WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості клінічного перебігу та профілактики карієсу молочних зубів (автореферат) - Реферат

Особливості клінічного перебігу та профілактики карієсу молочних зубів (автореферат) - Реферат

Після проведеного лікування хворих підгрупи В із супутнім КД І-ІІ ступеня за допомогою комплексів ліволіну-форте, або легалону-70 із лактулозою встановлена певна динаміка мікробіоценозу калових мас: вірогідне підвищення титру біфідобактерій (при ХГ на 36,5%, при ЦП на 32,5% (Р<0,05) в порівнянні із вихідними даними) та лактобактерій (на 17,5% і 15% (Р<0,05) відповідно); достовірне зниження загальної кількості кишкової палички (на 20% і 18,7% (Р<0,05) відповідно та встановлено достовірне зниження грибків Candida на 22% при ХГ і 19,5% при ЦП (Р<0,05).

Отже, призначення комплексу гепатопротекторів із лактулозою хворим на ХГ та ЦП із супутнім КД, призводить майже до повної нормалізації мікробіоценозу товстої кишки з відновленням титру цукролітичної флори та гальмуванням росту протеолітичної флори.

ВИСНОВКИ

 1. ХДЗП супроводжуються порушенням детоксикуючої, білковосинтетичної і колагеноутворюючої функцій печінки та позитивно корелюють із ступенем виразності патологічного процесу від стеатозу печінки до ХГ і ЦП (r=+0,49). Ці порушення функціонального стану печінки верифікуються вірогідним зниженням активності аргінази крові (до 4,58 разів), орнітиндекарбоксилази (до 4,1 разів) та підвищення концентрації вільного оксипроліну (до 3 разів), відносно аналогічних показників здорових осіб контрольної групи.

 2. У хворих на ХДЗП, які перебігають із вираженим порушенням детоксикуючої функції печінки та високою активністю процесів ПОЛ спостерігається різноманіття варіантів моторно-евакуаційної дисфункції жовчовивідних шляхів, серед яких найчастіше виявляється гіпертонічно-гіпокінетичний тип (68%). При цьому порушується жовчоутворення у вигляді підвищення вмісту холестерину, зменшення пулу жовчних кислот та зниження холато-холестеринового коефіцієнту у міхуровій жовчі при стеатозі печінки, у порівнянні із здоровими особами, на 41,7%, при ХГ на 49,5%, а у печінковій жовчі на 18,2% і 44,5% відповідно.

 3. У хворих на ХГ і ЦП із вираженим пригніченням детоксикуючої, білковосинтетичної функцій печінки та надлишковою активацією процесів ПОЛ розвиваються порушення мікробіоценозу кишечника у вигляді зниження титру біфідобактерій, у порівнянні із контролем, на 32,7% при ХГ і на 35,1% при ЦП, лактобактерій на 12,8% і 15,7% відповідно, та підвищення росту кишкової палички, на 20,6% і 22,9% відповідно.

 4. При лікуванні хворих на ХДЗП ессенціале форте Н в сполученні із вітамінами групи "В" більш виражено відновлює детоксикуючу (збільшення активності аргінази 0,640,06 до 1,160,10 ммоль/л∙год при ХГ і з 0,310,05 до 0,880,09 ммоль/л∙год при ЦП, при показнику контролю 1,330,08 ммоль/л∙год) та білковосинтетичну (збільшення активності орнітиндекарбоксилази відповідно з 0,890,11 до 1,520,08 і з 0,510,06 до 1,160,10, при конролі 1,950,13 нкат/л) функції печінки. Водночас легалон-70 більш виражено вплив на гальмування процесів фібротизації печінкової тканини (зниження концентрації в крові вільного оксипроліну з 2,900,16 до 2,0414 та з 4,060,08 до 2,880,15 мкг/мл відповідно, при показнику контролю 1,40,2 мкг/мл), нормалізацію співвідношення систем прооксидантної та антиоксидантної активності, при цьому ефективно відновлює процеси детоксикації і білкового синтезу в печінці.

 5. Застосування холіверу і "Екстракту Панкова-Дегтярьової" при лікуванні хворих на ХДЗП із супутньою ДЖВШ за гіпертонічно-гіпокінетичним типом сприяє зменшенню тривалості фази закритого сфінктера Одді, в порівнянні із контролем, на 33,9% і 42% (Р<0,05) відповідно, зменшенню об'єму жовчі порції "В" на 25,3% і 19,3% (Р<0,05), нормалізації літогенних властивостей жовчі, покращенню детоксикуючої функції печінки та помірному гальмуванню активності процесів ПОЛ.

 6. Призначення лактулози в комплексне лікування хворих на ХГ і ЦП із супутнім КД І-ІІ ступеня сприяє підвищенню титрів біфідобактерій (при ХГ на 36,5%, при ЦП на 32,5% в порівнянні із титром до лікування) і лактобактерій (на 17,5% і 15% відповідно) та зниженню росту кишкової палички (на 20% і 18,7% відповідно), при цьому спостерігається більш виражене відновлення детоксикуючої, білковосинтетичної функцій гепатоцитів, зниження активності процесів ПОЛ і, як наслідок, подальшої фібротизації печінки.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

    1. У хворих на ХДЗП необхідно в комплекс діагностичних заходів включати оцінку детоксикуючої (за активністю аргінази крові), білковосинтетичної (за активністю орнітиндекарбоксилази крові) і колагеноутворюючої (за вмістом вільного оксипроліну крові) функцій печінки, визначення стану моторно-евакуаційної функції жовчовивідних шляхів, літогенних властивостей жовчі та змін мікробіоценозу кишечника.

