WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’ї (автореферат) - Реферат

Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’ї (автореферат) - Реферат

Мета дослідження - встановити особливості клініки і патогенезу сполученого перебігу пневмонії, хронічного обструктивного захворювання легенів, бронхіальної астми і ішемічної хвороби серця і запропонувати патогенетично обгрунтоване лікування, що враховує виявлені особливості.

Задачі:

1. Вивчити особливості клініки сполученого перебігу пневмонії, хронічного обструктивного захворювання легенів, бронхіальної астми і ІХС.

2. Розкрити особливості системного імунного і гемокоагуляційного потенціалів у хворих сполученою неспецифічною бронхолегеневою патологією і ІХС.

3. Вивчити імунні і гемокоагуляційні властивості імунокомпетентних клітин атеросклерозних утворень і розкрити місцеві причини розвитку атеронекрозу, стабілізації і реконструкції атеронекротично змінених утворень.

4. Виявити залежність між змінами місцевого і системного імуногемо-коагуляційних потенціалів у хворих неспецифічною бронхолегеневою патологією і розвитком умов, що призводять до дестабілізації коронарного атеросклерозу.

5. Встановити роль порушень функціонального стану макрофагів легенів, бронхіального епітелію і лімфоцитів внутрішньогрудних лімфатичних вузлів в генезі і прогресії запального бронхолегеневого процесу.

6. Вивчити роль дисфункції імунітету, гемостазу і імунної регуляції гемостазу у хворих серцевою недостатністю як чинників розвитку плеврального випоту, пневмонії, застійної серцевої недостатності.

7. Дослідити патогенетичне значення кріоглобулінемії і атерокальцинозу в механізмах посилювання дисфункцій систем імунітету і гемостазу у хворих сполученою неспецифічною бронхолегеневою патологією і ІХС.

8. Розробити патогенетично обгрунтовану імунокоригуючу терапію для профілактики і лікування загострень хронічних форм ІХС у хворих із сполученою неспецифічною бронхолегеневою патологією.

Об'єкт дослідження: хворі сполученою неспецифічною бронхоле-геневою патологією і ішемічною хворобою серця.

Предмет дослідження: патологічні прояви сполученого перебігу неспецифічного захворювання легенів і ішемічної хвороби серця.

Методи дослідження:

- хворих: клінічні (опитування, огляд, фізикальне і загальноклінічне обстеження), рентгенологічний (органів грудної клітки), електрокар-діографічний, ехокардіографія, бронхоскопічна, функціональні (комплекс спірометричних тестів), лабораторно-біохімічні, цитологічні, гістохімічні, імунологічні, культуральні методи досліджень.

Методи аналізу:

- медичної інформації: систематизація і табулювання первинних даних, програми управління базами даних, програми сполучення баз даних з програмами обробки даних, програми угрупування і статистичної обробки даних.

- результатів дослідження хворих: методи стандартної статистики варіаційних рядів.

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, що неспецифічні запальні захворювання органів дихання - пневмонія, хронічне обструктивне захворювання легенів і бронхіальна астма є основоположною умовою для загострення хронічних форм ішемічної хвороби серця. При цьому, існує пряма залежність між ступенем інтенсивності запалення органів дихання і розвитком гострих форм ІХС.

За допомогою культуральних методів дослідження атеросклерозних утворень було виявлено, що антигени мікроорганізмів, нейтрофільні гранулоцити, тромбін є індукторами проліферації і подальшого цитолізу пінявих клітин і лімфоцитів атеросклерозних утворень. Встановлено, що альтерація, проліферація і цитоліз імунокомпетентних клітин атеросклерозних утворень і каскад атеролітичних реакцій, що розвивається, лежать в основі формування атеронекрозу і атеротромбозу. Ліпідні атеросклерозні утворення у однієї людини мають різну готовність, рівно як і резистентність до атеролізу. Виявлено, що часовий проміжок від початку альтерації атеросклерозних утворень до припинення атеролізу складає в середньому 10-14 діб.

Доведено, що при пневмонії, загостренні хронічного обструктивного захворювання легенів і бронхіальної астми існують патогенетичні механізми, здатні ініціювати запальні зміни в атеросклерозних утвореннях.

Виявлено, що кріоглобулінемія сприяє посилюванню дисфункції імунітету, неспецифічної резистентності і надає прокоагулянтну дію.

Встановлено, що для адекватної функціональної діяльності макрофагів легенів необхідні дві умови - їх аерація і гемоциркуляція в паренхімі легені, у разі припинення яких розвивається "сіре спечінкування", потім цитоліз макрофагів.

Зареєстровано, що атипові біомінерали - атерокальцинати, уроліти і холеліти мають властивості впливати на параметри гемостазу.

Документовано, що прогресія серцевої недостатності супроводжується наростаючою дисфункцією систем імунітету, неспецифічної резистентності і гемостазу, що є патогенетичною основою для розвитку пневмонії, плеврального випоту, загострення сполученої бронхообструктивної патології, формування застійної серцевої недостатності.

Виявлено, що прокоагулянтні властивості плевральної рідини в значній мірі визначаються вмістом в ній клітинних елементів - лімфоцитів.

