WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

Таким чином, наведені вище факти свідчать про те, що сумісна дія алкоголю та іонізуючої радіації в низьких дозах призводили до більш істотних відхилень функціонального стану досліджених процесів та їх дезінтеграції, що в свою чергу негативно віддзеркалювалось на морфо-функціональному стані тканин сім'яників. Враховуючи існуючі літературні дані, ми вважаємо, що поєднання радіаційного фактору з токсичним призводить до більш глибоких зрушень в геномному апараті клітин і переш за все це стосується цАМФ-залежних процесів пострансляційної модифікації білків хроматину, біосинтезу та виходу РНК із ядер клітин, що підтверджується глибокою дезінтеграцією цАМФ, так як відомо, що процеси пострансляційної модифікації білків є цАМФ залежні. В першу чергу, на нашу думку, у даному випадку, страждають реакції фосфорилювання, так як відбувається зниження ендогенного пулу аденілових нуклеотидів та цАМФ в клітинах сперматогенного епітелію.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, сутність якої полягає у визначенні патофізіологічних механізмів порушення функціонального стану тканин сім'яників на різних етапах онтогенезу першого покоління, отриманого від самців та самок, які перед спарюванням зазнали тривалого впливу γ-опромінення в дозі 1,0 Гр, алкоголю та сумісної їх дії.

1. За фізіологічних умов в пізньому ембріогенезі, ранньому постнатальному періоді та періодах статевого дозрівання, зрілості і старіння були виявлені різні кількості продуктів ПОЛ, макроергів, циклічних нуклеотидів та активності ферментів АОС. Характерним було те, що до шестимісячного віку спостерігалось неухильне зростання продуктів ПОЛ та посилення активності ферментів АОС. Починаючи з дванадцятимісячного віку, зростання інтенсивності ПОЛ відбувалося на тлі зниження активності антиоксидантних ферментів.

2. У тварин першого покоління, отриманого від алкоголізованих перед спарюванням самців та самок, активність СОД, каталази, глутатіонпероксидази та глутатіонтрансферази була достовірно нижчою за показники одновікового контролю на всіх етапах онтогенезу, що в свою чергу супроводжувалося інтенсифікацією утворення продуктів ПОЛ. При цьому в тканинах сім'яників цих тварин спостерігалося зниження вмісту АТФ, АДФ та АМФ. В системі циклічних нуклеотидів спостерігалося зниження вмісту цАМФ та підвищення цГМФ на протязі дванадцяти місяців життя, а у 24-місячних тварин спостерігалося зниження обох нуклеотидів.

3. Процес розвитку статевих клітин у щурів-самців першого покоління отриманого від алкоголізованих перед спарюванням самців та самок мав характерні особливості, які проявлялися в більшому пригніченні росту і розмноженні статевих клітин в пізньому ембріогенезі та на ранніх етапах постнатального розвитку як по відношенню до показників одновікових контрольних груп, так і тварин, отриманих від опромінених попередників. В період статевої зрілості, незважаючи на погіршення показників спермограми відносно фізіологічного контролю, процент активно рухливих форм сперматозоїдів з прямолінійним рухом був вищим, а процент сперматозоїдів без руху меншим, ніж у тварин, отриманих від опромінених попередників.

4. Утворення продуктів ПОЛ в тканинах сім'яників щурів першого покоління, отриманого від -опромінених перед спарюванням попередників, було вищим за показники контролю, але нижчим порівняно з аналогічним показниками тварин, отриманих від алкоголізованих попередників (група порівняння), на всіх етапах онтогенезу. При цьому активність антиоксидантних ферментів була достовірно нижчою від контролю, та від значень групи порівняння. Вміст цАМФ на всіх етапах онтогенезу був нижчим за контроль, а цГМФ переважав його, але виявлені зміни були меншими відносно показників групи порівняння. Вказані зміни призводили до того, що у статевозрілих тварин (3-місячні) загальна кількість клітин сперматогенного епітелію була нижчою від контролю та від значень групи порівняння.

5. Сумісна дія -опромінення та алкоголю призводили до більшого посилення інтенсивності утворення продуктів ПОЛ, зниження активності антиоксидантних ферментів, вмісту аденілових нуклеотидів та дезорганізації функції системи циклічних нуклеотидів порівняно з аналогічними показниками як контролю, так і тварин, отриманих від самців та самок, які підпали під дію кожного окремо взятого фактору. Виявленні зрушення призводили до найбільшого погіршення морфологічної картини у статевозрілих тварин та зменшення кількості активно рухливих форм сперматозоїдів в еякуляті.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Кузьменко В.А. Стан прооксидантних процесів в тканинах сім'яників в онтогенезу щурів, отриманих від опромінених попередників // Одеський медичний журнал.-2003.-№2-С.21-23

2. Кузьменко В.А., Напханюк В.К. Стан глутатіонової протиперекисної системи тканин сім'яників щурів-самців першого покоління, отриманих від алкоголізованих попередників // Вісник морської медицини.-2003.-№4.-С. 92-96. (Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень, опис отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку).

3. Кузьменко В.А., Напханюк В.К. Стан антиоксидантної системи в тканинах сім'яників виводку, отриманого від попередників, що зазнали впливу негативних факторів довкілля // Вісник морської медицини.-2004.-№1.-С. 78-81 (Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень, опис отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку)

4. Кузьменко В.А., Напханюк В.К. Стан системи циклічних нуклеотидів у тканинах сім'яників щурів, отриманих від радіаційно уражених експериментальних тварин // Вісник морської медицини.-2004.-№2.-С.65-68. (Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень, опис отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку)

5. Кузьменко В.А. Особливості прогенезу у поколінь, отриманих від опромінених щурів низькими дозами // Тези доповіді Ювілейна 70-а наукова конференція студентів і молодих вчених, присвячена 10-річчю незалежності України.- Одеса, 2001. – С. 98. (Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень, опис отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку)

6. Кузьменко В.А., Напханюк В.К. Стан сперматогенного епітелію за умов дії тривалого γ-опромінення у низьких дозах // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини".- Одеса., 2001. – С. 180-181 (Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень, опис отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку)

7. Кузьменко В.А., Напханюк В.К. Особливості прооксидантно-антиоксидантних процесів у сперматозоїдах виводку, отриманого від опромінених щурів // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини". - Одеса, 2002. – С. 63-64. (Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень, опис отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку)


 
 

Цікаве

Загрузка...