WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ранній гістогенез дихальної системи у людини в умовах типової та атипової імплантації (автореферат) - Реферат

Ранній гістогенез дихальної системи у людини в умовах типової та атипової імплантації (автореферат) - Реферат

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Герич И.Д. Ващук ВВ, Кирик Т.П., Дворчин О.М., Ритвинский И.А.. Исследование эффективности применения Цефоперазон-КМП и Амикацин-КМП в лечении гнойно-септических осложнений абдоминальной патологии // Журнал практичного лікаря. – 2002. – № 5. – С. 69 – 76.

 2. Герич І.Д., Кирик Т.П., Павлій Р.Б. Особливості змін товстокишкового мікробіоценозу та його корекція при гострому панкреатиті // Вісник морської медицини. – 2003. – № 2 (21). – С. 90  92.

 3. Герич І.Д., Кирик Т.П., Шеремета О.М. Значення внутрішньочеревної гіпертензії при гострому панкреатиті // Вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина". – 2003. – № 20. – С. 139 – 141.

 4. Кирик Т.П. Шляхи корекції товстокишкового інтралюмінального гомеостазу при гострій абдомінальній патології // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2004. – № 2 (26). – С. 63 – 69.

 5. Герич І.Д., Кирик Т.П., Ковалишин В.І. Розлади та шляхи корекції інтралюмінального гомеостазу при гострій абдомінальній патології // Харківська хірургічна школа. – 2004. – № 1-2. – С. 129  133.

 6. Патент 71470 А Україна, МПК А 61 К 35/72. Спосіб селективної корекції внутрішньо-кишкового гомеостазу у пацієнтів з гнійно-запальними ураженнями органів панкреато-біліарної зони / В.А. Магльований, В.В. Куновський, Т.П. Кирик, В.П. Андрющенко (Україна). – Заявлено 30.12.2004; Опубл. 15.11.2004 // Бюл. № 11.

 7. Герич І.Д., Кирик Т.П. Внутрішньочеревна гіпертензія та розвиток гнійно-септичних ускладнень у пацієнтів з гострою абдомінальною патологією // Клінічна хірургія. – 2003. – № 4 - 5. – С. 15.

 8. Кирик Т.П. Екохарчування – перспективний метод покращення результатів лікування хірургічних пацієнтів // Збірник матеріалів наук.-практ. конф. "Антибіотикопрофілактика в хірургії ". – Львів: "Ліга-Прес", 1999. – С.58.

 9. Герич І.Д., Барвінська А.С., Дворчин О.М., Федоренко С.Т., Стояновський І.В., Зуб В.І., Ващук Вс. В., Кушта Ю.Ф., Дворчин Н.О., Кирик Т.П., Інтраопераційна антибіотикопрофілактика в біліарній хірургії // Збірник матеріалів наук. - практ. конф. "Антибіотико-профілактика в хірургії ". – Львів: "Ліга-Прес", 1999. – С.30.

 10. Герич І.Д., Кирик Т.П. Придатність використання Мангаймського індекса для прогнозування перебігу гострого перитоніту // Збірник матеріалів IІ наук.-практ. конф. "Актуальні питання множинної і поєднаної травми ". – Львів: "Ліга-Прес", 2000. – С.58.

 11. Gerych I.D., Kyryk T.P., Dvorchyn O.M. The role of econutrition in the abdominal surgery // Przeglad Lekarski.- 2000. – Tom 57, Suplement 6. – C.89.

 12. Герич І.Д., Кирик Т.П. Діагностичне значення вимірювання внутрішньочеревного тиску при гострому панкреатиті // Збірник наукових статей Випуск ІХ. "Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики". – Запоріжжя: Видавництво ЗДМУ, 2003. – С. 228 – 233.

 13. Кирик Т.П., Павлій Р.Б. Зміни товстокишкової мікрофлори при гострій абдомінальній патології // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології". – Донецьк, 2003. – С. 23.

 14. Кирик Т.П., Павлій Р.Б. Ефективність застосування пробіотиків в лікуванні пацієнтів з гострим панкреатитом // Матеріали VII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.  Тернопіль, 2003.  С. 57.

 15. Кирик Т.П. Корекції товстокишкового інтралюмінального гомеостазу, як новітній стандарт терапії гострого панкреатиту // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії". – Львів, 2004. – С. 120 – 121.

 16. Кирик Т.П. Особливості впливу внутрішньочеревної гіпертензії на перебіг гострої абдомінальної патології // Матеріали наукової конференції молодих вчених і студентів, присвяченої пам'яті Марти Коритко "Актуальні питання клінічної та експериментальної хірургії". – Львів, 2004. – С. 44 – 45.

 17. Кирик Т.П. Досвід застосування Мангаймського індекса перитоніту в клініці загальної хірургії // Матеріали науково-практичної конференції "Ліки – людині: сучасні аспекти фармакотерапії". – Харків: Видавництво НФоУ, 2004. – С. 60-62.

 18. Кирик Т.П., Кирик Б.П., Панас М.І., Вовк В.М. До питання визначення важкості та прогнозування перебігу гострого панкреатиту // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького "Актуальні питання абдомінальної та гнійно-септичної хірургії". – Львів, 2004. – С. 78-80.

 19. Кирик Т.П. Комплексна корекція інтралюмінального гомеостазу при гострій абдомінальній патології // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького"Актуальні питання абдомінальної та гнійно-септичної хірургії". – Львів, 2004. – С. 28-29.

 20. Кирик Т.П., Шеремета І.М., Панас М.І., Кирик Б.П. Медикаментозна корекція внутрішньочеревної гіпертензії при гострій абдомінальній патології // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького "Актуальні питання абдомінальної та гнійно-септичної хірургії". – Львів, 2004. – С. 30-31.

 21. Кирик Т.П., Герич І.Д., Савчин В.С., Павлій С.Й. Антибіотики й пробіотики: особливості взаємодії in vitro // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Пробіотики – ХХІ століття. Біологія. Медицина. Практика". – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2004. – С. 17-24.


 
 

Цікаве

Загрузка...