WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді (автореферат) - Реферат

Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

КРИКЛЯС Володимир Генріхович

УДК 617.5-089.844:616-007.24:616.211+

+616.317:616.317-007.254-089.844-053.1

Обгрунтування методу усунення деформацій носа і верхньої губи у хворих після хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини

14.01.22 - стоматологія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України та в Інституті стоматології АМН України, м. Одеса.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Вакуленко Василь Іванович,

Одеський державний медичний університет МОЗ України,

професор кафедри стоматології факультету післядипломної освіти

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України,

Маланчук Владислав Олександрович, Національний медичний

університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри

хірургічної стоматології

- доктор медичних наук, професор Бердюк Ігор Васильович,

Запорізький державний інститут удосконалення лікарів МОЗ України,

професор кафедри хірургічної та терапевтичної стоматології

Провідна установа:

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м. Полтава, кафедра дитячої хірургічної стоматології

Захист відбудеться "21" березня 2005 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська , 11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11).

Автореферат розісланий "19" лютого 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Чумакова Ю.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Деформації носа і верхньої губи, що супроводжують уроджені односторонні розщілини верхньої губи, спотворюють обличчя, при цьому у пацієнтів часто розвивається комплекс неповноцінності, виникають різного роду психічні порушення (Turner S.R. et al., 1997). Сучасні методики первинних хейлопластик, які проводяться в клініках, що спеціалізуються на лікуванні дітей з уродженими розщілинами верхньої губи, дозволяють відновити нормальну анатомічну форму верхньої губи і її функції. Однак ці методики хейлопластик і хейлоринопластик не можуть забезпечити повноцінне відновлення всіх структур носа (Trenite G.J. et al., 1997).

Частота деформацій носа після хейлопластики з приводу односторонніх уроджених розщілин верхньої губи становить від 60 до 100% (Семенченко Г.И., Вакуленко В.И., 1968; Виссарионов В.А., 1986; Козин И.А., 1986; Лыви-Калнин М.О., 1998; Агеева Л.В., 1999; Бердюк І.В. із співавт., 2002; Denny A.D., Kinney T., 1995; Kyrkamides S.et al., 1996).

Маланчук В.О. із співавт. (2002) відзначають недорозвинення і деформацію середньої зони обличчя, що поєднується зі звуженням верхнього зубного ряду у хворих після хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини губи і піднебіння.

Ткаченко П.І. із співавт. (2000) визначили вплив анатомічних порушень середнього відділу лицевого кістяка на структуру верхніх дихальних шляхів у дітей з уродженими розщілинами верхньої губи і піднебіння.

Недостатня ефективність хейлопластики вимагає проведення через якийсь час реконструктивних хірургічних операцій по усуненню деформації носа. Однак коригуючі операції так само не завжди приводять до позитивних результатів. Так, Бердюк I.В. (1985), Horswell В.В., Pospisil О.А. (1995), Gubisch W. (1995), Smith T.D. et al. (1996), Mazzola R.F. (1996) відзначають, що після коригуючих операцій в 37% випадків наступає рецидив деформацій носа.

Тому розробка нових і вдосконалення вже відомих методик оперативних втручань для усунення деформацій носа і верхньої губи, що супроводжують односторонні уроджені розщілини верхньої губи, є актуальною проблемою відновлюючої хірургії щелепно-лицевої ділянки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри хірургічної стоматології Одеського державного медичного університету МОЗ України "Розробка системи поетапної реабілітації хворих з уродженими дефектами щелепно-лицевої ділянки" (№ ДР 0196UО17671). Здобувач був співвиконавцем окремого фрагмента вищезазначеної теми.

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування хворих з уродженими пороками розвитку верхньої губи і піднебіння після операції хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини шляхом удосконалення методик усунення деформацій носа і верхньої губи.

Для досягнення мети дослідження були визначені наступні завдання:

1. Вивчити характер клінічних і антропометричних змін носа і верхньої губи у хворих з деформаціями після операції хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини.

2. Вивчити ступінь виразності порушення носового дихання у хворих з деформацією носа і верхньої губи після операції хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини.

3. Удосконалити і розробити методики операціі по усуненню типових форм виявлених деформацій носа і верхньої губи після операції хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини.

4. Вивчити результати лікування хворих з деформаціями носа і верхньої губи після операції хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини і провести оцінку ефективності розроблених методик оперативних втручань.

Об'єкт дослідження – деформації носа і верхньої губи у хворих після раніше проведених хейлопластик з приводу односторонньої уродженої розщілини.

Предмет дослідження –методи усунення деформацій носа і верхньої губи у хворих після операції хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини.

Методи дослідження:клінічні – збір анамнезу та огляд хворого для визначення терміну і методики первинної хейлопластики, оцінки ефективності попереднього хірургічного та ортодонтичного лікування; антропометричні –для кількісного визначення виду та ступеня анатомічних порушень носа і верхньої губи; функціональні – для виявлення порушень проходження повітряних потоків через носові ходи; статистичні – для оцінки достовірності отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено кількісний аналіз порушень носового дихання через носовий хід з боку пороку, через здоровий носовий хід і через обоє носових ходів у хворих з деформаціями носа і верхньої губи після операції хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини.

Уперше здійснена кількісна оцінка функції дихання в залежності від ступеня порушень антропометричних показників носа і верхньої губи у хворих після первинної хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини.

Визначені види деформації носа і верхньої губи в залежності від ступеня виразності антропометричних і функціональних порушень у хворих після первинної хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини.

Розроблені та обґрунтовані методики оперативних втручань для корекції деформацій носа і верхньої губи в залежності від ступеня виразності антропометричних і функціональних порушень у хворих після первинної хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено, запропоновано і впроваджено комплекс операцій для усунення окремих елементів і всієї сукупності деформацій носа і верхньої губи у хворих після хейлопластики з приводу односторонніх уроджених розщілин верхньої губи, які дозволяють поліпшити анатомічні, естетичні і функціональні результати лікування хворих з даною патологією. Пріоритетність розробки підтверджена патентами України на винахід: № 23822 А "Спосіб хірургічного усунення деформації крила носа, що супроводжується одностороннім природженим незрощенням верхньої губи" від 16.06.1998 р. і № 23823 А "Спосіб хірургічного усунення деформації кінцевого відділу носа, що супроводжується одностороннім природженим незрощенням верхньої губи" від 16.06.1998 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...