WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональна реабілітація постраждалих з переломами нижньої щелепи з урахуванням динаміки локальних м'язових порушень (автореферат) - Реферат

Функціональна реабілітація постраждалих з переломами нижньої щелепи з урахуванням динаміки локальних м'язових порушень (автореферат) - Реферат

Таблиця 5

Середні значення показників рівня серотоніну в крові у досліджуваних вагітних жінок (Mm)

Досліджувані групи

Рівень серотоніну

до лікування

після лікування

Основна, гіпертонічний тип ВСА

348,4528,1**

486,4839,4**

Основна, гіпотонічний тип ВСА

297,8327,5**

254,0641,6**

Контрольна, гіпертоніч.тип ВСА

331,7650,9**

354,9932,6**

Контрольна, гіпотонічн.тип ВСА

313,3315,9**

288,3223,8**

Здорові вагітні

217,6919,0

** - вірогідно (при р<0,05) між показниками по відношенню до групи здорових вагітних.

Підвищення рівня серотоніну слід вважати як відповідь системи антистресового захисту, яка обмежує тривалість та інтенсивність стрес-реакції. Під впливом лікування „сухими" вуглекислими ваннами у жінок основної групи з гіпертонічним типом захворювання серотонінергічні механізми мали тенденцію до підвищення, що проявилось визначеним збільшенням середнього значення рівня серотоніну на 28,4% у порівнянні із цим показником до лікування. Динаміка змін рівня катехоламінів та серотоніну в плазмі крові вказує на патогенетичний вплив запропонованої методики лікування „сухими" вуглекислими ваннами, так як, що катехоламіни мають безпосередню участь у патогенезі ВСА. У вагітних контрольної групи з цим типом захворювання після звичайного комплексу санаторного лікування відбулось підвищення середнього значення рівня серотоніну на 6,54% у порівнянні із показником до лікування.

Аналіз та узагальнення результатів досліджень. При поступовому розвитку адаптаційних перебудов організм застосовує переважно гормональні механізми. Вуглекислий газ впливає на периферійні термо-, баро-, хеморецептори, які розташовані у шкірі і імпульси від яких потрапляють у центральну нервову систему. Гіпоталамус підключає вегетативний та гормональний відділи, здійснює взаємозв'язок між регуляторними механізмами, інтеграцію соматичної та вегетативної діяльності, внаслідок чого відбувається нормалізація показників психосоматичного статусу, підвищення резервів адаптаційних механізмів, що підтверджує патогенетичний вплив "сухих" вуглекислих ванн при лікуванні вегетосудинної астенії. На підставі отриманих результатів досліджень підтверджено, що методика лікування "сухими" вуглекислими ваннами є патогенетично обгрунтованою та сприяє підвищенню РФМ психологічної адаптації вагітних, нормалізації тонусу ВНС завдяки активізації адаптаційних механізмів, нормалізації стану САС і показників центральної гемодинаміки. Виявлені залежності гемодинамічних змін від впливу "сухих" вуглекислих ванн: деяке зниження середнього АТ, сповільнення пульсу, компенсаторне збільшення об'ємних показників гемодинаміки, зниження показників ЗПОС. Завдяки тому, що НА має судиннозвужувальний ефект, то у вагітних основної групи з гіпертонічним типом ВСА динаміка показників до та після лікування вказує на достовірне зниження рівня НА, та зменшення значень ЗПОС. Оскільки гемодинамічні порушення на фоні вегетативної недостатності є одним із патогенетичних механізмів ускладнень вагітності, то отримані результати обумовлюють патогенетичний вплив "сухих" вуглекислих ванн на ВСА. Встановлено середній ступінь кореляції (r = -0,42) між показниками ЗПОС та серотоніну в плазмі крові у вагітних основної групи з гіпертонічним типом захворювання до лікуванні, а після лікування – (r = -0,5).

Нормалізація показників вегетативного гомеостазу обумовлює клінічне покращення стану вагітних з ВСА. Про покращення утробного стану плоду у вагітних основної групи свідчить відмічена у 90,3% жінок позитивна динаміка кардіотокографічних показників: збільшення середньої амплітуди миттєвих осциляцій в 1,72 рази у порівнянні із цим показником до лікування, зникнення децелерацій. Отримані показники вказують на достатній рівень компенсаторних можливостей організму плода.

Наведені дані клінічних та лабораторно-інструментальних досліджень свідчать про ефективність диференційованого, патогенетично обґрунтованого способу лікування вагітних з ВСА, вказують про його позитивний вплив на перебіг захворювання, вагітності, пологів, стану плода і новонародженого. У порівнянні із загальноприйнятим комплексом санаторно-курортного лікування вагітних з ВСА, доведено ефективність та доцільність удосконаленого комплексу, який містить „сухі" вуглекислі ванни та має профілактичну спрямованість.

