WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика (автореферат) - Реферат

Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика (автореферат) - Реферат

,

де F- індекс відносини, S- ширина серця, D-довжина серця.

При індексі до 65% форма серця конусоподібна, від 65% до 75% еліпсоподібна, більше 75% куляста.

Для кількісного визначення вмісту електролітів K+ і Na+ у стінці серця використовували один з видів емісійного спектрального аналізу - полум'яну фотометрію.

Всі отримані цифрові дані оброблялись на комп'ютері IBM PC "Pentium 166" при використанні професійного статистичного пакета Microsoft Excel 97 for Windows 98.

Результати дослідження та їх аналіз. Проведене комплексне морфологічне дослідження серця протягом експерименту дозволило нам з'ясувати ряд характерних закономірностей.

Структурна організація міокарда відрізняється від інших органів своєрідним формуванням адаптивних змін компенсації порушень функції. Відомо, що забезпечення адаптації будується на гіперпластичних і регенераторних процесах (Д.С.Саркисов, 1987). В міокарді при гіперфункції серця змінам підлягають в основному кардіоміоцити, їх внутрішня будова, при цьому збільшення кількості їх не відбувається. Головним морфологічним проявленням гіперфункції серця є гіпертрофія м'язових клітин. Проблема регенерації міокарда достатньо гарно висвітлена в працях (Д.С.Саркисова и соавт. (1966-1970); В.С.Паукова, В.А.Фролова (1982); И.В.Твердохлеба (1996)). Гіпертрофія міокарда майже завжди супроводжується змінами форми серця в цілому. Проведені нами дослідження з одного боку підтверджують відомий факт, з другого – вперше простежена динаміка змін форми серця не тільки при різних стадіях гіперфункції, гіпертрофії серця, але і при дії НВЧ- випромінювання.

Змінам підлягала форма серця. У групі інтактних тварин спостерігається перевага щурів з конусоподібною формою серця, кількість яких складає 80% і лише 20% щурів з еліпсоподібною формою серця. Ці показники не змінюються і на 30 добу експерименту. Дія НВЧ-випромінювання на інтактний міокард, суттєво на форму серця не впливала. На 10 добу конусоподібна форма серця складала 60%, а еліпсоподібна форма серця 20%. На 30 добу ці показники не змінювались. При коарктації аорти і зростанні навантаження на серце йде перевага поперечних розмірів серця над подовжніми, що приводить до зміни його форми. У щурів з коарктацією аорти ми спостерігали на 10 добу кулясту форму серця в 70%, еліпсоподібну в 20 % , конусоподібну в 10% випадків.

Маса щурів значно не змінюється протягом всього експерименту, у всіх експериментальних групах, і її часткове збільшення ми пов'язуємо з природним розвитком тварин. Її коливання складає 20-50 гр. і суттєво не впливає на оцінку результатів дослідження.

Протягом експерименту спостерігається збільшення маси серця. При коарктації аорти на 10 добу маса серця збільшується в 2,13 рази, що приводить відповідно до збільшення індексу в 2 рази. До 30 доби продовжує наростати маса серця і індекс відношення, він зростає в 2,34 рази.

При впливі на серце інтактних тварин НВЧ-випромінювання ми спостерігали незначний приріст маси серця, до 10 доби вона збільшувалася в 1,31рази, а до 30 доби в 1,47 рази, а індекс збільшувався в 1,3 рази, що ми пов'язували з посиленням кровотоку в серці.

При впливі НВЧ- випромінювання на серце щурів з коарктацією аорти маса серця збільшувалася в 1,8 рази, а індекс в 1,7 рази, у порівнянні з нормою, ці показники менші показників у ці ж терміни в щурів з коарктацією аорти без сеансів НВЧ- випромінювання, за масою в 1,18 рази, а індексу в 1,15 рази.

Крім органометричних параметрів нами вимірювалась товщина серцевої стінки на різних рівнях як правого, так і лівого шлуночків, а також площа поперечного розрізу. Змінам підлягає не тільки лівий шлуночок, на який безпосередньо йде навантаження, але і на правий шлуночок, хоч і меншою мірою.

Аналіз товщини серцевої стінки проводився на трьох рівнях поперечного розрізу. На рівні основи серця, середньої третини і нижньої третини. На кожному рівні товщина серцевої стінки вимірювалась в різних відділах серця: у лівому шлуночку – товщина передньої стінки, бокової стінки, задньої стінки та міжшлуночкової перетинки. У правому шлуночку – товщина передньої стінки та задньої стінки. На всіх рівнях поперечного розрізу як правого, так і лівого шлуночків, найбільші показники відзначалися в середній третині серця (зона "В"). Показники середньої третини лівого шлуночка в середньому були в 1,26 разів більше від показників в ділянці основи серця, і в 1,52 рази більше ніж в нижній третині. В правому шлуночку ці показники відповідно дорівнювали в ділянці основи в 1,30 раз більше, в ділянці нижньої третини в 1,15 раз. Аналіз показників зони "В" в різних відділах серця показав, що товщина передньої стінки лівого шлуночка була більша, ніж товщина бокової стінки в 1,2 рази і в 1,15 рази товща від міжшлуночкової перетинки. Товщина задньої стінки співпадала з товщиною передньої стінки. При порівнянні аналогічних показників лівого і правого шлуночків товщина передньої стінки лівого шлуночка в 3,01 рази більше від лівого шлуночка, а задньої стінки в 2,12 рази більше.

