WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональна реабілітація постраждалих з переломами нижньої щелепи з урахуванням динаміки локальних м'язових порушень (автореферат) - Реферат

Функціональна реабілітація постраждалих з переломами нижньої щелепи з урахуванням динаміки локальних м'язових порушень (автореферат) - Реферат

П Р А К Т И Ч Н І Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

1. З метою профілактики та лікування вегетосудинних розладів у вагітних жінок необхідно включати в загальноприйнятий лікувально-профілактичний комплекс немедикаментозної терапії "сухі" вуглекислі ванни. Спосіб пропонується для використання у комплексі немедикаментозного лікування вагітних жінок з ВСА в умовах лікувально – профілактичних закладів (відділень патології вагітних, жіночих консультаціях, санаторіях для вагітних жінок).

2. Так як порушення адаптаційних механізмів спостерігаються з 20-го тижня вагітності, а максимальні прояви змін - з 28-32 тижнів, то профілактичний курс "сухих" вуглекислих ванн рекомендовано проводити з 18-го-20-го тижня вагітності, а лікувальний – з 18-го-20-го до 28-32 тижня вагітності.

3. При лікуванні вагітних жінок з ВСА по гіпертонічному типу концентрація вуглекислого газу першої ванни складає 9-10 об.%, а з другої по десяту – 12-13%. Вплив здійснюється при температурі 26-27 С. Для вагітних з ВСА по гіпотонічному типу концентрація вуглекислого газу першої ванни складає 7-8 об.%, а з другої по десяту – 10-11 об.%. Вплив здійснюється при температурі 24-25 С.

4. Для повноцінного і ефективного лікування вегетосудинних розладів у вагітних дія вуглекислого газу здійснюється циклічно з визначеною періодичністю та часом впливу, що забезпечує поступову адаптацію: з 1-ої по п'яту ванну – через день, а з 6-ої по 10-ту – щодня.

5. Визначення катехоламінів в плазмі крові рекомендовано використовувати як додаткові маркери оцінки стану вагітних з ВСА та критерії ефективності проведеного лікування, рівень яких в плазмі крові не повинен бути вищий значень: А (1,400,3 нмоль/л), НА (37,730,06 нмоль/л), ДА (6,980,06 нмоль/л).

Основні результати і положення дисертації опубліковані в роботах:

  1. Луценко Н.С., Колотилкина Т.О. Влияние „сухих" углекислых ванн на показатели гемодинамики и уровень катехоламинов в крови у беременных женщин с нейроциркуляторной астенией / Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Зб. наук. праць. Вип. 10. – Київ-Луганськ, 2003. – С. 87-90. (Встановила взаємозв'язок та кореляційні залежності показників гемодинаміки та катехоламінів у крові від впливу „сухих" вуглекислих ванн).

  2. Луценко Н.С., Колотілкіна Т.О. Оцінка медикаментозного і немедикаментозного лікування вагітних з вегетосудинною астенією // Клінічна фармація. – 2003. – Т.7, №3. – С. 98-100. (Науково обгрунтувала та доказала перевагу немедикаменозного лікування вагітних жінок з вегетосудинною астенією).

3. Луценко Н.С., Колотілкіна Т.О. Функціональний стан симпатико – адреналової системи у вагітних з вегето-судинною астенією // Вісник наукових досліджень. – 2004. - №2. – С. 229-231. (Встановила залежність зміни рівня катехоламінів в крові під впливом „сухих" вуглекислих ванн).

  1. Колотілкіна Т.О. Оцінка варіабельності серцевого ритму у вагітних з вегетосудинною астенією під впливом „сухих" вуглекислих ванн // Запорожский медицинский журнал. – 2004. – Т.1, №3 (24). – С.27-29. (Встановила позитивний вплив "сухих" вуглекислих ванн на стан вегетативної регуляції серцевої діяльності у вагітних з вегетосудинною астенією).

  2. Колотилкина Т.О. Состояние вегетативной нервной системы у беременных женщин с вегетососудистой дистонией по гипертоническому и гипотоническому типу, получающих "сухие" углекислые ванны / Наукові праці Запорізького державного інституту удосконалення лікарів присвячені 75-річному ювілею інституту. – Запоріжжя: Дикое Поле, 2001. – С. 55-56. (Провела аналіз стану вегетативної нервової системи у вагітних з вегетосудинною астенією під впливом "сухих" вуглекилсих ванн).

  3. Колотилкина Т.О. Влияние "сухих" углекислых ванн на состояние психологической адаптации беременных с НЦА / Зб. наук. праць Запорізького Державного інституту удосконалення лікарів. – Запоріжжя: Дикое Поле, 2002. – С. 128-129. (Встановила зниження рівня психо-емоційного напруження у вагітних під влпивом запропонованої методики "сухих" вуглекислих ванн).

  4. Луценко Н.С., Колотилкина Т.О. Коррекция нарушений психологической адаптации у беременных женщин с вегетососудистой астенией / Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: „Інтермед", 2003. – С. 174-178. (Доказала нормалізацію психосоматичного статусу у вагітних під впливом „сухих" вуглекислих ванн).

