WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’ї (автореферат) - Реферат

Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’ї (автореферат) - Реферат

9. Атипові біомінерали атерокальцинати не є біологічно інертною тканиною, а здатні до активізації ХІІ чинника згортання крові, адгезують на своїй поверхні моноцити і тромбоцити, що в свою чергу може сприяти мікротромбоутворенню і мікротромбоемболізму.

10. Атипові біомінерали - атерокальцинати, уро- і холеліти мають фібринолітичну активність. Максимальний ступінь вираженості фібринолітичної активності властивий уролітам, мінімальний - холелітам. Атерокальцинати мають проміжну активність. В процесі фібринолітичної ре-акції атерокальцинати піддаються деградації.

11. Утворення кріоглобулінів призводить до активізації ними киснезалежних механізмів бактерицидності нейтрофілів. Кріоглобуліни можуть сприяти виникненню гемоциркуляторних порушень, але при цьому, мають фібринолітичну активність. Кріоглобулінемічні властивості, фібринолітична активність кріоглобулінів істотно вище у хворих на ішемічну хворобу серця, пневмонію, хронічні обструктивні захворювання легенів, ніж у здорових осіб.

12.Запропонований патогенетично обгрунтований підхід до профілактики і лікування загострення ішемічної хвороби серця, що протікає у хворих із сполученим перебігом неспецифічної бронхолегеневої патології, оснований на застосуванні комплексного лікування з інтенсифікацією протизапального лікування, за рахунок парентерального застосування глюкокортикостероїдів, що сприяє зниженню інтенсивності киснезалежних механізмів бактерицидності нейтрофілів і моноцитів, гіперкоагуляції в середньому до 7-10 діб лікування.

13.Виявлено, що у хворих на ішемічну хворобу серця, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, спостерігається дисфункція Т-клітинної і гуморальної ланок імунітету з активізацією функціональної активності моноцитів і нейтрофілів периферичної крові, вираженість яких посилюється у міру прогресування серцевої недостатності.

14. Доведено, що дисфункція імунітету, формування аутосенсибілізації лімфоцитів до тканини легенів, прогресуюча гіперкоагуляція є чинниками розвитку бронхолегеневої патології у хворих із хронічною серцевою недостатністю, обумовленою ішемічною хворобою серця.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Отримані результати дозволяють розглядати перебіг хронічних неспецифічних захворювань легенів в сполученні з ішемічною хворобою серця не ізольовано один від одного, що якоюсь мірою можна пояснити різною органною локалізацією захворювань, а патологічними станами, які об'єднані єдністю систем неспецифічної резистентності, імунітету і гемостазу.

Принципове значення має той факт, що ліпідні атеросклерозні утворення, що містять в своєму складі імунокомпетентні клітини - піняві клітини, субпопуляції лімфоцитів не є байдужими свідками тих змін, при яких відбувається індукція діяльності імунокомпетентних клітин, локалізованих в органах, причетних до систем імунітету і неспецифічної резистентності. Повторно індукована при бронхолегеневій запальній патології активність імунокомпетентних клітин атеросклерозних утворень призводить до розвитку атеролітичних реакцій, одним з яскравих проявів якої є атеронекротичні зміни, що призводять до загострення ІХС. Тому, першорядне значення для профілактики і лікування розвинутих загострень ІХС з бронхолегеневою патологією буде максимальна заборона діяльності імунокомпетентних клітин атеросклерозних утворень, що досягається в умовах адекватної антибак-теріальної терапії, використання базисних засобів лікування ішемічної хвороби серця, а також проведення інтенсивної протизапальної терапії з парентеральним використанням в середньотерапевтичних дозах глюко-кортикостероїдів протягом 5-7 днів.

Враховуючи той факт, що виникнення пневмонії, загострення хронічної бронхолегеневої патології, обумовлено як місцевими причинами - порушеннями рецепторної і проліферативної тимусзалежної активності бронхіального епітелію, так системними дисфункціями Т-клітинної і гуморальної ланок імунітету, гемокоагуляцією, у тому числі і імуноопо-середкованої , спостережувані у хворих з хронічними формами ІХС, з тенденцією до прогресії у міру посилювання серцевої недостатності, є патогенетично обгрунтованим тривале використання імунозамісної терапії фармакологічними препаратами вилочкової залози.

Запропоновані лабораторні ознаки, що свідчать про загрозу розвитку загострення хронічних форм ішемічної хвороби серця у хворих із сполученим перебігом бронхолегеневої патології: гіперфібриногенемія, наявність фібриногену "B", висока активність кисневозалежних механізмів ба-ктерицидності нейтрофілів і моноцитів, уратурія.

