WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування, диференційний підхід до діагностики та корекції дисменореї (автореферат) - Реферат

Прогнозування, диференційний підхід до діагностики та корекції дисменореї (автореферат) - Реферат

Рис. 2. Залежність частоти обтяження інвалідності від величини СДК у хворих на ХОЗЛ

Як видно з рисунку 2, при СДК > +20 ризик обтяження інвалідності з ІІІ до ІІ групи відсутній, при коливанні СДК від 11 до 20 – незначний (10,8 %), при СДК від 0 до 10 – помірний (36,7 %), в тих випадках коли СДК була від –10 до 0 – значний (67,5 %), при СДК від –20 до –11 – високий (88,9 %), а якщо СДК < -20 ризик максимальний (100 %).

Розрахунок суми діагностичних коефіцієнтів дав можливість розділити хворих з ХОЗЛ на 4 групи:

 • з мінімальним ризиком настання інвалідності (СДК більше +20),

 • з незначним ризиком настання інвалідності (СДК від +11 до +20),

 • з середнім ризиком настання інвалідності (СДК від +10 до –10),

 • з високим ризиком настання інвалідності (СДК менше –11).

В залежності від ризику настання інвалідності у хворих на ХОЗЛ запропоновані індивідуальні програми реабілітації, які включають медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування, імунологічну та психологічну реабілітацію, дієтотерапію та рекомендації по працевлаштуванню. Ці дані викладені в методичних рекомендаціях для лікарів МСЕК та лікувально-профілактичних закладів „Прогнозування ризику настання та обтяження інвалідності у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень із метою профілактики інвалідності та реабілітації хворих" (Дніпропетровськ 2004 р.).

ВИСНОВКИ

У дисертації вивчені основні прогностично несприятливі чинники, які призводять до інвалідності та її обтяження при хронічних обструктивних захворюваннях легень. Запропоновані діагностичні таблиці прогнозування ризику настання та обтяження інвалідності у хворих ХОЗЛ, визначено рівні ризику настання інвалідності, що дозволяє оцінити індивідуальний ризик інвалідізації при ХОЗЛ. В залежності від ризику настання інвалідності пропонується проводити програми профілактики інвалідізації та реабілітації інвалідів внаслідок ХОЗЛ.

 1. На основі оцінки показників найбільш уживаних клініко-лабораторних критеріїв (зниження толерантності до фізичного навантаження, стадія ХОЗЛ (ОФВ1), недостатність кровообігу, тривалість та інтенсивність паління, освіта, вік, стать, участь у трудовій діяльності, характер виконуваної роботи, симптоми ХОЗЛ розроблена інформаційна система, яка дає можливість індивідуального прогнозування ризику настання та обтяження інвалідності у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень.

 2. Зниження толерантності до фізичного навантаження, стадія ХОЗЛ (ОФВ1), недостатність кровообігу, тривалість та інтенсивність паління, освіта, вік, стать, участь у трудовій діяльності, характер виконуваної роботи, симптоми ХОЗЛ (задишка, кашель, наявність та характер харкотиння) є несприятливими чинниками, які обумовлюють настання та обтяження інвалідності у хворих на ХОЗЛ.

 3. Виявлений вплив сукупності несприятливих чинників на настання інвалідності при ХОЗЛ. Встановлено, що при СДК > 20 ризик настання інвалідності відсутній, при коливанні СДК від 11 до 20 – незначний (18,8 %), при СДК від 0 до 10 – помірний (36,8 %), в тих випадках, коли СДК була від –10 до 0, – значний (82,1 %), при СДК від –20 до –11 – високий (94,6 %), а якщо СДК < -20, ризик максимальний (100 %).

 4. Скарги (за шкалою симптомів ХОЗЛ), анамнез (освіта, участь у трудовій діяльності, характер виконуваної роботи, тривалість та інтенсивність паління), показники спірографії (ОФВ1), ехокардіографії (діаметр правого шлуночка), толерантності до фізичного навантаження (тест 6-хвилинної ходьби) є чинниками, що вірогідно впливають на встановлення групи інвалідності, на основі яких розроблений алгоритм обстеження хворих на ХОЗЛ для визначення групи інвалідності.

 5. Розроблено алгоритм індивідуального прогнозування обтяження інвалідності при ХОЗЛ на основі загальноприйнятих клініко-функціональних методів обстеження. Встановлено, що при СДК > 20 ризик обтяження інвалідності відсутній, при коливанні СДК від 11 до 20 – незначний (10,8 %), при СДК від 0 до 10 – помірний (36,7 %), в тих випадках, коли СДК була від –10 до 0, – значний (67,6 %), при СДК від –20 до –11 – високий (88,9 %), а якщо СДК < -20, ризик максимальний (100%).

 6. Якість медико-соціальної експертизи при ХОЗЛ підвищується за умови використання удосконалених критеріїв обмеження життєдіяльності, які розроблені на основі індивідуального прогнозування ризику настання та обтяження інвалідності, що дозволяє стандартизувати систему огляду хворих у МСЕК і дозволяє зменшити кількість помилок при огляді хворих з цією патологією.

 7. Ступінь індивідуального ризику настання та обтяження інвалідності при ХОЗЛ та обгрунтування методів її профілактики, які включають медичні, соціальні, психологічні та професійні аспекти можуть бути визначені на основі розрахунку суми діагностичних коефіцієнтів.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Обов'язковий перелік необхідних досліджень перед направленням на МСЕК у хворих ХОЗЛ з метою визначення ризику настання та обтяження інвалідності повинні включати дані клініко-інструментального обстеження: скарги (задишка, кашель, виділення харкотиння, характер харкотиння), анамнез (освіта, участь у трудовій діяльності, характер виконуваної роботи, тривалість та інтенсивність паління), спірографія (ОФВ1), ехокардіографія (діаметр правого шлуночка), визначення толерантності до фізичного навантаження (тест 6-хвилинної ходьби), що скорочує час та зменшує затрати на обстеження цього контингенту хворих.

