WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї (автореферат) - Реферат

Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї (автореферат) - Реферат

Проведені клінічні дослідження для визначення якості протезування і властивостей сплавів показали, що відлиті каркаси зубних протезів мали високу якість, яка визначалася за точним припасуванням на моделях, а потім і на опорних зубах у порожнині рота.

Дослідження рН ротової рідини показали, що найчастіше визначали нейтральну та слаболужну реакцію і що динаміка та ступінь вираження змін рН залежать від термінів дослідження та якості сплаву. Середня величина рН така, що впливу, який призводить до патологічного стану, не спричиняє (рис. 1).

рН

Рис. 1. Результати дослідження водневого показника (рH) ротової рідини.

У перші дні після протезування показник лізоцимної активності слини знижується, а потім наростає. Така залежність спостерігається в контрольних та дослідних групах.

Аналіз отриманих результатів показав, що у всіх дослідних та контрольних групах активність кислої фосфатази була вища, ніж активність лужної фосфатази. Активність лужної фосфатази була в межах стандартизованої норми, а активність кислої фосфатази перевищувала в 1,6 рази показник норми, що, на нашу думку, є компенсаторною дією (рис. 2).

Ммоль/г∙л

л

Рис. 2. Активність ферментів ротової рідини в контрольних і дослідних групах пацієнтів.

Проведені нами дослідження впливу на резидентну мікрофлору порожнини рота зубних конструкцій із багаторазово переплавлених кобальтохромових та нікелехромових сплавів показали, що із виділених 379 культур 205 (54,0%) складали стрептококи, 114 (30,0%) - стафілококи і 60 (15,0%) - дріжджоподібні гриби роду Candida.

Дані дослідження динаміки загальної кількості мікроорганізмів показали, що у всіх дослідних групах кобальтохромових і нікелехромових сплавів через добу після протезування знижується (в 3 рази) частота виділення культур стрептококів, стафілококів та дріжджоподібних грибів із ротової рідини у всіх групах, через 3 місяці вона повертається до початкового рівня (до протезування), а в деяких випадках збільшується в 1,2 рази (рис. 3).

Кількість мікроорганізмів

Рис. 3. Загальна кількість виділених мікроорганізмів із ротової рідини залежно від групи сплаву.

Суттєвої різниці між загальною кількістю мікрофлори за використання протезів, виготовлених із Remanium GM 700 та Remanium CSe, у стані сертифікатної поставки та після багаторазової переплавки не встановлено.

Результати дослідження електрохічної дії зубних протезів показали, що електричні явища виражені тільки в групі, де вказані конструкції виготовлялись із нікелехромових сплавів і довше утримувались, тобто ступінь активності сплавів в електричному середовищі залежить не тільки від активності середовища, а й від хімічної природи сплавів. Про це свідчать виміри потенціалів окремих металевих включень (рис. 4).

мВ

Рис. 4. Показники величини сили струму, які виникають між коронкою та слизовою оболонкою, залежно від сплаву.

Вказані відмінності не залежать від термінів спостереження, що є показником однорідності структури та індиферентності в порожнині рота і вказує на можливість використання багаторазово переплавлених сплавів для зубного протезування.

Це підтверджується і результатами спектрального аналізу ротової рідини пацієнтів, яким виготовляли суцільнолиті протези з досліджуваних сплавів. За результатами отриманих даних нами встановлена відсутність кобальту та нікелю в ротовій рідині пацієнтів дослідних і контрольних груп. Уміст хрому не перевищував 1х10-4мас%.

Із результатів наших досліджень видно, що реакція слизової оболонки крайового пародонта наявна й утримується впродовж трьох місяців після протезування, але вона була слабо позитивною, що свідчить про адаптацію та біосумісність. Кращі результати були в пацієнтів, яким протези виготовляли з кобальтохромового сплаву.

Цитологічне дослідження показало, що в пацієнтів дослідних груп наближається до норми клітинний склад мазків-відбитків із поверхні слизової оболонки. Це також вагомий аргумент, який указує на те, що протези, виготовлені із багаторазово переплавлених сплавів Remanium GM 700 та Remanium CSe, характеризуються як біологічно сумісні.