На додаток до базового нормативного лікування рекомендується використовувати спеціальні лікувальні методики в показаних випадках:

- ендотрахеальне введення 0,005 % розчину мірамістину для лікування гнійного ендобронхіту;

- раннє проведення хворим на пневмонію з метою ліквідації локальної бронхообструкції, на тлі використання антибактеріальних і протизапальних засобів, санаційних бронхоскопій з використанням 0,15% розчину діоксидину, приготованого на водному розчині фурациліну (1:5000);

- використання високих доз препарату тимічних гормональних чинників, зокрема розчину тималіну, що вводиться внутрішньом'язово по 10 міліграм кожну годину, до 80 міліграм, при лікуванні критичних станів, викликаних бактерійною патологією.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Килесса В.В. Хронический бронхит и ишемическая болезнь сердца: новые патогенетические точки соприкосновения // Медицина сегодня и завтра. - 2002. - №2. - С.33-36.

2. Федосеева В.М., Белоглазов В.А., Килесса В.В. Иммунные и фибринолитические свойства эпителиальных клеток бронхиального дерева в норме и патологии // Сборник научных работ юбилейных чтений, посвященных 130-летию кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ХГМУ. -Харьков, 1997. - С.139-141 – Дисертантом особисто проведено набір клінічного матеріалу та аналіз отриманих результатів.

3. Гришин М.Н., Килесса В.В., Кривошеин Ю.С. Антисептик "Мирамистин" в местной терапии абсцессов легкого // Экспериментальная и клиническая медицина. - 2000. - №3. - С.117-119 – Дисертантом особисто проведено лабораторні дослідження та аналіз отриманих результатів.

4. Федосеева В.М., Белоглазов В.А., Пшено А.А., Килесса В.В. Капилляротромбоз - причина развития атрофии слизистой оболочки бронхов // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. Крым. гос. мед. ун-та им. С.И.Георги-евского. - Симферополь, 1998. - Т.134, Ч.1. - С.284-288 – Дисертантом особисто проведено розробку методологічних підходів до виконання роботи та лабораторні дослідження, а також аналіз отриманих результатів.

5. Белоглазов В.А., Килесса В.В. Ингакорт в лечении острой пневмонии у лиц пожилого м старческого возраста // Матеріали наукових праць ІІ з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України. - К., 1998. - С.185 – Дисертантом особисто проведено набір клінічного матеріалу та аналіз отриманих результатів.

6. Килесса В.В. Способность аполипопротеина (А) трансформироваться под влиянием активаторов плазминогена в плазмин // Тезисы докладов юбилейной научно-практической конференции к 110-летию грязелечебницы "Мойнаки".- Евпатория, 1997. - С.73-74.

7. Каменев В.Ф., Килесса В.В. Генез иммунодепрессии у больных хроническими формами ишемической болезни сердца // Тезисы докладов юбилейной научно-практической конференции к 110-летию грязелечебницы "Мойнаки". - Евпатория, 1997. - С.73 – Дисертантом особисто проведено набір клінічного матеріалу та аналіз отриманих результатів.

8. Белоглазов В.А., Килесса В.В., Федосеева В.М. Регионарная (ингаляционная) и системная иммунокорригирующая терапия препаратами тимуса в пульмонологической практике // Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов "Современные фундаментальные и прикладные проблемы клиники внутренних болезней". - Харьков, 1997. - С.11 – Дисертантом особисто проведено набір клінічного матеріалу та аналіз клінічної єффективності.

9. Килесса В.В. Индуцируемая антигенами и вакциной БЦЖ пролиферация пенистых клеток атеросклеротических образований // Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов "Современные фундаментальные и прикладные проблемы клиники внутренних болезней". - Харьков, 1997. - С.47-48.

10. Федосеева В.М., Белоглазов В.А., Килесса В.В. Закономерности развития эпителиальных клеток бронхиального дерева в норме и патологии // Вісник проблем біології та медицини. - 1997. -Вып. 16. - С.77-79 – Дисертантом особисто проведено розробку методологічних підходів до виконання роботи та лабораторні дослідження, а також аналіз отриманих результатів.

11. Гришин М.Н., Килесса В.В., Кривошеин Ю.С. Влияние мирамистина на местный иммунитет бронхиального дерева у больных неспецифическим эндобронхитом // Аллергология и иммунология. Материалы ІІІ съезда иммунологов и аллергологов СНГ. (Сочи, Россия, 16-20 сентября 2000). -2000. - Т.1, №2. - С.80 – Дисертантом особисто проведено набір клінічного матеріалу та аналіз отриманих результатів.


 
 

Цікаве

Загрузка...