    2. При виявленні порушень детоксикуючої і білковосинтетичної функцій печінки, наявності синдрому цитолізу та відсутності холестазу рекомендовано призначення ессенціале форте Н: при стеатозі печінки по 1 капс. 3 рази на день 1 місяць, при ХГ по 2 капс. 3 рази на день 2 місяця, при ЦП в стадії компенсації інфузійно по 5-10 мл на добу протягом тижня і додатково 3 місяця по 2 капс. 3 рази на добу, в комплексі із вітамінами групи "В". При виявленні порушень колагеноутворюючої і білковосинтетичної функцій печінки на тлі прискорення процесів ПОЛ та наявності синдрому холестазу рекомендовано призначення легалону-70: при стеатозі печінки по 1 капс. 3 рази на добу протягом 1 місяця, при ХГ по 1-2 капс. 3 рази на добу 2 місяця, при ЦП по 2 капс. 3 рази на добу 3 місяця.

    3. При супутньому порушенні моторно-евакуаторної функції жовчовивідних шляхів за гіпомоторно-гіперкінетичним типом та підвищенні літогенних властивостей жовчі у хворих із стеатозом печінки рекомендовано застосування "Екстракту Панкова – Дегтярьової" по 1/5 чайної ложки за 20-30 хв до прийому їжі 3 рази на добу протягом 3 тижнів; а у хворих із ХГ мінімальної активності застосування холіверу по 4 таблетки 3 рази в день протягом місяця.

    4. За наявності у хворих на ХДЗП кишкового дисбіозу І-ІІ ступеня в комплекси лікування слід включати лактулозу по 1г при ХГ і по 1,5г при ЦП на 1 кг ваги тіла на добу в три прийоми протягом 1 і 1,5 місяця відповідно.

  СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. І.І. Дегтярьова, І.М. Скрипник, М.М. Козачок, Т.В. Куц. Стан детоксикуючої, білковосинтетичної функцій і резистентності гепатоцитів при хронічних дифузних захворюваннях печінки в динаміці лікування легалоном. // Лікарська справа. - 2004. - №8 – С.70-76. Дисертантом підібрана та проаналізована література за темою публікації, виконані клінічні та лабораторні дослідження, проведений аналіз та статистична обробка отриманих результатів, підготовлена стаття до друку.

  2. І.І. Дегтярьова, М.М. Козачок, Т.В. Куц, Г.В. Осьодло. Ефективність застосування ліволіну-форте при хронічних дифузних хворобах печінки. // Сучасна гастроентерологія. – 2004. - №5(19) – С.74-80. Дисертант провів аналіз літератури за темою публікації, клінічні спостереження, лабораторні дослідження, підготував статтю до друку.

  3. И.И. Дегтярева , Н.Н. Козачок, Т.В. Куц, Г.В. Осёдло. Терапевтическая эффективность применения эссенциале форте Н при лечении хронических токсических диффузных заболеваний печени. // Сучасна гастроентерологія. – 2005. - №4(24) – С.76-79. Дисертант провів аналіз літератури за темою публікації, клінічні та лабораторні дослідження, аналіз та математико-статистичну обробку результатів, підготував статтю до друку.

  4. М.М. Козачок, І.І. Дегтярьова, Г.В. Осьодло, Т.В. Куц. Застосування холівера при захворюваннях гепатобіліарної системи // Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. „Проблеми військової охорони здоров'я". – 2004, Випуск 14. – С. 111-123. Дисертант провів відбір літератури за темою статті, виконав клінічні та лабораторні дослідження, статистичну обробку отриманих результатів, підготував статтю до друку.

  5. И.И.Дегтярева, Н.Н.Козачок, Т.В.Куц, Г.В.Оседло, Н.П.Козел. Эффективность "Экстракта и бальзама Панкова-Дегтяревой" при лечении больных с заболеваниями органов пищеварения // "Актуальні питання захворювань органів травлення", Тези доповідей. - Львів, 2004 - С.6-7. Дисертантом виконані клініко-лабораторні дослідження, проведений аналіз та статистична обробка отриманих результатів, підготовка статті до друку.

  6. И.И.Дегтярева, Н.Н.Козачок, Т.В.Куц. Эффективность комбинированных гепатопротекторов и холеретиков в лечении хронических диффузных заболеваний печени. // "Актуальні питання захворювань органів травлення". Тези доповідей. - Тернопіль, 2004. – С.11-12. Дисертант провів аналіз літератури за темою публікації, провів клінічні спостереження і лабораторні дослідження, аналіз отриманих результатів, підготував статтю до друку.

  7. Дегтярёва И.И., Скрыпник И.Н., Козачок М.М., Малик Л.В., Куц Т.В., Осёдло Г.В. Состояние детоксической, белковосинтерической функций печени и резистентності гепатоцитов у больных хроническим токсическим гепатитом и их коррекция биофлавоноидным гепатопротектором // "Терапевтичні читання пам'яті академіка Л.Т. Малої". Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків, 2004. – С.66. Дисертантом сплановані і виконані клінічні та лабораторні дослідження, проведений аналіз отриманих результатів, математико-статистична обробка матеріал, підготовлена стаття до друку.


 
 

Цікаве

Загрузка...