Розроблені методи отримання атеросклерозних утворень in vitro, декальцинації атерокальцинатів за допомогою остеокластів в умовах in vitro, декальцинації атерокальцинатів за допомогою етилендиамінтетраоцетової кислоти, оксалату натрію.

На підставі одержаних даних розроблено патогенетичні обгрунтоване лікування сполученої неспецифічної бронхолегеневої патології і ІХС, основане на ліквідації "зовнішніх" умов для розвитку і підтримки запальних реакцій з боку атеросклерозних утворень коронарних артерій.

Виявлено, що у хворих на пневмонію, хронічні обструктивні захворювання легенів і бронхіальну астму спостерігається зниження рецепторної і проліферативної активності бронхіального епітелію, а під дією тимічного гуморального чинника спостерігається зростання його рецепторної і проліферативної активності.Встановлено, що в розвиткові атрофічних процесів в слизовій оболонці бронхів істотну роль відіграє редукція мікроциркуляторного русла, що виникає в результаті мікротромбоутворення в ньому.

Відмічено, що лімфоцити лімфатичних вузлів у померлих хворих на ІХС в умовах in vitro під впливом розчинів тимічного гуморального чинника (тимогену) і антигенного матеріалу (туберкуліну) володіють більш вираженою проліферативною активністю, ніж спонтанною або при дії окремо взятого препарату тимусу або антигену, що є патогенетичною основою для розробки підходів до тривалого застосування тимічних гуморальних чинників у хворих хронічними формами ІХС.

Практична значущість одержаних результатів. Результати досліджень розширюють розуміння патогенетичної суті несприятливого поєднання неспецифічних захворювань легенів і ІХС, за рахунок розшифровки механізмів розвитку умов запалення з боку ліпідних атеросклерозних утворень, реалізація яких здійснюється за допомогою механізмів імунітету, неспецифічної резистентності і гемостазу.

Розроблені і впроваджені в клінічну практику методи корекції змін систем імунітету, неспецифічної резистентності і гемостазу направлені на ліквідацію і попередження умов для розвитку запальних змін в ліпідних атеросклерозних утворень, лікування і профілактики загострення хронічних форм ІХС у хворих на пневмонію, хронічні обструктивні захворювання легенів, бронхіальну астму.

Результати досліджень дозволили зробити наступні винаходи: "Спосіб імунокорекції" (Патент України 24892А, МПК 61К 35/12 №97031460, заявлений 28.03.97); "Спосіб сукупної корекції імунітету та гемостазу" (Патент України 23515А, МПК 61К 35/55, А 61К 9/00 №97041751, заявле-ний 15.04.97); "Спосіб імуномодуляції" (Патент України 61508А, МПК 7А61К 35/00 №2003021411, заявлений 18.02.2003); "Спосіб профілактики серцевої недостатності у хворих на пневмонію" (Патент України 2002065266, МПК 7А61В 5/00, А61В 10/00 №2002065266, заявлений 26.05.2002); "Спосіб лікування пневмонії" (Патент України 63542А, МПК А61В 5/00 №2003043937, заявлений 29.04.2003). Автор винаходів "Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця" (Патент України, 50509А, МПК 6А61Р 5/44 №2002020825, заявлений 01.02.2002); "Спосіб лікування серцевої недостатності" (Патент України 70194А, МПК 7А61К 35/78 №20031212877, заявлений 29.12.2003); "Спосіб лікування ішемічної хвороби серця" (Патент України, 52336А МПК А61К37/00, А61К37/24 №2002042913, заявлений 11.04.2002); "Спосіб лікування серцевої недостатності" (Патент України, 63782А МПК А61К38/00, А61М15/08 №2003065892, заявлений 25.06.2000).

Впровадження результатів в практику. Результати досліджень впроваджені в роботу республіканського протитуберкульозного диспансеру, пульмонологічного відділення 7-ої міської лікарні, 2-ої міської клінічної лікарні м. Сімферополя, клінічної лікарні на ст. Сімферополь, центральних районних лікарень Сімферопольського і Білогірського районів, республіканського діагностичного центру, республіканського шпиталю інвалідів Вітчизняної війни.

Особистий внесок здобувача. Здобувач, на підставі клінічних спостережень, аналізу історій хвороб, патологоанатомічних висновків померлих в Сімферопольському протитуберкульозному диспансері за період з 1981 по 1991 роки вивчив основні причини смерті хворих літнього і ста-речого віку, обгрунтував необхідність тематики роботи з профілактики і лікування сполученої кардіальної і бронхолегеневої патологій. Оволодів всіма лабораторними методами вивчення імунітету, гемостазу і фібринолізу, розробив метод органотипового культивування атеросклерозних утворень, метод визначення активності ХІІІ чинника згортання крові. Розробив і впровадив в клінічну практику метод інтенсивної протизапальної терапії як базисну умову для лікування і профілактики загострень атеросклерозу у хворих на пневмонію, хронічні обструктивні захворювання легенів і бронхіальну астму.


 
 

Цікаве

Загрузка...