WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді (автореферат) - Реферат

Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді (автореферат) - Реферат

Для вивчення безпосередніх і віддалених результатів лікування через 2 тижні і через 6 місяців після оперативного втручання проводилося антропометричне дослідження носа і верхньої губи, і визначалася функція дихання.

Безпосередні результати лікування, виходячи з даних антропометричних досліджень, були задовільними у 48 хворих (92,31%). У 4-х хворих відзначалося часткове розходження швів, і основа крила носа змістилася знову латерально на 2-3 мм. Безпосередніх незадовільних результатів оперативного лікування не відзначено.

При дослідженні функції дихання через 2 тижні після операції відзначене поліпшення всіх показників.

У хворих групи з деформацією кінчика носа показники ПОШ з боку пороку були 50%, зі "здорової" сторони - 85,7%, через обоє носових ходів - 72,5%. Після оперативного втручання вони зросли до 54,8%, 96% і 93,4% відповідно. МОШ 75% у цій же групі хворих з "хворої" сторони - 53%, з "здорової" сторони - 124,7%, через обоє носових ходів - 88,5%. Після оперативного втручання - 57,9%, 127,9% і 107,8% відповідно. Показники СОШ до операції з боку деформації становили 72,3%, із "здорової" сторони - 138,6%, через обоє носових ходів - 103,6%. Після операції вони склали відповідно 80,7%, 172,6% і 176,3%.

У хворих в групі з деформаціями крила носа показники ПОШ з боку пороку були 58,3%, із "здорової" сторони - 51,6%, через обоє носових ходів - 65,4%. Після оперативного втручання вони зросли до 52,5%, 89,1% і 85,9% відповідно. МОШ 75% у ціі же групі хворих з "хворої" сторони - 35,4%, зі "здорової" сторони - 57,7%, через обоє носових ходів - 85,7%. Після оперативного втручання - 58,8%, 108,9% і 97,6% відповідно. Показники СОШ до операції з боку деформації становили 39,4%, зі "здорової" сторони - 92,2%, через обоє носових ходів - 85%. Після операції вони склали відповідно 76,3%, 140,1% і 136,3%.

У групі хворих з деформацією кінчика і крила носа показники ПОШ з боку пороку були 17,9% - 25,6%, зі "здорової" сторони - 37,4% - 51,7%, через обоє носових ходів - 48,7% - 60,5%. Після оперативного втручання вони зросли до 32,4% - 44,6%, 52,3% - 57,7% і 60% - 81,5% відповідно. МОШ 75% у цій же групі хворих з "хворої" сторони -17,2% - 32,1%, зі "здорової" сторони -50% - 53,7%, через обоє носових ходів - 53,7% - 75,6%. Після оперативного втручання - 43,3% - 52,9%, 57,9% - 89% і 78,4% - 91,1% відповідно. Показники СОШ до операції з боку деформації становили 27% - 35,9%, зі "здорової" сторони - 64,0% - 66,3%, через обоє носових ходів - 70,8% - 79,8%. Після операції вони склали відповідно 52,6% - 58,3%, 80,7% - 91,9% і 82,2% - 130,4%.

Позитивні тенденції у відновленні функції дихання визначені і в групі хворих зі звуженням носового ходу. В доопераційному періоді показники були різко знижені. Показник ПОШ становив 8,9% - 10,4% при диханні через носовий хід "хворої" сторони; 8,9% - 25,6% - через здоровий носовий хід; 27,0% - 44,6% - через обоє носових ходів. МОШ 75% - 9,4% - 10,2%; 9,9% - 27,2%; 25,1% - 44,6%.і СОШ - 10,4% - 18,3%; 12,1% - 35,4%; 33,1% - 65,4% відповідно. У післяопераційному періоді ці показники не досягли норми, однак значно покращилися. Так, показник ПОШ склав 24% - 31,8% з боку пороку; 42,6% - 48,3% зі здорової сторони; 42.4% - 57,1% через обоє носових ходів. МОШ 75% - 30,2% - 38,65; 57,8%; 34,1% - 66,2%. СОШ - 42,9% - 47,6%; 60,4% - 65,7%; 44,2% - 87,2% відповідно.

