WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика (автореферат) - Реферат

Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика (автореферат) - Реферат

На ранній стадії при коарктації аорти відзначається набряк кардіоміоцитів, їх деструкція. Набряк судин середнього калібру та судин мікроциркуляторного русла. Численні крововиливи, лімфостаз. У більш пізні терміни можемо стверджувати про розвиток гіпертрофії кардіоміоцитів.

Нами встановлено, що на 10 добу ще залишаються наслідки набряку судин у вигляді гіперемії. На 30 добу можна стверджувати про розвиток гіпертрофії. Кардіоміоцити збільшені в діаметрі, відсутній набряк як клітинних, так і стромальних елементів.Гіпертрофія міокарда як адаптаційний процес свідчить про те, що кардіоміоцити реагують на навантаження не шляхом мітотичного ділення і збільшення їх кількості, а шляхом збільшення їх діаметра. В умовах гіперфункції серця окрім гіпертрофії кардіоміоцитів відбувається і зміна білкової структури, тобто переключення скорочувальних протеїнів на білкові форми.

При порівняльній оцінці результатів ми з'ясували:

- На ранніх етапах – це гострі зміни, пов'язані з підвищенням опору току крові і неадекватною роботою всіх структур серця при зміні умов.

- На більш пізніх етапах – це адаптація до складних умов внаслідок перевантаження лівого шлуночка підвищенням опору: йде розвиток гіпертрофії кардіоміоцитів, розширення внутрішньо органних судин В'єсена-Тебезія.

При дії НВЧ-випромінювання на серце інтактних щурів спостерігається незначне збільшення діаметра кардіоміоцитів, зменшення простору між ними та їх групами. Це ми пов'язуємо з підвищенням кровотоку та покращенням васкуляризації.

При вивченні вмісту електролітів ми встановили, що при перев'язці черевної частини аорти на 10 добу в 1,19 рази зростають показники К+ і знижуються показники Nа+ в 1,8 рази в порівнянні з нормою, що призводить до підвищення показників співвідношення К/Na в 2,06 рази. На 30 добу йде подальше підвищення показників К+. Показники Nа+ залишаються нижче норми, але трохи зростають в порівнянні з 10 добою, це призводить до зниження співвідношення К/Na відносно 10 доби і воно дорівнює 3,20.

Отримані дані щодо відношення вмісту К+ підтверджують його функціональну роль для міокарда, який обумовлює процеси ре- і деполяризації клітинних мембран нервово - м'язових тканин, а також бере участь у енергозабезпеченні серця, що дуже важливо в умовах перевантаження серця внаслідок перев'язки черевної частини аорти.

При дії НВЧ- випромінювання на серце інтактних щурів відзначається незначне підвищення вмісту К+ і Nа+. Зростання їх показників йде нерівномірно і тому на 10 добу відзначається зниження співвідношення до 1,69, а на 30 добу індекс дорівнює 1,68 (рис. 1).


Рис. 1. Співвідношення електролітів (калію та натрію) в серці щурів в експерименті.

Дані результатів вивчення показали, що при дії НВЧ- випромінювання на щурів, яким проводилась перев'язка черевної частини аорти, відзначається підвищення рівня як К+, так і Nа+. На 10 добу в 2,12 рази зростають показники К+ і в 1,11 рази показники Nа+ в порівнянні з нормою, що призводить до підвищення показників співвідношення К/Na в 1,83 рази. На 30 добу незначно підвищуються показники К+, показники Nа+ підвищуються в 1,25 рази відносно 10 доби, це призводить до зниження співвідношення К/Na відносно 10 доби і дорівнює 2,65.

До 30 доби цифри К+ залишаються незмінними, але йде зростання вмісту Nа+. Загалом це призводить до зниження співвідношення К/Nа майже до показників норми.

Також нами проводилось обчислювання кореляційної залежності у всіх експериментальних групах (рис. 2).


Рис. 2. Співвідношення кореляційних зв'язків в експериментальних групах.

При аналізі кореляційної залежності у всіх експериментальних групах було встановлено, що найбільше сильних кореляційних зв'язків було в І групі. Більше всього від'ємної кореляційної залежності спостерігалось у ІІІ групі. Було встановлено, що прямих кореляційних зв'язків більше в І і ІІ експериментальних групах, і під час експерименту йде зниження прямих кореляційних зв'язків і незначне підвищення кількості від'ємних. Також в ІІІ і IV групах з'являються прямі кореляційні зв'язки середньої сили.

Говорячи про пусковий механізм розвитку гіпертрофії, слід відмітити два основні: це механічний (розтягнення) і трофічний (поліпептидний фактор росту та варіоактивні агенти). При дії НВЧ- випромінювання на розвиток гіпертрофії міокарда, можливо відбувається вплив на трофічні процеси в кардіоміоцитах.