  5. Колотілкіна Т.О. Вплив "сухих" вуглекислих ванн на стан симпатико-адреналової системи та загального периферійного опору судин у вагітних з гіпертонічним типом вегето-судинної астенії / Зб. наук. праць Запорізького Державного інституту удосконалення лікарів. Вип. 65. – Запоріжжя: Дикое Поле, 2004. – С. 136-140. (Встановила кореляційну залежність між показниками загального периферичного опору судин та показниками рівня норадреналіну).

  6. Спосіб лікування сухими газовими ваннами: Пат. 53326 А Україна, МКВ А 61Н 33/06/ Н.С. Луценко, Т.О. Колотілкіна (Україна). - №2002043469; Заявл. 25.04.02; Опубл. 15.01.03, Бюл. №1. - 4 с. (Науково обгрунтувала методологію та режими „сухої" вуглекислої ванни при лікуванні вагітних).

10. Спосіб лікування „сухими" вуглекислими ваннами вагітних жінок з вегето-судинними розладами: Інформ. лист №240-2002 / Укл: Н.С. Луценко, Т.О. Колотілкіна.-К.: Укр. мед. патент. інформ., 2003.- 4 с. (Визначила критерії відбору вагітних жінок для лікування „сухими" вуглекислими ваннами).

11. Луценко Н.С., Колотілкіна Т.О. Спосіб лікування вагітних жінок з вегетосудинними розладами „сухими" вуглекислими ваннами (№99/18/03) // Реєстр галузевих нововведень. Вип. 18-19. – К.: Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліцензійної роботи, 2003. – С. 70-71. (Довела ефективність застосування „сухих" вуглекислих ванн при лікуванні вагітних з ВСА у закладах практичної охорони здоров'я).

12. Луценко Н.С., Колотилкина Т.О. Оценка показателей центральной и периферической гемодинамики у беременных с нейроциркуляторной астенией / Репродуктивне здоров'я жінок Запорізького регіону / А.Д. Візір, А.В. Жарких, Д.Є. Барковський; За ред. акад. А.Д.Візіра. – Запоріжжя; ЗДМУ, 2002. – С. 95-98. (Статистична обробка результатів досліджень та визначення впливу „сухих" вуглекислих ванн на показники центральної та периферичної гемодинаміки вагітних).

13. Колотилкина Т.О. Оздоровление беременных женщин с НЦА в санаторных условиях / Интегративная медицина и здравоохранение: пособие для врачей / Авторы-составители: М.В. Шагинянц, Г.И. Резниченко, Г.А. Шифрин. – Запорожье: Дикое Поле, 2002. – С. 103-104. (Показала, що удосконалений комплекс санаторно-курортного оздоровлення вагітних з вегетосудинною астенією справляє позитивний вплив на адаптаційні можливості серцево-судинної системи матері і плода)

14. Луценко Н.С., Потебня В.Ю., Колотілкіна Т.О. Вегетосудинна астенія у вагітних крупного промислового центру півдні України // Вісник наукових досліджень. – 2004. - №2. – С. 93-94. (Провела, підсумувала результати клініко-статистичного аналізу, зробила висновки).

15. Колотілкіна Т.О. Показники гемодинаміки у вагітних з нейро-циркуляторною астенією під впливом „сухих" вуглекислих ванн / Матеріали конгресу „VІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 91. (Встановила специфічний вплив "сухих" вуглекислих ванн на показники гемодинаміки).

16. Колотилкина Т.О., Луценко Н.С. Профилактика нервно-психических перегрузок "сухими" углекислыми ваннами / Зб. тез V Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції „Людина і космос". – Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2003. – С. 186. (Довела сприятливий профілактичний вплив „сухих" вуглекислих ванн при нервово-психічних навантаженнях).

17. Луценко Н.С., Колотілкіна Т.О. Підвищення ефективності лікування вагітних з порушеннями серцево-судинної системи / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Україна наукова '2003". Т.11. Медицина. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 9-10. (Встановила позитивний вплив лікування „сухими" вуглекислими ваннами на стан серцево-судинної системи вагітних з вегетосудинною астенією).

18. Сіренко А.С., Колотілкіна Т.О. Застосування цифрових сигнальних процесорів для аналізу варіабельності серцевого ритму / Матеріали ΙΙ Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2003". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 45-46. (Аналіз та контроль показиків варіабельності серцевого ритму в реальному часі із використанням цифрових сигнальних процесорів).

19. Колотілкіна Т.О., Луценко Н.С., Шафран Н.Ф., Нечухаєва І.А. Вплив температурного фактору "сухих" вуглекислих ванн на функціональний стан симпатико-адреналової системи у вагітних з вегетосудинною астенією / Материалы научно-практической конференции с международным участием "Использование природних и преформированных факторов в восстановительном лечениии и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями". – Запорожье, 2004. – С. 47-48. (Встановила та обґрунтувала залежність змін стану симпатико-адреналової системи від температурного режиму у "сухій" вуглекислій ванні).


 
 

Цікаве

Загрузка...