Товщина передньої стінки лівого шлуночка на 10 добу від початку спостереження у інтактних щурів дорівнювала: 2,810,08 мм, задньої стінки 2,810,15 мм, бокової стінки 2,310,06 мм, міжшлуночкової перетинки 2,40,12 мм. В правому шлуночку товщина передньої стінки 0,930,03 мм, задньої стінки 1,320,04 мм. Також нами вимірювалась площа поперечного розрізу правого та лівого шлуночків серця щура на різних рівнях (в мм2). Вона дорівнювала у лівого шлуночка 382,04,2, у правого шлуночка 82,03,1.

На 30 добу від початку спостереження товщина передньої стінки лівого шлуночка дорівнювала: 2,830,05 мм, задньої стінки 2,830,1 мм, бокової стінки 2,340,05 мм, міжшлуночкової перетинки 2,450,43 мм. В правому шлуночку товщина передньої стінки 0,940,04 мм, задньої стінки 1,330,05 мм. Площа поперечного розрізу лівого шлуночка 384,04,4 мм2, у правого шлуночка 83,03,4мм2.

У групи щурів, які отримували НВЧ-випромінювання, на 10 добу товщина передньої стінки лівого шлуночка дорівнювала: 2,820,05 мм, задньої стінки 2,820,12 мм, бокової стінки 2,330,08 мм, міжшлуночкової перетинки 2,450,09 мм. На 30 добу показники дорівнювали: передня стінка 2,850,07 мм, задня стінка 2,850,12 мм, бічна стінка 2,360,11 мм, міжшлуночкова перетинка 2,50,1 мм. В правому на 10 добу: товщина передньої стінки 0,950,05 мм, задньої стінки 1,330,03 мм, на 30 добу експерименту також відзначалось підвищення цих параметрів, передня стінка 0,970,04 мм, задня стінка 1,350,05 мм. Площа поперечного розрізу правого та лівого шлуночків серця щура (в мм2) складала в правому шлуночку на 10 добу 84,03,5 мм2, на 30 добу 86,03,3 мм2, у лівому шлуночку на 10 добу 385,04,3 мм2, на 30 добу 387,04,2 мм2.

При експериментальній коарктації аорти на 10 добу товщина передньої стінки лівого шлуночка дорівнювала: 3,28+0,11 мм, задньої стінки 3,21+0,13 мм, бокової стінки 2,69+0,06 мм, міжшлуночкової перетинки 3,29+0,13 мм. В правому шлуночку товщина передньої стінки 1,11+0,05 мм, задньої стінки 1,4+0,04 мм. Площа поперечного розрізу правого та лівого шлуночків серця щура дорівнювала у лівого шлуночка 522,0+4,1 мм2, у правого шлуночка 118,0+3,1 мм2.

На 30 добу від початку експерименту аналіз товщини стінки серця на різних рівнях показав, що найбільші показники були в середній третині серця, це спостерігалось як в правому, так і в лівому шлуночках серця. Під час аналізу товщини стінки було встановлено, що зміни відбувались нерівномірно на різних рівнях і найбільші зміни показників відбувались в нижній третині, тобто вона більше підлягає гіпертрофії і збільшення її товщини в порівнянні з контролем відбувалось приблизно в 1,43 рази. В міжшлуночковій перетинці більше підлягає гіпертрофії середня третина, вона збільшується в 1,23 рази. Показники їх дорівнюють: передня стінка 3,5+0,1 мм, задня стінка 3,6+0,11 мм, бокова стінка 2,9+0,08 мм, міжшлуночкова перетинка 3,48+0,09 мм. Товщина стінки правого шлуночка серця дорівнювала: передня стінка 1,15+0,04 мм, задня стінка 1,42+0,06 мм. Площа поперечного розрізу у правого шлуночка на 30 добу 121,0+3,2 мм2, у лівого шлуночка 526,0+4,2 мм2.

При дії НВЧ- випромінювання на щурів з коарктацією аорти на 10 добу товщина передньої стінки лівого шлуночка дорівнювала: 3,25+0,11 мм, задньої стінки 3,2+0,11 мм, бокової стінки 2,65+0,04 мм, міжшлуночкової перетинки 3,26+0,09 мм. В правому шлуночку товщина передньої стінки 1,08+0,04 мм, задньої стінки 1,38+0,05 мм. Площа лівого шлуночка 521,0+4,15 мм2, правого шлуночка 116,0+3,15 мм2.

На 30 добу показники їх дорівнюють: передня стінка 3,27+0,12 мм, задня стінка 3,4+0,11 мм, бокова стінка 2,75+0,05 мм, міжшлуночкова перетинка 3,35+0,12 мм. В правому шлуночці серця передня стінка 1,13+0,05 мм, задня стінка 1,44+0,05 мм. Площа поперечного розрізу правого шлуночка на 30 добу 119,0+3,1 мм2, у лівого шлуночка 524,0+4,1 мм2.


 
 

Цікаве

Загрузка...