Одержані нами результати дозволяють стверджувати, що при дії НВЧ- випромінювання достовірно відбуваються певні зміни в серці, структурних компонентах його стінки як в нормі, так і при коарктації черевної частини аорти, і пояснюють благотворну дію даного чинника. При цьому спостерігається визначена динаміка цих змін, згідно з якими можна судити: по-перше, про розкриття ряду аспектів дії НВЧ- випромінювання, по-друге розкриття деяких аспектів гіпертрофії міокарда.

ВИСНОВКИ

У дисертації проведене теоретичне узагальнення та нові підходи до вирішення проблеми морфологічного уявлення будови серця, структурних компонентів серцевої стінки при коарктації черевної частини аорти та при дії НВЧ- випромінювання.

 1. При впливі НВЧ-випромінювання серце щурів піддається змінам. У інтактних щурів індекс збільшується до 10 доби в 1,31 разів, а до 30 доби в 1,36 разів.

 2. При перев'язці черевної частини аорти на 10 добу спостерігається збільшення маси серця, збільшення індексу в 2,09 разів, а до 30 доби в 2,27 разів, що свідчить про значний розвиток гіпертрофії.

 3. При впливі НВЧ - випромінювання на серце щурів з коарктацією аорти індекс знижується до 10 доби в 1,19 рази, а до 30 доби в 1,15 рази від показників перев'язки черевної частини аорти без дії НВЧ-випромінювання.

 4. На гістоструктурному рівні під впливом НВЧ-випромінювання на серце інтактних щурів спостерігається збільшення діаметра кардіоміоцитів, об'єму капілярів на одиницю площі зрізу, що свідчить про посилення кровообігу в серці, про те що НВЧ-випромінювання покращує стан кровообігу.

 5. При впливі НВЧ- випромінювання на серце щурів з коарктацією аорти кардіоміоцити збільшені в діаметрі, але їх розміри менші ніж у щурів з коарктацією без НВЧ-опромінення. Також спостерігається більший відносний об'єм капілярів в порівнянні з щурами з коарктацією без НВЧ-опромінення. Тобто йде розвиток гіпертрофії міокарда, але спостерігається більша адаптація до умов перевантаження.

 6. Електролітний склад серця змінювався протягом дії НВЧ-випромінювання. Концентрація калію і натрію при дії НВЧ-випромінювання незначно збільшувалася, що не приводило до зміни К/Na співвідношення. При коарктації аорти концентрація калію збільшувалася в 2,5 рази, а концентрація натрію лише в 1,2 рази, що призводило до підвищення К/Na співвідношення в 3 рази.

 7. При коарктації аорти і дії НВЧ-випромінювання до 30 доби концентрація калію збільшувалася в 2 рази, а концентрація натрію лише в 1,2 рази, що призводило до підвищення К/Na співвідношення в 2 рази, що наближувалося до показників норми.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Результати дослідження мають вагоме теоретичне та практичне значення. Отримані результати є морфологічним підґрунтям для наступних анатомічних, експериментальних та клінічних досліджень. Результати даного дослідження можуть бути впроваджені в учбовий процес та наукову роботу кафедр фундаментальних дисциплін: нормальної та патологічної анатомії, гістології, топографічної анатомії та оперативної хірургії, біохімії та біофізики та клінічних дисциплін: терапії, кардіології, кардіохірургії.

 2. Розроблена модель перевантаження лівого шлуночка шляхом коарктації аорти дозволяє більш точніше наблизитись до патологічних станів, що спостерігаються в клінічній практиці. Це дозволяє вивчати зміни серця та його структурних компонентів на різних рівнях його організації і може використовуватись в різноманітних експериментальних дослідженнях, які вимагають створення адекватних моделей серцево-судинних захворювань.

 3. Результати, отримані в даному дослідженні, що стосуються змін електролітного складу в серці при коарктації аорти і при дії НВЧ-випромінювання, можуть бути використані в клініці при лікуванні серцево-судинних захворюваннях, при призначенні ліків, що містять в своєму складі ці мікроелементи, або діють на їх стан в організмі людини.

 4. Результати дослідження дії НВЧ-випромінювання з частотою 42,3 Ггц. на інтактний міокард та при гіпертрофії дозволяють рекомендувати використання його при лікуванні серцево-судинних захворювань, які супроводжуються: підвищенням тиску в судинах, гіпертрофією міокарда, його ішемії. При таких захворюваннях, як: гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, вегето-судинна дистонія, та станах, що супроводжуються порушеннями процесів загального обміну в організмі та в окремих органах. А також використання НВЧ-випрмінювання при реабілітації хворих з порушеннями кровообігу, як з профілактичною, так і з лікувальною метою.

 5. НВЧ-випромінювання може бути використане в комплексному лікуванні при гострих станах : гострий період інфаркту міокарда, гіпертонічний криз, з метою підвищення імунного захисту, посилення неоваскулогенезу в зонах ішемії, для покращення щільності рубця при інфарктах, для запобігання розвитку аневризм.


 
 

Цікаве

Загрузка...