Наведені данні вказують на високу ефективність застосування „сухих" вуглекислих ванн при лікуванні вагітних жінок з ВСА, що дозволило з успіхом впровадити розроблену методику в умовах філії Приазовкурорт „санаторію „Великий Луг"" м. Запоріжжя і надає можливості рекомендувати її для широкого впровадження в практику охорони здоров'я.

В И С Н О В К И

Узагальнення отриманих в дисертації результатів, дозволило запропонувати науково-обгрунтоване вирішення практичної проблеми, а саме, корекцію вегето-судинних порушень "сухими" вуглекислими ваннами в комплексі санаторного лікування та зниження частоти акушерських ускладнень у вагітних жінок з вегетосудинною астенією по гіпертонічному та гіпотонічному типу.

1. Встановлено, що по Запорізькій області за останні п'ять років (1999-2003 г.г.) частота вегетосудинної астенії серед вагітних жінок коливається від 7,6 % до 19,6 %.

2. Показано, що при вегетосудинній астенії спостерігається значна кількість ускладнень вагітності (ранні гестози -29,25 %, пізні гестози – 41,83 %, невиношування вагітності – 28,56 %), пологів (загроза переривання вагітності – 30,24 %, несвоєчасне злиття навколоплідної рідини – 57,2 %, передчасні пологи – 39,72 %, дискоординована пологова діяльність – 63,45 %, слабкість пологової діяльності – 13,45 %, підвищена крововтрата – 16,7 %, частота оперативного розродження 10,7 %, частота післяпологових ускладнень – 19,8 %). Частота загрози утробної асфіксії плода у жінок з вегетосудинною астенією становить 20,91 %, а дизадаптаційних синдромів-28,2 %.

3. У вагітних з вегетосудинною астенію по гіпертонічному типу спостерігається підвищений рівень норадреналіна (41,931,02 нмоль/л) в плазмі крові та встановлена кореляційна залежність (r= +0,72) між рівнем норадреналіна і показниками загального периферичного опору судин. Застосування курсу „сухих" вуглекислих ванн надає можливості виборчій корекції вмісту норадреналіна в плазмі крові без додаткового фармакологічного впливу, що важливо при лікуванні вагітних жінок.

4. Так як тип вегетосудинної астенії залежить від тонусу судин, а дослідження рівня катехоламінів відбиває спрямованість адаптаційних процесів, то показники рівня адреналіна, норадреналіна, дофаміна і серотоніна в плазмі крові є додатковими маркерами оцінки стану вагітних з вегетосудинною астенією та критеріями постановки діагнозу захворювання.

5. Неспецифічний вплив "сухих" вуглекислих ванн сприяє покращенню функціонального стану симпатико – адреналової системи, що визначається нормалізацією співвідношень адреналін/норадреналін, норадреналін/дофамін в плазмі крові. Достовірне збільшення рівня дофаміна в плазмі крові на 21,75 % вказує на підвищення резервів синтезу катехоламінів, а збільшення середнього значення рівня серотоніну на 28,4 % у порівнянні із показником до лікування сприяє активізації системи антистресорного захисту .

6. Вуглекислий газ справляє нормалізуючий вплив на тип кровообігу в залежності від вихідного стану, оптимальну перебудову гемодинамічних процесів. У вагітних з гіпокінетичним типом кровообігу під впливом „сухих" вуглекислих ванн загальний периферичний опір судин знизився в 1,4 рази, підвищились об'ємні показники центральної гемодинаміки: ударний об'єм серця - в 1,49 рази, хвилинний об'єм крові - в 1,66 рази, серцевий індекс – в 1,42 рази; при гіперкінетичному типі кровообігу відбулась нормалізація цих показників до нормальних значень.

7. „Сухі" вуглекислі ванни впливають на перебудову вегетативної регуляції серцевої діяльності (ваготонічний ефект), на що вказує збільшення відсотку вагітних з показниками вегетативної рівноваги (75 %). У вагітних з ВСА по гіпертонічному типу при перевазі активності медіаторного каналу, адаптація здійснюється за рахунок активації гуморального компонента, що проявлюється зниженням ІН в 1,38 рази, збільшенням Мо в 1,13 рази, зниженням АМо в 1,33 рази та збільшенням ∆Х у 1,45 рази.

8. Застосування курсу "сухих" вуглекислих ванн у комплексі немедикаментозного лікування вегетосудинних порушень у вагітних жінок дозволяє знизити частоту акушерських ускладнень: прееклампсії у 5,58 рази, загрози переривання вагітності в 2,4 рази, несвоєчасного відходження навколоплідної рідини в 2,54 рази, дискоординації пологової діяльності в 2,82 рази, підвищеної крововтрати у 2,66 рази, оперативного розродження в 1,41 рази.


 
 

Цікаве

Загрузка...