Лікарям лікувально-профілактичних закладів та МСЕК для більш об'єктивного визначення ступення обмеження життєдіяльності при хронічних обструктивних захворюваннях легень доцільно використовувати запропоновану методику прогнозування ризику настання та обтяження інвалідності, яку представлено в таблицях 1 (стор. 7) і 2 (стор. 9).

Розрахунок суми діагностичних коефіцієнтів дозволить практичним лікарям та лікарям МСЕК прогнозувати ризик настання інвалідності при хронічних обструктивних захворюваннях легень:

- мінімальний ризик настання інвалідності (СДК більше +20),

- незначний ризик настання інвалідності (СДК від +11 до +20),

- середній ризик настання інвалідності (СДК від +10 до –10),

- високий ризик настання інвалідності (СДК менше –11),

та провести дифіренційовані заходи щодо її профілактики і реабілітації хворих в залежності від ризику настання інвалідності.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Концур В.Н. Стан фізичної активності у хворих та інвалідів внаслідок хронічного обструктивного бронхіту // Український пульмонологічний журнал. – № 2. – 2002.– С.21-23.

 2. Концур В.М. Оцінка ефективності лікування інвалідів унаслідок хронічного обструктивного бронхіту // Медичні перспективи.–№ 1.– 2002.– С.128-131.

 3. Прогнозування настання інвалідності у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / Перцева Т.О., Паніна С.С., Концур В.М., Ігумнова Т.С. // Медичні перспективи. – № 3. Т IX. – 2004. – С.55–59. Проведено клінічне обстеження хворих, аналіз матеріалу, підготовка статті до друку.

 4. Перцева Т.О., Паніна С.С., Концур В.М. Медико-соціальні аспекти інвалідності при хронічному обструктивному бронхіті / Український пульмонологічний журнал. – №4. – 2004. – С.12-15. Проведено аналіз наукової літератури, підготовку статті до друку.

 5. Табакокурение и состояние кардиореспираторной системы у больных и инвалидов вследствие хронического обструктивного бронхита / Панина С.С., Нудьга Н.П., Гондуленко Н.А., Концур В.Н. // Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів: Міжвідомчий збірник. – Вип. 32. –Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – С.189-193. Проведено аналіз матеріалу.

 6. Pulmonary, central, cerebral and peripherel haemodynamics in patients with COPD / L.K.Suleyeva, O.A. Kharchenko, S.S.Panina, V.N.Kontzur, L.I.Shantyr, N.V.Fandiy // The Eur. Respir. J.: Abstracts.- X ЕRS Annual Congress, World Congress on Lung Health.-Florence, Italy, August 30-September 3.-2000.-[707]. Проведено обстеження хворих, аналіз матеріалу, підготовка тез до друку.

 7. Результаты корреляционного анализа показателей функции внешнего дыхания и толерантности к физической нагрузке при хроническом бронхите / Л.К.Сулеева, В.Н.Концур, С.С.Панина, О.В.Мироевская, Н.Б.Лутова // VII Міжнародна конференція "Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур": Матеріали. – Т.2. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. – С.31-32. Проведено 6-MWD, дослідження ФЗД, аналіз матеріалу, підготовка до друку.

 8. Вопросы вторичной профилактики инвалидности вследствие хронических обструктивных заболеваний легких / Г.Н.Маловичко, Л.К.Сулеева, С.С.Панина, В.Н.Концур, Н.А.Гондуленко, И.В.Кардашевская // Республиканская научно-практическая конференция "Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтических заболеваний в улучшении качества жизни".– 19-20 апреля 2001: Материалы научных трудов.– С.81-82. Проведено аналіз та узагальнення результатів, підготовка тез до друку.

 9. Анализ некоторых причин инвалидности больных хроническим обструктивным бронхитом / Г.Н.Маловичко, С.С.Панина, В.Н.Концур, Т.С.Игумнова, И.В.Кардашевская, О.П.Хомко // V Міжнародна науково-практична конференція "Наука і освіта – 2002". – Дніпропетровськ – Житомир – Донецьк, 5 – 7 березня 2002 року: Матеріали. – Т5. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 26-27. Проведено аналіз матеріалу.

 10. Корреляционные взаимосвязи показателей прогулочного теста, одышки и качества жизни у больных хроническим обструктивным бронхитом / Л.К.Сулеева, С.С.Панина, В.Н.Концур, Т.Л.Васильева // Пульмонология. – Приложение, 2002. – 12 Национальный конгресс по болезням органов дыхания.– Москва, 11-15 ноября, 2002г.: Сб. резюме. – XX. 14. – C. 140. Проведено 6-MWD, дослідження ФЗД, аналіз матеріалу, підготовка тез до друку.

 11. Panina S.S., Kontzur V.N. Prognosis signs of disability in patients with COPD // Eur. Resp. J.– 14-th ERS Annual Congress. – Glasgow, Scotland, September 4-8, 2004.– P 4023. Проведено аналіз матеріалу, підготовка тез до друку.

 12. Прогностична значимість деяких функціональних методів обстеження для оцінки обмеження життєдіяльності у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / В.М. Концур, С.С. Паніна, Т.С. Ігумнова, Т.І. Сьомкіна // Інноваційні діагностичні технології в медико-соціальній експертизі і реабілітації інвалідів: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності / За редакцією А.В. Іпатова. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – С.124-125. Проведено обстеження хворих, аналіз матеріалу, підготовка тез до друку.


 
 

Цікаве

Загрузка...