Таким чином, підбір оптимального ступеня легування сплавів, використання мікродобавок зі стандартизованих сплавів дали можливість одержати сплави з достатньою міцністю, пластичністю, текучістю, біологічною інертністю, які за клінічними показниками (рН, ферменти, електрохімічні процеси в порожнині рота, цитологічні дослідження слизової оболонки, мікробіологічні та спектральний аналіз ротової рідини) відповідають міжнародним стандартам і забезпечують функціональні та естетичні властивості незнімних суцільнолитих конструкцій зубних протезів, а тому можуть бути використані в ортопедичній стоматології.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведені теоретичні узагальнення та нове розв'язання наукового завдання - можливості використання сплавів Remanium GM 700 та Remanium CSe після багаторазової переплавки для виготовлення незнімних суцільнолитих конструкцій зубних протезів, доведена в експерименті та клініці їхня біосумісність, розроблений спосіб багаторазової переплавки.

 1. На основі лабораторних, експериментальних та клінічних даних досліджень розроблений спосіб рециркуляції сплавів. Можна стверджувати, що метод шестиразової вакуумної переплавки забезпечує підвищену чистоту сплавів Remanium GM 700 та Remanium CSe і дозволяє використовувати переплав із додаванням легувального компонента багаторазово.

 2. За структурою, якісним і кількісним складом елементів, фізико-технологічними властивостями багаторазово переплавлені сплави Remanium GM 700 та Remanium CSe відповідають вимогам щодо матеріалів, які використовуються у біологічно активних середовищах організму пацієнтів.

 3. Токсикологічні та морфологічні дослідження реакції внутрішніх органів та прилеглих тканин дослідних тварин на імплантацію зразків багаторазово переплавлених сплавів Remanium GM 700 та Remanium CSe не виявили структурних і функціональних змін у ділянках їх уведення. Мікробіологічні дослідження в експерименті також підтвердили їхню біоінертність.

 4. Клінічне обстеження 120 пацієнтів, яким виготовляли ортопедичні конструкції зі сплавів Remanium GM 700 та Remanium CSe, у стані рециркуляції показало, що рН ротової рідини, активність лізоциму, кислої та лужної фосфатаз, а також різниця потенціалів у порожнині рота не перевищують допустимих норм при їх застосуванні; ортопедичні конструкції не мають протимікробної активності відносно природно вегетуючих у порожнині рота мікроорганізмів, отже, при використанні не будуть викликати дисбактеріоз і змінювати гомеостаз порожнини рота. Встановлено, що сплави Remanium GM 700 та Remanium CSe в стані рециркуляції, за даними цитологічного дослідження клітинної реакції слизової оболонки порожнини рота та реакції крайового пародонта, не викликають патологічних змін на клітинному рівні.

 5. Уперше проведена спектрометрія вивчених сплавів на предмет накопичення мікроелементів у ротовій рідині після багаторазової їх переплавки. Зміни неорганічного складу ротової рідини при користуванні зубними протезами, виготовленими з багаторазово переплавлених сплавів Remanium GM 700 та Remanium CSe, як у кількісному, так і в якісному складі не характерні для "мікроелементозів" - недостатності, надлишку чи дисбалансу мікроелементів в організмі.

 6. Високоякісні та економічно вигідні багаторазово вакуумно переплавлені сплави Remanium GM 700 та Remanium CSe можна рекомендувати для використання в практичній ортопедичній стоматології шестиразово.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Лиття зубних протезів із використанням шестиразово переплавлених сплавів Remanium GM 700 та Remanium CSe зменшує витрату сплавів.

 2. Багаторазова переплавка знижує ціну на зубні протези, тим самим забезпечує доступність протезування широким верствам населення. Якщо враховувати, що 1 кг цих сплавів коштує 1695 грн., то стає очевидною доцільність використання сплавів, які зазнали рециркуляції за запропонованою технологією.

 3. Сплави Remanium GM 700 та Remanium CSe у стані рециркуляції рекомендуються для виготовлення металевих каркасів суцільнолитих незнімних протезів за такою методикою:

 • перед вакуумною переплавкою необхідно старанно очистити залишки сплавів від сторонніх матеріалів, посортувати їх за типом, додати рівну частину сплавів-сертифікатів заводської поставки;

 • плавки проводити з чітким дотриманням температурного та часового режимів;

 • провести термічну рекристалізацію суцільнолитих протезів, тобто обробку в муфельній печі при температурі 1000 С протягом 5-10 хвилин;

 • припасувати на моделі, видаляючи за допомогою піскоструминного апарата окисну плівку, і знову піддати термічній обробці при t=1000С упродовж 5 хвилин;

 • таку обробку провести 2-3 рази до моменту утворення рівномірного шару окисної плівки сіруватого кольору;

 • використовувати формувальну масу фірми-виробника сплавів;

 • сплави можна використовувати в стані рециркуляції шестиразово, що зменшує їх витрату.


 
 

Цікаве

Загрузка...