з ад'ювантом КЕ 10-01 (4,0 log2). На 21 добу відмічали збільшення титру антитіл до 7,3 log2 (зразок з ГОА) і 7,0 log2 (зразки з Montanide ISA 25, 70 і 206). На 35 добу після щеплення рівень антитіл до вірусу ІРТ збільшився ще на 0,8 log2 (до 7,8 log2) – зразок вакцини з Montanide ISA 70 та зменшився на 3,1 log2 (до 4,2 log2) – зразок вакцини з гідроокисом алюмінію проти аналогічних показників на 21 добу. Всі інші дослідні зразки вакцини індукували утворення антитіл проти вірусу ІРТ в межах 6,2 – 7,0 log2. Через 60 діб специфічні антитіла до вірусу ІРТ спостерігали практично на тому ж рівні.

Що стосується динаміки формування специфічних антитіл до вірусу діареї (рис. 2), то на 7 добу титр нейтралізуючих антитіл у морських свинок, щеплених зразком вакцини з ГОА, становив лише 5,0 log2 на відміну від зразка з ад'ювантом Montanide ISA 70 - 9,0 log2. На 21 добу спостерігали зростання титру антитіл від 7,0 log2 (ГОА) до 9,5 log2 (Montanide ISA 70). Через 35 діб рівень антитіл до вірусу діареї збільшився на 1,3 log2 (8,9 log2) при використанні зразків з ад'ювантами Montanide ISA 27 і КЕ 10-01, на 0,7 log2 - Montanide ISA 50 та зменшився на 1,7 і 1,5 log2 (7,5-7,3 log2) при введенні зразків вакцини з Montanide ISA 206 і 25, відповідно.

На 60 добу спостерігали подальше зростання титрів антитіл до вірусу діареї (на 1,7 log2) під впливом вакцини з ад'ювантом Montanide ISA 70.

Таким чином, було показано, що виготовлені з використанням вище вказаних ад'ювантів зразки інактивованої вакцини проти ІРТ та ВД стерильні, нешкідливі для білих мишей, слабо реактогенні для морських свинок, проте мають різну антигенну активність. Так, зразок вакцини з ГОА мав саму низьку імуностимулюючу активність. Серед зразків вакцини з масляними ад'ювантами фірми Seppic найбільш виражена імуностимулююча активність відмічена у зразка з Montanide ISA 70. Після введення морським свинкам цього зразка вакцини вже через 7 діб виявляли високі титри вірусонейтралізуючих антитіл проти вірусів ІРТ та діареї на рівні 6,0 і 9,0 log2, відповідно. Крім цього, встановлена висока пролонгуюча властивість цього ад'юванта, що проявлялось наростанням титру нейтралізуючих антитіл до вірусів ІРТ та діареї на 35 добу після введення, з послідуючим їх утриманням на високому рівні до 60 діб (термін спостереження). На підставі цих результатів у подальшому в якості ад'юванту при виготовленні інактивованої вакцини проти ІРТ та ВД використовували Montanide ISA 70.

Визначення оптимальної імунізуючої дози вакцини емульсійної інактивованої проти ІРТ та ВД для щеплення ВРХ

Оптимальну імунізуючу дозу вакцини емульсійної інактивованої проти ІРТ та ВД визначали в дослідах на великій рогатій худобі. Для цього піддослідних корів щепили вакциною у дозі 5, 7 і 10 см3, а телят – 3, 5 і 7 см3.

Як свідчать результати цих досліджень, індукція вірусонейтралізуючих антитіл проти вірусів ІРТ та діареї залежала від дози щеплення (рис. 3, 4).


 
 

Цікаве

Загрузка...