При проведенні антропометричних вимірів через 6 місяців дані з "хворої" і "здорової" сторони були однакові або мали різницю не більше одного мм в 25 хворих. Показники дихання залишилися такими ж, як при дослідженні через 2 тижні після операції.

За даними нашого дослідження, хороший результат лікування був в 83,3%, задовільний - в 3,3%, незадовільний - в 13,4% хворих після оперативних втручань за запропонованими нами методиками. Ці показники трохи кращі тих, які приводять I.В. Бердюк (1985), Horswell В.В., Pospisil О.А. (1995), Gubich W. (1995), Smith et al. (1996), Mazzolа R.F. (1996).

ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної наукової задачі, спрямованої на підвищення ефективності лікування хворих з уродженими пороками розвитку верхньої губи і піднебіння після операції хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини шляхом розробки комплексу оперативних втручань, використання яких забезпечило покращення естетичних і функціональних результатів лікування у хворих, раніше оперованих з приводу односторонньої уродженої розщілини верхньої губи.

1. Деформація носа після первинної хейлопластики з приводу односторонньої вродженої розщілини верхньої губи, або верхньої губи і піднебіння, яка потребує хірургічної корекції, виявлена нами в 92,48% обстежених хворих. На основі клінічних і антропометричних особливостей виявлених змін виділені 6 основних груп типових деформацій носа і верхньої губи: деформація кінчика носа (15,48%), деформація крила носа (13,46%), деформація крила і кінчика носа (23,1%), комплекс змін в області кінчика, крила носа і верхньої губи (34,6%), звуження носового ходу (5,77%). В 7,52% хворих була виявлена ізольована деформація верхньої губи без деформації носа. Ці хворі мають потребу в реконструктивно-відбудовних і коригуючих операціях.

2. Деформація носа у осіб, раніше оперованих з приводу односторонньої уродженої розщілини верхньої губи або верхньої губи та піднебіння, викликають функціональні порушення носового дихання через обоє носових ходів, носовий хід з боку деформації і через здоровий носовий хід Найбільші зміни носового дихання виявлені на стороні розщілини. Виявлено взаємозв'язок між анатомічними порушеннями структур носа і показниками функції носового дихання. ПОШ при цьому склала 8,9%-50% від норми, СОШ 10,4%-72,3% від норми і МОШ 75% - 9,4%-53% від норми.

3. Виділені шість основних груп типових деформацій носа і верхньої губи стали підставою для вдосконалення методів хірургічного лікування кожного виду зазначеної патології з урахуванням диференційованого підходу в усуненні причин розвитку залишкових, вторинних і хірургічних деформацій носа і верхньої губи.

4. Клінічне застосування вдосконалених методів хірургічної корекції деформацій носа і верхньої губи з урахуванням анатомо-функціональних особливостей кожного з видів деформацій дозволяє зробити висновок про ефективність запропонованих методів лікування, які дозволили поліпшити естетичні результати лікування у 92,3% хворих і підвищити ефективність носового дихання в середньому з 30% до 95% від норми.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. З метою виявлення типових деформацій носа і верхньої губи і ступеня виразності порушень носового дихання у хворих, раніше оперованих з приводу односторонньої уродженої розщілини верхньої губи та верхньої губи і піднебіння, необхідно включати в комплекс обстеження антропометричні виміри носа на стороні деформації і здоровій стороні, фотографування хворих у різних ракурсах: фас, профіль, фас з закинутою головою, проведення функціональних досліджень для визначення ступеня порушення носового дихання через носовий хід з боку деформації, через здоровий носовий хід і через обоє носових ходів.

2. На основі даних антропометричних вимірів і функціонального дослідження носового дихання визначати вид і ступінь деформації носа і верхньої губи.

3. Оперативні втручання проводити з урахуванням виду і ступеня деформації носа і верхньої губи. Переміщення тканини під час оперативного втручання проводити з урахуванням даних антропометричних вимірів.

4. Оцінку результатів лікування проводити за допомогою повторних антропометричних вимірів, дослідження функції дихання і фотографування в строки 2 тижні і 6 місяців після операції, тому що в ці строки відбувається трансформація рубців і тканин після оперативного втручання.


 
 

Цікаве

Загрузка...